Ispiši

Stručna praksa - Hortikultura (250978)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Stručna praksa je obvezni predmet na prijediplomskom studiju i podrazumijeva angažiranost studenata koja je ekvivalentna 4 ECTS boda odnosno 120 radnih sati. U pravilu se provodi tijekom 3 i 4 semestra studija.
Cilj stručne prakse je kroz praktični rad upotpuniti teoretska znanja. Stručna praksa obavlja se na pokušalištima Agronomskog fakulteta Jazbina, Maksimir, Šašinovec i Vodnjan. Praktična rad studenta na pokušalištima obuhvaća sve struke unutar hortikulture u slijedećim udjelima: 24 sata povrćarstvo i aromatično i ljekovito bilje, 24 sata ukrasno bilje, 42 sata vinogradarstvo i vinarstvo i 30 sati voćarstvo.

Vrsta predmeta

  • Prijediplomski studij / Hortikultura (Obvezni predmet, 6. semestar, 3. godina)

Opće kompetencije

Mogućnost primjene znanja u praksi
Prilagodljivost na nove situacije
Sklonost timskom radu

Oblici nastave

  • Vježbe

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Argumentirati prikladnost i primijeniti tehnike razmnožavanja u hortikulturnoj proizvodnji. Dnevnik rada studenta na stručnoj praksi. Vrednovanje rada studenta od strane mentora stručne prakse.
Primijeniti tehnološke zahvate u uzgoju hortikulturnog bilja. Dnevnik rada studenta na stručnoj praksi. Vrednovanje rada studenta od strane mentora stručne prakse.
Definirati tehnološku zrelost hortikulturnih vrsta i provesti berbu. Dnevnik rada studenta na stručnoj praksi. Vrednovanje rada studenta od strane mentora stručne prakse.
Provesti doradu i/ili preradu različitih hortikulturnih vrsta Dnevnik rada studenta na stručnoj praksi. Vrednovanje rada studenta od strane mentora stručne prakse.
Navesti osnovne pokazatelje kakvoće hortikulturnih vrsta i provesti osnovnu analizu sirovine i proizvoda. Dnevnik rada studenta na stručnoj praksi. Vrednovanje rada studenta od strane mentora stručne prakse.
Razviti sposobnost komunikacije i suradnje u timskom radu. Vrednovanje rada studenta od strane mentora stručne prakse.
Razviti odgovornost prema povjerenom poslu i suradnicima. Vrednovanje rada studenta od strane mentora stručne prakse.

Način rada

Obveze nastavnika

Nositelj predmeta – voditelj stručne prakse upoznaje studenta sa ciljevima i procedurom prakse te im dodjeljuje mentore na pokušalištima. Po obavljenoj stručnoj praksi na temelju vrednovanja rada studenta od strane mentora donosi završnu ocjenu stručne prakse.
Suradnici na predmeti – mentori stručne prakse – zadaju zadatke i neposredno vode grupu studenata pri provođenju tehnoloških zahvata na pokušalištima. Prihvaćaju dnevnik studenta i ispunjavaju obrazac vrednovanja studenta na stručnoj praksi.

Obveze studenta

Student obavlja stručnu praksu u dogovoru s voditeljem i pod neposrednim vodstvom mentora stručne prakse na pokušalištima Agronomskog fakulteta. Obavezan je odraditi praksu iz svih struka hortikulture u definiranim omjerima. Za vrijeme stručne prakse redovito vodi dnevnik u aplikaciji "Burza stručne prakse" koji mora biti prihvaćen i pozitivno ocjenjen od strane mentora na pokušalištima.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Ukupno 120 3

Na temelju dnevnika stručne prakse i vrednovanja studenta od strane mentora stručne prakse na pokušalištima, voditelj stručne prakse donosi završnu ocjenu stručne prakse.

Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Radni učinak studenta za vrijeme stručne prakse a) Visok radni učinak b) Zadovoljavajući radni učinak c) Slabiji učinak od očekivanja bez opravdanih razloga
Primjena teorije u praktičnom radu za vrijeme stručne prakse a) Pokazuje izuzetnu vještinu primjene teorije u praktičnom radu b) Prepoznaje teorijski okvir u praktičnom radu c) Ne povezuje teorijski okvir s praktičnim rado
Vještina rješavanja problema studenta za vrijeme stručne prakse a) Vrlo vješt u rješavanju problema, inovativan i kreativan b) Sposoban je riješiti zadani problem na poznati način c) Ne pokazuje zadovoljavajuće sposobnosti rješavanja problema
Sposobnost donošenje odluka studenta za vrijeme stručne prakse a) Odluke donosi samostalno, na osnovi temeljite analize (promjenjivih) okolnosti b) Odluke su zadovoljavajuće u poznatim situacijama c) Često donosi pogrešne odluke bez analize situacije
Sposobnost suradnje u timu za vrijeme stručne prakse a) Radi u skladu s ostalima, pridonosi grupnim odnosima i učinkovitosti b) Odnosi s drugima su skladni u normalnim okolnostima, ali se ne ističe c) Nekomunikativan i povučen do mjere da negativno djeluje na grupu
Komunikacijske vještine studenta za vrijeme stručne prakse a) Izuzetno jasna, dobro organizirana i uvjerljiva komunikacija, pisana i govorna b) Zadovoljavajuće vještine pisane i govorne komunikacije c) Slabe vještine pisanja i govorne komunikacije
Motiviranost i odgovornost studenta za vrijeme stručne prakse a) Visok stupanj motiviranosti u radu te kolektivne i društvene odgovornosti b) Zadovoljavajuća motiviranost za rad i odgovornosti prema poslu c) Slabo motiviran, nezainteresiran i bez osjećaja odgovornosti prema poslu

Tjedni plan nastave

  1. Primjena različitih tehnika vegetativnog i generativnog razmnožavanja prikladne u proizvodnji povrća, voća, vinove loze i ukrasnog bilja na pokušalištima Jazbina i Maksimir, 18 sati
  2. Sudjelovanje u provođenju ključnih tehnoloških zahvata i mjera njege u proizvodnji povrća, voća, grožđa i ukrasnog bilja na pokušalištima Jazbina, Maksimir, Šašinovec i Vodnjan, 63 sata
  3. Sudjelovanje u praćenju dozrijevanja i berbi hortikulturnih vrsta na pokušalištima Jazbina, Maksimir, Šašinovec i Vodnjan, 17 sati
  4. Sudjelovanje u procesu primarne prerade grožđa te doradi i klasiranju voća i povrća na pokušalištima Jazbina, Maksimir, Šašinovec i Vodnjan, 12 sati
  5. Provedba osnovne analize povrća, voća, grožđa, vina i prerađevina od voća i povrća u praktikumima i laboratorijima Odsjeka za hortikulturu, 10 sati

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.