izv. prof. dr. sc. Željka Zgorelec

izv. prof. dr. sc. Željka Zgorelec

Izvanredni profesor
Odsjek za agroekologiju
Zavod za opću proizvodnju bilja
Lokacija ureda: VI paviljon, 1. kat, soba 118
Telefon/Mobitel: +385 1 239 4091
Email: zzgorelec ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: petak od 9 - 10

Akademske kvalifikacije

 • 2006 - 2009: Doktorica znanosti - NKO razina 8.2
  "Fitoakumulacija metala i metaloida iz tla onečišćenog ugljenim pepelom"
  Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s
  University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU)
  doktorica je iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, polja poljoprivreda, grane: ekologija i zaštita okoliša
 • 2002 - 2006: Magistrica znanosti - NKO razina 8.1
  "Utjecaj gnojidbe i biljnog pokrova na gubitak dušika s vodom iz tla"
  Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (FKIT) u suradnji s
  Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  magistrica je iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polja kemije, grane: analitička kemija
 • 1995 - 2001: Diplomirana inženjerka - NKO razina 7.
  "Sezonske varijacije razina policikličkih aromatskih ugljikovodika u lebdećim česticama različitih veličina u zraku"
  Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije (FKIT) u suradnji s
  Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI)
  dipl.kem.inž. (studij: inženjerstvo u zaštiti okoliša)
 • 1991 - 1995: Gimnazija – NKO razina 4.2
  Matematičko informatička gimnazija (XV., MIOC), Zagreb

Radno iskustvo

 • 2002 - : Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Odsjek za Agroekologiju - Zavod za Opću proizvodnju bilja

Nastava

Nastava izvan AGR

 • Zaštita tla / Održivo gospodarenje tlom
  Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Poslijediplomski specijalistički studij Ekoinženjerstvo
 • Sanacija onečišćenog tla
  Sveučilište u Zagrebu Geotehnički fakultet doktorski studij Inženjerstvo okoliša

Znanstveni interesi

 • Agroekologija
 • Degradacija i zaštita tla
 • Analitička kemija okoliša (tlo, voda, biljka)
 • Instrumentalne analitičke metode (validacija metoda)
 • fitoremedijacija/fitoakumulacija elemenata u tragovima iz kontaminiranih i prirodnih tala
 • biogeokemija ugljika i dušika, tlo i klimatske promjene

Usavršavanja

 • 13.05.2019. - 17.05.2019.: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) (nastavno)
  ERASMUS+, Higher Education Staff mobility for teaching
  Faculty of the Environment, Department of Technical Sciences
 • 13.05.2017. - 20.05.2017.: Institute of Soil Science, Agrotechnology and Plant Protection „Nikola Poushkarov“ (ISS-NP), Department of Soil Chemistry and Sofia University St. Kliment Ohridski, Faculty of Biology, Sofia, Bulgaria (znanstveno)
  ERASMUS+, Higher Education Staff mobility training
 • 10.05.2015. - 16.05.2015.: University of Natural Resources and Applied Life Sciences (BOKU), Vienna, Austria (znanstveno)
  ERASMUS+, Higher Education Staff mobility training
  Department of Forest and Soil Sciences in group for Rhizosphere Ecology and Biogeochemistry (voditelj grupe: Prof.dr.sc. Walter W. Wenzel)
 • 17.09.2011. - 22.09.2011.: College of Arts, Science and Technology (MCAST), Institute of Agribusiness, Valletta, Malta (nastavno)
  - održavanje dodiplomske nastave (gost predavač, 30 sati) na bloknom modulu "Principles of Ecology" u okviru projekta međusveučilišne suradnje i razmjene nastavnika i predavačkog iskustva u organizaciji Fraunhofer IAO i WIFI (Institut za unapređenje poslovanja)
  - sudjelovanje u razvoju modula "Sustainable Land Use" i "Principles of Ecology" (Agribusiness Top-Up Degree module) na Bs studiju Animal Management
 • 12.05.2011. - 17.05.2011.: Institute of Crop Production Science Szent Istvan University & Research Institute of Debrecen University (znanstveno)
  Trening u sklopu bilateralnog projekta: “Impact of tillage and fertilization on probable climate threats in Hungary and Croatia, soil vulnerability and protection”(kod prof.dr.sc. Marta Birkas)
 • 15.07.2010. - 20.07.2010.: Institute of Crop Production Science Szent Istvan University & Research Institute of Debrecen University (znanstveno)
  Trening u sklopu bilateralnog projekta: “Impact of tillage and fertilization on probable climate threats in Hungary and Croatia, soil vulnerability and protection”(kod prof.dr.sc. Marta Birkas)
 • 16.10.2006. - 15.11.2006.: University of Natural Resources and Applied Life Sciences (BOKU), Vienna, Austria (znanstveno)
  - boravak i rad na doktoratu u sklopu međunarodnog interdisciplinarnog projekta RECOAL financiranog od Europske Komisije (FP6) na Department of Forest and Soil Sciences in group for Rhizosphere Ecology and Biogeochemistry (voditelj grupe: Prof.dr.sc. Walter W. Wenzel)
 • 03.07.2005. - 01.08.2005.: University of Natural Resources and Applied Life Sciences (BOKU), Vienna, Austria (znanstveno)
  - boravak i rad na doktoratu u sklopu međunarodnog interdisciplinarnog projekta RECOAL financiranog od Europske Komisije (FP6) na Department of Forest and Soil Sciences in group for Rhizosphere Ecology and Biogeochemistry (voditelj grupe: Prof.dr.sc. Walter W. Wenzel)
 • 18.10.2004. - 15.01.2005.: Univerzitätu Hohenheim, Stuttgart, Germany (mješovito)
  U sklopu TEMPUS «Reform of Agriculture Studies in Croatia» Projekta participirala i položila dva blokna modula koji su dio internacionalnog Master Programa (M.Sc.) «Environmental Protection and Agricultural Food Production» (ENVIROFOOD): 1.M7112-Water and Soil as Resources–Prof. Köller 2.M5103-Air Pollution and Air Pollution Control–Prof. Fangmeier

Projekti

znanstveni

Naziv projekta Izvor financiranja Trajanje Uloga AFZ
Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu Europski fond za regionalni razvoj - program Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020 18.09.2019. - 01.06.2023. partner
Utjecaj otvorenih požara na kvalitetu tla i voda Hrvatska zaklada za znanost 01.12.2018. - 30.11.2022. koordinator
Stanje degradacije šumskih fragmenata u poljoprivrednoj ravnici rijeke Drave od Maribora do Čakovca MZOS 30.01.2020. - 31.12.2021. koordinator
NATO - Science for Peace and Security (SPS Programme) "New Phytotechnology for Cleaning Contaminated Military Sites" NATO - Science for Peace and Security (SPS Programme) 06.10.2016. - 01.02.2021. partner
CLIMMANI - „Climate Change Manipulation Experiments in Terrestrial Ecosystems: Networking and Outreach“ COST 24.04.2014. - 23.04.2018. partner
Risk Identification and Land-use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia SATREPS Program FY2008 (JICA and JST, Japan) 01.01.2009. - 01.01.2014. partner
Gnojidba dušikom prihvatljiva za okoliš MZOS 01.01.2007. - 31.12.2013. koordinator
ClimMani Climate Change Manipulation Experiments in Terrestrial Ecosystems: Networking and Outreach ESF - The European Science Foundation 01.06.2008. - 31.05.2013. partner
Impact of Tillage and Fertilization on Probable Climate Threats in Hungary and Croatia, Soil Vulnerability and Protection Mađarski nacionalni ured za istraživanje I tehnologiju 01.01.2009. - 01.01.2011. partner
LIFE Third Countries 2005 Project “Development of the Croatian Soil Monitoring Programme with a Pilot Project” LIFE+ 01.01.2006. - 31.12.2008. partner
RECOAL "Reintegration of Coal Ash Disposal Sites and Mitigation of Pollution in the West Balkan Area" EU 6th Framework Program, Project Number: INCO-WBC-1-509173 01.01.2005. - 31.12.2007. partner

stručni

Naziv projekta Izvor financiranja Trajanje Uloga AFZ
Monitoring poljoprivrednih tala i šumskog ekosusutava na području CPS Molve Suradnja s tijelima uprave 15.01.2021. - 15.12.2022. koordinator
Usluga mjerenja radioaktivnosti za definiranje nultog (postojećeg) stanja na lokaciji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada i na području općine Dvor s procjenom doze za pojedinca Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško 19.08.2020. - 19.08.2022. partner
Izgradnja preduvjeta za primjenu viših razina metodologije Međuvladinog tijela o klimatskim promjenama (IPCC-a) u izračunu odliva/emisija stakleničkih plinova u sektoru Korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva (LULUCF 3) EKONERG - institut za energetiku i zaštitu okoliša, d.o.o. 15.06.2020. - 15.06.2021. partner
Monitoring okoliša na pogonu Molve, CPS III-2020 Ostalo 01.01.2020. - 15.12.2020. koordinator
Trajno motrenje ekosustava okoliša CPS Molve-2019 Ostalo 01.01.2019. - 15.12.2019. koordinator
Praćenje onečišćenja procijednih voda u 1. zoni zaštite vodocrpilišta Mala Mlaka u cilju provedbe Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta za postojeće građevine i postojeće djelatnosti za razdoblje 2016.-2019. Grad Zagreb 01.01.2017. - 01.01.2019. koordinator
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2018. godini Ostalo 06.07.2018. - 31.12.2018. koordinator
Trajno motrenje ekosustava okoliša CPS Molve-2018 Ostalo 01.01.2018. - 15.12.2018. koordinator
Postavljanje poljskog pokusa s ciljem istraživanja učinkovitosti naručiteljevih proizvoda u poljoprivredi Suradnja s gospodarstvom 01.06.2014. - 01.06.2018. koordinator
Održive mjere gospodarenje tlom u ekološkoj poljoprivredi za klimatske uvjete mediteranske poljoprivrede Ministarstvo poljoprivrede 01.01.2016. - 01.01.2018. koordinator
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2017. godini Ostalo 03.07.2017. - 31.12.2017. koordinator
Trajno motrenje ekosustava okoliša CPS Molve-2017 Ostalo 01.01.2017. - 15.12.2017. koordinator
Monitoring poljoprivrednih tala i šumskog ekosusutava na području CPS Molve Suradnja s tijelima uprave 07.12.2016. - 15.12.2017. koordinator
Gospodarenje tlom i klimatske promjene Suradnja s tijelima uprave 11.12.2015. - 30.04.2017. koordinator
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2016. godini Ostalo 06.07.2016. - 31.12.2016. koordinator
Monitoring poljoprivrednih tala na području CPS Molve Ostalo 08.12.2015. - 15.12.2016. koordinator
Istraživanje učinkovitosti fosfornih i kalijevih gnojiva u poljoprivredi_Moslavka d.d. Suradnja s gospodarstvom 16.10.2012. - 16.10.2016. koordinator
Istraživanje učinkovitosti fosfornih i kalijevih gnojiva u poljoprivredi_PIK Vinkovci d.d. Suradnja s gospodarstvom 28.09.2012. - 28.09.2016. koordinator
Istraživanje učinkovitosti fosfornih i kalijevih gnojiva u poljoprivredi_Vupik Suradnja s gospodarstvom 28.09.2012. - 28.09.2016. koordinator
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2015. godini Ostalo 29.06.2015. - 31.12.2015. koordinator
Istraživanje utjecaja gnojidbe dušikom u različitim vremenima primjene kao i u različitim količinama na prinos_Vupik Suradnja s gospodarstvom 17.12.2013. - 31.12.2015. koordinator
Istraživanje utjecaja gnojidbe dušikom u različitim vremenima primjene kao i u različitim količinama na prinos_PIK Vinkovci Suradnja s gospodarstvom 08.10.2013. - 31.12.2015. koordinator
Istraživanje utjecaja gnojidbe dušikom u različitim vremenima primjene kao i u različitim količinama na prinos_Belje Suradnja s gospodarstvom 03.10.2013. - 31.12.2015. koordinator
Monitoring poljoprivrednih tala na području CPS Molve Ostalo 30.01.2015. - 15.12.2015. koordinator
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2014. godini Suradnja s gospodarstvom 01.09.2014. - 31.12.2014. koordinator
Monitoring poljoprivrednih tala na području utjecaja CPS Molve Suradnja s gospodarstvom 08.01.2014. - 31.12.2014. koordinator
Utjecaj različitih načina korištenja tla na klimatske promjene Suradnja s tijelima uprave 11.07.2011. - 31.12.2014. koordinator
Usluga izrade eleborata nultog stanja područja objekata za preradu plina Molve i EP Žutica i područja objekata frakcionacije Ivanić Grad i EP Ivanić Suradnja s gospodarstvom 22.05.2014. - 22.09.2014. koordinator
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2013. godini Suradnja s gospodarstvom 13.07.2013. - 31.12.2013. koordinator
Izrada poluautomatske kružne traktorske sonde za mehaničko i precizno uzrokovanje tla Poslovno-inovacijski centrar Hrvatske – Bicro d.o.o. i Sveučilište u Zagrebu (Ured za transfer tehnologije) 01.01.2011. - 01.01.2012. partner

nastavni

Naziv projekta Izvor financiranja Trajanje Uloga AFZ
Unapređenje stručne prakse na preddiplomskim i diplomskim studijima Agronomskog fakulteta Europski socijalni fond 09.03.2020. - 09.03.2023. koordinator
Internationalizing CASEE network by introducing innovative mobility activities and defining quality criteria EU programi 07.01.2016. - 06.01.2018. partner

sveučilišna potpora

Naziv projekta Izvor financiranja Trajanje Uloga AFZ
Koncentracije Pt, Pd i Rh u zraku, tlu i vegetaciji grada Zagreba Sveučilište u Zagrebu 01.01.2018. - 31.12.2018. koordinator
Hiperspektralno snimanje kukuruza u svrhu procjene sadržaja ukupnog dušika i prinosa na razini lista i pokrova Sveučilište u Zagrebu 01.01.2017. - 31.12.2017. koordinator
Bioremedijacija tla konopljom pri različitoj reakciji tla Sveučilište u Zagrebu 01.01.2016. - 31.12.2016. koordinator

Publikacije

Ostale znanstvene i stručne aktivnosti

 • 2002 - 2021: znanstveno-stručno usavršavanje
  - završila 67 znanstvenih i stručnih usavršavanja, edukacija, tečajeva, seminara, škola, tribina, radionica
 • 2006 - 2006: Hrvatsko tloznanstveno društvo (HTD)
  - nagrada Mihovil Gračanin najboljim znanstvenim novacima
 • 2009 - 2009: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  -nagrada za znanstvenu izvrsnost mladim znanstvenicima
 • 2002 - 2007: Članica je
  Hrvatskog tloznanstvenog društva (HTD)
  Društva diplomiranih kemijskih inženjera (AMACIZ)
  Hrvatskog udruženja za zaštitu zraka (HUZZ)
  Udruge hrvatskih laboratorija (CROLAB), potpredsjednica sekcije za okoliš (SEO)
  PDNZ – Planinarsko društvo "Novi Zagreb"
 • 2002 - 2021: Voditeljica je
  Analitičkog laboratorija Zavoda za Opću proizvodnju bilja
 • 2016 - 2020: članica je
  uređivačkog odbora ACS-a (Section Editor Agroekologija)
 • 2015 - 2021: članica je
  uređivačkog odbora Inženjerstvo okoliša
 • 2018 - 2021: članica je
  uređivačkog odbora International Journal of Agriculture, Environment and food sciences
 • 2021 - 2021: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  -medalja za izniman doprinos

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.