Ispiši

Ukrasne biljne vrste ruralnih vrtova (26482)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Tradicijski seoski vrtovi su sastavni dio kulturne baštine određenog kraja. Oblikovanje tradicijskog vrta, odabir cvjetnih i drvenastih vrsta te ,naročito, primjena autohtonih biljnih vrsta određuju regionalnu pripadnost pridonoseći tako očuvanju autohtonog ruralnog prostora i njegovih ambijentalnih vrijednosti. Primjenom starih kultivara i autohtonih vrsta, od kojih su neke i ugrožene, na prirodnim staništima, tradicijski seoski vrt je važan i u smislu očuvanja biološke raznolikosti. Nastavom u dvorani studente će se upoznati s razvojem seoskih vrtova kroz povijest, u različitim kulturama, s važnošću očuvanja autohtonog ruralnog prostora, cvjećarskim i drvenastim vrstama uobičajenim u tradicijskom seoskom vrtu, s posebnim naglaskom na autohtone biljne vrste. Dobit će uvid u specifčnosti tradicijskog seoskog vrta po regijama Hrvatske. Na auditornim vježbama studenti će (u grupama) raspravljati o stručnim i znanstvenim radovima vezanim za navedenu problematiku. Obilaskom terena upoznat će se sa stvarnim stanjem u praksi, problemima i mogućnostima njihovog rješavanja. Izrada seminarskog rada bit će prilika za aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R2

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 30
Vježbe u praktikumu: 6
Seminar: 14
Terenske vježbe: 10

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60%
Dobar (3): 71%
Vrlo dobar (4): 81%
Izvrstan (5): 91%

Opće kompetencije

Predmet upoznaje studente s važnošću očuvanja autohtonog ruralnog prostora. Upoznaje tradicijske seoske okućnice i njihove sastavnice te ukazaje na smjernice znanstvenog istraživanja predstavljene problematike.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
  Vježbe u praktikumu izvode se u 2 termina pri čemu se dobiva uvid u znanstvenu literaturu iz tematike modula, a preostala satnica obuhvaća terenske vježbe.
 • Terenske vježbe
 • Seminari
  Identifikacija i analiza hortikulturne flore na okućnicama i predstavljanje terenskog istraživanja, esej na temu vezanu uz hortikulturnu floru ruralnih područja, njen značaj i raspored.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Prepoznati problem i ulogu biljnih vrsta kućnog vrta u krajobrazu Esej, pismeni ispit
Odabrati adekvatnu literaturu i izvore podataka pri proučavanju biljnih vrsta okućnica Esej, pismeni ispit
Odabrati adekvatne metode za proučavanje hortikulturne flore i njenog rasporeda na okućnici Seminarski rad, pismeni ispit Kolokviji, Usmeni, Pismeni
Prepoznati uzroke promjena u odabiru biljnih vrsta kućnih vrtova Pismeni ispit Kolokviji, Usmeni, Pismeni
Interpretirati dobivene rezultate i svrsishodno ih upotrijebiti Seminarski rad

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja, vježbi, seminara, ispita, konzultacija, praćenje rada i ocjenjivanje studenata.

Obveze studenta

Redovito pohađanje nastave, vježbi, terenske nastave, izrada i prezentacija seminarskog rada.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Ispit 50 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 90 3
Esej 25 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
10 20 1
Seminarski rad 25 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
14 42 1,5
Kolokvij 0 +/-
Nedovoljan (1)
6 18 0,5
UKUPNO 100% - 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Problem i cilj (P) - Doživljaj ruralnog vrta, prepoznavanje problema, promjene koje su dovele do izmjena u načinu gospodarenja, oblikovanja i korištenja kućnih vrtova na selu.
 2. Vježbe u praktikumu (PK) i terenske vježbe – Obliazak 'Željezničarskog naselja' koje je nastalo po uzoru na cottage garden na periferiji grada i objašnjenje problema. Objašnjenje i podjela zadataka za seminarske radove.
 3. Uvod (P) - Definiranje pojma 'seoski vrt', razvoj seoskog vrta na području Velike Britanije, germaskog govornog područja, Hrvatske. Utjecaj na odabir vrsta i oblikovanje seoskog vrta u povijesti, utjecaj vrtlarskih priručnika i publikacija.
 4. Vježbe u praktikumu (PK) – Čitanje znanstvenih radova na temu analize flore kućnih vrtova, rasprava o temi, načinu prikazavianja problema, pregleda literature, rezultata, korištena metodologija.
 5. Ruralni prostor kao resurs (P) - Seoski vrt kao spona između tradicijske seoske arhitekture i šireg ruralnog prostora na koji se svakim danom postavljaju novi zahtjevi.
 6. Materijal i metode (P) - Način prikazivanja obuhvata istraživanja, izvori podataka prilikom istraživanja kućnih i tradicicijskih vrtova, metode analize flore, metode obrade i prikazivanja prikupljenih podataka.
 7. Zeljaste vrste tradicijskog vrta (P) – Razmještaj povrtnih vrsta, začinskog, ljekovitog i ukrasnog bilja na oklućnici, pregled zeljastih ukrasnih vrsta, njihov značaj i simbolika.
 8. Drvenaste vrste tradicijskog vrta (P) – Razmještaj voćnih i ukrasnih drvenastih vrsta na okućnici, pregled drvenastih ukrasnih vrsta, njihov značaj i simbolika.
 9. Auto- i alohtone vrste, odnos ukrasnog i utilitarnog bilja, ostali elementi vrta (P) - Porijeklo vrsta, opasnosti alohtonih biljnih vrsta za autohtnou floru, odnos ukrasnog i utilitarnog bilja u tradicionalnom i suvremenom kućnom vrtu, funkcije okućnice nekad i sad te s tim u vezi elementi i detalji okućnice (gospodarske zgrade, ograde, staze, bunari, krušne peći, vrtni namještaj, detalji).
 10. Specifičnosti vrtova po regijama (P) – Pregled specifičnosti tradicionalih vrtova po regijama s obzirom na odabir ukrasnog bilja, raspored funkicja i elemenata na okućnici, korištene materijale
 11. Terenske vježbe (V)
 12. Terenske vježbe (V)
 13. Seminarski rad (SR)
 14. Seminarski rad (SR)
 15. Ispit

Obvezna literatura

 1. Cnolly, S., Dillon, H. (1995). In an Irish Garden. London: Weidenfeld and Nicolson.
 2. Lloyd, C., Bird, R. (1990). The cottage garden. London: Dorling Kindersley.
 3. Hansen, R., Stahl, F. (1993). Perennials and their garden habitats. Cambridge University Press.
 4. Hessayon, D.G. (2001). Cvijeće u vrtu. Zagreb: Mozaik knjiga.
 5. Hessayon, D.G. (2001). Cvatuće grmlje. Zagreb: Mozaik knjiga.
 6. Šilić, Č. (1990). Ukrasno drveće i grmlje. Sarajevo: Svjetlost.

Preporučena literatura

 1. Znanstveni i stručni članci u časopisima

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • ECOLOGIES, TECHNIQUES, TECHNOLOGIES – Harvard University
 • Use of ornamental and scented plants – BOKU, Beč

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.