Ispiši

Osnove voćarstva i vinogradarstva (185430)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Modul Osnove voćarstva i vinogradarstva daje temelja znanja o podrijetlu i sistematici voćnih vrsta i vinove loze. Opisuje morfologiju i anatomiju voćnih vrsta te fenologiju vinove loze. Studenti uče o ekološkim čimbenicima uzgoja vinove loze te utjecaju klimatskih čimbenika na pojedine voćne vrste tijekom fenofaza razvoja. Obrađuju se uzgojni oblici, tipovi tla prikladni za uzgoj voćnih vrsta i osnovne značajke rezidbe. U modulu se objašnjavaju različiti načini održavanja i obrade tla te cilj i značaj gnojidbe i navodnjavanja. Posebna pažnja pridodaje se načinima i tehnikama razmnožavanja te klasiranju, pakiranju i skladištenju sadnog materijala.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 28
Laboratorijske vježbe: 1
Vježbe u praktikumu: 7
Seminar: 4
Terenske vježbe: 20

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 61-70
Dobar (3): 71-80
Vrlo dobar (4): 81-90
Izvrstan (5): 91-100

Uvjeti za dobivanje potpisa

Redovito pohađanje nastave, seminarski rad

Opće kompetencije

Stjecanje temeljnih znanja potrebnih za razumijevanje ostalih modula iz domene voćarstva i vinogradarstva, te stjecanje znanja o osnovnim morfološkim i uzgojnim svojstvima najvažnijih rodova odnosno voćnih vrsta i vinove loze.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
 • Vježbe u praktikumu
 • Terenske vježbe
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Definirati pojam i značaj voćarstva i vinogradarstva te objasniti sistematiku voćaka i vinove loze Aktivnost na predavanjima i vježbama, završni ispit
Razlikovati rodne i nerodne izbojke značajnih voćnih vrsta Aktivnost na predavanjima i vježbama, završni ispit
Utvrditi fenofaze rasta i razvoja voćaka i vinove loze Aktivnost na predavanjima i vježbama, završni ispit
Primijeniti određeni način i tehniku rezidbe i razmnožavanja ovisno o voćnoj vrsti kao i vrsti vinove loze Aktivnost na predavanjima i vježbama, završni ispit
Odabrati način sadnje i njege voćaka i vinove loze, ovisno o zahtjevima voćne vrste i vinove loze Aktivnost na predavanjima i vježbama, završni ispit
Procijeniti optimalni rok berbe i uvjete čuvanja plodova najznačajnijih voćnih vrsta i vinove loze Aktivnost na predavanjima i vježbama, završni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja, vježbi u praktikumu i terenskih vježbi. Izrada nastavnih materijala. Osmišljavanje tema za seminarske radove. Održavanje konzultacija te pismenih i usmenih ispita.

Obveze studenta

Redovito pohađanje nastave predviđene nastavnim planom. Aktivno sudjelovanje na predavanjima, terenskim vježbama i vježbama u praktikumu, izlaganje seminara, polaganje kolokvija i testova znanja, odnosno, završnog ispita.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pismeni ispit 100 % 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
60 120 6
Predavanja+vježbe 56 56 1,8
Seminarski rad 4 16 0,2
Ukupno 100 % 60 180 6

Program modula u dijelu terenskih vježbi, laboratorija i nastave u praktikumu izvodi se u prostorima VV pokušališta Jazbina i na drugim lokacijama. Obzirom na vremenske (ne)prilike, raspored održavanja pojedinih oblika nastave podložan je promjenama i dogovora se sa studentima

Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pismeni ispit Redovni ispitni rokovi

Tjedni plan nastave

 1. Morfologija i biologija voćnih vrsta P, T
 2. Morfologija i biologija voćnih vrsta - P, PK
 3. Biologija i morfologija vnove loze- P, PK
 4. Ekologija vinove loze P, T
 5. Ekologija voćnih vrsta P, T
 6. Rezidba i uzgojni oblici u voćarstvu - P, T
 7. Sustavi uzdržavanja tla, gnojidba i ishrana voćaka; navodnjavanje- P, S
 8. Razmnožavanje voćnih vrsta i voćno rasadničarstvo - P, T
 9. Rezidba i sustavi uzgoja u vinogradarstvu - P, T
 10. Razmnožavanje loze i lozno rasadničarstvo - P, T
 11. Sustavi uzdržavanja tla u vinogradima; Gnojidba vinograda u ishrana vinove loze - S, T
 12. Podizanje vinograda - P, T
 13. Podizanje i održavanje voćnjaka - P, T
 14. Ampelotehnika vinove loze - P, T
 15. Berba voća i grožđa, P, PK, L

Obvezna literatura

 1. Skendrović Babojelić, M., Fruk G. (2016.) Priručnik iz voćarstva „Građa, svojstva i analize voćnih plodova“, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb.
 2. Miljković, I. (1991.) Suvremeno voćarstvo, Znanje, Zagreb (odabrana poglavlja)
 3. Burić, D.P., (1979): Vinogradarstvo I i II, Radnički univerzitet «R. Ćirpanov», Novi Sad
 4. Mirošević, N., (1996): Vinogradarstvo, Nakladni zavod Globus, Zagreb

Preporučena literatura

 1. Jemrić, T. (2007) Cijepljenje i rezidba voćaka, Uliks, Rijeka
 2. Pašalić, B. 2006. Berba, pakovanje I skladištenje plodova voćaka, Poljoprivredni fakultet Banja Luka
 3. Krpina, I. i suradnici, 2004. Voćarstvo, Nakladni zavod Globus, Zagreb
 4. Licul, R., Premužić, D., (1993): Praktično vinogradarstvo i vinarstvo, Nakladni zavod Znanje, Zagreb

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.