Ispiši

Specifičnosti tehnologije čuvanja i pakiranja voća (144489)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Na modulu se stiču znanja iz fizioloških i biokemijskih procesa u plodovima glavnih vrsta voća poslije berbe. Obrađuju se postupci hlađenja, tretmani voća poslije berbe u svrhu održanja kakvoće i poboljšanja skladišne sposobnosti, fiziološke poremetnje koje se javljaju tijekom čuvanja te sortiranje i pakiranje.
Na vježbama studenti uče prepoznavati fiziološke poremetnje specifične za pojedine vrste voća, i posjećuju hladnjaču gdje će se upoznati sa tehnološkim procesima čuvanja i pakiranja voća. Pozornost je posvećena samostalnom radu studenta pa su predviđeni seminari koje student sam izabire u skladu s osobnim afinitetom, a na temelju dogovora s koordinatorom modula.
Ovaj modul zahtijeva predznanje tehnologije čuvanja voća stečeno na Bs studiju na modulu 'Suvremene tehnologije čuvanja i pakiranja voća' ili drugom modulu koji pokriva ovu tematiku na Bs razini.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Hortikultura / Voćarstvo (Izborni predmet, 3. semestar, 2. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R2

E-učenje: R3

Sati nastave: 60
Predavanja: 36
Laboratorijske vježbe: 16
Seminar: 8

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): <60%
Dobar (3): 60-70%
Vrlo dobar (4): 71-80%
Izvrstan (5): 81-90%

Opće kompetencije

Student dobiva neophodna teorijska i praktična znanja nužna za rad u području tehnologije čuvanja, distribucije i plasmana raznih vrsta voća na tržištu.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  Na vježbama se svladava poznavanje simptoma fizioloških poremetnji raznih vrsta voća i upoznaju postupci poslije berbe specifični za pojedine vrste voća
 • Seminari
  Studenti samostalno izrađuju i prezentiraju predavanje vezano za neki od sadržaja iz gradiva koje se obrađuje na predmetu.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
poznavati fiziološke procese u glavnim vrstama voća poslije berbe pismeni ili usmeni ispit
razlikovati sustave čuvanja voća prilagođene za pojedine vrste voća pismeni ili usmeni ispit, laboratorijski zadatak
objasniti i primijeniti stečena znanja i vještine u čuvanju plodova raznih vrsta voća pismeni ili usmeni ispit
prezentirati rezultate pojedinih provedenih aktivnosti vezanih za čuvanje voća laboratorijski zadatak, seminar

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja, vježbi i seminara

Obveze studenta

Redovito pohađanje nastave, redovito izlaženje na ispite, uredno izvršavanje obveza, uredno odrađen laboratorijski zadatak, pozitivno ocijenjen seminar

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Laboratorijski zadatak 15% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 8 2
Seminar 10% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
4 8 1
I. međuispit 38% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
18 16 1,5
II. međuispit 37% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
18 16 1,5
Završni ispit 75% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
36 32 3
UKUPNO 100% 0-100% 1-5 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Seminar Izraditi seminar s najmanje 15 relevantnih referenci iz znanstvene literature u skladu s dobivenim uputama i u zadanom roku postaviti ga na sustav za e-učenje. Prema dogovoru s nastavnikom.
I. međuispit Točno odgovoriti na najmanje 60 % pitanja u sustavu za e-učenje. Prema dogovoru s nastavnikom. Obvezno polaganje.
II. međuispit Točno odgovoriti na najmanje 60 % pitanja u sustavu za e-učenje. Prema dogovoru s nastavnikom. Obvezno polaganje.
Završni ispit Točno odgovoriti na najmanje 60 % pitanja u sustavu za e-učenje ili zadovoljavajuće usmeno odgovoriti na postavljena pitanja. Prema dogovoru s nastavnikom. Ako su položeni međuispiti, nije potrebno izaći na završni ispit.

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u kolegij, analiza stanja rashladnih kapaciteta za voće u svijetu i u R. Hrvatskoj, uloga čuvanja voća u lancu proizvodnje.
 2. Morfološke i fiziološke karakteristike plodova jezgričavog voća,
 3. Optimalni rok berbe, disanje, uloga etilena, sustavi čuvanja jezgričavog voća
 4. Morfološke i fiziološke karakteristike plodova koštičavog voća,
 5. Optimalni rok berbe, disanje, uloga etilena, sustavi čuvanja koštičavog voća
 6. I. kolokvij
 7. Morfološke i fiziološke karakteristike plodova lupinastog voća, optimalni rok berbe, disanje, sustavi čuvanja lupinastog voća
 8. Morfološke i fiziološke karakteristike plodova jagodastog voća, optimalni rok berbe, disanje, sustavi čuvanja jagodastog voća
 9. Morfološke i fiziološke karakteristike plodova agruma, optimalni rok berbe, uloga etilena, sustavi čuvanja agruma
 10. Morfološke i fiziološke karakteristike plodova banana, optimalni rok berbe, uloga etilena, sustavi čuvanja banana
 11. Morfološke i fiziološke karakteristike plodova kivike, optimalni rok berbe, sustavi čuvanja kivike
 12. Morfološke i fiziološke karakteristike plodova tropskog voća, , sustavi čuvanja tropskog voća
 13. II. kolokvij
 14. Samostalan rad studenata i prezentacija njihovih seminarskih radova.
 15. Posjet hladnjači i distributivnom centru, praktično upoznavanje s tehnološkim postupcima u čuvanju plodova.

Obvezna literatura

 1. Lovrić, T., Piližota V. 1994. Konzerviranje i prerada voća , Nakladni zavod Globus, Zagreb

Preporučena literatura

 1. Kader, A.A., ed. 2002. Post-harvest technology of horticultural crops. Oakland: University of California, Division of Agriculture and Natural Resources Publication 3311

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Post harvest physiology and technologies of fruit species, Faculty of Horticultural Science, Corvinus university of Budapest, Mađarska

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.