Ispiši

Razvojni projekti u ruralnom turizmu (144409)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Cilj predmeta je osposobiti studente za samostalno planiranje, vođenje i evaluaciju razvojnih projekata i investicija na području ruralnog turizma. Tijekom nastave studenti će se upoznati s ruralnim turizmom kao diverzificirajućim izvorom prihoda ruralnog stanovništva, vrstama turističkih projekata te izvorima njihovog financiranja. Uz pregled aktualnih natječaja relevantnih europskih i nacionalnih fondova studenti će tijekom seminarske nastave prolaziti proceduru prijave institucionalnih i poduzetničkih projekata u ruralnom turizmu.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 24
Auditorne vježbe: 12
Seminar: 20
Terenske vježbe: 4

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Po završetku modula studenti će biti sposobni prepoznati i ocijeniti potencijale za aktivnosti ruralnog turizma, kreirati institucionalne i poduzetničke projekte te samostalno utemeljiti i upravljati turističkim gospodarstvom.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Prepoznati ulogu i mogućnosti turizma u gospodarskoj strukturi ruralnog područja pismeni
Ocijeniti potencijale ruralnog područja za turističku djelatnost pismeni
Osmisliti, pripremiti i voditi razvojne projekte s područja ruralnog turizma pismeni, seminar
Napraviti strateški, marketinški i financijski plan projekata u ruralnom turizmu seminar
Prepoznati mogućnosti financiranja projekata pismeni, seminar
Odrediti organizacijske oblike poduzetničkog djelovanja u ruralnom turizmu pismeni, seminar
Kvantitativno i kvalitativno evaluirati učinke poduzetničke aktivnosti u ruralnom turizmu pismeni

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja i auditornih vježbi te pomaganje studentima u izradi seminara. Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili ciljeve zadane sadržajem modula i postigli razinu zadanih ishoda učenja.

Obveze studenta

Redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi u formi rasprava, pitanja i komentara.
Izradom seminara i polaganjem ispita studenti su obvezni dokazati usvajanje zadanih ishoda učenja.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje i aktivnost na nastavi 10% 60 60 1
Izrada seminara i prezentacija 40% 0- 60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
50 2
Pismeni ispit 50% 0- 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
70 3
UKUPNO 100% 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Aktivnost na nastavi (seminarima i predavanjima) Studenti mogu sudjelovati u raspravama tijekom nastave. Aktivnost se dodatno boduje i može poboljšati ocjenu iz pismene provjere znanja. Tijekom nastave
Usvojenost programskog sadržaja Studenti polažu pismeni ispit koji uključuje ukupno gradivo modula. Usmeni ispit je opcijski za studente koji žele bolju ocjenu.

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u modul i upoznavanje studenata sa strukturom i sadržajem programa modula, organizacija i obveze kroz nastavu i seminare. P
 2. Vrste razvojnih projekata ruralnog turizma. P
 3. Fondovi i programi za razvoj ruralnog turizma. S
 4. Osnove projektnog menadžmenta. P
 5. Prijava institucionalnih razvojnih projekata. A
 6. Provedba institucionalnih razvojnih projekata i projektno izvješćivanje. P
 7. Primjeri institucionalnih projekata. A
 8. Uloga poljoprivrede i agrobiznisa u gospodarskoj strukturi i razvoju. Promjene u strukturi poljoprivredne proizvodnje kao pokazatelji razvoja poljoprivrede. P
 9. Poduzetništvo u ruralnom turizmu. P
 10. Poslovni plan poduzetničkih projekata u ruralnom turizmu – strateški, marketinški i financijski plan. A
 11. Investicijska ocjena prihvatljivosti projekata. A
 12. Značajke i primjeri projekata selektivnih oblika ruralnog turizma. S
 13. Prezentacije seminara i rasprava. S
 14. Prezentacije seminara i rasprava. S
 15. Prezentacije seminara i rasprava. S

Obvezna literatura

 1. Demonja, D., Ružić, P. (2010). Ruralni turizam u Hrvatskoj - s hrvatskim primjerima dobre prakse i europskim iskustvima, Meridijani, Samobor
 2. Bartoluci, M. (2013). Upravljanje razvojem turizma i poduzetništva, Školska knjiga, Zagreb..
 3. Štilinović, J. (2013). EU fondovi i program za turizam, Nova knjiga rast, Sesvete

Preporučena literatura

 1. Buble, M. (2010). Projektni menadžment, Minerva - Visoka poslovna škola, Dugopolje
 2. Ivanković, L. (2012). Značajke agroturističke potražnje u odabranim županijama Republike Hrvatske, diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
 3. Svržnjak, K., Kantar, S., Jerčinović, S., Kamenjak, D. (2014). Ruralni turizam: uvod u destinacijski menadžment, Visoko gospodarsko učilište, Križevci

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Rural Tourism Management, Royal Agricultural University, Velika Britanija
 • Ecotourism and Rural Development, University Kent, Velika Britanija

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.