Ispiši

Kinologija (197689)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Kinologija je znanost o psima i njihovim pasminskim svojstvima. Istoimenim predmetom se educira studente o podrijetlu pasa, tijeku pripitomljavanja i njihovoj sistematskoj pripadnosti. Upućuje ih se u morfološko anatomske i biološke karakteristike pasa s osnovama reprodukcije, skotnosti, štenjenja, hranidbenim potrebama, ishranom i smještajem. Nezaobilazni dio su odgoj i obuka pasa. Definira se značenje domaćih i međunarodnih kinoloških asocijacija i njihovo razvrstavanje pojedinih pasmina u odgovarajuće skupine i pod skupine. Unutar definiranih skupina prezentiraju se pasminske karakteristike kao i međunarodni standardi i radne karakteristike s isticanjem Hrvatskih autohtonih pasmina. Stječu se dostatna znanja i vještine za nastavak studiranja kao i za obavljanje poslova unutar struke.
Programski dijelovi modula su:
Osnovi anatomije, fiziologije, biologije i ekologije pasa.
Podrijetlo pasa kroz povijest. Od prethistorijskih pasa, podrijetla vrsta do nastajanja novih pasmina.
Razmnožavanje pasa od spolnog dozrijevanja, tjeranja, parenja, nošenja i poroda do uzgoja legla s istaknutim kritičnim razdobljima.
Osnovi nasljeđivanja s osnovnim metodama uzgoja i suvremenim metodama DNA analiza.
Socijalizacija, odgoj i ponašanje pasa
Hranidba pasa s naglaskom na različitost određenih pasminskih i radnih kategorija.
Smještaj i njega pasa s načelima njege i smještaja.
Najučestalije bolesti pasa s mjerama prevencije.
Međunarodne kinološke asocijacije, FCI podjela pasa u skupine s njihovim karakteristikama.
Teorijske spoznaje se kvantitativno i kvalitativno nadopunjuju eksperimentalnim, terenskim i vježbama u praktikumu.
Pretpostavke za polaganje završnog usmenog ispita su redovnost sudjelovanja na nastavnim programima, (predavanja, terenske vježbe, seminari), izrada pisanih seminara i uspješno rješavanje parcijalnih pismenih testova znanja.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 30
Seminar: 8
Terenske vježbe: 22

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 66 -75%
Dobar (3): 76 -85%
Vrlo dobar (4): 86 -93%
Izvrstan (5): 94 -100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Redovito pohađanje vježbi i predavanja

Opće kompetencije

Argumentiranim razumijevanjem suživota čovjeka i psa student dobiva osnovna teorijska i praktična znanja o prednostima organizirane kinologije. Uspostavlja se stručna podloga aplikativnog (primjenjivog) značaja poljoprivredne proizvodnje u funkciji stvaranja novih, održavanja postojećih i iskorištavanja neiskorištenih nacionalnih dobara.

Oblici nastave

 • Predavanja
  uz uporabu tehničkih pomagala
 • Ostalo
  Pismeni test – tijekom semestra organizirana su dva pismena testa s pitanjima iz prethodno prezentiranog dijela gradiva.
 • Vježbe u praktikumu
 • Terenske vježbe
  studenti ciljano posjećuju internacionalnu kinološku izložbu ocjene pasminskih osobina pasa (CACIB) kao i brojne druge institucije (rehabilitacijski centar, agiliti poligon, policija,..) koje svoju djelatnost baziraju na radu sa psima.
 • Seminari
  odabirom naslova iz ponuđene tematike studenti samostalno uz nadzor nastavnika izrađuju i prezentiraju seminarski rad

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Identificirati elemente i ulogu kinologije u suživotu s čovjekom i očuvanju biološke raznolikosti Usmeni ispit, seminar
Prepoznati pozicije i trendove kinologije u zemlji i inozemstvu Usmeni ispit, seminar
Na temelju sinteze stečenih znanja i vještina ustanoviti i ocijeniti radne i uzgojne karakteristike pojedinih pasmina Usmeni ispit
Koristiti dostignuta znanja iz biologije i ekologije pasa u stjecanju novih spoznaja za ispravno postupanje Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Postaviti istraživanje, provesti terenski i eksperimentalni rad, proučiti literaturu te napisati rad za stručni časopis Usmeni ispit, seminar
Sudjelovati u definiranju nasljednih osobina i programa zaštite izvornosti autohtonih pasmina Usmeni ispit, seminar
Prepoznati aktualna zbivanja u kinologiji te ih prezentirati u medijima i publicistici Usmeni ispit
Argumentirati socijalno-ekonomske, profitabilne i održive prednosti organizirane kinologije Usmeni ispit, seminar
Organizirati i voditi kinološke poslove i aktivnosti u državnim i javnim institucijama Usmeni ispit, seminar
Koristiti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u svakodnevnom radu Usmeni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan nastavne aktivnosti

Obveze studenta

Redovito pohađanje nastave i izvršavanje postavljenih zadataka.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Među ispit Pismeni I 15 % 0 – 65%
66 -75%
76 -85%
86 -93%
94 -100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
4 52 0,9
Među ispit Pismeni II 15 % 0 – 65%
66 -75%
76 -85%
86 -93%
94 -100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
4 52 0,9
Završni ispit usmeni Seminar usmeni, pismeni 70 % 0 – 60%
61 -70%
71 -80%
81 -90%
90 -100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
8 32 4,2
Predavanja + vježbe 44 44
UKUPNO 100% 60 180 6

Dio ocjene student stječe izradom i prezentacijom vlastitog seminara kao i sudjelovanjem u raspravi kod izlaganja seminara drugih studenata. Minimalni kriterij je prolaznost.
Pismeni ispiti ocjenjuju se ocjenom od 1 (negativan) do 5 (izvrstan) sukladno postotku ispravnih odgovora. Negativna ocjena zahtjeva ponavljanje pismenog testa.
Navedeni kriteriji uz osobni angažman svakog studenta tijekom semestra u formiranju konačne ocjene ne prelaze 45%. Najveći udio (>55%) je rezultat usmenog odgovora.

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u modul uz upoznavanje s literaturom
 2. Opća kinologija
 3. Povijest kinologije s podrijetlom pasa
 4. Osnovi anatomije, probave i hranidbe pasa
 5. Razmnožavanje pasa (spolno dozrijevanje, tjeranja, parenje, nošenje i porod)
 6. Osnovi nasljeđivanja s osnovnim metodama uzgoja - Genetika u kinologiji
 7. Uzgoj legla s istaknutim kritičnim razdobljima.
 8. Socijalizacija, odgoj i ponašanje pasa
 9. Smještaj i njega pasa s načelima njege i smještaja te najučestalije bolesti pasa s mjerama prevencije
 10. Međunarodne kinološke asocijacije, FCI podjela pasa u skupine s njihovim karakteristikama.
 11. FCI skupine pasa I
 12. FCI skupine pasa II
 13. FCI skupine pasa III
 14. Kinološka priredba, rehabilitacijski centar, agiliti
 15. Seminari – prezentacije

Obvezna literatura

 1. Bauer M. (1992): Kinologija 1. Uzgoj i njega pasa. AGM, Samobor
 2. Bauer M. (1989): Pas moj prijatelj. Liber, Zagreb
 3. Tucak Z. i sur. (2004): Lovna kinologija, Sveučilište Osijek, Osijek
 4. Klever U. (1995): Velika knjiga o psima. Primula, Opatija
 5. Mustapić Z. (urednik) (2004): Lovstvo. Hrvatski lovački savez, Zagreb

Preporučena literatura

 1. Safner R. (2011Kinologija. AFZ, skripta
 2. Harper D. (2001): Odgoj i njega pasa. Dusević & Krsovnik, Rijeka
 3. Mareković A. (2002): Odgoj i školovanje ovčarskih pasa. AFZ, diplomski rad
 4. Bermanec P. (2000): Od šteneta do radnog psa. AFZ, diplomski rad
 5. Matanović S. (2013): Agresivno ponašanje pasa. AFZ, završni rad
 6. Fogle B. (2005): Nova enciklopedija pasa. Leo-commerce, Rijeka

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.