Ispiši

Etika korištenja životinja (132845)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

O važnosti pravilnog postupanja s domaćim životinjama govori činjenica da je većina zemalja zakonski odredila načine postupanja prema životinjama. U okviru ovog modula studenti će dobiti spoznaje o tome što se podrazumijeva pod etikom u stočarskoj proizvodnji. Osim toga dat će se povijesni pregled mjera etičnog ponašanja čovjeka prema životinjama i načini prepoznavanja stanja dobrobiti na osnovu: ponašanja životinja, zdravlja, nivoa proizvodnje i fizioloških parametara određenih laboratorijskim analizama. Mjere kvalitetnog odnosa čovjeka prema pojedinim vrstama domaćih životinja u smislu osiguravanja odgovarajućeg smještajnog prostora, opskrbe hranom, izbjegavanja postupaka u kojima životinje trpe stresove i pate, obradit će se u posebnim poglavljima. Uloga selekcije na otpornost i mjere za osiguranje dobrobiti u proizvodnji na otvorenom obradit će se za pojedine vrste domaćih životinja.

Vrsta predmeta

 • Prijediplomski studij / Animalne znanosti (Izborni predmet, 6. semestar, 3. godina)
 • Prijediplomski studij / Agroekologija (Izborni predmet, 6. semestar, 3. godina)

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R2

Sati nastave: 30
Predavanja: 22
Seminar: 8

Izvođač predavanja
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Cilj ovog modula je stjecanje potrebnih znanja za pravilno postupanje s domaćim životinjama pri bavljenju stočarstvom bilo na farmama ili u stručnim službama.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Objasniti što se podrazumijeva pod pojmom etike u stočarskoj proizvodnji Rasprave tijekom nastave, seminarski rad i usmeni ispit
Analizirati najvažnija etička pitanja iz perspektive različitih etičkih teorija Rasprave tijekom nastave, seminarski rad i usmeni ispit
Prepoznati najveće probleme s kojima se susrećemo u odnosu čovjeka i životinja Rasprave tijekom nastave, seminarski rad i usmeni ispit
Definirati pokazatelje na osnovu kojih procjenjujemo dobrobit pojedine vrste domaćih životinja Rasprave tijekom nastave, seminarski rad i usmeni ispit
Usporediti dobrobit životinja u različitim proizvodnim sustavima Rasprave tijekom nastave, seminarski rad i usmeni ispit
Identificirati etičke probleme koji se javljaju u primjeni biotehnologije u stočarstvu Rasprave tijekom nastave, seminarski rad i usmeni ispit
Analizirati legislativu u području zaštite životinja Rasprave tijekom nastave, seminarski rad i usmeni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Izložiti predviđeni program predavanja na jednostavan i studentima razumljiv način
Pomoći studentima u pripremi seminara
Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili obrazovne ciljeve te ostvarili ishode učenja modula te prema tome ocijeniti studente koristeći tehnike ispitivanja u obliku postavljenih pitanja kombinacijom pismenog i usmenog ocjenjivanja (ocjene od nedovoljan (1) do izvrstan (5))

Obveze studenta

Pohađati predviđeni nastavni program i usvojiti programom predviđena znanja
Aktivno sudjelovati u raspravi na predavanjima i tijekom izlaganja seminarskih radova
Izraditi i predati seminarski rad

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje predavanja 22 22 1,0
Seminarski rad (priprema + prezentacija) 50% 8 24 1,0
Završni ispit usmeni (Zi) - uvjet položeni parcijalni testovi znanja 50% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 44 1,0
UKUPNO 100% 30 90 3

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u etiku korištenja životinja – Uvod i koncepti etike o životinjama, opis predmeta i ciljevi, definicija etike u stočarstvu
 2. Opći dio etike - Spoznaje o etici u prošlosti i načini prosuđivanja stanja dobrobiti domaćih životinja, etičke teorije
 3. Etika u uzgoju goveda - Etološka načela odnosa čovjeka spram goveda pri uzgoju i korištenju, usporedba tradicionalne proizvodnje i intenzivne proizvodnje
 4. Etika u uzgoju goveda – Potrebe goveda na socijalnom kontaktu, kretanju, prostoru, hrani, zaštiti zdravlja, najvažniji etički problemi, legislativa
 5. Etika u uzgoju konja - Upoznavanje etoloških načela odnosa spram konja, komfor i njega konja, transport, natjecanja i doping
 6. Etika u uzgoju konja - Potrebe konja na socijalnom kontaktu, kretanju, prostoru, hrani, zaštiti zdravlja, legislativa
 7. Etika u uzgoju svinja - Mjere u skladu s dobrobiti svinja u sustavu intenzivne svinjogojske proizvodnje (smještajni prostor, opskrba hranom, vodom)
 8. Etika u uzgoju svinja - Izbjegavanje invazivnih postupaka u svinjogojskoj proizvodnji, stvaranje otpornih genotipova svinja, etička pitanja u primjeni biotehnologije
 9. Etika u uzgoju svinja - Zahtjevi za dobrobiti svinja u proizvodnji na otvorenom, legislativa
 10. Etika u uzgoju ovaca i koza Odnos čovjeka prema ovci u smislu opskrbe hranom, smještajem, vodom
 11. Etika u uzgoju ovaca i koza - Uloga selekcije u otpornosti, etička pitanja primjene biotehnologije (kloniranje), legislativa
 12. Etika u uzgoju ovaca i koza - Odnos čovjeka prema kozi u smislu opskrbe hranom, smještajem, vodom
 13. Etika u uzgoju ovaca i koza - Uloga selekcije u otpornosti životinja, etička pitanja u primjeni tehnoloških postupaka i biotehnologije, legislativa
 14. Etika u uzgoju peradi - Kvalitetan odnos uzgajivača prema peradi opskrba peradi zrakom, vodom i hranom, proizvodni sustavi
 15. Etika u uzgoju peradi - Osiguranje životnog prostora prema njihovim biološkim potrebama peradi, dnevni nadzor i efektivna zdravstvena zaštita peradi, adekvatni postupci pri transportu i klanju peradi

Obvezna literatura

 1. Sandoe P., Christiansen, (2009.): S.B. Ethics of Animal Use. Blackwell Publishing
 2. Predavanja i PowerPoint prezentacije (Merlin)

Preporučena literatura

 1. M.C. Appleby and B.O. Hughes (1997.): Animal welfare. CABI Publishing Wallingford Oxon OX10DE. UK
 2. Sandoe, P., Crisp, R. 1999. Ethics. In: Animal Welfare (Appleby, M.C., Hughes, B.O., eds), CABI Publishing, Oxon, 3-17.
 3. Duncan, I.J.H., Fraser, D. 1999. Understanding Animal Welfare. In: Animal Welfare (Appleby, M.C., Hughes, B.O., eds), CABI Publishing, Oxon, 19-32. Seminari na Merlinu

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Ethics of Animal Use, Faculty of Science, Univrsity of Copenhagen
 • Animal Philosophy, Ethics and Law, Malta College of Art, Science and Technology

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.