Ispiši

Sjemenarstvo oraničnih kultura (144326)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Svrha ovog predmeta je detaljno upoznati studente sa sjemenarstvom uključujući znanost o sjemenu i tehnologiju sjemenske proizvodnje. Prvi dio predmeta uključivati će sastavnice znanosti o sjemenu, kao što je tvorba, razvitak i zrioba sjemena, kemijski sastav sjemena, dormantnost i klijanje sjemena kao i ispitivanje kakvoće sjemena. U drugom i trećem dijelu, studenti će biti upoznati s načelima i praksom tehnologije proizvodnje sjemena najvažnijih samooplodnih i stranooplodnih kultura. Predmet je osmišljen tako da osposobi studente za sjemensku proizvodnju u svrhu njihovog zapošljavanja u industriji sjemena, na fakultetima, institutima, zavodima, sjemensko-rasadničarskim tvrtkama, samozapošljavanje ili napredovanje na poslijediplomskom studiju.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Biljne znanosti (Izborni predmet, 2. semestar, 1. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 44
Seminar: 12
Terenske vježbe: 4

Izvođač predavanja
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70
Dobar (3): 71-80
Vrlo dobar (4): 81-90
Izvrstan (5): 91-100

Opće kompetencije

Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja o sjemenu koja su temelj za razumijevanje i organizaciju sjemenske proizvodnje. Osposobljeni su za rad u, sjemenskim kućama, institutima, fakultetima, inspekcijskim službama te za pokretanje vlastite proizvodnje.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Terenske vježbe
  u sklopu kojih se studente upoznaje s praktičnim aspektima sjemenske proizvodnje ratarskih kulture (npr. Bc Institut).
 • Seminari
  seminar vezan uz proizvodnju sjemena odabranih biljnih vrsta; stjecanje vještina. Studenti samostalno izrađuju i prezentiraju predavanje vezano za izabranu biljnu vrstu.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Definirati kategorije i sastavnice kakvoće sjemena pismeno
Planirati sjemensku proizvodnju u različitim agroekološkim uvjetima pismeno
Opisati i osmisliti tehnologiju proizvodnje sjemena samooplodnih i stranooplodnih vrsta pismeno
Izabrati metode sušenja, dorade i čuvanja sjemena pismeno
Kreirati i planirati sjemenske projekte te njihovu izvedbu pismeno

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja i vođenje terenske nastave.
Pomoć pri izradi seminara. Održavanje ispita. Dostupnost nastavnih materijala prema cjelinama

Obveze studenta

Redovito pohađanje i sudjelovanje u nastavi. Izrada i prezentacija seminarskog rada.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Usvojenost programskog sadržaja – završni pismeni ispit 90% < 60
60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
48 120 5
Izrada seminara 10% Do 11
12 do 13
14 do 16
17 do 18
19 do 20
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 30 1
UKUPNO 100% 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Usvojenost programskog sadržaja – završni pismeni ispit Nakon održane nastave student pristupa pismenom polaganju završnog ispita. Završni ispit se sastoji od 20 pitanja povezanih sa ishodima učenja. Nakon održanih predavanja. Redoviti ispitni rokovi
Izrada seminara Seminarski rad se izvodi pojedinačno i za studente je obavezan. Teme seminara su vezane uz tehnologiju proizvodnje sjemena odabrane biljne vrste. Očekuje se samostalna obrada teme uz javnu prezentaciju. U sklopu nastave. Nije moguće.

Tjedni plan nastave

 1. Znanost o sjemenu: uvod, generativni procesi kod biljaka, P
 2. Znanost o sjemenu: kemijski sastav sjemena, P
 3. Znanost o sjemenu: ispitivanje kakvoće sjemena, P
 4. Znanost o sjemenu: predsjetveni tretmani sjemena
 5. Specifičnosti proizvodnje sjemena samooplodnih i stranoplodnih oraničnih kultura, P
 6. Proizvodnja sjemena najznačajnijih žitarica, P
 7. Proizvodnja sjemena najznačajnijih mahunarki, P
 8. Proizvodnja sjemena najznačajnijih krmnih kultura, P
 9. Proizvodnja sjemena najznačajnijih ljekovitih i aromatičnih kultura, P
 10. Proizvodnja sjemena industrijskih kultura, P
 11. Proizvodnja sjemena uljarica, P (Međuispit)
 12. Proizvodnja sjemena ratarskih kultura, T
 13. Izlaganje seminara, S
 14. Izlaganje seminara, S
 15. Izlaganje seminara, S

Obvezna literatura

 1. Kolak, Ivan; Sjemenarstvo ratarskih i krmnih kultura, (1994). Zagreb
 2. Kolak, Ivan; Pojmovnik sjemenarstva, (1997). Zagreb
 3. PowerPoint prezentacije predavanja

Preporučena literatura

 1. Miller B. McDonald &amp; Lawrence O. Copeland; Principles of Seed Science and Technology (2001), Kluwer Academic Publishers
 2. Amarjit S. Basra; Seed Quality: Basic Mechanisms and Agricultural Implications (1995), Taylor &amp; Francis
 3. Amajrit Basra; Handbook of Seed Science and Technology, (2006), Taylor &amp; Francis

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Sjemenarstvo ratarskih kultura, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet
 • Seed Science and Ecology; Seed Research, University of Hohenheim

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.