Ispiši

Hranidba konja i kućnih ljubimaca (133174)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Hranidba konja obuhvaća predavanja i vježbe o hranidbenim potrebama pojedinih kategorija konja sukladno njihovoj dobi i vježbanju, te o svojstvima krmiva i dodataka uz prevenciju metaboličkih smetnji. Razmatrat će se hranidbene potrebe tijekom životnog ciklusa prema AAFCO i NRC svake skupine i kategorije životinja. U okviru dijela Modula o kućnim ljubimcima posebno će se obraditi poglavlja psi, mačke, te egzotične životinje. Obuhvatit će hranidbene potrebe i načine hranidbe za svaku pojedinu vrstu i kategoriju navedenih životinja, vrste hrane i dodataka za ljubimce. Prerada hrane i utjecaj prerade na hranjivost. Fizikalna svojstva hrane. Prihvatljivost i palatabilnost hrane i veličina obroka. Hranidba bolesnih životinja. Hrana i alergije. Zakonska regulativa i legislativa. Sastavljanje hrane (obroka, krmnih smjesa i mješavina te hranidbenih dodataka) za kućne ljubimce.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Sati nastave: 60
Predavanja: 40
Auditorne vježbe: 10
Seminar: 10

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60%
Dobar (3): 70%
Vrlo dobar (4): 80%
Izvrstan (5): 90%

Opće kompetencije

Predmet osposobljava studente za samostalnu procjenu sadržaja hranjivih tvari u krmivima te utvrđivanje hranidbenih potreba pojedinih kategorija konja i kućnih ljubimaca, te kreiranje obroka na osnovu različitih normativa za životinje, vodeći računa o dobrobiti životinja i o zaštiti okoline.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
  Izračunavanje hranidbenih potreba i hranjive vrijednosti hrane za pojedine vrste životinja. Računske vježbe praktičnog sastavljanja krmnih smjesa i obroka za konje i kućne ljubimce.
 • Seminari
  Seminari vezani za pojedine vrste kućnih ljubimaca i/ili konja. Studenti samostalno izrađuju završni projekt u kojem obrađuju kompletni hranidbeni management odabrane vrste životinja.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Objasniti centralnu ulogu probave i metabolizma u procjeni hranjivosti krmiva i potreba životinja Pismeno ili usmeno
Prepoznati osobine krmiva koja se koriste u hranidbi konja i kućnih ljubimaca Pismeno ili usmeno
Istaći razlike u hranidbi pasa i mačaka po pasminskim grupama, te pojedinih grupa kućnih ljubimaca. Pismeno ili usmeno
Istaći razlike u hranidbi hladnokrvnih i toplokrvnih konja. Pismeno ili usmeno
Odabrati krmiva koja se koriste u hranidbi kućnih ljubimaca. Pismeno ili usmeno
Kreirati obroke za konje Pismeno
Kreirati obroke za kućne ljubimce Pismeno

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanje i auditornih vježbi.
Pomoć pri izradi seminara i eventualnih, diplomskih radova.

Obveze studenta

Sudjelovanje u nastavi.
Izrada i prezentacija seminarskog rada.
Izrada projekta, te usmeni dio ispita.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Usvojenost programskog sadržaja – međuispit I 30% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
28 60 1
Usvojenost programskog sadržaja – međuispit II 30% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
24 60 1
Izrada seminara 10% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
8 30 1
Završni projekt 30% <60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 30 2
Kontinuirano pohađanje nastave 1
UKUPNO 100% 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Izrada seminara Seminarski rad se izvodi u grupama od 2-3 studenta i za studente je obavezan. Teme seminara su vezane uz hranidbu konja ili neke od vrste kućnih ljubimaca, ovisno o afinitetima studenta. Nakon izrade seminara prezentira se tema uz javnu prezentaciju tijekom nastave U sklopu nastave Na redovitim ispitnim rokovima.
Kontinuirano pohađanje nastave Dolazak studenata na nastavu se provjerava i uvjet je za dobivanje potpisa i pristup ispitu. Zadnje predavanje Nije moguće

Tjedni plan nastave

 1. Uloga hranjivih tvar, znakovi viška i manjka, njihovo iskorištenje za održavanje, vježbanje i rast konja.
 2. Hranidba rasplodnih kobila i ždrebadi, hranidba za rast, hranidba za postizanje performansi i tijekom vježbanja.
 3. Specifičnosti građe probavnog sustava konja, značaj mikropopulacije debelog crijeva (cekum, kolon) u probavi, apsorpcija hranjiva u debelom crijevu i njihov metabolizam. Sastav i regulacija lučenja žuči.
 4. Hranidbene bolesti konja, krmiva i dodaci za konje, paša i napasivanje konja, laboratorijske metode utvrđivanja hranidbenog statusa konja, sastavljanje obroka za pojedine kategorije konja.
 5. Svojstva, načini proizvodnje i čuvanja hrane za konje. Specifičnosti hrane za konje obzirom na dobne kategorije i način iskorištavanja konja.
 6. Izračunavanje hranidbenih potreba konja, ovisno o načinu držanja i korištenja.
 7. Sastavljanje obroka i krmnih smjesa za pojedine kategorije hladnokrvnih konja.
 8. Sastavljanje obroka i krmnih smjesa za pojedine kategorije toplokrvnih konja.
 9. Potrebe pasa za hranjivim tvarima kao izvorom energije, građevnih i aktivnih tvari u bitnim razdobljima života pasa osobito štenadi i starih pasa.
 10. Svojstva hrane za pse, ukusnost i prihvatljivost hrane za pse, te njeno obilježavanje.
 11. Hranidba kuja, štenadi, pasa u rastu i odraslih na uzdržnoj razini i za aktivnost. Sastavljanje hrane za pojedine pasmine i kategorije pasa.
 12. Potrebe mačaka za hranjivim tvarima kao izvorom energije, građevnih i aktivnih tvari u bitnim razdobljima života mačaka, osobito mačića i starih mačaka. Svojstva hrane, ukusnost i prihvatljivost hrane za mačke, te njeno obilježavanje.
 13. Hranidba mačića, životinja u rastu i odraslih mačaka na uzdržnoj razini. Hranidba starih i debelih, te bolesnih mačaka. Sastavljanje hrane za pojedine pasmine i kategorije mačaka.
 14. Hranidba ostalih kućnih ljubimaca se nadovezuje na znanja iz modula riba i peradi. Osnove hranidbe egzotičnih ptica, činčila i zamoraca, hibridnih tvorova (fretka, gmazova (zmije, kornjače, gušteri,žabe i vodozemci), te sitnih ljubimaca (miševi, štakori, hrčci, voluharice i dr.).
 15. Specifičnosti probave (uzimanje hrane, sastav i uloga sekreta žlijezda probavnog sustava) kod mesojeda i glodavaca (zubalo, ceacotrofija). Primjeri sastavljanja hrane za pojedine vrste kućnih ljubimaca.

Obvezna literatura

 1. Frape D. 2004. Equine Nutrition and Feeding (Third Ed.), Blackwell Publishing Ltd. UK
 2. Case L.P., Daristotle L., Hayek M.G., Raasch M.F., 2011. Canine and Feline Nutrition (Third Edition), Mosby Elsevier. USA
 3. McNamara J.P., 2005. Principles of Companion Animal Nutrition. Prentice Hall. USA
 4. Interni zavodski materijal

Preporučena literatura

 1. W. G. Pond, D. C. Church, K. R. Pond and P. A. Schoknecht (2004): Basic Animal Nutrition and Feeding, Wiley
 2. Pilliner, S. 1999. Horse Nutrition and Feeding. Blackwell Science, Ltd., Uk
 3. The Encyclopedia of Animal Nutrition (Ed, Fuller, M.F.). CABI Publishing, Wallingford, UK, 2004.
 4. Hirakawa, D.A. 2002. Feeding and Nutrition of the Dog and Cat. 451-477. In:Livestock Feeds and Feeding (eds., Kellems, R.O., Church, D.C.). Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, USA.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Heimtierernährung, Universität für Bodenkultur Wien (BOKU), Austria
 • Alimentazione degli animali da compagnia, Universita di Bologna, Italija
 • Nutrizione e dietologia del cavallo sportivo in relazione alle principali patologie di origine alimentare, Universita degli studi di Milano, Italija
 • Equine Reproduction and Nutrition, University College Dublin, Irska

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.