Ispiši

Hrana za životinje (144502)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Hrana za životinje je sastavni dio u proizvodnji hrane za ljude te je proizvodnja kvalitetne i zdravstvene ispravne hrane neizbježan korak u animalnoj proizvodnji koji može utjecati na zdravlje ljudi. Troškovi hrane za životinje mogu činiti i do 70% troškova animalne proizvodnje zbog čega je potrebno maksimalno iskoristiti njen potencijal. Kako bi se to postiglo, potrebno je poznavati hranidbenu vrijednost krmiva i čimbenike koje na nju utječu. Programski dijelovi predmeta obuhvaćaju svojstva koja su povezana s hranidbenom vrijednošću hrane za životinje te svojstva dodataka i krmiva različitih skupina podijeljenih prema katalogu krmiva. Svojstva koja opisuju hranidbenu vrijednost krmiva uključuju poželjne i nepoželjne tvari, tržišnu vrijednost te učinke obrade na hranidbenu, higijensku i zdravstvenu vrijednost hrane. Najvažnija krmiva iz pojedinih skupina će biti opisana prema kemijskom sastavu, potencijalnim ograničenjima njihove upotrebe u hranidbi životinja te njihovim udjelima u obrocima pojedinih vrsta i kategorija peradi, svinja, preživača, riba, kućnih ljubimaca, konja i divljači, s obzirom da je hranidbena vrijednost različita za različite vrste životinja, Predmet će obuhvatiti i važeću zakonsku regulativu u proizvodnji i označavanju krmiva, krmnih smjesa i dodataka.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 60
Predavanja: 24
Auditorne vježbe: 8
Laboratorijske vježbe: 22
Seminar: 6

Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 61-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja i vježbi, te izrada i prezentacija seminara.

Opće kompetencije

Predmet osposobljava studente za razumijevanje čimbenika koji utječu na hranidbenu vrijednost hrane za životinje, poznavanje svojstava najvažnijih krmiva u proizvodnji krmnih smjesa i obroka te prikladnu primjenu pojedinih krmiva u hranidbi različitih vrsta i kategorija domaćih životinja, riba, kućnih ljubimaca i divljači.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Predavanja su organizirana u blok od 2 sata, iznose se usmeno i praćena su ppt prezentacijom. Studentima su dostupna pisana predavanja i prezentacije. Tijekom cijelog predavanja potiče se da studenti postavljaju pitanja.
 • Vježbe u praktikumu
  Prepoznavanje krmiva na temelju izgleda te njihova usporedba prema svojstvima.
 • Terenske vježbe
  Posjet tvornici stočne hrane.
 • Seminari
  Potpuni prikaz hranidbenih i kvalitativnih svojstava hrane za životinje.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Objasniti svojstva koja opisuju hranidbenu vrijednost hrane za životinje. Pismeno i usmeno
Opisati i prepoznati najvažnija krmiva iz skupine energetskih, proteinskih i mineralnih krmiva. Pismeno i usmeno
Razlikovati krmiva prema sadržaju antinutritivnih tvari. Pismeno i usmeno
Opisati uobičajene načine prerade krmiva i objasniti kako ona utječu na hranidbenu vrijednost krmiva. Pismeno i usmeno
Usporediti najvažnija krmiva iz pojedinih skupina prema sadržaju hranjivih i nepoželjnih tvari. Pismeno i usmeno
Procijeniti prikladnost pojedinog krmiva za obrok/krmnu smjesu za sve kategorije peradi, svinja, preživača, riba, kućnih ljubimaca, konja i divljači. Pismeno i usmeno
Objasniti kako sadržaj hranjivih i nepoželjnih tvari utječe na udio pojedinih krmiva u obroku/krmnoj smjesi za sve kategorije peradi, svinja, preživača, riba, kućnih ljubimaca, konja i divljači. Pismeno i usmeno

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja i vježbi.
Konzultacije. Pomoć i vođenje pri izradi seminara.

Obveze studenta

Redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi i vježbama. Izrada seminara i njegova prezentacija, te aktivno sudjelovanje u prepoznavanju i usporedbi krmiva. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja i vježbi, te izrada i prezentacija seminara.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pismeni i usmeni ispit 66,7% do 60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
54 66 4
Pismeni seminar i njegovo usmeno izlaganje 33,3% 60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
6 54 2
UKUPNO 100% do 60% 61-70% 71-80% 81-90% 91-100% nedovoljan (1) dovoljan (2) dobar (3) vrlo dobar (4) odlična (5) 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Svojstva hrane za životinje. P – Hrana izvor hranjivih i nepoželjnih tvari za životinju. Higijenska i zdravstvena ispravnost hrane za životinje i ljude. Hrana životinja i okolina. V – Kemijske i fizikalne analize hrane za životinje.
 2. Hranjiva vrijednost hrane za životinje. P – Svojstva koja opisuju hranidbenu vrijednost krmiva. Hranjiva vrijednost nasuprot kvaliteti. Tržišna vrijednost hrane za životinje. V – Varijabilnost krmiva u hranidbenoj vrijednosti.
 3. Prerada hrane za životinje. P – Opći razlozi prerade i njeni učinci na hranjivost, higijensku i zdravstvenu vrijednost hrane. Posebnosti prerade hrane za pojedine vrste životinja. V – Mjerenje utjecaja prerade na proizvodnju životinja i iskorištenje hrane.
 4. Nepoželjne tvari hrane za životinje. P – Antinutritivne i zabranjene tvari u hrani za životinje. Postupci za smanjivanje sadržaja antinutritivnih tvari u hrani za životinje. V – Podjela krmiva prema antinutritivnim tvarima.
 5. Zakonska regulativa. P – Zakoni, propisi i pravilnici RH i EU u proizvodnji i označavanju, krmiva, hrane za životinje, krmnih smjesa i dodataka. V – Označavanje krmnih smjesa. Proučavanje Kataloga krmiva.
 6. Voluminozna krmiva. P – Čimbenici koji određuju hranjivost pašnjaka (nizinski, brdsko-planinski i mediteranski) i zelene krme s oranica. Načini konzerviranja, tretiranja i njihov dodatni utjecaj na hranjivost i konzumaciju silaža, sijena, grube i dehidrirana krme. V – Kemijske metode određivanja kvalitete konzerviranja silaža i sijena.
 7. Krmiva. P – Zrnje žitarica i proizvodi dobiveni od njih. Sjemenke i plodovi uljarica, te njihovi proizvodi. Udjel u obroku različitih vrsta i kategorija životinja. V – Prepoznavanje glavnih vrsta energetskih krmiva iz ovih skupina krmiva na temelju izgleda. Usporedba krmiva prema svojstvima.
 8. Krmiva. S – Zrnje žitarica i proizvodi dobiveni od njih. Sjemenke i plodovi uljarica, te njihovi proizvodi. V – Prepoznavanje glavnih vrsta proteinskih krmiva iz ovih skupina krmiva na temelju izgleda. Usporedba krmiva prema svojstvima.
 9. Krmiva. P – Zrnje mahunarki te njihovi proizvodi. Gomoljače, korjenjače te njihovi proizvodi. Druge sjemenke i plodovi te njihovi proizvodi. V – Prepoznavanje glavnih vrsta iz ovih skupina krmiva na temelju izgleda. Usporedba krmiva prema svojstvima.
 10. Krmiva. S – Zrnje mahunarki te njihovi proizvodi. Gomoljače, korjenjače te njihovi proizvodi. Druge sjemenke i plodovi te njihovi proizvodi. V – Prepoznavanje glavnih vrsta iz ovih skupina krmiva na temelju izgleda. Usporedba krmiva prema svojstvima.
 11. Krmiva. P – Ostalo bilje, alge te njihovi proizvodi. Mliječni proizvodi i od njih dobiveni proizvodi. Proizvodi od kopnenih životinja te od njih dobiveni proizvodi. Ribe, ostale akvatične životinje te njihovi proizvodi. Proizvodi i nusproizvodi dobiveni fermentacijom s pomoću mikroorganizama. V – Prepoznavanje glavnih vrsta iz ovih skupina krmiva na temelju izgleda. Usporedba krmiva prema svojstvima.
 12. Krmiva. S – Ostalo bilje, alge te njihovi proizvodi. Mliječni proizvodi i od njih dobiveni proizvodi. Proizvodi od kopnenih životinja te od njih dobiveni proizvodi. Ribe, ostale akvatične životinje te njihovi proizvodi. Proizvodi i nusproizvodi dobiveni fermentacijom s pomoću mikroorganizama. V – Prepoznavanje glavnih vrsta iz ovih skupina krmiva na temelju izgleda. Usporedba krmiva prema svojstvima.
 13. Mineralna krmiva i vitamini. P - Sadržaj i biodostupnost makro i mikroelemenata iz soli i kelata u preživača, peradi, svinja, riba. V – Prepoznavanje izvora vitamina.
 14. Dodaci hrani za životinje. P – Vrste dodataka u hranidbi životinja. Učinci dodataka na probavu i metabolizam te zdravlje životinja.V – Nabrajanje pojedinih aditiva u grupama aditiva.
 15. Terenska nastava.

Obvezna literatura

 1. Sauvant, D., Perez, J. M., Tran, G. (2004). Tables of Composition and Nutritional Value of Feed Materials. Wageningen: Academic Publisher, Paris: INRA.
 2. Grbeša, D. (2004). Metode procjene i tablice kemijskog sastava i hranjivosti krepkih krmiva. Zagreb: HAD.
 3. McDonald, P., Edwards, R.A., Greenhalgh, J.F.D., Morgan, C.A. (2010). Animal Nutrition. -7th ed.Edinburg: Pearson Education Limited.
 4. Kellems, R.O. , Church, D. C. ( 2010). Livestock Feeds and Feeding. -5th ed., Upper Saddle River: Prentice Hall.

Preporučena literatura

 1. Dryden, G.L. (2008). Basic Animal Nutrition. Wallingford: CAB International.
 2. Ewing, W. N. (1997). The feeds directory: commodity products guide. Packington: Context Products Ltd., Publications Division.
 3. Young, N. E. (2002). The forages and protein crops directory. The forages and protein crops directory. Packington: Context Products Ltd., Publications Division.
 4. Ewing, W. N. (2002). The feeds directory: branded products guide. Packington: Context Products Ltd., Publications Division.
 5. Charlton, S. J., Ewing, W. N. (2007), The vitamins directory. Packington: Context Products Ltd., Publications Division.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Universidas Zaragoza
 • University of Pennsilvania
 • Cornell University

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.