Ispiši

Opća hranidba životinja (169448)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Danas se pouzdano zna da više od 40 različitih hranjivih tvari mora biti prisutno u obroku domaćih životinja. Stoga će se studentima prezentirati temeljna teoretska znanja o svim vrstama hranjivih tvari o njihovoj biološkoj vrijednosti i metaboličkoj funkciji u organizmu životinja. Studenti će naučiti rukovati hranjivim tvarima odnosno zajedničkim gradivim i metaboličkim aktivnim tvarima biljaka i životinja. Prezentirat će se metode evaluacije hranidbenih potreba životinja kao i bilans – utvrđivanje hranjivih tvari.
Studenti će se upoznati s primjenom novih metoda i analitičkih postupaka što je presudno za bolje poznavanje i unapređenje svih vrsta i kategorija domaćih životinja, a istovremeno omogućuje bolje korištenje različitih krmiva i efikasniju proizvodnju domaćih životinja.
Dobivanje pouzdanih informacija o kemijskom sastavu i hranjivoj vrijednosti krmiva studentima će omogućit potpunije formuliranje obroka za različite vrste i kategorije domaćih životinja.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 50
Auditorne vježbe: 6
Seminar: 4

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70 %
Dobar (3): 71 - 80%
Vrlo dobar (4): 81 - 90%
Izvrstan (5): 91 - 100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Pohađanje nastave (predavanja, seminari i vježbe). Tolerira se 20 % opravdanih izostanaka.
Pozitivna ocjena iz seminarskog rada.

Opće kompetencije

Predmet osposobljava studente za razlikovanje hranjivih tvari, te funkcije i metabolizam istih.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  PK - vježbe
 • Seminari
  Putem seminara studenti obrađuju i prezentiraju predavanje vezano za mikroelemente neophodne za normalan rast, razvoj i proizvodnju životinja iz dostupne literature.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Prepoznati važnost hranjivih tvari neophodnih za hranidbu životinja Sudjelovanje u raspravama, seminarski rad. pismeni ispit, usmeni ispit
Opisati procese probave hrane i metabolizma hranjivih tvari Sudjelovanje u raspravama, seminarski rad. pismeni ispit, usmeni ispit
Razlikovati biološke uloge hranjivih tvari Sudjelovanje u raspravama, seminarski rad. pismeni ispit, usmeni ispit
Usporediti potrebe na hranjivim tvarima i energiji u različitih vrsta životinja Sudjelovanje u raspravama, seminarski rad. pismeni ispit, usmeni ispit
Objasniti utjecaj hranidbe na dobrobit životinja, zdravlje ljudi i na okoliš Sudjelovanje u raspravama, seminarski rad. pismeni ispit, usmeni ispit
Identificirati određene hranjive tvari kemijskom analizom iz krmiva i krmnih smjesa te na osnovu dobivenih rezultata dizajnirati obroke Sudjelovanje u raspravama, seminarski rad. pismeni ispit, usmeni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja i vježbi, te vođenje terenske nastave

Obveze studenta

Sudjelovanje u nastavi.
Izrada i prezentacija seminarskog rada.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave (predavanja + vježbe); Aktivno sudjelovanje na nastavi Korektivni bodovi 56 50; 30 1
Seminarski rad 20 % 4 10 1
Parcijalni ispit (1) 20 % < 60 %
61 – 70 %
71 – 80 %
81 – 90 %
91 – 100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
- 25 1,5
Parcijalni ispit (2) 20 % < 60 %
61 – 70 %
71 – 80 %
81 – 90 %
91 – 100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
- 25 1,5
Usmeni ispit 40 % < 60 %
61 – 70 %
71 – 80 %
81 – 90 %
91 – 100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
- 40 1
UKUPNO 100 % 60 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Seminarski rad Struktura sadržaj pisanog rada 50%

Tjedni plan nastave

 1. Studenti će biti upoznati s hranjivim tvarima prisutnim u krmivima kao i potrebama različitih vrsta i kategorija životinja u hranjivim tvarima. Izučit će se učinci hranidbe na tijek stočarske proizvodnje kao i sastav biljnog i životinjskog organizma (usporedba).
 2. Specifičnosti građe probavnog sustava životinja (svinja, kokoši, konja, goveda). Probava hranjivih tvari u pojedinim segmentima probavnog trakta životinja.
 3. Organske hranjive tvari (ugljikohidrati, masti, bjelančevine). Probava i resorpcija hranjivih tvari.
 4. Anorganske hranjive tvari (voda, mineralne tvari). Mikro i makro elementi.
 5. Biološko-djelotvorne tvari (vitamini topivi u vodi)
 6. Biološko-djelotvorne tvari (vitamini topivi u mastima), enzimi i hormoni
 7. Sustavi za procjenu metabolizma hranjivih tvari i energije
 8. Metode evaluacije hranidbenih potreba životinja
 9. Bilans hranjivih tvari i energija. Uspoređivanje i implementacija različitih sustava procjene hranjive vrijednosti hrane za životinje.
 10. Uzorkovanje bioloških uzoraka. Evaluacija hrane za životinje i njihova povezanost sa standardima hranidbe za održanje, rast, reprodukciju te laktaciju.
 11. Unos hrane za životinje, procjene: monogastrične životinje, preživači. Proračuni. Hranidba životinja i konzumacija proizvoda životinja - povezanost hranidbe životinja i nutricionizma.
 12. Antinutritivne tvari u hrani za životinje. Nutrigenomika.
 13. Uspoređivanje i implementacija različitih sustava procjene hranidbenih potreba domaćih životinja. Uspoređivanje i implementacija različitih modela u sastavljanju obroka i krmnih smjesa.
 14. Mikro elementi odnosno njihova fiziološka uloga u hranidbi životinja.
 15. Ispit će se održati kroz 3 kolokvija, seminarski rad i po potrebi usmeni dio

Obvezna literatura

 1. Domaćinović, M., 2006.: Hranidba domaćih životinja, Poljoprivredni fakultet Osijek, str 435
 2. Grbeša D., 2004.: Metode procjene i tablice kemijskog sastava i hranjivosti krepkih krmiva. HAD, Zagreb, str 205
 3. Jovanović, R., Dujić, D., Glamočić, D. 2001.: Ishrana domaćih životinja. Stylos, Novi Sad, SiCG, str 719
 4. Predavanja i Power Point prezentacija

Preporučena literatura

 1. Pond,W.G., Church, D.C., K.K. Pond. Basic Animal Nutrition and Feeding. 5th edition, John Wiley &amp; Sons, New York, USA, 2004.
 2. Esminger, M.E., Oldfield, J.F., Heinemann, W.W., 2004. Feeds &amp; Nutrition-digest. The Esminger Publishing Company, Clovis, California, USA. 794 str.
 3. Moughan, P.J., Vestegen, M.W.A., Visser-Reyneveld. 2000. Feed evaluation-prociples and practice. Wageningen Pers, Wageningen Nizozemska, str.285.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • University Padova, Italy Animal Nutrition; prof. Luica Bailoni
 • University Bologna, Italy Animal Nutrition; prof. Andrea Formigoni

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.