Ispiši

Predikatna, pjenušava i specijalna vina (26399)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Program modula Predikatna, pjenušava i specijalna vina omogućuje studentima stjecanje temeljnih znanja o specifičnostima proizvodnje predikatnih, pjenušavih i specijalnih vina. Kroz program modula studenti stječu osnovna znanja o kategorijama predikatnih vina, kemijskim promjenama tijekom perioda dozrijevanja grožđa, posebnostima u kemijskom sastavu mošta, postupcima primarne prerade grožđa za pojedinu kategoriju predikatnog vina, mogućim načinima dozrijevanja, uvjetima čuvanja i punjenja. Slušanjem modula studenti stječu znanja o tehnologiji proizvodnje pjenušavih vina i to od vinograda, posebnosti kemijskog sastava mošta namijenjenog proizvodnji pjenušca do postupaka punjenja i senzornog ocjenjivanja. Uz pregled tehnologije proizvodnje svjetski poznatih vina iz kategorije specijalnih vina, studenti stječu znanja o proizvodnji vina iz kategorije desertnih vina, prošeka, te aromatiziranih, bermeta. Terenske vježbe u vinogradu i podrumu omogućuju studentima kroz praktičan i samostalan rad upoznavanje sa osnovnim tehnološkim postupcima proizvodnje kako predikatnih tako i pjenušavih vina. Polaganje ispita provodi se preko parcijalnih testova znanja i završnog pismenog ispita

Vrsta predmeta

 • Prijediplomski studij / Hortikultura (Izborni predmet, 5. semestar, 3. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 30
Terenske vježbe: 30

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 61-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje osnovnih kemijskih i tehnoloških procesa neophodnih u proizvodnji predikatnih, pjenušavih i specijalnih vina. Student stječe teorijska i praktična znanja o načinu i razlozima primjeni pojedinog agrotehničkog i ampelotehničkog zahvata u vinogradu i enološkog postupka tijekom proizvodnje te njegovom utjecaju na kakvoću vina pojedine kategorije

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Terenske vježbe
  obuhvaćaju praktične vježbe u vinogradu i podrumu, a odnose se na pripremu grožđa u vinogradu, postavljanje mreža, berbu i preradu pojedine kategorije predikatnog vina, pripremu i punjenje vina za proizvodnju pjenušaca te degožiranje pjenušaca

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Iskazati definicije pojedinih kategorija predikatnih, pjenušavih i specijalnih vina Test znanja ili završni ispit
Objasniti postupak proizvodnje predikatnih, pjenušavih i specijalnih vina Test znanja ili završni ispit
Razlikovati specifičnosti proizvodnje predikatnih, pjenušavih i specijalnih vina Test znanja ili završni ispit
Isplanirati pojedine faze proizvodnje predikatnih i pjenušavih vina Test znanja ili završni ispit
Opisati osnovne senzorne karakteristike pojedinih predikatnih, pjenušavih i specijalnih vina Aktivno kroz vježbe te pasivno, teorijski, putem testa znanja ili završnog ispita

Način rada

Obveze nastavnika

Izvođenje nastave prema nastavnom planu, praćenje rada studenata, ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta tijekom semestra i na završnom ispitu, praćenje kvalitete koje osiguravaju izlazne kompetencije, aktivna komunikacija sa studentom tijekom cijelog semestra

Obveze studenta

Studenti su obavezni redovito prisustvovati na nastavi, a evidenciju nastave provodi predmetni profesor. Za ostvarivanje prava na potpis, studenti su obavezni tijekom cijelog semestra nazočiti na najmanje 80% predavanja i 80% vježbi. Ukoliko je student izostao sa nastave više od dopuštenog, a bez opravdanog razloga, potpis će mu biti uskraćen te je dužan ponovno upisati predmet u idućoj akademskoj godini. Studenti su obavezni prisustvovati i vježbama, gdje se od njih očekuje aktivan angažman, sudjelovanje u raspravi i rješavanju zadataka

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Test znanja 1 (TZ1) 50% 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 62 2,3
Test znanja 2(TZ2) 50% 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 62 2,3
Pohađanje predavanja i vježbi 56 56 1,4
UKUPNO 100% (TZ1x50)+(TZ2x50)/100 60 180 6
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Završni ispit (ZI) 100% 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
60 180 6
UKUPNO 100% dovoljan( 2) -60% dobar (3)- 75% vrlo dobar (4)- 85% odličan (5) -95% 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Test znanja 1 (TZ1) Tematske jedinice vezane uz vinogradarske postupke i specifičnosti uzgoja grožđa za proizvodnju predikatnih, pjenušavih i specijalnih vina 8. tjedan
Test znanja 2(TZ2) Tematske jedinice vezane uz specifičnosti proizvodnje predikatnih vina te pjenušavih i specijalnih vina od trenutka berbe do punjenja vina u boce 15. tjedan
Završni ispit (ZI) Student koji ne položi testove znanja tijekom semestra pristupa polaganju cjelovitog završnog ispita u previđenim ispitnim rokovima. Završna ocjena rezultat je ocjene koju je student postigao pisanjem završnog testa Ispitni rokovi

Tjedni plan nastave

 1. Predikatna vina, definicija kakvoće Tehnologija proizvodnje predikatnih vina P Definicija pojedinih kategorija kakvoće prema zakonu o vinu
 2. Tehnologija proizvodnje predikatnih vina P Stupanj zrelosti i način berbe grožđa, plemenita plijesan, specifičnosti fermentacije mošteva, postupci dorade vina i punjenje u boce
 3. Kemijski sastav predikatnih vina Senzorna svojstva predikatnih vina P Promjene kemijskog sastava mošta i vina u odnosu na vina redovne berbe
 4. Pjenušava vina-definicija Proizvodnja i svojstva osnovnog baznog vina Kolokvij I P Sorta, rok berbe, kemijski sastav i senzorna svojstva, sljubljivanje vina, stabilizacija na tartarate i bjelančevine
 5. Tehnologija proizvodnje pjenušavih vina P Klasična metoda, metoda charmat, svojstva kvasaca, primjena hraniva sekundarna fermentacija, filtriranje, stabilizacija, degoržiranje i ekspedicioni liker, punjenje u boce
 6. Kemijski sastav pjenušavih vina Senzorno ocjenjivanje pjenušavih vina Proizvodnja specijalnih vina P Osnovni kemijski sastav, pritisak CO2, oblici CO2, mjerenje pritiska. Opisno ocjenjivanje, brojčano ocjenjivanje
 7. Proizvodnja specijalnih vina Tehnologija proizvodnje likerskih, aromatiziranih i desertnih vina P Podjela i definicija prema zakonu o vinu, tipovi: marsala, sherry, porto, madeira,mistele
 8. Tehnologija proizvodnje likerskih, aromatiziranih i desertnih vina Senzorna svojstva specijalnih vina Priprema grožđa za predikatna vina P T Osnovno vino, kemijski sastav, priprema za dozrijevanje (uguščeni mošt, alkoholizirani mošt, vinski destilat, vinski alkohol), kategorije prema zakonu o vinu, dozrijevanje i starenje specifičnosti proizvodnje bermeta specifičnosti proizvodnje prošeka Postavljanje mreža u vinogardu
 9. Berba grožđa za pojedine kategorije predikata T Rad u vinogradu
 10. Berba grožđa za pojedine kategorije predikata T Rad u vinogradu
 11. Alkoholna fermentacija predikatnih vina T Praćenje razgradnje šećera
 12. Proizvodnja baznog vina za pjenušac T Rad u podrumu
 13. Proizvodnja pjenušaca, sekundarna fermentacija T Rad u podrumu
 14. Proizvodnja pjenušaca, degožiranje T Rad u podrumu
 15. Kolokvij 2

Obvezna literatura

 1. Predavanja - PowerPoint prezentacije (Merlin sustav e-učenja)
 2. Preikatna, pjenušava i specijalna vina- interna skripta

Preporučena literatura

 1. Jackson, R. (2014): "Wine science, Principles and Applications", 4th edition, Academic Press.
 2. Ribereau-Gayon, P., D., Dubourdieu, B., Doneche, A., Lonvaud, A. (2006): "Handbook of Enology-The microbiology of Wine and Vinification, Volume 1", John Wiley & Sons, Ltd., England.
 3. Zoričić, M. (1996): "Podrumarstvo", drugo prošireno izdanje, Nakladni Zavod Globus, Zagreb.
 4. Jackson, R. (2011), editor: Advances in Food and Nutrition Research, Speciality wines, Vol. 63, Burlington: Academic Press

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.