Ispiši

Dorada i prerada voćnih vrsta Mediterana (228264)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Predmet osposobljava studente za doradu i preradu mediteranskih voćnih vrsta. Student stječe znanja o boljem iskorištavanju sirovine, slijedivosti i kvaliteti od sirovine do proizvoda. U sklopu predmeta obrađuju se sirovine mediteranskog područja (voćne vrste, fizikalno kemijske karakteristike voćnih vrsta mediteranskog područja) – 5 sati, tehnološki postupci dorade i prerade voćnih vrsta Mediterana ( minimalno procesiranje, sušenje, hlađenje i smrzavanje, termički procesi ukuhavanja i pasterizacije, proizvodnja sokova) – 20 sati te manipulacija gotovim proizvodima (ambalažiranje, transport, skladištenje) – 5 sati.

Vrsta predmeta

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 30

Izvođač predavanja
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60%-70%
Dobar (3): 71%-80%
Vrlo dobar (4): 81%-90%
Izvrstan (5): 91%-100%

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje vođenja procesa obrade hortikulturnih sirovina. Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja o procesima obrade hortikulturnih sirovina koji su temelj za razumijevanje i primjenu u proizvodnji proizvoda karakterističnih za mediteransko područje.

Oblici nastave

 • Predavanja

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Prepoznati tehnološke procese dorade i prerade voćnih vrsta s glavnim ciljem očuvanja nutritivne kvalitete konačnog proizvoda. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave, pismeni ispit, usmeni ispit
Uočiti i objasniti promjene koje se događaju tijekom primjene tehnoloških procesa u doradi i preradi voćnih vrsta. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave, pismeni ispit, usmeni ispit
Preporučiti tehnološki proces u doradi i preradi voćnih vrsta. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave, pismeni ispit, usmeni ispit
Samostalno odrediti metodu dorade i prerade. Isplanirati slijed pojedinih aktivnosti u procesu primjene metoda u doradi i preradi voćnih vrsta. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave, pismeni ispit, usmeni ispit
Odraditi znanstveno istraživanje vezano uz metode i tehnološke procese u doradi i preradi voćnih vrsta Mediterana. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave, pismeni ispit, usmeni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Svi nastavni materijali su organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni u Merlin sustavu; kalendar važnijih događanja za kolegij; obavijesti vezane uz kolegij; predavanja i ocjenivanje, studentskih kolokvija, pismenih ispita, provođenje usmenih ispita. Nastavnik predaje gradivo predviđeno sadržajem predmeta, provjerava naučeno gradivo i vrednuje usvojeno znanje i stečene vještine kroz kolokvije, pismeni i usmeni ispit.

Obveze studenta

Prisustvovanje predavanjima, laboratorijskim vježbama, te studenti moraju sudjelovati u učenju u okviru predmeta posredstvom sustava za e-učenje. Studenti se trebaju obavezno prijaviti u sustav za e-učenje Merlin u okviru kojeg mogu koristiti prezentacije sa predavanja, obavijesti i ostale materijale. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja i vježbi. Student je obavezan prisustvovati svim oblicima izvođenja nastave, predavanja, laboratorijske vježbe prema Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave predavanja+vježbe 30 20 0,5
Aktivno sudjelovanje na nastavi 10% 5 0,5
Parcijalni ispit 1 (PI1) 40% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
25 0,5
Parcijalni ispit 2 (PI2) 40% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
25 0,5
Usmeni ispit (UI) 10% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 15 1
Ukupno 100% (PI1+PI2+UI) 30 90 3
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pohađanje nastave predavanja+vježbe Na nastavi se redovito bilježe nazočni studenti (na početku i kraju bloka) i prati sposobnost discipliniranog i aktivnog praćenja nastave Može se opravdati izostanak do 20% predavanja, 15% vježbi (čl. 12 Pravilnika o studiranju…. na AFZ-u) Trimestar (30 sati izravne nastave) Moguća putem samostalnog zadatka (0,5 ECTS)
Aktivno sudjelovanje na nastavi Studenti se potiču sudjelovati u raspravama, prezentaciji ideja i problemskih rješenja, argumentiranju mišljenja i stavova. Prati se usvajanje teorijskih i činjeničnih znanja, prezentacijskih i komunikacijskih vještina, kritičkog mišljenja, timskog rada i društvene odgovornosti. Prati se sposobnost samostalnog izvođenja laboratorijskih vježbi. Zapažena aktivnost na satu bilježi se u studentskoj evidenciji (+), što omogućuje korekciju konačne ocjene naviše (++) ili beneficiju na usmenom ispitu (+++). Kontinuirano tijekom izvođenja nastave Moguća putem samostalnog zadatka (0,5 ECTS)
Parcijalni ispit 1 (PI1) Obuhvaća prvi programski dio modula:teoriju iz domene voćnih i povrtnih sirovina koje se uzgajaju na području Mediterana, mogućnosti i primjenu procesa prerade, te detaljno objašnjavanje procesa sušenja, minimalnog procesiranja, hlađenja i smrzavanja (Voća, Šic Žlabur). Pitanja iz teorijskog dijela su otvorenog tipa i ispituju poznavanje i razumijevanje činjenica. 5. tjedan
Parcijalni ispit 2 (PI2) Obuhvaća drugi programski dio modula: teoriju iz domene proizvodnje bezalkoholnih osvježavajućih pića, termičke obrade sirovine, procese ambalažiranja, transporta i skladištenja (Voća, Dobričević, Šic Žlabur). Pitanja iz teorijskog dijela su otvorenog tipa i ispituju poznavanje i razumijevanje činjenica. 10. tjedan
Usmeni ispit (UI) Usmeni ispit se sastoji od tri, eventualno dva pitanja (+++), ovisno o prethodnoj aktivnosti studenta . Testira se usvojenost teorije i činjenica, analitičnost, kritičko mišljenje, kreativnost i društvena odgovornost. Ispitni rokovi
Nadoknada (samostalni zadatak) Ukoliko student ne ostvari nužna 2 ECTS boda kao preduvjet izlaska na usmeni ispit, jedan bod je moguće nadoknaditi dodatnim samostalnim zadatkom, npr: prijevod stručnog teksta s engleskog jezika i izlaganje pred nastavnikom, prikaz članka ili knjige, projektna ideja i sl. Tijekom ispitnih rokova, prije usmenog ispita

Tjedni plan nastave

 1. Osnovni pregled voćnih vrsta koje se uzgajaju u mediteranskoj Hrvatskoj te njihov fizikalno kemijski sastav
 2. Primjena procesa sušenja u doradi i preradi voćnih vrsta
 3. Definiranje metode kao i osnovni principi djelovanja minimalnog procesiranja hrane
 4. Metode i oprema u procesima hlađenja i smrzavanja voćnih sirovina
 5. Metode termičke obrade voćne sirovine u svrhu dorade i prerade kao i pripadajuća oprema / I. Međuispit (kolokvij I) /
 6. Mogućnosti proizvodnje sokova, načini prerade sirovine u sok kao i kemijska analiza kvalitete gotovih sokova
 7. Primjena i vrsta ambalaže u procesima dorade i prerade voćnih sirovina
 8. Uloga transporta pri procesima prerade voćne sirovine
 9. Mogućnosti i uvjeti skladištenja u postupcima dorade i prerade voćnih sirovina
 10. II. Međuispit (kolokvij II)

Obvezna literatura

 1. Herceg, Z. (2011): Procesi u prehrambenoj industriji,Prehrambeno-procesno inženjerstvo 1. Plejada, Zagreb
 2. Hui, Y.H., Barta, J., Pilar Cano, M., Gusek, T., Sidhu, S.T., Sinha, N. (2006): Handbook of fruits and fruit products. Blackwell Publishing, Iowa, USA.
 3. Lovrić, T. (2003): Procesi u prehrambenoj industriji s osnovama prehrambenog inženjerstva. Hinus, Zagreb
 4. Šic Žlabur, J.; Voća, S.; Dobričević, N. (2016): Kvaliteta voća, povrća i prerađevina - priručnik za vježbe, Web stranica Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.