Ispiši

Biljna biokemija (64679)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Modul daje prikaz osnovnih metaboličkih procesa u biljaka i njihovu regulaciju. Modul također obuhvaća i poglavlja o sekundarnim metabolitima biljaka, membranskom prijenosu, biljnim hormonima, te prijenosu genetičke informacije u eukariota. Laboratorijske vježbe uključuju spektrofotometrijsko određivanjanje fotosintetskih pigmenata, određivanje fotokemijske aktivnosit kloroplasta, utjecaj pH i temperature na enzimsku aktivnost, te određivanje vitamina C.

Vrsta predmeta

 • Diplomski studij / Hortikultura / Povrćarstvo (Obvezni predmet, 1. semestar, 1. godina)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Vinogradarstvo i vinarstvo (Obvezni predmet, 1. semestar, 1. godina)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Voćarstvo (Obvezni predmet, 1. semestar, 1. godina)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Ukrasno bilje (Obvezni predmet, 1. semestar, 1. godina)
 • Diplomski studij / Biljne znanosti (Obvezni predmet, 1. semestar, 1. godina)

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 52
Laboratorijske vježbe: 8

Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Predmet omogućuje razumijevanje osnovnih biokemijskih procesa u biljaka potrebnih za stjecanje stručnih znanja i rješavanje problema u praksi.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  Izvode se četiri vježbe, a provode se u skupinama od po 10 studenata (deset skupina po 10 studenata).

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Iskazati temeljne pojmove bioenergetike Pismeni ispit
Objasniti proces fotosinteze Pismeni ispit
Objasniti metabolizam ugljikohidrata i lipida u biljaka Pismeni ispit
Objasniti primarni metabolizam dušika i proces asimilacije sulfata u biljkama Pismeni ispit
Objasniti ulogu sekundarnih biljnih produkata Pismeni ispit
Objasniti osnovne mehanizme prijenosa molekula i iona kroz biološke membrane Pismeni ispit
Opisati ulogu biljnih hormona i objasniti mehanizme prijenosa hormonske poruke Pismeni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Redovito izvođenje nastave, održavanje konzultacija, održavanje ispita u objavljenim terminima, vođenje evidencije o uspješnosti studenata na parcijalnim ispitima ili završnom ispitu.

Obveze studenta

Uredno pohađanje nastave (predavanja + laboratorijske vježbe), pristupiti parcijalnim ispitima ili završnom ispitu iz modula.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave (predavanje + vježbe) 56 56 2
Parcijalni ispit 1 (PI-1) 50% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 62 2
Parcijalni ispit 2 (PI-2) 50% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
2 62 2
UKUPNO 100% PI-1 + PI-2 60 180 6
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Završni ispit 100% 60-70
71-80
81-90
91-100
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 124 4
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Parcijalni ispit 1 (PI-1) Prvi parcijalni ispit polaže se u 9. tjednu nastave.
Parcijalni ispit 2 (PI-2) Drugi parcijalni ispit polaže se u zadnjem tjednu predavanja.
Završni ispit Studenti koji kolegiji nisu položili putem parcijalnih ispita polažu završni ispit.

Tjedni plan nastave

 1. Energetika biokemijskih reakcija / Kinetika i regulacija enzimske aktivnosti P: Gibbs-ova slobodna energija, standardna promjena slobodne energije reakcije, visokoenergijske veze, kopulirane reakcije, Michaelis-Menten-ova jednadžba,. L: određivanje fotosintetskih pigmenata spektrofotometrijskom metodom
 2. Kinetika i regulacija enzimske aktivnost P: inhibicija enzima, regulacija enzimske aktivnosti, mehanizmi enzimske katalize, L: Faktori koji utječu na enzimsku aktivnost
 3. Primarni metabolizam ugljikohidrata P: glikoliza, glukoneogeneza, put pentoza-fosfata, L: Hill-ova reakcija
 4. Primarni metabolizam ugljikohidrata P: Krebsov ciklus, oksidacijska fosforilacija: enzimski kompleksi i prijenos elektrona, L: Određivanje vitamina C
 5. Fotosinteza P: fotosintetski pigmenti, građa fotosintetskog aparata, reakcije ovisne o svjetlu, fotofosforilacija
 6. Fotosinteza / Oligosaharidi i polisaharidi P: Calvin-ov ciklus, fotorespiracija, put C4-biljaka, biosinteza saharoze
 7. Oligosaharidi i polisaharidi / Lipidi P: građa polisaharida, biosinteza škroba, biosinteza strukturnih ugljikohidrata, građa lipida, biosinteza masnih kiselina, razgradnja lipida, biosinteza membranskih lipida
 8. Primarni metabolizam dušika P / 1. parcijalni ispit: redukcija nitrata, asimilacija amonijaka, biosinteza aminokiselina
 9. Primarni metabolizam dušika / asimilacija sulfata P: fiksacija dušika, skladišni proteini, biosinteza klorofila, asimilacija sulfata
 10. Sekundarni biljni produkti P: funkcija sekundarnih metabolita, izoprenoidi, fenilpropanoidi, neproteinske aminokiseline, amini, glukozinolati, betalaini, alkaloidi
 11. Biljne membrane / biljni hormoni P: građa membrane, pasivni i aktivni transport kroz membranu, mehanizam prijenosa hormonske poruke
 12. Biljni hormoni / Replikacija, transkripcija i translacija genetičke poruke P: auksini, giberelini, citokinini, abscisinska kiselina, eten, struktura nukleinskih kiselina i nukleoproteina, replikacija DNA
 13. Replikacija, transkripcija i translacija genetičke poruke P / 2.parcijalni ispit: transkripcija i translacija genetičke poruke u eukariota, posttranslacijske modifikacije, regulacija ekspresije gena, razgradnja proteina.
 14. *
 15. *

Obvezna literatura

 1. J. M. Berg, J. L. Tymoczko, L. Stryer, Biokemija, Školska knjiga, Zagreb, 2013., odabrana poglavlja
 2. P. Karlson, Biokemija, Školska knjiga, Zagreb, 1993., odabrana poglavlja
 3. Predavanja i nastavni materijali

Preporučena literatura

 1. H.-W. Heldt, B. Piechulla, Plant biochemistry, Elsevier, Amsterdam, 2011.
 2. P. M. Dey, J. B. Harborne, Plant biochemistry, Academic Press, 1997.

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.