Ispiši

Travnjaštvo (144325)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Svrha modula je stjecanje specifičnih znanja i vještina iz proizvodnje i korištenja krme s travnjaka. Modul pokriva područja fiziologije i ekologije rasta i razvoja trava i mahunarki, povezujući pri tom teoretske principe rasta, formiranja prinosa i korištenja biljne mase na travnjaku sa zahvatima managemeta. Modul obuhvaća područje ekologije travnjaka ciljem razumijevanja međudjelovanja unutar sustava tlo-biljka-životinja. Zasebnu cjelinu predstavlja područje hranidbene vrijednosti krme s travnjaka. Poseban naglasak daje se napasivanju, kao nezamjenjivom modelu korištenja krme u održivim sustavima proizvodnje temeljenim na travnjacima. To područje pokriveno je cjelinama o teorijskim principima hranidbe i karakteristikama ponašanja životinja na pašnjaku, te prikazom i evaluacijom različitih sustava napasivanja u mliječnom i mesnom govedarstvu i ovčarstvu.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R2

Sati nastave: 60
Predavanja: 37
Vježbe u praktikumu: 15
Seminar: 8

Izvođač predavanja
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 61-70 %
Dobar (3): 71-80 %
Vrlo dobar (4): 81-90 %
Izvrstan (5): > 91 %

Uvjeti za dobivanje potpisa

Pohađanje nastave, seminarski rad

Opće kompetencije

Stečeno znanje omogućava uspješnu organizaciju proizvodnje krme, analizu i vrednovanje različitih sustava proizvodnje na travnjacima. Predstavlja dobar preduvjet za efikasno donošenje odluka u sklopu managementa u različitim proizvodnim uvjetima, koristeći pri tom najnovije znanstvene spoznaje, stečeno stručno znanje i praktične primjere prikazane u sklopu modula. Stečena znanja predstavljaju solidan temelj za nastavak školovanja prema području znanstveno-istraživačkog rada u travnjaštvu.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Konzultacije
 • Vježbe u praktikumu
 • Terenske vježbe
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Prepoznati stadije rasta i razvojne stadije trava i mahunarka Kolkovij, Pismeni, Usmeni
Objasniti osnovne principe rasta, formiranja prinosa i korištenja biljne mase na travnjaku Kolkovij, Pismeni, Usmeni, seminarski rad, zadaci
Procijeniti utjecaj strukture tratine i zahvata managementa na kakvoću biljne mase s travnjaka Kolkovij, Pismeni, Usmeni, seminarski rad, zadaci
Uzorkovati voluminoznu krmu, izabrati prikladne analitičke postupke, te objasniti analitičko izvješće hranidbene vrijednosti Kolkovij, Pismeni, Usmeni, seminarski rad, zadaci
Objasniti teoretske principe hranidbe na pašnjaku Kolkovij, Pismeni, Usmeni, seminarski rad, zadaci
Analizirati, usporediti i vrednovati različite sustave proizvodnje i korištenja krme na travnjacima Kolkovij, Pismeni, Usmeni, seminarski rad, zadaci
Isplanirati proizvodnju i korištenje krme za potrebe farme Kolkovij, Pismeni, Usmeni, seminarski rad, zadaci
Objasniti korištenje GIS-a u inventarizaciji, evaluaciji i korištenju poluprirodnih travnjaka Kolkovij, Pismeni, Usmeni

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje nastave, preporuka osnovnih i naprednih nastavnih materijala, konzultacije

Obveze studenta

Pohađanje nastave, izrada seminarskog rada i ostalih zadataka tijekom semestra, polaganje ispita

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
1. parcijalni ispit 37 % 0-60 %
61-70 %
71-80 %
81-90 %
> 91 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
26 78 2,6
2. parcijalni ispit 37 % 0-60 %
61-70 %
71-80 %
81-90 %
> 91 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
26 78 2,6
seminarski rad 26 % 0-60 %
61-70 %
71-80 %
81-90 %
> 91 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
8 24 0,8
Ukupno 100 % >91 % odličan (5) 81-90 % vrlo dobar (4) 71-80 % dobar (3) 61-70 % dovoljan (2) <60 % nedovoljan (1) 60 180 6
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
usmeni ispit 100 % 60 180 6
Ukupno 100 % >91 % odličan (5) 81-90 % vrlo dobar (4) 71-80 % dobar (3) 61-70 % dovoljan (2) <60 % nedovoljan (1) 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
1. parcijalni ispit 7 ili 8. tjedan nastave usmeni ispit
2. parcijalni ispit 15 tjedan nastave usmeni ispit
usmeni ispit u sklopu ispitnih rokova

Tjedni plan nastave

 1. Sadržaj modula i obveze studenata. Rast i razvoj trava i mahunarka P, S
 2. Rast i razvoj trava i mahunarka; teoretski principi rasta, formiranja prinosa i korištenja biljne mase na travnjaku kao temelj managementa. P
 3. Teoretski principi rasta, formiranja prinosa i korištenja biljne mase na travnjaku kao temelj managementa. Ekologija travnjaka. P
 4. Ekologija travnjaka P
 5. Hranidbena vrijednost voluminozne krme P
 6. Hranidbena vrijednost voluminozne krme V
 7. Utjecaj strukture tratine i zahvata managementa na kakvoću biljne mase s travnjaka. S, P
 8. Produkcija i hranidbena vrijednost krme s travnjaka - utjecaj botaničkog sastava i brojnosti vrsta. P, S
 9. Djetelinsko-travne smjese P,S
 10. Teoretski principi hranidbe na karakteristike ponašanja životinja na pašnjaku. Sustavi napasivanja i produktivnost životinja. P, V
 11. Sustavi napasivanja i produktivnost životinja. P,V
 12. Sustavi napasivanja i produktivnost životinja. V,S
 13. Rast i razvoj trava i mahunarki. Teorijski principi rasta, formiranja prinosa i korištenja biljne mase na travnjaku. Korovi, bolesti i štetnici u proizvodnji krme na travnjacima. V
 14. Inventarizacija i evaluacija poluprirodnih travnjaka P,S
 15. Inventarizacija i evaluacija poluprirodnih travnjaka.

Obvezna literatura

 1. Štafa, Z., Stjepanović, M. , Bukvić, Gordana (2008). Trave za proizvodnju krme i sjemena. Zagreb: Hrvatska mljekarska udruga.
 2. Hopkins, A. (2000) .Grass its production and utilization. Blackwell Science.
 3. Barnes, R.F. (2007). Forages- the science of grassland agriculture. Blackwell Publishing.
 4. Cherney, J.H. , Cherney, D.J.R. (1998). Grass for Dairy Cattle. CABI Publishing .
 5. Whitehead, D. C. (1995). Grassland Nitrogen. CABI Publishing.
 6. Lemaire, G. (2000). Grassland Ecophysiology and Grazing Ecology. CABI Publishing.
 7. Tow, P. (2001). Competition and Succession in Pastures. CABI Publishing.
 8. Hodgson, J.(1998). The Ecology and Management of Grazing Systems. CABI Publishing.
 9. Whitehead, D. C. (2000). Nutrient elements in grassland: soil-plant-animal relationships. CABI Publishing.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Travništvo in pridelovanje krme, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.