Ispiši

Proizvodnja sjemena povrća (144470)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Programski sadržaj predmeta Proizvodnja sjemena povrća obuhvaća morfološko-biološka svojstva reproduktivnih organa, čimbenike fruktifikacije, specifičnosti uzgoja sjemenskog usjeva, žetvu (berba) i doradu te uzdržnu selekciju ekonomski važnijih vrsta povrća iz porodica: Alliaceae (luk, poriluk, češnjak), Brassicaceae (kupus, kelj, korabica, postrna repa, rotkva, rotkvica), Solanaceae (rajčica, paprika), Cucurbitaceae (krastavac, tikva), Fabaceae (grašak, grah, bob), Chenopodiaceae (špinat, cikla, blitva), Cichoriaceae (salata, endivija, radič), Apiaceae (mrkva, peršin).

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Hortikultura / Povrćarstvo (Izborni predmet, 4. semestar, 2. godina)

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 14
Vježbe u praktikumu: 10
Seminar: 2
Terenske vježbe: 4

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

- prikupiti i organizirati podatke,
- prezentirati stručni sadržaj o proizvodnji sjemena povrća,
- sudjelovati u radu tima.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Prijenos informacija na predavanjima uglavnom se provodi putem „power point“ prezentacija. Tijekom predavanja koriste se sljedeće tehnike: prikaz sadržaja na početku predavanja, pravljenje studentskih bilježaka, rasprava tijekom izlaganja uz moguća pitanja, pojašnjenja i ponavljanja važnih informacija te završni sažetak predavanja.
 • Vježbe u praktikumu
  Vježbe se provode u praktikumu (pokušalište na otvorenom, zaštićeni prostori) na kojem studenti upoznaju i provode morfološku analizu generativnih organa povrća. U laboratoriju određuju čistoću i klijavost sjemena odabrane kulture. Vježbe u praktikumu se provode u skupini od 15 do 20 studenata.
 • Terenske vježbe
  Na terenskim vježbama studenti provode pregled sjemenskog usjeva po metodama odgovarajućeg Pravilnika.
 • Seminari
  Studenti samostalno izrađuju i prezentiraju seminarski rad koji obrađuje opis ekoloških uvjeta zadane lokacije, rokove uzgoja i potrebe repromaterijala za proizvodnju sjemena zadane vrste povrća.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
definirati generativni (sjeme) ili vegetativni biljni organ (korijen, stabljika, list) kao cilj uzgoja za reprodukciju povrćarskih kultura; test znanja
objasniti čimbenike fruktifikacije pojedinih kultura; test znanja
identificirati ekološke uvjete za proizvodnju sjemena zadanih kultura u pojedinom području i odrediti mogući areal uzgoja s rokovima uzgoja; seminar, test znanja
opisati i objasniti odabranu tehnologiju proizvodnje sjemena povrća (priprema tla, sjetva ili sadnja, njega usjeva te način berbe, dorade, pakiranja i skladištenja sjemena); test znanja
odabrati odgovarajuće strojeve i opremu za tehnološke zahvate u proizvodnji sjemena povrća; test znanja
izračunati potrebne količine gnojiva, sjemena i presadnica za proizvodnju sjemena određenih povrtnih kultura. seminar, test znanja

Način rada

Obveze nastavnika

Informiranje studenata o nastavnom planu predmeta, obvezama koje trebaju ispuniti, načinu oblikovanja ponderirane ocjene i kriterijima ocjenjivanja. Redovito održavati sve oblike nastave utvrđene nastavnim planom. Tijekom nastavnog procesa poticati studente na kvalitetnu raspravu. Dodijeliti teme seminara, ocijeniti sadržaj i usmeno izlaganje. Pripremiti nastavne i ispitne materijale. Održavati konzultacije i pisani test znanja.

Obveze studenta

Redovito pohađanje nastave predviđene nastavnim planom, obavezno uključivanje u sustav e-učenja Merlin. Aktivno sudjelovanje na vježbama. Priprema seminara (pismeno, usmeno). Polaganje testa znanja. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje nastave te izrada seminara.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave (predavanje, vježbe, seminar). 26 26 0,9
Seminar (S) 30 % 60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 20 0,6
Test znanja (TZ) 70 % 60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 44 1,5
Ukupno 100 % S×0,3+TZ×0,7 30 90 3
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pohađanje nastave (predavanje, vježbe, seminar). Vodi se evidencija nazočnosti studenta. Izostanci su dopušteni sukladno Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu.U svim oblicima nastave bilježi se samostalnost studenata u izvođenju praktičnih zadataka i provjerava usvajanje teorijskih znanja. Tijekom semestra Nema mogućnosti nadoknade.
Seminar (S) Povezanost bioloških svojstava zadane kulture i ekoloških uvjeta zadane lokacije uzgoja; izračun potrebnog repromaterijala za sjemensku proizvodnju. 10. tjedan Moguća u 15. tjednu
Test znanja (TZ) Obuhvaća se gradivo predmeta prema predviđenim ishodima učenja. 15. tjedan Tijekom ispitnih rokova

Tjedni plan nastave

 1. P-2 Uvod u predmet. Fiziološke značajke generativnog stadija biljke.
 2. P-1 Izvori varijabilnosti sorti. Uzdržna selekcija povrća. Ekološko-tehnološke značajke sjemenske proizvodnje. VP-1 Određivanje vrsta iz smjese sjemena.
 3. P-2 Propisi u proizvodnji sjemena s primjerima iz proizvodnje sjemena povrća.
 4. P-1 Fiziološka zrelost, žetva (berba) izdvajanje sjemena iz plodova, dorada i skladištenje. VP-1 Određivanje čistoće i klijavosti sjemena.
 5. P-2 Uvjeti i proizvodnja sjemena iz porodica Alliaceae i Brassicaceae.
 6. P-2 Uvjeti i proizvodnja sjemena iz porodica Solanaceae i Apiaceae.
 7. P-2 Uvjeti i proizvodnja sjemena iz porodica Cucurbitaceae i Chenopodiaceae.
 8. VP-2 Morfološka građa cvjetova matovilca, špinata i kupusa.
 9. TV-2 Pregled sjemenskog usjeva špinata po propisima o stručnom nadzoru.
 10. P-2 Uvjeti i proizvodnja sjemena iz porodica Fabaceae i Cichoriaceae.
 11. VP-2 Morfologija cvjetova graška, krastavca i salate.
 12. VP-2 Morfologija cvjetova rabarbare, cikle i rotkvice.
 13. VP-2 Morfologija cvjetova mrkve, rajčice i paprike.
 14. TV-2 Pregled sjemenskog usjeva graška po propisima o stručnom nadzoru.
 15. S-2 Test znanja.

Obvezna literatura

 1. Lešić R., Pavlek P., Cvjetković B. (1993). Proizvodnja povrtnog sjemena. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
 2. Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (s pripadajućim pravilnicima).

Preporučena literatura

 1. Kelly A.F., George R.A.T. (1998). Encyclopaedia of Seed Production. John Wiley & Sons, Chichester, New York, odabrana poglavlja

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.