Ispiši

Izravna prodaja i prerada na seljačkom gospodarstvu (132812)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Sve veća konkurencija na tržištu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i sve manji dohodak poljoprivrednih proizvođača prisiljavaju seljačka gospodarstva da traže druge izvore dohotka. Jedna je od tih mogućnosti izravna prodaja.
Modul Izravna prodaja i prerada na seljačkom gospodarstvu omogućuje studentima stjecanje teorijskih i praktičnih znanja o modelima izravne prodaje i primjeni marketinga u izravnoj prodaji.
Programski dijelovi predmeta su sljedeći:
Izravna prodaja daje studentima osnovna znanja koja su potrebna za razumijevanje tradicionalnih i novih kanala izravne prodaje u Hrvatskoj i u svijetu, kao i njihovu važnost za poljodjelstvo i seljačko gospodarstvo općenito. U okviru modula se daje pregled zakonskih propisa koji reguliraju izravnu prodaju i preradu na seljačkom gospodarstvu te osnove marketinga za izravnu prodaju.
Proizvodnja domaćih mliječnih proizvoda obrađuje osnove tehnologije i temeljne zahtjeve koje gospodarstvo treba zadovoljiti da bi se bavilo ovom djelatnošću.
Prerada voća i povrća obrađuje osnove tehnologije prerade voća i povrća.
Proizvodnja domaćih voćnih rakija pruža znanja iz područja prerade voća u domaće voćne rakije.
Proizvodnja domaćih suhomesnatih proizvoda omogućuje studentima stjecanje znanja o osnovama tehnologije proizvodnje domaćih suhomesnatih proizvoda te uvjetima za obavljanje ove djelatnosti.
Seminari omogućuju studentima upoznavanje s proizvođačima koji se bave izravnom prodajom te metodologijom izrade poslovnog koncepta za bavljenje izravnom prodajom i preradom na gospodarstvu.
Polaganje ispita se provodi preko parcijalnog pismenog ispita, seminara i završnog ispita.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R2

Sati nastave: 60
Predavanja: 48
Seminar: 12

Izvođač predavanja
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60 - 70%
Dobar (3): 71 - 80%
Vrlo dobar (4): 81 - 90%
Izvrstan (5): 91 - 100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Prisustvovanje predavanjima i seminarima.

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje postojećih modela izravne prodaje u Hrvatskoj i u svijetu.
Studenti dobivaju znanja o važnosti izravne prodaje u Hrvatskoj, primjeni marketinga u izravnoj prodaji te posebnostima prerade poljoprivrednih proizvoda na seljačkom gospodarstvu.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Predavanja se izvode uz pomoć power point prezentacija. Teoretski dio predavanja nadopunjen je praktičnim primjerima. Studenti se potičnu na aktivno sudjelovanje u nastavi.
 • Provjere znanja
  Kolokvij iz uvoda u tehnologiju prerade mlijeka. Zavšni ispit iz teoretskog dijela izravne prodaje i osnovna tehnologije proizvodnje rakija i voćnih likera.
 • Terenske vježbe
  Posjet sajmu na kojem svoje proizvode izlažu i prodaju poljoprivredna gospodarstva koja se bave izravnom prodajom.
 • Seminari
  Seminarski rad se odnosi na izradu koncepta izravne prodaje za jedno poljoprivredno gospodarstvo. Studenti izrađuju seminarske radove u skupinama od 3 do 4 studenta. Temu seminarskog radova odabiru sami nakon odabira poljoprivrednog gospodarstva za koje će izrađivati koncept. Na kraju semestra nastavnik organizira usmenu prezentaciju seminara pred ostalim studentima.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Definirati pretpostavke za bavljenje izravnom prodajom Završni ispit, pismeni
Predvidjeti važnost izravne prodaje na razini ukupnog poljodjelstva, na razini seljačkog gospodarstva te na razini opskrbe tržišta i potrošnje hrane Završni ispit, pismeni
Predvidjeti budući razvitak izravne prodaje i pojedinih kanala izravne prodaje Završni ispit, pismeni
Poznavati i razumjeti osnove tehnologije i temeljne zahtjeve koje gospodarstvo treba zadovoljiti da bi se bavilo proizvodnjom domaćih mliječnih proizvoda Kolokvij
Izraditi i prezentirati koncept izravne prodaje za odabrano seljačko gospodarstvo, Seminarski rad
Savjetovati seljačka gospodarstva o uključivanju u izravnu prodaju i preradu na seljačkom gospodarstvu i unapređenje istih Završni ispit, pismeni
Ocijeniti uspješnost primjene određenog modela izravne prodaje u praksi. Završni ispit, pismeni

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje predavanja, pomoć pri izradi seminarskih radova

Obveze studenta

Pohađanje nastave, izrada seminarskog rada

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Kolokvij iz sirarstva 20% <60%
60-70%
71 - 80%
81 - 90%
91 - 100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
8 30 1
Završni ispit 40% < 16
16 - 18
19 - 21
22 - 24
25 - 26
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
40 120 4
Seminarski rad 40% <60
60 - 70%
71 - 80%
81 - 90%
91 - 100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 30 1
UKUPNO 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u predmet - osnovne informacije o predmetu
 2. Izravna prodaja P, S - Pojam izravne prodaje, važnost za poljodjelstvo, pretpostavke za bavljenje te tendencije u izravnoj prodaji. Analiza slučaja (Seljačka tržnica jagoda)
 3. Izravna prodaja u Hrvatskoj P, S - Važnost izravne prodaje za domaće poljodjelstvo, pravni okvir, mogući proizvodi, administrativna potpora, budući razvitak izravne prodaje. Analiza slučaja (Proizvodnja i prodaja Slavonskog kulena)
 4. Marketing i izravna prodaja seljačkih proizvoda P - Pojam marketinga i marketinški koncept, marketinški proces, okvirni uvjeti za marketing, sustav agrobiznisa, odabir kupaca i procjena prodaje
 5. Marketing i izravna prodaja seljačkih proizvoda P - Marketinške aktivnosti: politika distribucija, komunikacijska politika, istraživanje tržišta. Definiranje seminarskog rada
 6. Standardi kvalitete hrane P, S - Analiza slučaja (vinotočje)
 7. Proizvodnja domaćih mliječnih proizvoda P - Temeljni zahtjevi u proizvodnji domaćih mliječnih prerađevina
 8. Prerada povrća P – Temeljni zahtjevi u proizvodnji prerađevina od povrća
 9. Proizvodnja domaćih mliječnih proizvoda P - Temeljni zahtjevi u proizvodnji domaćih mliječnih prerađevina
 10. Proizvodnja domaćih voćnih rakija P – Temeljni zahtjevi u proizvodnji domaćih voćnih rakija, Međuispit
 11. Prerada voća P – Temeljni zahtjevi u proizvodnji prerađevina od voća
 12. Proizvodnja domaćih suhomesnatih proizvoda P – Temeljni zahtjevi u proizvodnji domaćih suhomesnatih proizvoda
 13. Proizvodnja domaćih suhomesnatih proizvoda P – Temeljni zahtjevi u proizvodnji domaćih suhomesnatih proizvoda
 14. Seminari S– prezentacija seminarskih radova
 15. Posjet sajmu na kojem sudjeluju gospodarstva koja se bave izravnom prodajom

Obvezna literatura

 1. Kovačić, D. (2005). Izravna prodaja seljačkih proizvoda – teorijska polazišta i praktična primjena, Agrarno Savjetovanje, Zagreb

Preporučena literatura

 1. Wirthgen, B. (2000.). Direrktvermarktug (O. Maurer), Ulmer
 2. Pottebaum, P. (1988,). Handbuch Direktvermarktung – Neue Wege für Absatz landwirtschaftlicher Produkte, Münster-Hiltrup, München
 3. Miethe, R. (2000.). Schritt für Schritt ergolgreich werben, Erfolgreich Werben, Ein Sonderheft Von &#34;Hof Direkt&#34;, Zeitschrift Für Direktvermarkter, No. 1., Landwirtschaftsverlag Gmbh, Münster, p. 4-5.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Direct Marketing, BOKU

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.