Ispiši

Senzorna svojstva i ocjenjivanje vina (169443)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Program modula Senzorna svojstva i ocjenjivanje vina omogućuje studentima usvajanje temeljnih znanja o senzornim svojstvima vina, načinu i metodama senzornog ocjenjivanja te definiranju kakvoće vina temeljem mirisnih i okusnih svojstava. Kroz program modula studenti se upozanaju sa osnovim mirisima i okusima vina pojedinih sorata te njihovim promjenama tijekom dozrijevanja vina. Tijekom kušanja vina usvajaju znanja o utjecaju pojedinih kemijskih spojeva na okusna i mirisna svojstva vina te se upoznaju sa pojedinim manama i bolestima vina.

Vrsta predmeta

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 10
Laboratorijske vježbe: 20

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 61-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje postupka senzornog ocjenjivanja vina te omogućuje donošenje samostalnog zaključka o kakvoći pojedinog vina

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  Obuhvaćaju aktivno upoznavanje sa osnovnim okusima i mirisima vina kroz kušanje vodenih otopina te ocjenjivanje vina pojedinih sorata različitim metodama ocjenjivanja.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Nabrojati osnovna senzorna svojstva vina. Završni ispit
Identificarti prisutnost pojedine mane i/ili bolesti vina. Aktivno vrednovanje vina tijekom ocjenjivanja vina u sklopu vježbi
Rangirati vina, zavisno od njegovih mirisnih i okusnih svojstava. Aktivno vrednovanje vina tijekom ocjenjivanja vina u sklopu vježbi
Odabrati i primijeniti odgovarajuću metodu senzornog ocijenjivanja vina. Završni ispit
.Ustanoviti senzorne razlike među vinima različitih kultivara. Aktivno vrednovanje vina tijekom ocjenjivanja vina u sklopu vježbi
Isplanirati tijek senzornog ocjenjivanja vina. Aktivno kroz vježbe te pasivno, teorijski, putem završnogispita

Način rada

Obveze nastavnika

Informirati studente o nastavnom planu predmeta, obvezama koje trebaju ispuniti, načinu oblikovanja ponderirane ocjene i kriterijima ocjenjivanja. Redovito održavanje svih oblika nastave utvrđenih nastavnim planom. Organizacija i priprema uzoraka te ocjenjivačkih listića za degustaciju . Održavanje konzultacija, i završnih ispita. Priprema nastavnih i ispitnih materijala.

Obveze studenta

Studenti su obavezni redovito prisustvovati na nastavi, a evidenciju nastave provodi predmetni profesor. Za ostvarivanje prava na potpis, studenti su obavezni tijekom cijelog semestra nazočiti na najmanje 80% predavanja i 80% vježbi. Ukoliko je student izostao sa nastave više od dopuštenog, a bez opravdanog razloga, potpis će mu biti uskraćen te je dužan ponovno upisati predmet u idućoj akademskoj godini. Studenti su obavezni prisustvovati i vježbama, gdje se od njih očekuje aktivan angažman, sudjelovanje u raspravi i rješavanju zadataka.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Završni ispit 100% 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
60 2
Predavanja i vježbe 30 30 1
UKUPNO 100% 30 90 3
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Završni ispit Ispitni rokovi

Tjedni plan nastave

 1. P:Uvod u senzorno ocjenjivanja Kakvoća vina, profesionalni ocjenjivači, senzorna svojstva
 2. P:Metode ocjenjivanja Brojčane , opisne
 3. P:Definiranje osnovnih pojmova Redoslijed ocjenjivanja, uvjeti u kojima se ocjenjuje
 4. P:Degustacija vina Redoslijed ocjenjivanja, uvjeti u kojima se ocjenjuje
 5. P:Tehnika kušanja vina Način ocjenjivanja pojedinih svojstava vina
 6. T:Posjeta HCPHS Upoznavanje sa postupkom puštanja vina na tržište
 7. L:Upoznavanje sa osnovnim okusima Slatko, gorko, kiselo u vodenoj otopini
 8. L:Upoznavanje sa osnovnim mirisima Primarne, sekundarne i tercijalne arome
 9. L:Upoznavanje sa defektnim mirisima vina Hlapiva kiselost, etil acetat, hlapivi fenoli, UTA
 10. L:Boja vina Intenzitet i tonalitet boje bijelih i crnih vina
 11. L:Brojčane metode ocjenjivanja Metoda redoslijeda, triangl test, paired sample
 12. L:Brojčane metode ocjenjivanja Metoda 100 bodova, buxbaum metoda
 13. L:Opisne metode ocjenjivanja Deskriptori za bijela i crna vina
 14. L:Ocjenjivanje vina bijelih sorata Vina različitih godišta i tehnologija proizvodnje
 15. L:Ocjenjivanje vina crnih sorata Vina različitih godišta i tehnologija proizvodnje

Preduvjeti

Obvezna literatura

 1. Predavanja i PowerPoint prezentacije ( Merlin sustav e-učenja)

Preporučena literatura

 1. Jackson, R.S. (2009). Wine tasting. Academic press.
 2. Peynaud, E. (1996). The taste of wine. Wiley & Sons.

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.