Ispiši

Proizvodnja povrća (26724)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Programski sadržaj predmeta Proizvodnja povrća se nastavlja na predmet Opće povrćarstvo. Studentima omogućuje stjecanje temeljnog znanja o ekonomski važnim povrtnim kulturama: svojstva i odabir sorata za određenu namjenu (tržište u svježem stanju, prerada) i odabranu tehnologiju uzgoja; rokovi uzgoja povrća u različitim klimatskim područjima na otvorenom te u negrijanim i grijanim zaštićenim prostorima; tehnologije uzgoja povrća ovisno od agroekoloških uvjeta i namjene proizvodnje na otvorenom te od opremljenosti zaštićenih prostora. Programski sadržaj tehnologija uzgoja povrća obuhvaća: način pripreme tla za sjetvu ili sadnju (obrada i gnojidba tla, primjena zemljišnog insekticida i herbicida) u različitim meteorološkim prilikama i ovisno o duljini vremena od pretkulture do sjetve ili sadnje; izračun sjemena i presadnica za planiranu gustoću sklopa; specifičnosti uzgoja presadnica; načine sjetve i sadnje; potrebu i način provedbe mjera njege tijekom vegetacije (prihrana, kultivacija, navodnjavanje, zaštita od štetočinja, vezanje, rezidba); berbu i postupke poslije berbe; kratkotrajno skladištenje.

Vrsta predmeta

 • Preddiplomski studij / Hortikultura (Obvezni predmet, 4. semestar, 2. godina)
 • Preddiplomski studij / Biljne znanosti (Izborni predmet, 6. semestar, 3. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 28
Vježbe u praktikumu: 16
Seminar: 8
Terenske vježbe: 8

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

- prikupiti i organizirati podatke,
- prezentirati stručni sadržaje tehnologije uzgoja,
- sudjelovati u radu tima.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Prijenos informacija na predavanjima uglavnom se provodi putem „power point“ prezentacija. Tijekom predavanja koriste se sljedeće tehnike: prikaz sadržaja na početku predavanja, pravljenje studentskih bilježaka, rasprava tijekom izlaganja uz moguća pitanja, pojašnjenja i ponavljanja važnih informacija te završni sažetak predavanja.
 • Vježbe u praktikumu
  Vježbe se provode u praktikumu i na pokušalištu (na otvorenom, negrijani i grijani plastenici). Student samostalno uzgaja izabranu ranoproljetnu povrtnu vrstu uz zapažanje fenoloških faza i prvedbu agrotehničkih mjera njege i berbe. Na praktičnim vježbama studenti upoznaju i savladavaju sve tehnološke zahvate u uzgoju proljetnih kultura: sjetva, pikiranje presadnica, postavljanje polimernog malča, sadnja u plasteniku i na otvorenom, mjere njege (navodnjavanje, prihrana, kultivacija, postavljanje armature, vezanje i rezidba u vertikalnom uzgoju plodovitog povrća), berba i dorada za tržište u svježem stanju. Vježbe u praktikumu se provode u skupinama od 15 do 20 studenata.
 • Terenske vježbe
  Terenske vježbe omogućuju studentima uvid u: sortiment i tehnologije uzgoja proljetno-ljetnih kultura za tržište u svježem stanju ili konzerviranje, uz primjenu suvremene mehanizacije u proizvodnji povrća.
 • Seminari
  Student samostalno izrađuje izvještaj - seminar o obavljenim agrotehničkim zahvatima i zapažanjima tijekom vegetacije te ostvarenim rezultatima poljskog pokusa s izabranom povrtnom vrstom.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Definirati jestivi dio povrtne vrste u tehnološkoj zrelosti za određene namjene (tržište u svježem stanju, prerada Test znanja 1, 2, 3 i seminar
Identificirati ekološke uvjete poljoprivrednih regija RH za proizvodnju povrća i odrediti mogući areal uzgoja po kulturama. Test znanja 1, 2, 3
Izabrati sorte povrća odgovarajućih značajki za određenu namjenu proizvodnje. Test znanja 1, 2, 3
Planirati rokove uzgoja povrtnih vrsta prikladnih za poljoprivredne regije RH s dinamikom sjetve, sadnje te početkom i završetkom berbe. Test znanja 1, 2, 3 i seminar
Opisati i objasniti tehnologiju uzgoja ekonomski važnih vrsta povrća (priprema tla prije sjetve ili sadnje s tehnologijom uzgoja presadnica, postupci sjetve ili sadnje, njege usjeva, načini berbe, dorade, pakiranja i skladištenja Test znanja 1, 2, 3 i seminar
Primijeniti odgovarajuću tehniku (strojevi i oprema) za tehnološke zahvate uzgoja ekonomski važnih vrsta povrća, ovisno o mjestu uzgoja (na otvorenom, zaštićeni prostori) i namjeni proizvodnje. Test znanja 1, 2, 3
Izračunati potrebne količine gnojiva, sjemena i presadnica za uzgoj različitih vrsta povrća. Test znanja 1, 2, 3 i seminar

Način rada

Obveze nastavnika

Informirati studente o nastavnom planu predmeta, obvezama koje trebaju ispuniti, načinu oblikovanja ponderirane ocjene i kriterijima ocjenjivanja. Redovito održavanje svih oblika nastave utvrđenih nastavnim planom. Organizacija provedbe studentskih poljskih pokusa i ocjenjivanje seminara. Održavanje konzultacija, pisanih testova znanja i završnih ispita. Priprema nastavnih i ispitnih materijala.

Obveze studenta

Redovito pohađanje nastave (predavanja, vježbe, seminari) predviđene nastavnim planom. Aktivno sudjelovanje na vježbama u praktikumu, na pokušalištu i terenu. Aktivno održavanje pokusne gredice i priprema izvješća - seminara. Polaganje testova znanja, odnosno, završnog ispita.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave (predavanja i vježbe) 52 52 1,7
Seminar 25% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 8 0,4
Test znanja 1 (TZ1) 25% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 40 1,3
Test znanja 2 (TZ2) 25% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 40 1,3
Test znanja 3 (TZ3) 25% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 40 1,3
Završni ispit* (ZI) -
UKUPNO 100% [(S×25)+(TZ1×25)+(TZ2×25)+(TZ3×25)]/100 60 180 6

Završni ispit* Obuhvaća ispitne dionice predmeta (TZ1, TZ2 i TZ 3) iz kojih student nema artikuliranu pozitivnu ocjenu.

Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pohađanje nastave (predavanja i vježbe) Vodi se evidencija nazočnosti studenta. Izostanci su dopušteni sukladno Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu.
Seminar Aktivno održavanje pokusne gredice tijekom semestra (50%). Sadržaj pisanog izvješća (50%) - o obavljenim agrotehničkim zahvatima i zapažanjima tijekom vegetacije te ostvarenim rezultatima poljskog pokusa s izabranom vrstom povrća. 15. tjedan -
Test znanja 1 (TZ1) Obuhvaća izbor sorti, ekološke uvjete i rokove uzgoja te tehnologije uzgoja ekonomski najvažnijih povrtnih vrsta iz porodica Alliaceae, Brassicaceae i Solanaceae. 5. tjedan Moguća tijekom ispitnih rokova
Test znanja 2 (TZ2) Obuhvaća izbor sorti, ekološke uvjete i rokove uzgoja te tehnologije uzgoja ekonomski najvažnijih povrtnih vrsta iz porodica Cucurbitaceae, Asteraceae i Apiaceae. 10. tjedan Moguća tijekom ispitnih rokova
Test znanja 3 (TZ3) Obuhvaća izbor sorti, ekološke uvjete i rokove uzgoja te tehnologiju uzgoja krumpira i ekonomski najvažnijih povrtnih vrsta iz porodica Fabaceae i Chenopodiaceae. 15. tjedan Moguća tijekom ispitnih rokova

Tjedni plan nastave

 1. P-1 Uvod u predmet (opis i cilj predmeta, plan nastave, literatura, obaveze studenta, elementi formiranja ocjene). P-3 Luk.
 2. P-2 Rajčica. VP-2 Planiranje tehnoloških zahvata i materijala za poljski pokus na studentskim gredicama.
 3. P-4 Paprika. Kupus.
 4. P-2 Cvjetača. VP-2 Gnojidba, priprema tla, sjetva ili sadnja ranoproljetne povrtne vrste na studentsku gredicu.
 5. P-2 Krastavac. S-2 1. test znanja.
 6. P-2 Mrkva. VP-2 Pikiranje presadnica plodovitog povrća.
 7. P-2 Celer. VP-2 Demonstracija praćenja fenoloških faza i praktične upute za provedbu agrotehničkih zahvata njege i berbe povrća iz studentskih poljskih pokusa.
 8. P-2 Salata, endivija. VP-2 Postavljanje malča (crna PE-folija) i sustava za navodnjavanje.
 9. P-2 Grašak. VP-2 Sadnja presadnica termofilnih kultura.
 10. P-2 Grah. S-2 2. test znanja
 11. P-2 Špinat, cikla. VP-2 Berba ozimih i proljetnih kultura.
 12. P-2 Krumpir. VP-2 Rezidba i vezanje plodovitog povrća u vertikalnom uzgoju.
 13. TV-4 Posjeta proizvođačima povrća za tržište u svježem stanju.
 14. TV-4 Posjeta proizvođačima povrća za konzerviranje.
 15. S-2 Predaja pisanih izvješća uz analizu i raspravu rezultata studentskih poljskih pokusa. S-2 3. test znanja.

Obvezna literatura

 1. Lešić, R., Borošić, J., Buturac, I., Herak Ćustić, M., Poljak, M., Romić, D. 2016. Povrćarstvo, treće dopunjeno izdanje. Zrinski, Čakovec

Preporučena literatura

 1. Rubatzky, V.E., Yamaguchi, M. 1997. World Vegetables. Principles, Production, and Nutritive Values. Second Ed., Chapman & Hall, London, New York
 2. Fritz, D., Stolz, W. 1989. Gemüsebau. Eugen Ulmer, Stuttgartt
 3. Wittwer, S.H., Honma, S. 1979. Greenhouse Tomatoes, Lettuce and Cucumbers. Michigan State University Press, East Lansing

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.