Ispiši

Ribarstvo (26430)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Povijesni razvoj i značenje ribarstva. Osnove limnologije i oceanologije. Temeljne morfološke, anatomske i fiziološke osobine riba. Mrijest, embrionalni i postembrionalni razvoj riba. Osnove ihtiogenetike. Osnove klasifikacije i biologije najznačajnijih vrsta riba i ostalih vodenih organizama. Organizacija privrednog ribolova. Sportski ribolov. Hranidba riba kao temelj akvakulture. Ekstenzivni, poluintenzivni i intenzivni uzgoj. Osobine pojedinih tipova uzgoja u moru i kopnenim vodama. Akvaristika. Kvaliteta, prerada i korištenje ribljeg mesa. Ekonomika, tržište i promet ribe. Fizikalne i kemijske analize kvalitete vode. Biološka analiza vode s uzimanjem uzoraka i mikroskopiranjem. Rad s akvarijima. Upotreba ključa za determinaciju riba. Sekcija riba. Postupci pri induciranom mrijestu riba. Razlikovanje najvažnijih ribljih bolesti

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 32
Laboratorijske vježbe: 16
Seminar: 8
Terenske vježbe: 4

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60%
Dobar (3): 71%
Vrlo dobar (4): 81%
Izvrstan (5): 91%

Opće kompetencije

Cilj je osposobiti studenta za vladanje temeljnim znanjima u ribarstvu, kako bi mogao sudjelovati u provedbi vrlo raznolikih aktivnosti ove privredne i znanstvene grane..

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
 • Terenske vježbe
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
identificirati osnovne probleme i postupke u ribarstvu, Pismeni međuispit
isplanirati temeljne radnje u ribolovu i akvakulturi, Pismeni međuispit
Sistematizirati riblje vrste u odgovarajuće kategorije, te prepoznati najvažnije bolesti riba Pismeni međuispit
Opisati temeljne zakonitosti fizike i kemije voda Pismeni međuispit
demonstrirati uzorkovanje vode, planktona i bentosa Vježbe
Iskazati temeljne morfološke, anatomske i fiziološke osobine riba Pismeni međuispit
Objasniti zadani problem u ribarstvu kroz seminarski rad Završni ispit: Seminar: Usmeni i pismeni

Način rada

Obveze nastavnika

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan nastave.

Obveze studenta

Redovito polaženje nastave i izvršavanje datih zadataka.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
1. Međuispit: Pismeni 20% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 36 1,2
2. Međuispit: Pismeni 20% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 36 1,2
3. Međuispit: Pismeni 20% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 36 1,2
4. Međuispit: Pismeni 20% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 36 1,2
Završni ispit: Seminar: Usmeni i pismeni 20% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 36 1,2
UKUPNO 100% 1-5 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Povijesni razvoj ribarstva, njegovo današnje značenje, područja ribarstva.
 2. Temeljni geološki, fizikalni, kemijski i biološki parametri kopnenih voda i mora.
 3. Temeljne morfološke, anatomske i fiziološke osobine riba i drugih vodenih organizama.
 4. Osnove genetike, sistematike i biologije riba i drugih vodenih organizama.
 5. Načini organizacije i provedbe gospodarskog i sportskog ribolova u moru i kopnenim vodama.
 6. Temeljne hranidbene potrebe riba te bolesti uzrokovane pogrešnom hranidbom, kvalitetom vode i bioagresorima.
 7. Toplovodna i hladnovodna akvakultura u kopnenim vodama, marikultura, ostali oblici akvakulture.
 8. Kvaliteta mesa riba i drugih vodenih organizama, njihova prerada, ekonomika, tržište i promet.
 9. Analiza kvalitete vode, parametri fizikalne i kemijske kvalitete vode te njihova laboratorijska analiza.
 10. Terenski rad na uzimanju uzoraka za fizikalnu, kemijsku, biološku i ihtiološku analizu vode.
 11. Laboratorijski rad na analizi planktona, bentosa i obraštaja u vodi.
 12. Sekcija riba s upoznavanjem morfologije i anatomije riba te uporabe ključa za determinaciju ribljih vrsta.
 13. Rad u mrijestilištu s inkubatorima, akvarijima i ostalom opremom.
 14. Seminarski rad
 15. Seminarski rad

Obvezna literatura

 1. Treer, T., Safner, R., Aničić, I., Lovrinov, M. (1995): Ribarstvo, Globus, Zagreb
 2. Treer, T., Safner, R., Aničić, I. (2001): Modeli malih obiteljskih ribnjaka, Hrvatski zadružni savez, Zagreb
 3. Treer, T. (2003): Ihtiologija II, Agronomski fakultet, Zagreb - skripta

Preporučena literatura

 1. Dujmušić, A. (2000): Hrvatsko ribarstvo ispod površine, Rabus Media, Zagreb
 2. Cetinić, P., Swiniarski, J. (1985): Alati i tehnike ribolova, Logos, Split
 3. Stickeney, R. R. (2000): Encyclopedia of Aquaculture, John Wiley & Sons, New York
 4. Hall, S. J. (1999): The effects of fishing on marine ecosystem and communities, Blackwell Science Ltd., Oxford
 5. Eapen, P. K. (1999): Elsevier's Dictionary of Fisheries, Elsevier, Amsterdam

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Fisheries, Faculty of Agriculture, Mendel University in Brno
 • Akvakultura in ribištvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Ribarstvo, Poljoprivredni fakultet, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.