Ispiši

Istraživanje tržišta (132881)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

U okviru modula teoretski se obrađuju slijedeći programski dijelovi: uloga informacija u marketingu, izvori i mjerenje informacija, metode i instrumenti istraživanja tržišta, analiza i vrednovanje prikupljenih podataka, primjena istraživanja tržišta na odabrana područja marketinga te organizacija istraživanja tržišta u praksi. Studentima će se upoznati s mogućnostima jednovarijatne i dvovarijatne statističke analize u programu SPSS. U okviru seminarskog rada studenti će provesti jednostavno istraživanje tržišta.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R2

Sati nastave: 60
Predavanja: 40
Seminar: 20

Izvođač predavanja
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60 - 70%
Dobar (3): 71 - 80%
Vrlo dobar (4): 81 - 90%
Izvrstan (5): 91 - 100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Prisustvovanje predavanjima i seminarima.

Opće kompetencije

U okviru ovog modula studenti će dobiti temeljna znanja iz istraživanja tržišta i pripremiti se za samostalno provođenje jednostavnih istraživnja tržišta.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Predavanja se izvode uz pomoć power point prezentacija. Teoretski dio predavanja nadopunjen je praktičnim primjerima. Studenti se potičnu na aktivno sudjelovanje u nastavi.
 • Seminari
  Studenti zajedno s nastavnicima dizajniraju jedno jednostavno istraživanje tržišta i sudjeluju u prikupljanju podataka. Prikupljene podatke samostalno obrađuju i analiziraju u programu SPSS. Na kraju u seminarskom radu evidentiraju sve faze istraživanja tržišta i predaju ga u pisanom obliku na ocjenjivanje.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Prepoznati potrebnu za istraživanjem tržišta Usmeni ispit
Definirati proces istraživanja tržišta, vrste istraživanja i primjenu istraživanja Usmeni ispit
Izraditi jednostavne instrumente za istraživanje tržišta, podjestnik za intervju i anketni upitnik Seminarski rad
Primjeniti jednovarijatne i dvovarijatne metode statističke analize Usmeni ispit
Dizajnirati jednostavno istraživanje tržišta Usmeni ispit
Provesti istraživanje tržišta, vrednovati i interpretirati rezultate istraživanja Seminarski rad
Dostići razinu znanja iz područja istraživanja tržišta za cjeloživotno obrazovanje i/ili nastavak na trećoj razini studija Usmeni ispit, seminarski rad

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja, pomoć pri izradi seminarskih radova

Obveze studenta

Pohađanje nastave, izrada seminarskog rada, polaganje usmenog ispita

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Usvojenost programskog sadržaja – usmeni ispit 80% <60%
60 - 70%
71 - 80%
81 - 90%
91 - 100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
40 150 5
Seminarski rad 20% <30
30 - 35
36 - 40
41 - 45
46 - 50
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 30 1
UKUPNO 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Odlučivanje i informacije, komunikacijski proces, prikupljanje informacija, MIS, potreba za istraživanjem tržišta
 2. Proces istraživanja tržišta, plan prikupljanja primarnih podataka
 3. Postupak biranja uzorka, vrste uzoraka, veličina uzorka
 4. Objektivnost, pouzdanost, valjanost istraživanja, mjerenje podataka, mjerni nivo i skaliranje, mjerenje stavova
 5. Istraživanje dosadašnjih iskustava, analiza odabranih slučajeva, skupni intervju, dubinski intervju, projektilne tehnike, metoda ispitivanja, paneli, metoda promatranja
 6. Eksperimentalni postupak, vrste eksperimenta, laboratorijski eksperiment, test u kućanstvu, pokusni marketing
 7. Priprema podataka za računalnu obradu, deskriptivna analiza, jednovarijantna analiza, dvovarijantna analiza, sastavljanje izvješća
 8. Istraživanje za potrebe segmentacije tržišta, prognoze prodaje, preferencija potrošača
 9. Istraživanje za potrebe razvoja proizvoda, oglašavanja
 10. Istraživanje za potrebe određivanja cijene, zadovoljstva potrošača i vrijednosti marke proizvoda
 11. Seminar - Analiza jednog primjera istraživanja tržišta provedenog za potrebe agrobiznisa
 12. Seminar - Dizajniranje istraživanja
 13. Seminar - Provođenje terenskog istraživanja
 14. Seminar - Unos i obrada rezultata istraživanja
 15. Seminar – Analiza prikupljenih podataka i pisanje izvješća

Preduvjeti

Obvezna literatura

 1. Marušić, M. i Vranešević, T. (2001.): Istraživanje tržišta, Adeco, Zagreb
 2. Prilog uz vježbe - Interni materijali (skripta)

Preporučena literatura

 1. McCarthy, E. J., Perreault, Jr., W. D. (1990.): Basic marketing, Irwin, 10 edition
 2. McDaniel, C, Gates, R. (2012): Marketing Research, 9th Edition, John Wiley &amp; Sons Inc.
 3. Berekoven, L., Eckert, W., Ellenrieder P. (1996.): Marktforschung, Methodische Grundlagen und praktische Anwendung, 7. Auflage, Gabler

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Market research, BOKU, Wien, Austria
 • Market research in Agribusiness, University of Arkansas, USA

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.