Ispiši

Lovstvo (169203)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Program modula Lovstvo omogućuje studentima stjecanje temeljnih teorijskih i praktičnih znanja iz grane Lovstvo unutar polja poljoprivreda (agronomija) i područja biotehničkih znanosti. Stečena znanja su pretpostavka za razumijevanje odnosa među divljim životinjama u prirodnom okruženju kao i u relaciji s antropogenim aktivnostima. Značaj stečenog znanja dodatno je naglašen zakonskom regulativom prema kojoj je divljač dobro od interesa za RH i ima njezinu osobitu zaštitu.
Programski dijelovi modula su:
Osnovi anatomije, fiziologije, biologije i ekologije dlakave i pernate divljači s ciljem održivog i profitabilnog gospodarenja.
Isticanje lovačkih trofeja i načina njihovog ocjenjivanja.
Temeljne spoznaje osnovnih područja lovne tehnologije (uzgoj divljači, zaštita protiv šteta na divljači i od divljači, uređenje lovišta i uzgajališta divljači, lovno gospodarenje).
FCI podjela lovnih pasa u skupine s njihovim radnim karakteristikama.
Karakteristike lovačkog oružja i lovačkog streljiva s osnovama balistike.
Lovačke tehnike, specifičnosti lovljenja divljači, lovački običaji, etika i moral.
Uloga lovstva u očuvanju okoliša i biološke raznolikosti.
Teorijske spoznaje se kvantitativno i kvalitativno nadopunjuju eksperimentalnim, terenskim i vježbama u praktikumu.
Pretpostavke za polaganje završnog usmenog ispita su redovnost sudjelovanja na nastavnim programima, (predavanja, terenske vježbe, seminari), izrada pisanih vježbi i uspješno rješavanje parcijalnih pismenih testova znanja.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 24
Vježbe u praktikumu: 4
Seminar: 12
Terenske vježbe: 20

Izvođač predavanja
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Argumentiranim razumijevanjem suživota čovjeka i divljih životinja student dobiva osnovna teorijska i praktična znanja za održivo ali profitabilno korištenje prirodnih resursa. Uspostavlja se stručna podloga aplikativnog (primjenjivog) značaja poljoprivredne proizvodnje u funkciji stvaranja novih, održavanja postojećih i iskorištavanja neiskorištenih nacionalnih dobara.

Oblici nastave

 • Predavanja
  uz uporabu tehničkih pomagala
 • Ostalo
  Pismeni test – tijekom semestra organizirana su dva pismena testa s pitanjima iz prethodno prezentiranog dijela gradiva.
 • Vježbe u praktikumu
  Dio vježbi vezan je uz praktikum.
 • Terenske vježbe
 • Seminari
  odabirom naslova iz ponuđene tematike studenti samostalno uz nadzor nastavnika izrađuju i prezentiraju seminarski rad

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Prepoznati pozicije i trendove u zemlji i inozemstvu u području lovstva Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Analizirati konkretne probleme održivog i profitabilnog uzgoja i odstrela divljači, te ih rješavati na temelju sinteze stečenih znanja i vještina Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Koristiti dostignuta znanja iz biologije i ekologije divljači u stjecanju novih spoznaja za ispravno lovno gospodarenje Pismeni ispit, usmeni ispit
Postaviti istraživanje, provesti terenski i eksperimentalni rad, proučiti literaturu te napisati rad za stručni časopis Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Sudjelovati u izradi lovno gospodarske osnove i programa zaštite divljači Usmeni ispit, seminar
Sudjelovati u sezonskom prebrojavanju divljači, prezentirati rezultate te na temelju njih predložiti mjere gospodarenja Usmeni ispit, seminar
Prepoznati dob divljači te procijeniti i ocijeniti dob divljači Usmeni ispit
Prepoznati i procijeniti vrijednost trofeja divljači Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Organizirati i voditi poslove iz lovstva u državnim i javnim institucijama Usmeni ispit, seminar
Koristiti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u svakodnevnom radu Usmeni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan nastavne aktivnosti

Obveze studenta

Redovito pohađanje nastave i izvršavanje postavljenih zadataka.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Među ispit Pismeni I 15 % <60
60-70
71-80
81-90
91 -100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0,9
Među ispit Pismeni II 15 % <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0,9
Završni ispit usmeni Seminar usmeni, pismeni 70 % <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
4,2
UKUPNO 100% 60 180 6

Dio ocjene student stječe izradom i prezentacijom vlastitog seminara kao i sudjelovanjem u raspravi kod izlaganja seminara drugih studenata. Minimalni kriterij je prolaznost.
Pismeni ispiti ocjenjuju se ocjenom od 1 (negativan) do 5 (izvrstan) sukladno postotku ispravnih odgovora. Negativna ocjena zahtjeva ponavljanje pismenog testa.
Pisane vježbe također moraju zadovoljavati kriterije prolaznosti.
Navedeni kriteriji uz osobni angažman svakog studenta tijekom semestra u formiranju konačne ocjene ne prelaze 30%. Najveći udio (&#62;70%) je rezultat usmenog odgovora

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u modul uz upoznavanje s literaturom
 2. Osnovi anatomije, probave i hranidbe divljači
 3. Zubi, tragovi, kretanje
 4. Rogovi
 5. Biologija s osnovama ekologije divljači
 6. Lovna tehnologija, dob, uzgoj
 7. Formiranje lovišta i određivanje lovno gospodarskog kapaciteta
 8. Lovno kartografski znakovi
 9. Lovačko oružje, streljivo i balistika
 10. Lovna kinologija
 11. Lovljenje divljači, etika, moral, običaji
 12. Zaštita od šteta na divljači i od divljači
 13. Lovno gospodarska osnova
 14. Kinološka priredba, Lovački muzej, Zoološki vrt, Lovište
 15. Seminari – prezentacije

Obvezna literatura

 1. Mustapić Z. Ur. (2004): Lovstvo, Hrvatski lovački savez, Zagreb
 2. Andrašić D. (1984): Zoologija divljači i lovna tehnologija. Liber. Zagreb
 3. Andrašić D. (1982): Objekti tehničkog uređenja lovišta i uzgajališta divljači. Liber. Zagreb
 4. Bauer M. (1992): Kinologija 1. Uzgoj i njega pasa. AGM, Samobor
 5. Jakelić I. Z. (2001): Lovačko oružje. J I , Zagreb
 6. Martić D. Ur. (2008): Poučnik lovstva, Slobodna Dalmacija, Split

Preporučena literatura

 1. Safner R. (2011): Lovstvo. AFZ, skripta
 2. Čeović I. (1953): Lovstvo. Lovačka knjiga, Zagreb
 3. Klever U. (1995): Velika knjiga o psima. Primula d.o.o., Opatija
 4. Cortay C., Durantel P., Joly E., Pasquet F., Rossignol C. (2000): The pocket quide to hunting. Konemann, Singapore
 5. Balać J., Polak M. D. (1991): Lov, lovački psi i oružje. AGM, Samobor

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Osnove lovnoga gospodarenja, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet
 • Lovstvo I, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.