Ispiši

Tehnologija vina (144471)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Program modula Tehnologija vina omogućuje studentima nadogradnju i proširivanje temeljnih znanja o pojedinim tehnološkim procesima vinarske proizvodnje i njihovom utjecaju na kakvoću vina. Kroz program modula Tehnologija vina studenti usvajaju znanja o prikladnosti pojedinog tehnološkog procesa proizvodnje s obzirom na specifičnosti kultivara i proizvodne godine te ulozi pojedinog tehnološkog procesa u promjenama fizikalno-kemijskog sastava mošta i vina. Kroz auditorne i terenske vježbe studenti stječu praktična znanja vezana uz procese filtracije i dorade te korištenje enološke opreme u vinarskoj proizvodnji.
Provjeravanje ishoda učenja

Vrsta predmeta

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 20
Terenske vježbe: 10

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 61-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje različitih tehnoloških procesa primjenjivih u vinarskoj proizvodnji te omogućava rješavanje problema donošenjem samostalnih zaključaka temeljenih na stečenim teorijskim i praktičnim znanjima.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Terenske vježbe
  obuhvaćaju vježbe(u podrumu) vezane uz postupak dorade i stabilizacije vina

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Isplanirati i analizirati cijelokupan tehnološki proces proizvodnje zavisno od kultivara i tipa vina koji se želi proizvesti. Završni ispit
Identificirati razloge primjene enoloških sredstva dozvoljenih u procesu proizvodnje vina. Završni ispit
Preporučiti i objasniti tehnologiju proizvodnje za bijela, roze i crna vina, zavisno od uvjeta proizvodnje i specifičnosti proizvodne godine. Završni ispit
Odabrati i prezentirati prikladan tehnološki proces dorade vina, zavisno od njegovog kemijskog sastava i organoleptičnih svojstava. Završni ispit
Argumentirati mišljenje o prednostima/nedostacima primjene pojedinog tehnološkog procesa na kemijski sastav i organoleptična svojstva vina. Završni ispit
Demonstrirati rad pojedinih strojeva vezanih uz tehnologiju proizvodnje vina. Aktivno kroz vježbe te pasivno, teorijski, putem završnog ispita

Način rada

Obveze nastavnika

Informirati studente o nastavnom planu predmeta, obvezama koje trebaju ispuniti, načinu oblikovanja ocjene i kriterijima ocjenjivanja. Redovito održavanje svih oblika nastave utvrđenih nastavnim planom. Održavanje konzultacija, pisanih testova znanja i završnih ispita. Priprema nastavnih i ispitnih materijala.

Obveze studenta

Redovito pohađanje nastave (predavanja, vježbe) predviđene nastavnim planom. Aktivno sudjelovanje na vježbama na pokušalištu i terenu. Za ostvarivanje prava na potpis, studenti su obavezni tijekom cijelog semestra nazočiti na najmanje 80% predavanja i 80% vježbi. Ukoliko je student izostao sa nastave više od dopuštenog, a bez opravdanog razloga, potpis će mu biti uskraćen te je dužan ponovno upisati predmet u idućoj akademskoj godini. Studenti su obavezni prisustvovati i vježbama, gdje se od njih očekuje aktivan angažman, sudjelovanje u raspravi i rješavanju zadataka

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Završni ispit 100% 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
60 2
Pohađanje predavanja i vježbi 30 30 1
UKUPNO 100% 30 90 3

Tjedni plan nastave

 1. Biološko otkiseljavanje vina P Maloalkoholna i malolaktična fermentacija
 2. Malolaktična fermentacija P Vrijeme inokulacije, uloga bakterije, promijene u kemijskom sastavu, utjecaj na aromu
 3. Primjena enzima u vinarstvu P Pektolitički, proteaze, B-glikozidaze, glukanaze
 4. Mogućnosti ekstrakcije i kvaliteta vina P Fizikalne, kemijske i biološki čimbenici ekstrakcije spojeva iz grožđa, mošta, vina
 5. Karbonska maceracija P Tehnologija proizvodnje u atmosferi zasićenoj CO2
 6. Maceracija grožđa P Hladna, klasična, produžena, termovinifikacija
 7. Tehnologija sur lie P Proizvodnja vina držanjem na talogu
 8. Tehnološke mogućnosti korekcije kemijskog sastava mošta i vina P Korekcija alkohola, pH, sadržaja šećera
 9. Inertni plinovi u vinarstvu P Uloga dušika, ugljičnog dioksida, argona
 10. Barrique u vinarstvu P Vrste barriquea, način paljenja, utjecaj na vino
 11. Kemijske i fizikalne metode provjere stabilnosti vina A Test na tartaratnu stabilnost (kalijeve i kalcijeve soli),bentotest, konduktometrija
 12. Nefelometrija A Određivanje stupnja bistroće
 13. Flotacija, Mikrooksidacija A Utjecaj na sastav mošta, načini primjene, aparati
 14. Filtracija vina T Primjena naplavne i pločaste filtracije
 15. Stablizacija vina T Pokazna vježba u podrumu

Obvezna literatura

 1. Predavanja i PowerPoint prezentacije ( Merlin sustav e-učenja)

Preporučena literatura

 1. Radovanović, V. (1986). Tehnologija vina. Beograd: IRO „Građevinska knjiga“.
 2. R. Jackson, R. (2000). Wine science. Academic press.
 3. Riberau-Gayon, P., Dubourdieu, D., Doneche, B., Lonvaud, A. eds. (2006). Handbook of enology.
 4. Vol. 1: The Microbiology of Wine and Vinification. -2nd ed., J. Wiley & Sons.
 5. Riberau-Gayon, P., Dubourdieu, D., Doneche, B., Lonvaud, A. eds. (2006). Handbook of enology.
 6. Vol. 2: Chemistry of Wine, Stabilization and Treatments. -2nd ed., Wiley & Sons.
 7. Margalit , Y. (2013).Concepts in wine technology. The wine appreciation guild Ltd.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Tehnologija vina, Poljoprivredni fakultet u Osijeku

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.