Ispiši

Hranidba peradi i kunića (144505)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Program predmeta omogućuje studentima stjecanje znanja iz hranidbe peradi i kunića te im omogućuje rad u svojstvu nutricioniste i tehnologa u peradarstvu i kunićarstvu kao i izvođenje u hranidbenih istraživanja.
Programski dijelovi predmeta su sljedeći:
Značaj hranidbe u suvremenoj peradarskoj i kunićarskoj proizvodnji. Biodostupnost hranjiva i njihov značaj za zdravlje, proizvodnost i dobrobit peradi i kunića. Hranidbene potrebe peradi u uzgoju i proizvodnje mesa i jaja. Specifičnosti probave i hranidbene potrebe kunića. Hranidbeno modeliranje sastava mesa i jaja peradi. Hranidba peradi u organsko biološkoj proizvodnji.
Studentske vježbe omogućuju studentima upoznavanje s krmivima pogodnim za perad i kuniće. Nadalje na vježbama studenti uče sastavljanje obroka i krmnih smjesa za perad i kuniće. Putem seminara studenti obrađuju teme iz hranidbe pojedinih vrsta i kategorija peradi i kunića. Terenska nastava izvodi se posjetom komercijalnim tvornicama stočne hrane..
Polaganje ispita se provodi putem parcijalnih testova (kolokvija) znanja te po potrebi i završnim usmenim ispitom.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 30
Vježbe u praktikumu: 18
Seminar: 12

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 61-70 %
Dobar (3): 71-80 %
Vrlo dobar (4): 81-90 %
Izvrstan (5): 91-100 %

Uvjeti za dobivanje potpisa

Pohađanje nastave (predavanja, seminari i vježbe). Tolerira se 20 % opravdanih izostanaka.
Pozitivna ocjena iz seminarskog rada.

Opće kompetencije

Predmet osposobljava studente za razumijevanje važnosti hranidbe peradi i kunića u gospodarstvu, tehnološke i hranidbene vrijednosti krmiva i kompletnih obroka za perad i kuniće te utjecaj hranidbe na zaštitu zdravlja i dobrobit peradi i kunića.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
  Putem vježbi studenti se osposobljavaju za prepoznavanje i uporabu krmiva u kreiranju obroka odnosno krmnih smjesa za perad i kuniće.
 • Seminari
  Putem seminara studenti detaljnije obrađuju pojedine nastavne cjeline na osnovi od nastavnika prikupljene literature.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Objasniti centralnu ulogu probave i metabolizma u odabiru krmiva za sastavljanje hrane za perad Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Opisati osobine najvažnijih krmiva u hranidbi intenzivno držane peradi Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Procijeniti potrebe lakih i teških tipova peradi za energijom, proteinima, aminokiselinama, mineralima i vitaminima na osnovi željene količine i kakvoće konačnog proizvoda (jaja, meso) Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Istaći razlike u hranidbi kavezno-naspram alternativno držanih kokoši nesilica Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Prepoznati utjecaj hranidbe na dobrobit peradi i okolinu Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Razlikovati hranidbene navike i potrebe suvremenih hibrida peradi Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Kreirati obroke-krmne smjese za sve vrste i kategorije peradi Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Preporučiti hranu za proizvodnju dizajniranih jaja Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Istaći specifičnosti probave u kunića Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Kreirati obroke za rasplodne i tovne kunić Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja i vježbi te vođenje terenske nastave.
Pomoć pri izradi seminarskih radova.

Obveze studenta

Sudjelovanje u nastavi.
Izrada i prezentacija seminarskog rada.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave (predavanja + vježbe); Aktivno sudjelovanje na nastavi Korektivni bodovi 48 40; 25 0,5
Seminarski rad 20% 12 25 0,5
Parcijalni ispit (1) 20 % <60 %
61-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 25 1,5
Parcijalni ispit (2) 20 % <60 %
61-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 20 1,5
Usmeni ispit 40 % <60 %
61-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
- 40 2
UKUPNO 100 % 60 180 6

Studenti su obavezni zaraditi minimalno 1,5 ECTS boda kao preduvjet za izlazak na završni usmeni ispit
0,5 bod moguće je nadoknaditi izradom samostalnog zadatka

Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Aktivno sudjelovanje na nastavi Studenti se potiču sudjelovati u raspravama, prezentaciji ideja i rješavanju problema. Prati se usvajanje znanja, prezentacijskih i komunikacijskih vještina, te samostalnog i timskog rada u rješavanju radnih zadataka. Kontinuirano tijekom nastave Moguća putem samostalnog zadatka
Izrada seminara Seminarski rad s određenom temom ili po izboru studenta, vezan uz programski sadržaj modula. Izvodi se samostalno uz javnu prezentaciju. Prema satnici Nije moguća

Tjedni plan nastave

 1. P-Značaj hranidbe u suvremenoj peradarskoj i kunićarskoj proizvodnji. Utjecaj najnovijih spoznaja iz hranidbe na visoko industrijaliziranu proizvodnju mesa i jaja.
 2. P- Biokemijska svojstva i biodostupnost hranjiva te njihov utjecaj na zdravlje, proizvodnost i dobrobit peradi i kunića
 3. P- Specifičnosti probave i hranidbene potrebe jednodnevne peradi.
 4. P- Specifičnosti probave i hranidbene potrebe mlade peradi u uzgoju te rasplodnih životinja.
 5. P- Specifičnosti probave i hranidbene potrebe tovnih pilića te konzumnih nesilica.
 6. P- Specifičnosti probave i hranidbene potrebe pura. Proizvodnja i karakterizacija krmiva za perad
 7. P- Hranjiva vrijednost, tehnološka kakvoća i podobnost krmiva u hranidbi peradi.
 8. V- Računalno sastavljanje krmnih smjesa za perad.
 9. V- Računalno sastavljanje krmnih smjesa za perad.
 10. V- Proizvodnja funkcionalne hrane za ljude putem hranidbenog modeliranja sastava mesa i jaja peradi.
 11. P-Anatomija probavnog sustava kunića, tijek probave u mladih i odraslih kunića. Hranidbene navike i potrebe raznih kategorija kunića.
 12. V- Sastavljanje krmnih smjesa za kuniće. S- Hranidba alternativno držane peradi.
 13. S-Hranidba peradi u organsko-biološko-ekološkoj peradarskoj proizvodnji.
 14. S-Mjere i postupci osiguranja zdravstvene ispravnosti hrane za perad i kuniće.
 15. V-Terenske vježbe u tvornici-mješaoni stočne hrane.

Obvezna literatura

 1. M. Domaćinović, Z. Antunović, E. Džomba, A. Opačak, M. Baban, S. Mužic: Specijalna hranidba domaćih životinja, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek 2015.
 2. Gordana Kralik, Elizabeta Has-schon, D.Kralik, Marcela Šperanda: Peradarstvo, biološki i zootehnički principi, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek 2008.
 3. Pesti G.M.; R.I. Bakalli; J.P.Driver; A.Atencio; E.H. Foster: Poultry Nutrition and Feeding, The University of Georgia, Athens USA 2005.
 4. Blas C. and Julian Wiesman: The nutrition of the Rabbit, CABI Publishing, Wallingford 1998.

Preporučena literatura

 1. Leeson S.; J.D. Summers: Commercial Poultry Nutrition, University Books, Ontario,Canada 2005.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • 1. Scotlands Rural College, UK Advanced Poultry Nutrition
 • 2. University Kaposvar, Hungary Poultry Nutrition; prof. Veronika Halas
 • 3. University BOKU, Austria Advanced Nutrition of Monogastric Livestock; Wolfgang Wetscherek

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.