Ispiši

Hranidba goveda u proizvodnji mesa (144509)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Proizvodnja goveđeg mesa dio je govedarske proizvodnje koju čini velika raznolikost u sustavima proizvodnje. Ova raznolikost odnosi se na različitu pasminsku strukturu životinja, različite sustave uzgoja, različitu kvalitetu završnog proizvoda prilagođenu željama potrošača. Kako bi postigli željenu proizvodnju i kvalitetu mesa proizvodnja mora biti popraćena i odgovarajućim hranidbeni managementom, kao jedne od najvažnijih komponenti uzgoja goveda za meso. Stoga će studenti u okviru ovog modula naučiti o osobinama goveda u proizvodnji mesa, njihovim specifičnostima u odnosu na druge govedarske proizvodnje, te hranidbenim potrebama goveda u proizvodnji mesa. Studenti će savladati principe evaluacije hrane za životinje, te temeljem prirodnih mogućnosti i dostupnosti hrane odabrati najbolje hranidbene modele za određenu proizvodnju. Kroz modul se obraditi i svi tipovi i vrste proizvodnje mesa od hranidbe rasplodnih životinja i podmladka, hranidbe u proizvodnji mesa teladi do hranidbe završnih kategorija u tovu goveda. Nadalje studenti će naučiti samostalno izraditi krmne smjese i obroke za sve kategorije i tipove proizvodnje putem manualnih izračunavanje, te kompjuterskog programa. U okviru modula obradit će se i ekološki aspekti proizvodnje mesa, te utjecaj goveda u proizvodnji mesa na okoliš, te načine kako ovu proizvodnju kroz hranidbu učiniti ekološki što prihvatljivijom.

Vrsta predmeta

ECTS: 3.00

Sati nastave: 30
Predavanja: 22
Auditorne vježbe: 6
Seminar: 2

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60%
Dobar (3): 70%
Vrlo dobar (4): 80%
Izvrstan (5): 90%

Opće kompetencije

Studenti će tijekom nastavnog procesa poboljšati način interpretiranja činjenica i zaključaka u pisanom obliku, te će unaprijediti vještinu argumentiranog raspravljanja. Također, nakon odslušanog i položenog predmeta moći će samostalno nadograđivati stečeno znanje upotrebom informatičkih tehnologija, primjenjivati znanje u praksi, te raditi samostalno i u timu. Cilj ovog modula je omogućiti studentima znanja, vještine i kompetencijama za samostalno vođenje hranidbenog managementa u proizvodnji mesa tovne junadi. Izbor hranidbenog managementa, prema dostupnim izvorima hrane životinje, a sve s ciljem optimiziranja proizvodnje, zdravlja životinja i ekonomskoj konkurentnosti ove proizvodnje sukladno željenoj kakvoći proizvoda.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
  Izračunavanje hranidbenih potreba i hranjive vrijednosti hrane za goveda u proizvodnji mesa. Računske vježbe praktičnog sastavljanja krmnih smjesa i obroka za goveda u proizvodnji mesa.
 • Seminari
  Seminar vezani za specifičnosti hranidbe goveda u proizvodnji mesa. Studenti samostalno izrađuju završni projekt u kojem obrađuju kompletni hranidbeni management goveda u proizvodnji mesa.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Objasniti osobitosti anatomsko-fizioloških osobina goveda u proizvodnji mesa. Pismeno ili usmeno
Prepoznati biološku ulogu, potrebne količine, znakove viška i manjka hranjivih tvari u hranidbi goveda u proizvodnji mesa. Pismeno ili usmeno
Procijeniti hranjivu vrijednost hrane za goveda u proizvodnji mesa. Pismeno ili usmeno
Računski procijeniti potrebe goveda u proizvodnji mesa za energijom, proteinima, aminokiselinama, mineralima i vitaminima iz osnovnih podatka o životinji. Pismeno
Prepoznati i objasniti hranidbene sustave različitih kategorija goveda u proizvodnji mesa. Pismeno ili usmeno
Objasniti utjecaj hranidbe na dobrobit (zdravlje) životinje i okolinu Pismeno ili usmeno
Izrada hranidbene strategije goveda u proizvodnji mesa. Pismeno

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanje i auditornih vježbi.
Pomoć pri izradi seminara i eventualnih, diplomskih radova.

Obveze studenta

Izrada i prezentacija seminarskog rada.
Izrada projekta, te usmeni dio ispita.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Usvojenost programskog sadržaja – međuispit I 30% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 30 0,5
Usvojenost programskog sadržaja – međuispit II 30% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
14 30 0,5
Izrada seminara 10% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 10 0,5
Završni projekt 30% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 20 1
Kontinuirano pohađanje nastave 0,5
UKUPNO 100% 30 90 3
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Kontinuirano pohađanje nastave Dolazak studenata na nastavu se provjerava i uvjet je za dobivanje potpisa i pristup ispitu. Zadnje predavanje Nije moguće

Tjedni plan nastave

 1. Anatomsko fiziološke osobine goveda u proizvodnji mesa.
 2. Hranidbene potrebe goveda; energija, vlakna, vitamini.
 3. Hranidbene potrebe goveda u proizvodnji mesa, proteini, minerali.
 4. Procjena hranjive vrijednosti hrane za goveda u proizvodnji mesa.
 5. Voluminozna krmiva u hranidbi goveda u proizvodnji mesa.
 6. Krepka krmiva u hranidbi goveda u proizvodnji mesa.
 7. Hranidbeni sustavi u proizvodnji mesa goveda na paši.
 8. Hranidbeni sustavi u proizvodnji mesa teladi.
 9. Hranidbeni sustavi u proizvodnji mesa junadi.
 10. Hranidbeni sustavi u proizvodnji mesa odraslih goveda.
 11. Hranidbeni sustavi u ekološkoj proizvodnji mesa goveda.
 12. Ekološki aspekti proizvodnje mesa goveda.
 13. Izrada hranidbene strategije goveda u proizvodnji mesa – sastavljanje krmnih smjesa.
 14. Izrada hranidbene strategije goveda u proizvodnji mesa – sastavljanje obroka.
 15. Seminari - Rasprava prema dodijeljenim seminarskim radovima uz prezentacije studenata podijeljenih u radne skupine, te izrada samostalnog završnog projekta.

Obvezna literatura

 1. National Research Council (2000.):Nutrient Requirements of Beef Cattle, National Academies Press
 2. T.W. Perry and M.J. Cecava (1995): Beef cattle Feeding and Nutrition, Academic Press
 3. Interni zavodski materijal

Preporučena literatura

 1. W. G. Pond, D. C. Church, K. R. Pond and P. A. Schoknecht (2004): Basic Animal Nutrition and Feeding, Wiley

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Aspetti pratici di gestione nell´allevamento del bovino da carne, Universita degli studi di Milano, Italija
 • Beef Cattle Nutrition, University of Guelph, Kanada

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.