Ispiši

Engleski jezik ll (144579)

Nositelj predmeta


Tina Miholjančan, prof.

Opis predmeta

Tekst kao značenjska cjelina. Stručni tekst kao sredstvo komunikacije stručne informacije. Suradnja jezičnih i stručnih znanja u proizvodnji značenja. Organizacija informacija u stručnom tekstu. Organizacija paragrafa oko osnovne ideje. Najava teme paragrafa u tematskoj rečenici. Razlikovanje osnovne ideje od detalja kojima je potkrijepljena.
Ključne riječi. Načini međusobnog povezivanja elemenata teksta u suvislu cjelinu. Strategije leksičke kohezije. Uočavanje svojstva pokaznih i osobnih zamjenica (ali i drugih vrsta riječi) da upućuju na dio teksta (riječ, frazu, ideju ) i tako uspostavljaju značenjske veze među elementima teksta. Riječi koje najavljuju prirodu odnosa među idejama (uzrok i posljedica suprotnost, itd.). Prepoznavanje strategija uspostavljanja logičkih veza među rečenicama, retorička organizacija teksta.
Tipovi rečenice – generalizacija, definicija, klasifikacija. Distribucija informacija u tekstu. Poznata/stara informacija kao podloga uvođenju nove informacije. Predviđanje smjera razvoja teksta. "Čitanje između redaka", razumijevanje informacije koja nije izrijekom izrečena
Razumijevanje značenja riječi na temelju konteksta (sintaktičkog i semantičkog). Usvajanje značenja riječi iz konteksta vs. služenje rječnikom. Rječnički pojmovi i simboli.
Razlikovanje iskazivanja činjenica od izražavanja mišljenja.Tekstovi koji predstavljaju prihvaćena znanja (org. u definicije, klasifikacije, objašnjenja, opise itd.) i tekstovi koji zastupaju mišljenje uz argumente kojim ga potkrepljuju te argumente kojima nastoje opovrgnuti suprotna mišljenja.
Esej; struktura eseja prema tipovima eseja. Postupak pisanja sažetka uz isticanje ključnih riječi ( Engleski II ).
Organizacija usmenog izlaganje na stručne teme.
Razlike između pisanog i govorenog teksta.

Vrsta predmeta

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R3

E-učenje: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 15
Jezične vježbe: 15

Izvođač predavanja
 • Gabriela Bagić, prof.
Izvođač vježbi
 • Gabriela Bagić, prof.
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Uvjet za dobivanje potpisa je pozitivno ocijenjeno usmeno izlaganje i položen pismeni ispit na kraju semestra.

Opće kompetencije

Predmet osposobljava studente za svladavanje stručne literature i za pisanje stručnih tekstova (sažetak, esej) na engleskom jeziku te za držanje izlaganja na stručne teme kao i za raspravljanje o stručnim temama uz uporabu specifičnog stručnog vokabulara.

Oblici nastave

 • Predavanja
  1xtj.
 • Provjere znanja
  usmena i pismena provjera na kraju semestra.
 • Konzultacije
  1xtj.
 • Jezične vježbe
  1xtj.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Usvajanje i razvijanje tehnika čitanja stručne literature, usvajanje tehnika pisanja sažetaka, razvijanje vještine govorenja o akademskim i stručnim temama i usvajanje akademskog i stručnog vokabulara. Usmena i pismena provjera na kraju semestra.

Način rada

Obveze nastavnika

Nastavnik je dužan pratiti rad i zalaganje studenata tokom semestra te provjeravati domaće zadaće.

Obveze studenta

Rad, znanje i zalaganje studenata prati se tokom cijelog semestra. Vrlo je važno aktivno sudjelovanje u nastavi i redovito pohađanje iste. Studenti su obavezni održati jedno usmeno izlaganje na stručnu temu po izboru.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Redovito pohađanje predavanja i jezičnih vježbi < 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 60 2
Završni pismeni i usmeni ispit 100% < 60%
60 - 70%
71 - 80%
81-90%
91 -100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
30 30 1
Ukupno 100 30 90 3

Ispit se polaže u pismenom i usmenom obliku na kraju semestra.

Tjedni plan nastave

 1. Introduction to the course English for Agriculture.
 2. The parts of a plant and their functions, Contextual reference
 3. Rephrasing, Labelling a diagram
 4. Grammar ( the forms of definitions, the impersonal passive ), Summary
 5. Register, Academic writing style: features.
 6. Listening to academic lectures ( note-taking skills ), Idioms and collocations
 7. Oral presentations, How to give a good PP presentation
 8. The life cycle of a plant, Contextual reference, Rephrasing
 9. Relationships between statements ( Contrast, Consequence ), Definitions of process, Labelling of diagrams
 10. Grammar ( Time expressions , Expressions of degree ), Summary
 11. Interpreting graphs and diagrams, GMO ( raeding+ exercises )
 12. Animal husbandry ( reading with comprehension )
 13. Paraphrasing
 14. English gardens, documentary
 15. Revision exercises

Obvezna literatura

 1. English in Agriculture, Alan Mountford, OUP 1977
 2. English in Agriculture, Gordana Mikulić, Školska knjiga, Zagreb, 1989
 3. Oxford EAP: A course in English for Academic Purposes, Chazal, E., McCarter, S. Oxford,2012

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.