Ispiši

Uzgoj Avertebrata (169219)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Upoznavanje studenata s uzgojem korisnih beskralješnjaka bilo kao izravna hrana (školjke puževi, glavonošci, raci, ježinci ) ili kao organizmi čiji tjelesni produkti ili tjelesna aktivnost imaju značaj u proizvodnji meda, svile, humusa (pčela, dudov svilac, kalifornijska glista). Pregled trenutnog stanja uzgoja u svijetu i kod nas te potencijalne mogućnosti interakcije s drugim industrijama. Sistematska determinacija uzgojno značajnih organizma s osnovnim biološkim i ekološkim čimbenicima na kojima se temelji tehnologija uzgoja. Osnovna konstrukcija uzgajališta sa svim posebnostima svake pojedine vrste Avertebrata. Prezentacija svih uzrasnih kategorija do završne faze uzgoja.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 32
Laboratorijske vježbe: 10
Seminar: 8
Terenske vježbe: 10

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 66 -75%
Dobar (3): 76 -85%
Vrlo dobar (4): 86 -93%
Izvrstan (5): 94 -100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Redovito pohađanje predavanja i vježbi

Opće kompetencije

Student stječe temeljna teoretska i praktična znanja o vrstama uzgoja beskralježnjaka. Upoznati su s tehnološkim postupcima proizvodnje prilagođene potrebama različitih uzgojnih stadija pojedinih vrsta, kako vodenih, tako i terestrijalnih beskralježnjaka. Studenti su osposobljeni za samostalno planiranje i izvođenje uzgoja. Motivirani su za daljnju edukaciju kroz module Akvakulture ili Apikulture, na diplomskim studijima.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
 • Terenske vježbe
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Prepoznati pozicije i trendove uzgoja beskralježnjaka u zemlji i inozemstvu, te primijeniti stečena znanja u procesu njihove proizvodnje Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Vladati s tehnološkim postupcima proizvodnje različitih uzgojnih stadija pojedinih vrsta beskralježnjaka Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Koristiti dostignute sposobnosti teoretskog i praktičnog učenja u stjecanju novih spoznaja iz ove domene Pismeni ispit, usmeni ispit
Prepoznati važna zbivanja u uzgoju beskralježnjaka, te ih prezentirati u medijima i publicistici Pismeni ispit, usmeni ispit
Provesti terenski i laboratorijski rad, proučiti relevantnu literaturu, obraditi podatke, te napisati i poslati rad za objavljivanje u stručnom časopisu Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Koristiti informacijsko - komunikacijsku tehnologiju u svakodnevnom radu Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar

Način rada

Obveze nastavnika

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan nastavne aktivnosti

Obveze studenta

Redovito pohađanje nastave i izvršavanje postavljenih zadataka.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Među ispit Pismeni I 20 % 0 – 65%
66 -75%
76 -85%
86 -93%
94 -100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
3 27 1,2
Među ispit Pismeni II 20 % 0 – 65%
66 -75%
76 -85%
86 -93%
94 -100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
3 27 1,2
Među ispit Pismeni III 20 % 0 – 65%
66 -75%
76 -85%
86 -93%
94 -100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
3 27 1,2
Među ispit Pismeni IV 20 % 0 – 65%
66 -75%
76 -85%
86 -93%
94 -100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
3 27 1,2
Završni ispit usmeni Seminar usmeni, pismeni 20 % 0 – 60%
61 -70%
71 -80%
81 -90%
90 -100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
3 27 1,2
Predavanja + vježbe 45 45
UKUPNO 100% 60 180 6

Ocjenjivanje se temelji na rezultatima četiriju pismenih ispita tijekom semestra, te završnom usmenom ispitu pri čemu u zbirnu ocjenu ulazi i ocjena izrade i prezentacije seminara.

Tjedni plan nastave

 1. Definicija uzgoja beskralješnjaka i svrha uzgoja te pregled stanja u svijetu (P).
 2. Taksonomski pregled uzgojnih vrsta beskralješnjaka s osnovnim pregledom organskih sustava (P).
 3. Biologija i ekologija gujavica(P); Upoznavanje morfoloških i anatomskih osobina gujavica(L)
 4. Lumbrikultura (P); Načini određivanja osnovnih fizičko kemijskih pokazatelja staništa (L)
 5. Biologija i ekologija bodljokožaca (P); Sekcija ježinaca, morfološka mjerenja (L)
 6. Uzgoja ježinaca i trpova (P); Mjerenje i određivanje strukture gonada (L); Odabir teme seminara prema dogovoru sa svakim studentom i izbor literature (S)
 7. Biologija i ekologija školjkaša i različite tehnologije uzgoja (P); Metode određivanja rasta(L); Pismeni ispit(I)
 8. Uzgoj kamenica, dagnji, kapica i kučica (P); Upoznavanje morfoloških i anatomskih osobina kamenice i dagnje (L)
 9. Međusobni utjecaj uzgajališta i okoliša (P), Fizičko kemijski pokazatelji uzgojne sredine (L) Odabir teme seminara prema dogovoru sa svakim studentom i izbor literature (S)
 10. Biologija i ekologija puževa, helicikultura (P); Odabir teme seminara prema dogovoru sa svakim studentom i izbor literature (S)
 11. Uzgoj bumbara i solitarnih pčela (P); Pregled staništa opnokrilaca (L); Pismeni ispit (II)
 12. Biologija i ekologija dekapodnih rakova značajnih za uzgoj (kozice) i potencijalno interesantnih (jastog i hlap) (P); Sekcija rakova (L)
 13. Uzgoj slanišnog škrgonošca (Artemia salina) i drugih planktonskih račića kao primarna hrana ribljih ličinki (P)
 14. Uzgoj glavonožaca (P); Upoznavanje s najčešćim bolestima kultiviranih avertebrata (L)
 15. Pismeni ispit (III) Prezentacija seminara (S)

Obvezna literatura

 1. Predavanja i Power Point prezentacije
 2. Aničić, I., Matulić, D.(2009.) Biologija i ekologija pojasnika i njihov uzgojni potencijal. Interna skripta. Zavod za ribarstvo pčelarstvo lovstvo i specijalnu zoologiju. pp33.
 3. Aničić, I., Tomšić, S., Matulić, D. (2010.) Biologija ekologija i uzgoj bodljokožaca. Interna skripta. Zavod za ribarstvo, pčelarstvo lovstvo i specijalnu zoologiju. pp 46
 4. Treer, T., Safner, R., Aničić, I., Lovrinov, M. (1995.): Ribarstvo. Globus, Zagreb, pp 464
 5. Milanović, V. (2004.): Mini farme puževa. Stajer-graf. Zagreb, pp 191

Preporučena literatura

 1. Spencer, B. E. (2000.): Molluscan Shellfish Farming. Blackwell Publishing, pp 274
 2. John F. Wickens and Daniel O'C. Lee. Hardcover (2002.) Publisher: Wiley-Blackwell, Edition 2, 464 pages

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Biology for Aquaculture – Invertebrates- The University of St Andrews Scotland
 • Aquatic Invertebrate Culture - The University Malaysia Terengganu
 • Vermiculture -Washington State University

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.