Ispiši

Marketing u ruralnom turizmu (144408)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Cilj predmeta je upoznati studente sa specifičnostima ruralnog turističkog tržišta, prikupljanjem i analizom marketinških podataka, politikom proizvoda, distribucije, cijene i promocije u ruralnom turizmu te ih osposobiti za izradu marketinškog plana u ruralnom turizmu.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R2

E-učenje: R2

Sati nastave: 60
Predavanja: 24
Auditorne vježbe: 16
Seminar: 20

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80 %
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Redovito pohađanje nastave.

Opće kompetencije

Predmet osposobljava studente za razumijevanje i primjenu marketinga u ruralnom turizmu.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Interaktivna predavanja, rasprave o primjerima iz prakse, on-line sadržaji, video materijali
 • Auditorne vježbe
  Priprema za izradu seminarskih radova
 • Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja
  Prikupljanje terenskih podataka
 • Terenske vježbe
  Obilazak agroturističkih gospodarstava
 • Seminari
  Grupna izrada i prezentacija seminarskih radova

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Razumjeti ponudu i potražnju u ruralnom turizmu seminarski rad, pismeni ispit
Definirati osnovne marketinške koncepte u turizmu seminarski rad, pismeni ispit
Provesti jednostavna marketinška istraživanja i objasniti ponašanje potrošača u ruralnom turizmu seminarski rad, pismeni ispit
Kreirati politiku proizvoda, distribucije, cijene i promocije u ruralnom turizmu seminarski rad
Identificirati alate koji se koriste u e-marketingu seminarski rad, pismeni ispit
Izraditi marketinški plan za ruralni turizam seminarski rad
Pokazati osnovne prezentacijske vještine kroz izlaganje seminara i on-line komunikacije seminarski rad

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja i vježbi
Distribucija nastavnih materijala preko MOODLE sustava
Pomoć pri izradi seminarskih radova
Ocjenjivanje studentskih seminara i ispita

Obveze studenta

Sudjelovanje u nastavi
Izrada seminarskog rada

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Seminarski rad 60% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 120 4
Usvojenost programskog sadržaja-pismeni ispit 40% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
40 60 2
UKUPNO 100% 60 180 6

Način ocjenjivanja - Polaganja ispita

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u modul. Ponavljanje ponude i potražnje s osvrtom na ruralni turizam
 2. Specifičnosti ruralnog turističkog tržišta, definiranje okruženja u ruralnom turizmu
 3. Postupak istraživanja, metode i analiza podataka
 4. Proces donošenja kupovnih odluka, Vrste potrošača, Specifičnosti ponašanja potrošača u ruralnom turizmu
 5. Segmentacija tržišta, odabir ciljnog tržišta i pozicioniranje
 6. M- splet u ruralnom turizmu - proizvod
 7. M- splet u ruralnom turizmu - cijena
 8. M- splet u ruralnom turizmu - distribucija
 9. M- splet u ruralnom turizmu - promocija
 10. Web stranice, On-line oglašavanje. Analiza uspješnih web stranica iz područja ruralnog turizma
 11. Uporaba društvenih mreža u marketinške svrhe
 12. Etika i zakonodavstvo u marketingu
 13. Izrada seminarskog rada
 14. Prezentacija seminarskih radova
 15. Prezentacija seminarskih radova

Preduvjeti

Obvezna literatura

 1. Kotler, P., Bowen, J.T., Makens, J.C.: „Marketing u ugostiteljstvu, hotelijerstvu i turizmu“, Mate, Zagreb, 2010.
 2. Ružić, D.: Marketing u turističkom ugostiteljstvu, Sveučilište J.J. Strossmayera, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek 2007.
 3. Marušić, M., Prebežac, D. (2004.), Istraživanje turističkih tržišta, Adeco, Zagreb.

Preporučena literatura

 1. Jennifer-Claire V. Klotz (2002.): How to direct-market farm products on the Internet, U.S. Dept. of Agriculture, Agricultural Marketing Service, Transportation and Marketing Programs, Marketing Services Branch
 2. Ružić, Drago; Biloš, Antun; Turkalj, Davorin. E-marketing . Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 2009.
 3. Internet marketing u turizmu, Vodič za bolju popunjenost smještajnih kapaciteta, Paradox, d.o.o., Rijeka
 4. Šerić, N. (2014). Istraživanje tržišta za turističke subjekte, Redak, Split

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Marketing of rural tourism, Universita' di Macerata

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.