Ispiši

Suvremene tehnologije čuvanja i pakiranja voća (26460)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Na modulu se stiču osnovna znanja iz fizioloških i biokemijskih procesa u plodu poslije berbe. Obrađuju se postupci hlađenja, tretmani voća poslije berbe u svrhu održanja kakvoće i poboljšanja skladišne sposobnosti, fiziološke poremetnje koje se javljaju tijekom čuvanja te sortiranje i pakiranje voća. Posebna pozornost je posvećena ekološki prihvatljivim fizikalnim tretmanima voća poslije berbe.
Na vježbama studenti obrađuju senzorički test, osnovne kemijske i mehaničke analize plodova, prepoznavanje fizioloških bolesti, i posjet hladnjači gdje će se upoznati sa tehnološkim procesima čuvanja i pakiranja voća. Pozornost je posvećena samostalnom radu studenta pa su predviđeni seminari koje student sam izabire u skladu s osobnim afinitetom, a na temelju dogovora s koordinatorom modula.

Vrsta predmeta

 • Prijediplomski studij / Hortikultura (Izborni predmet, 5. semestar, 3. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R2

E-učenje: R3

Sati nastave: 60
Predavanja: 36
Laboratorijske vježbe: 20
Seminar: 4

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Student dobiva teorijska i praktična znanja nužna za rad u području tehnologije čuvanja i postupaka s voćem poslije berbe.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  Na vježbama u praktikumu svladavaju se osnovnih analiza kakvoće voća i poznavanja simptoma fizioloških poremetnji voća
 • Seminari
  Studenti samostalno izrađuju i prezentiraju predavanje vezano za neki od sadržaja iz gradiva koje se obrađuje na modulu.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
objasniti osnovne fiziološke procese u voću poslije berbe pismeni ili usmeni ispit
definirati i objasniti utjecaj uzgojnih čimbenika na kakvoću voća poslije berbe pismeni ili usmeni ispit
identificirati i objasniti sustave čuvanja voća u normalnoj i kontroliranoj atmosferi pismeni ili usmeni ispit
organizirati i provesti određivanje roka berbe voća laboratorijski zadatak
isplanirati i provesti slijed aktivnosti u čuvanju plodova voća seminar
objasniti i primijeniti stečena znanja i vještine u čuvanju plodova pismeni ili usmeni ispit
prezentirati rezultate pojedinih provedenih aktivnosti vezanih za čuvanje voća seminar

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja, vježbi i seminara

Obveze studenta

Redovito pohađanje nastave, redovito izlaženje na ispite, uredno izvršavanje obveza, uredno odrađen laboratorijski zadatak, pozitivno ocijenjen seminar

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Laboratorijski zadatak 15% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 40 1,33
Seminar 10% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
4 10 0,33
I. međuispit 38% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
18 65 2,17
II. međuispit 37% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
18 65 2,17
UKUPNO 100% 0-100% 1-5 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Seminar Izraditi seminar s najmanje 15 relevantnih referenci iz znanstvene literature u skladu s dobivenim uputama i u zadanom roku postaviti ga na sustav za e-učenje. Prema dogovoru s nastavnikom.
I. međuispit Točno odgovoriti na najmanje 60 % pitanja u sustavu za e-učenje. Prema dogovoru s nastavnikom. Obvezno polaganje.
II. međuispit Točno odgovoriti na najmanje 60 % pitanja u sustavu za e-učenje. Prema dogovoru s nastavnikom. Obvezno polaganje.

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u kolegij, analiza stanja rashladnih kapaciteta za voće u svijetu i u R. Hrvatskoj, uloga čuvanja voća u lancu proizvodnje.
 2. Morfološke i fiziološke karakteristike plodova voća, pojam dozrijevanja i dospijevanja
 3. Krivulje disanja plodova, uloga etilena, klimakterijsko i neklimakterijsko disanje, plodovi s potisnutim klimakterijem, skladišna sposobnost pojedinih vrsta voća
 4. Pojam optimalnog roka berbe, posljedice neodgovarajućeg roka berbe i njegovo djelovanje na skladišnu sposobnost
 5. Djelovanje ekoliških, agrotehničkih i pomotehničkih zahvata na biokemijske procese u plodu i njihove posljedice na dužinu i kvalitetu čuvanja
 6. I. kolokvij
 7. Kemijski, fizikalni i biološki postupci s plodovima u cilju poboljšanja skladišne sposobnosti. (toplinski tretmani, mikrovalovi, radijacija)
 8. Tehnologije čuvanja u normalnoj i kontroliranoj atmosferi, ,
 9. Tehnologije čuvanja u normalnoj i kontroliranoj atmosferi, , (nastavak).
 10. Pojam fizioloških poremetnji plodova, uzroci nastanka, postupci za njihovo ublažavanje ili otklanjanje
 11. Suvremeni načini pakiranja voća, uporaba a pakiranja za postizanje modificirane atmosphere, mogući negativni učinci pakiranja
 12. Drugi uzroci gubitka voća poslije berbe
 13. II. kolokvij
 14. Samostalan rad studenata i prezentacija njihovih seminarskih radova.
 15. Posjet hladnjači i praktično upoznavanje s tehnološkim postupcima u čuvanju plodova.

Obvezna literatura

 1. Lovrić, T., Piližota V. 1994. Konzerviranje i prerada voća , Nakladni zavod Globus, Zagreb

Preporučena literatura

 1. Wills, R., McGlasson, B., Graham, D., Joyce, D. 1998. Postharvest: An Introduction to the Physiology &amp; Handling of fruit, vegetables &amp; ornamentals, UNSW Press, CAB International, Wallingford, UK

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Post harvest biology and technology of fruits, Faculty of Horticultural Science, Corvinus university of Budapest, Mađarska

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.