Ispiši

Voćarstvo 1 (144002)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

U modulu se obrađuju poglavlja iz morfologije, razmnožavanja i ekoloških uvjeta za uzgoj voćaka, fiziologije rasta i rodnosti te pomotehničkih i agrotehničkih zahvata. Nastava uključuje predavanja, vježbe i terensku nastavu. Student dobiva temeljna znanja potrebna za nastavak studija i razumijevanje ostalih modula iz voćarske domene i osnovne vještine za svladavanje tehnologije proizvodnje voća u praksi.

Vrsta predmeta

 • Preddiplomski studij / Hortikultura (Obvezni predmet, 3. semestar, 2. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R2

E-učenje: R3

Sati nastave: 60
Predavanja: 32
Vježbe u praktikumu: 16
Seminar: 8
Terenske vježbe: 4

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje morfoloških svojstava i fizoloških zakonitosti rasta i rodnosti voćaka Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja nužna za razumijevanje i usvajanje gradiva iz drugih voćarskih modula.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
  Na vježbama u praktikumu svladavaju se sadržaji iz morfologije rodnih izbojaka, izvode zadaci iz izračunavanja proizvodnih pokazatelja u voćnjaku i uvježbava rezidba voćaka
 • Seminari
  Studenti samostalno izrađuju i prezentiraju predavanje vezano za neki od sadržaja iz gradiva koje se obrađuje na modulu.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
objasniti važnost voća u ljudskoj prehrani, pismeni ili usmeni ispit
identificirati i vrjednovati uvjete uzgoja voćaka, pismeni ili usmeni ispit, pismena zadaća
opisati osnovne fiziološke procese rasta i rodnosti voćaka, pismeni ili usmeni ispit, pismena zadaća
identificirati sustave uzgoja voćaka, pismeni ili usmeni ispit
organizirati i provesti agrotehničke zahvate u voćnjaku tijekom vegetacije, seminar
prepoznati i opisati različite vrste rodnih izbojaka voćaka, pismeni ispit
provesti rezidbu voćnjaka u razdoblju mirovanja. praktična provjera

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja, vježbi i seminara

Obveze studenta

Redovito pohađanje nastave, redovito izlaženje na ispite, uredno izvršavanje obveza, predaja dviju zadaća, pozitivno ocijenjen seminar

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
I. i II. zadaća 8 % <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 15 0,5
Seminar 7 % <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
8 15 0,5
Kolokvij - morfologija 10 % <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 20 0,66
I. međuispit 38 % <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 65 2,17
II. međuispit 37 % <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
16 65 2,17
UKUPNO 100% 0-100% 1-5 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Seminar Izraditi seminar s najmanje 15 relevantnih referenci iz znanstvene literature u skladu s dobivenim uputama i u zadanom roku postaviti ga na sustav za e-učenje. Prema dogovoru s nastavnikom. Obvezna odrada terenskih vježbi.
Kolokvij - morfologija Točno odgovoriti na najmanje 60 % pitanja u sustavu za e-učenje. Prema dogovoru s nastavnikom. Obvezno polaganje.
II. međuispit Prema dogovoru s nastavnikom.

Tjedni plan nastave

 1. Uvod i definicija kolegija, stanje voćarstva u Republici Hrvatskoj, morfološke i fiziološke karakteristike korijenove mreže
 2. Morfologija nadzemnog dijela voćaka, vrste rodnih i nerodnih izbojaka voćaka
 3. Generativno i vegetativno razmnožavanje voćaka, organizacija voćnog rasadnika, proizvodnja sadnica
 4. Ekološki i edafski uvjeti za rast i razvoj voćaka, utjecaj reljefa.
 5. Učinak rezidbe na rast i rodnost, podjela i karakteristike uzgojnih oblika.
 6. Godišnji i životni ciklus voćaka, fenofaze rasta voćaka, čimbenici koji djeluju na rast i razvoj voćaka.
 7. I. kolokvij
 8. Tijek diferencijacije generativnih pupova, čimbenici o kojima ovisi diferencijacija, metode regulacije diferencijacije
 9. Fenofaze cvatnje, odnosi oplodnje kod voćaka, uloga oprašivača, načini održavanja tla u voćnjaku, prednosti i mane pojedinih sustava.
 10. Praktična demonstracija učinaka različitih sustava održavanja tla
 11. Uloga prorjeđivanja plodova u regulaciji rodnosti voćaka, načini i sredstva za prorjeđivanje plodova
 12. Krivulja rasta ploda, čimbenici koji djeluju na rast ploda, ovisnost vegetativnog i generativnog rasta, kvaliteta plodova
 13. Izrada i prezentacija seminarskih radova studenata.
 14. Posjet voćnjaku, upoznavanje s tehnološkim procesima proizvodnje u praksi i iskustvima proizvođača
 15. II. kolokvij

Obvezna literatura

 1. Miljković, I. 1991. Suvremeno voćarstvo, Znanje, Zagreb (odabrana poglavlja)
 2. Štampar, K. 1966. Opće voćarstvo, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb
 3. Jemrić, T. (2007) Cijepljenje i rezidba voćaka, Uliks, Rijeka

Preporučena literatura

 1. Kozlowski, T. T., Pallardy, S. G. 1997. Growth control in woody plants, Academic press, San Diego
 2. Westwood, M. N. 1995. Temperate-zone pomology, physiology and culture, Third edition, Timber Press, Portland, Oregon

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Fruit growing I, Faculty of Horticultural Science, Corvinus university of Budapest, Mađarska

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.