Ispiši

Osnove stočarstva (156986)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Ograničavajući čimbenici veće i jeftinije proizvodnje u stočarstvu jesu nezadovoljavajući rezultati plodnosti ženskih životinja, neodgovarajuća hranidba i načini držanja po vrstama životinja i fazama proizvodnje. Preko programskih dijelova modula: govedarstva, svinjogojstva, ovčarstva i kozarstva, peradarstva, kunićarstva i ribarstva, studenti će biti educirani o postupcima postizanja dobre plodnosti plotkinja i načinu proizvodnje kvalitetne krme. Steći će osnovna znanja kako primijeniti u određenoj fazi proizvodnje i određene vrste životinja najučinkovitiji menadžment, uz što niža ulaganja (input) i na taj način postići profitabilnu proizvodnju mlijeka i mesa, jaja i riba. Nastava će se izvoditi putem predavanja i vježbi u praktikumu.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 50
Vježbe u praktikumu: 10

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za dobivanje osnovnih znanja o stočarstvu i njegovoj važnosti u poljoprivredi i gospodarstvu svijeta i Hrvatske, znanja o govedarskoj, svinjogojskoj, ovčarskoj, kozarskoj, peradarskoj i kunićarskoj proizvodnji.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Opisati stanje stočarske proizvodnje u svijetu i u Hrvatskoj. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
Prepoznati pojedine vrste i pasmine domaćih životinja te važnost animalnih genetskih izvora. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
Navesti proizvodnu namjenu pojedinih vrsta i pasmina domaćih životinja. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
Analizirati postojeće stanje i mogućnosti stočarskog sektora. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
Prepoznati i usporediti različite proizvodne sustave proizvodnje mesa i mlijeka uz održivo gospodarenje zemljištem. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
Upoznati genetsku osnovu životinja i osnovne principe nasljeđivanja. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Izložiti predviđeni program predavanja na jednostavan i studentima razumljiv način
Provesti predviđeni program vježbi u praktikumu
Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili obrazovne ciljeve te ostvarili ishode učenja modula te prema tome ocijeniti studente koristeći tehnike ispitivanja u obliku postavljenih pitanja kombinacijom pismenog i usmenog ocjenjivanja (ocjene od nedovoljan (1) do odličan (5))

Obveze studenta

Pohađati predviđeni program predavanja i usvojiti programom predviđena znanja
Aktivno sudjelovati u raspravi na predavanjima i tijekom izvođena vježbi
Pristupiti polaganju parcijalnih ispita ili završnom pismenom ispitu kao uvjetu za polaganje usmenog završnog ispita

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje predavanja 50 50 1,7
Aktivno sudjelovanje na vježbama (priprema i rad) 10 20 0,8
Test znanja 1. (Pi1) 14% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 16 0,5
Test znanja 2. (Pi2) 14% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 16 0,5
Test znanja 3. (Pi3) 14% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 16 0,5
Test znanja 4. (Pi4) 14% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 16 0,5
Test znanja 5 (Pi5) 14% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 16 0,5
Završni ispit usmeni (Zi) - uvjet položeni parcijalni testovi znanja (studenti koji ih nisu položili pišu završni pismeni ispit iz cijelog gradiva prije usmenog) 30% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 30 1
UKUPNO 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Gospodarska važnost stočarstva, organizacija i rasprostranjenost stoke u svijetu
 2. Pojam pasmine (definicija, važnost u stočarskoj proizvodnji, klasifikacije pasmina)
 3. Opća i specijalna pasminska svojstva
 4. Međuispit pismeni, Osnove govedarstva
 5. Upoznavanje novih tehnologija u sustavima proizvodnje kravljeg mlijeka i mesa
 6. Mogućnosti unapređenja konkurentnosti govedarske proizvodnje u Hrvatskoj
 7. Međuispit pismeni, osnove ovčarstva
 8. Prikaz postupaka u tehnologiji proizvodnje pojedinih ovčjih proizvoda
 9. Osnove kozarstva
 10. Prikaz postupaka u tehnologiji proizvodnje pojedinih kozjih proizvoda
 11. Međuispit pismeni, osnove svinjogojstva
 12. Tehnološki proces proizvodnje svinjskog mesa
 13. Međuispit pismeni, osnove peradarstva
 14. Osnove kunićarstva
 15. Međuispit pismeni

Obvezna literatura

 1. Uremović Z. (2002). Stočarstvo (M. Uremović, V. Pavić, B. Mioč, S. Mužic, Z. Janječić ), sveučilišni udžbenik, Agronomski fakultet, Zagreb
 2. Uremović M. I Z. Uremović (1997). Svinjogojstvo, sveučilišni udžbenik, Agronomski fakultet Zagreb
 3. Mioč B., Pavić, V. (2007): Ovčarstvo, Hrvatska mljekarska udruga Zagreb
 4. Boro Mioč (2022): Uzgoj koza. Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb.

Preporučena literatura

 1. B. Mioč, V. Držaić, I. Širić, A. Kasap (2020): Vuna prošlost, sadašnjost i budućnost. Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Zagreb.
 2. Mužic S. (1999). Proizvodnja kokošjih jaja. Priručnik, Hrvatski zadružni savez, Zagreb
 3. Whittemore Colin T. (1998). The science and Practice of Pig Production. Second Edition, Cambridge, Great Britain
 4. Boatsfield G. (1996). Farm Livestock. Ipswich, Great Britain
 5. Nemanić J., Berić, Ž. (1995). Peradarstvo. Priručnik, Nakladni zavod Globus, Zagreb
 6. Omrčen S. (1995). Kunićarstvo. Priručnik, Nakladni zavod Globus, Zagreb

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Stočarstvo, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
 • Stočarstvo, Poljoprivredni fakultet, Univerziteta u Beogradu

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.