Akademska godina 2021/2022

Vrijedi od: 02.11.2021.

 • BS 1. semestar
  BS-Agrarna ekonomika
  Ponedjeljak 9 - 12 Agrikulturna kemija (1. turnus: 1-10; 2. turnus: 11-20) lab. kemija
    12 - 14 Uvod u poslovnu matematiku IV/56
  Utorak 8 - 10 Osnove agrikulture - AE, PT (grupe) III/C
    10 - 12 Uvod u poslovnu matematiku IV/50
  Srijeda 8 - 12 Agrikulturna kemija VI/B
    12 - 14 Uvod u mikroekonomiju VI/B
    14 - 15 Studentska tribina - BS online
    16 - 18 Repetitorij - kemija VI/B
  Četvrtak 8 - 10 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 sp. obj.
    10 - 12 Osnove agrarne zoologije (1. skupina) IV/2
    14 - 16 Uvod u mikroekonomiju IV/3
    16 - 19 Agrikulturna kemija (1. turnus: 21-31; 2. turnus: 32-42 ) lab. kemija
  Petak 8 - 10 Osnove agrikulture - AE, PT VI/A
    10 - 12 Osnove agrarne zoologije (2. skupina) Bijela vila
    12 - 14 Osnove agrarne zoologije (3. skupina) Bijela vila
    16 - 18 Repetitorij - matematika VI/A
  BS-Agroekologija
  Ponedjeljak 8 - 10 Botanika (1-15) I/2
    8 - 10 Biološke osnove plodnosti tla (1. turnus: 23-33) lab. mikro.
    10 - 12 Botanika (31-46) I/2
    12 - 14 Agroklimatologija - A, BZ, KA, PT VI/A
  Utorak 8 - 12 Kemija s osnovama biokemije III/A
    12 - 14 Botanika (47-60) I/2
    12 - 14 Biološke osnove plodnosti tla (1. turnus: 1-11; 2. turnus: 12-22) lab. mikro.
    14 - 15 Informatika (37-56) IV/1
    15 - 16 Informatika (1-18) IV/1
    16 - 18 Agroklimatologija - A, BZ, KA, PT VI/A
  Srijeda 8 - 10 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 sp. obj.
    11 - 14 Kemija s osnovama biokemije (1. turnus: 1-11; 2. turnus 46-57) lab. kemija
    12 - 14 Botanika (16-30) I/2
    14 - 16 Biološke osnove plodnosti tla (1. turnus: 34-44; 2. turnus: 45-55) lab. mikro.
    14 - 16 Agroklimatologija - A, BZ, KA, PT VI/B
    14 - 15 Studentska tribina - BS online
    16 - 18 Repetitorij - kemija VI/B
  Četvrtak 8 - 10 Botanika VI/A
    11 - 12 Informatika III/B
    12 - 16 Biološke osnove plodnosti tla III/A
  Petak 9 - 10 Informatika (19-37) IV/1
    10 - 12 Matematika VI/A
    12 - 15 Kemija s osnovama biokemije (1. turnus: 12-22; 2. turnus: 23-33; 3. turnus: 34-45) lab. kemija
    16 - 18 Repetitorij - matematika VI/A
  BS-Animalne znanosti
  Ponedjeljak 8 - 10 Uvod u animalne znanosti II/1
    10 - 12 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 sp. obj.
    13 - 16 Kemija s osnovama biokemije (1. turnus: 1-11; 2. turnus: 12-22; 3. turnus: 23-33) lab. kemija
    14 - 16 Uvod u opću mikrobiologiju (1. turnus: 34-44; 2. turnus 45-56) lab. mikro.
    16 - 19 Kemija s osnovama biokemije (1. turnus: 34-44; 2. turnus 45-56) lab. kemija
  Utorak 8 - 12 Agrarna zoologija VI/B
    12 - 14 Uvod u opću mikrobiologiju III/B
    14 - 16 Uvod u opću mikrobiologiju (1. turnus: 23-33) lab. mikro.
  Srijeda 8 - 9 Informatika (1-18) IV/1
    10 - 15 Agrarna zoologija (skupine) Bijela vila
    12 - 14 Uvod u opću mikrobiologiju (1. turnus: 1-11; 2. turnus: 12-22) lab. mikro.
    14 - 16 Osnove agrikulture - AZ VI/A
    14 - 15 Studentska tribina - BS online
    16 - 18 Repetitorij - kemija VI/B
  Četvrtak 8 - 9 Informatika (19-37) IV/1
    9 - 10 Informatika III/B
    10 - 12 Uvod u opću mikrobiologiju (grupe) lab. mikro.
    10 - 12 Osnove agrikulture - AZ VI/A
    12 - 16 Uvod u animalne znanosti IV/2
  Petak 8 - 12 Kemija s osnovama biokemije III/A
    12 - 14 Matematika VI/A
    14 - 15 Informatika (38-57) IV/1
    16 - 18 Repetitorij - matematika VI/A
  BS-Biljne znanosti
  Ponedjeljak 8 - 9 Informatika (1-18) IV/1
    10 - 12 Biološke osnove plodnosti tla (1. turnus: 21-30; 2. turnus: 31-40) lab. mikro.
    12 - 14 Agroklimatologija - A, BZ, KA, PT VI/A
  Utorak 8 - 10 Kemija s osnovama biokemije (4. turnus: 31-40, 5 turnus: 41-50) lab. kemija
    10 - 11 Informatika (19-36) IV/1
    10 - 13 Kemija s osnovama biokemije (1. turnus: 1-10; 2. turnus: 11-20; 3.turnus 21-30) lab. kemija
    14 - 16 Agroklimatologija - A, BZ, KA, PT VI/B
    16 - 18 Agroklimatologija - A, BZ, KA, PT VI/A
  Srijeda 8 - 10 Botanika (19-36) I/2
    10 - 12 Biološke osnove plodnosti tla (1. turnus: 41-50; ) lab. mikro.
    10 - 12 Botanika (1-18) I/2
    12 - 14 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 sp. obj.
    14 - 15 Studentska tribina - BS online
    16 - 18 Botanika (37-54) I/2
    16 - 18 Repetitorij - kemija VI/B
  Četvrtak 8 - 10 Botanika VI/A
    10 - 11 Informatika III/B
    12 - 16 Biološke osnove plodnosti tla III/A
  Petak 8 - 12 Kemija s osnovama biokemije III/A
    12 - 14 Matematika VI/A
    14 - 16 Biološke osnove plodnosti tla (1. turnus: 1-10; 2. turnus: 11-20) lab. mikro.
    15 - 16 Informatika (37-54) IV/1
    16 - 18 Repetitorij - matematika VI/A
  BS-Ekološka poljoprivreda
  Ponedjeljak 8 - 10 Agroklimatologija - EP, FITO, H III/B
    10 - 12 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 sp. obj.
    12 - 14 Biološke osnove plodnosti tla (1. turnus: 23-35) lab. mikro.
    15 - 17 Agroklimatologija - EP, FITO, H VI/A
  Utorak 8 - 12 Kemija s osnovama biokemije III/A
    12 - 14 Matematika VI/B
    14 - 16 Agroklimatologija - EP, FITO, H VI/A
  Srijeda 8 - 11 Kemija s osnovama biokemije (1. turnus; 1-11; 2. turnus: 12-23; 3. turnus 24-35) lab. kemija
    14 - 15 Studentska tribina - BS online
    16 - 18 Repetitorij - kemija VI/B
  Četvrtak 8 - 10 Botanika VI/A
    10 - 11 Informatika III/B
    12 - 16 Biološke osnove plodnosti tla III/A
    16 - 18 Botanika (29-41) I/2
  Petak 8 - 9 Informatika (18-35) IV/1
    8 - 10 Botanika (1-14) I/2
    10 - 12 Botanika (15-28) I/2
    11 - 12 Informatika (1-17) IV/1
    12 - 14 Biološke osnove plodnosti tla (1. turnus: 1-11; 2. turnus: 12-22) lab. mikro.
    16 - 18 Repetitorij - matematika VI/A
  BS-Fitomedicina
  Ponedjeljak 8 - 10 Ishrana bilja u fitomedicini IV/2
    10 - 14 Kemija s osnovama biokemije III/A
    14 - 16 Ishrana bilja u fitomedicini (1. skupina; od 13. prosinca) lab. ib.
    15 - 17 Botanika (38-55) I/2
  Utorak 8 - 10 Uvod u mikrobiologiju tla (1. turnus: 12-22; 2. turnus: 23-33; 3. turnus: 34-44; 4. turnus: 1-11; 5 turnus: 45-55) lab. mikro.
    10 - 12 Botanika (1-18) I/2
    12 - 14 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 sp. obj.
    14 - 17 Kemija s osnovama biokemije (1. turnnus:1-11; 2. turnus: 45-55) lab. kemija
    14 - 16 Botanika (19-37) I/2
  Srijeda 8 - 10 Pedologija-FM, PT (3. skupina) lab. ped.
    8 - 10 Ishrana bilja u fitomedicini (4. skupina; od 13. prosinca) lab. ib.
    10 - 12 Botanika VI/A
    14 - 15 Studentska tribina - BS online
    14 - 16 Pedologija-FM, PT (5. skupina) lab. ped.
    14 - 17 Kemija s osnovama biokemije (1. turnus: 12-22; 2. turnus: 23-33; 3. turnus: 34-44) lab. kemija
    16 - 18 Repetitorij - kemija VI/B
  Četvrtak 8 - 10 Uvod u mikrobiologiju tla III/A
    10 - 12 Pedologija-FM, PT (1. skupina) lab. ped.
    10 - 12 Ishrana bilja u fitomedicini (2. skupina; od 13. prosinca) lab. ib.
    12 - 15 Agroekonomika u zaštiti bilja II/1
    15 - 17 Pedologija-FM, PT (4. skupina) lab. ped.
  Petak 8 - 10 Pedologija-FM, PT (2. skupina) lab. ped.
    8 - 10 Ishrana bilja u fitomedicini (3. skupina; od 13. prosinca) lab. ib.
    10 - 12 Matematika VI/A
    12 - 16 Pedologija-FM, PT III/B
    16 - 18 Repetitorij - matematika VI/A
  BS-Hortikultura
  Ponedjeljak 8 - 10 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 sp. obj.
    10 - 14 Kemija s osnovama biokemije III/A
    15 - 17 Agroklimatologija - EP, FITO, H VI/A
  Utorak 8 - 10 Botanika (16-30) I/2
    10 - 12 Uvod u mikrobiologiju tla (1. turnus: 31-40; 2. turnus: 41-50; 3. turnus: 51-60; 4. turnus: 61-70) lab. mikro.
    12 - 14 Matematika VI/B
    14 - 16 Agroklimatologija - EP, FITO, H VI/A
  Srijeda 8 - 10 Osnove agroekonomike IV/2
    10 - 12 Botanika VI/A
    14 - 16 Botanika (31-46) I/2
    14 - 15 Studentska tribina - BS online
    16 - 18 Repetitorij - kemija VI/B
    16 - 18 Osnove agroekonomike VI/A
  Četvrtak 8 - 10 Uvod u mikrobiologiju tla III/A
    10 - 12 Agroklimatologija - EP, FITO, H III/A
    13 - 16 Kemija s osnovama biokemije (1. turnus: 1-11; 2. turnus: 12-22; 3. turnus: 23-33) lab. kemija
    14 - 16 Botanika (47-59) I/2
  Petak 8 - 11 Kemija s osnovama biokemije (1. turnus: 34-45; 2. turnus: 46-58; 3. turnus: 59-70) lab. kemija
    10 - 12 Uvod u mikrobiologiju tla (1. turnus: 1-10; 2. turnus: 11-20; 3. turnus: 21-30) lab. mikro.
    12 - 14 Botanika (61-74) I/2
    14 - 16 Botanika (1-15) I/2
    16 - 18 Repetitorij - matematika VI/A
  BS-Krajobrazna arhitektura
  Ponedjeljak 9 - 11 Osnove arhitektonskog projektiranja (1. skupina) krajobraz
    11 - 13 Osnove arhitektonskog projektiranja (2. skupina) krajobraz
    13 - 15 Osnove arhitektonskog projektiranja (3. skupina) krajobraz
  Utorak 8 - 10 Uvod u krajobrazno oblikovanje 1 (1. skupina) IV/C
    10 - 12 Uvod u krajobrazno oblikovanje 1 IV/C
    12 - 14 Uvod u krajobrazno oblikovanje 1 (2. skupina) IV/C
  Srijeda 8 - 10 Osnove arhitektonskog projektiranja IV/B
    10 - 12 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 sp. obj.
    14 - 15 Studentska tribina - BS online
  Četvrtak 8 - 10 Botanika VI/A
    10 - 12 Geomorfologija s osnovama geologije (3. skupina) Crtaonica
    10 - 12 Botanika (1-15) I/2
    12 - 14 Botanika (16-30) I/2
    15 - 19 Crtanje 1 ARH
  Petak 8 - 10 Uvod u krajobrazno oblikovanje 1 (3. skupina) Crtaonica
    8 - 10 Geomorfologija s osnovama geologije (1. skupina) prakt. uk.
    10 - 12 Geomorfologija s osnovama geologije IV/2
    12 - 14 Geomorfologija s osnovama geologije (2. skupina) prakt. uk.
  BS-Poljoprivredna tehnika
  Ponedjeljak 10 - 12 Elementi i materijali poljoprivrednih strojeva i opreme (1 i 2 skupina) lab. vin. i teh.
    12 - 14 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 sp. obj.
    14 - 15 Osnove biologije u agronomiji I/2
  Utorak 8 - 11 Osnove biologije u agronomiji IV/4
    11 - 14 Pedologija-FM, PT (skupine) lab. ped.
    14 - 16 Tehnička fizika u poljoprivredi-BS I/1
  Srijeda 8 - 12 Agrikulturna kemija VI/B
    12 - 14 Matematika 1 III/C
    14 - 15 Studentska tribina - BS online
    15 - 16 Informatika IV/1
    16 - 18 Repetitorij - kemija VI/B
  Četvrtak 9 - 10 Informatika III/B
    10 - 13 Agrikulturna kemija (1. turnus (1-10); 2. turnus (11-20); 3. turnus (21-30)) lab. kemija
    14 - 17 Elementi i materijali poljoprivrednih strojeva i opreme I/1
  Petak 12 - 16 Pedologija-FM, PT III/B
    16 - 18 Repetitorij - matematika VI/A
 • BS 3. semestar
  BS-Agrarna ekonomika
  Ponedjeljak 10 - 12 Tržište u agrobiznisu I/1
    13 - 15 Tržište u agrobiznisu (1. skupina) IV/1
    15 - 17 Tržište u agrobiznisu (2. skupina) IV/1
  Utorak 10 - 12 Poslovna statistika 1 I/1
  Srijeda 8 - 10 Osnove troškova i kalkulacija u poljoprivredi II/2
    12 - 16 Ekonomika prehrambene industrije IV/56
  Četvrtak 8 - 12 Računovodstvo u poljoprivredi IV/50
    12 - 14 Poslovna statistika 1 IV/50
  Petak 8 - 10 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 sp. obj.
    10 - 14 Zakonodavstvo u agrobiznisu V/2
  BS-Agroekologija
  Ponedjeljak 8 - 10 Osnove agroekonomike VI/B
    10 - 12 Genetika - A, BZ, EP VI/A
    12 - 14 Osnove poljoprivredne tehnike IV/4
  Utorak 8 - 12 Agrarna zoologija VI/B
    12 - 14 Genetika - A, BZ, EP VI/A
    14 - 16 Genetika - A, BZ, EP (1. skupina) II/2
  Srijeda 8 - 10 Osnove poljoprivredne tehnike VI/A
    12 - 14 Osnove agroekonomike VI/A
    14 - 16 Oplemenjivanje bilja III/A
    16 - 18 Agrarna zoologija (skupine) Bijela vila
  Četvrtak 8 - 10 Genetika - A, BZ, EP (2. skupina) IV/B
    10 - 12 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 sp. obj.
    12 - 14 Oplemenjivanje bilja VI/A
  Petak 8 - 10 Oplemenjivanje bilja IV/B
    10 - 12 Genetika - A, BZ, EP (3. skupina) IV/56
  BS-Animalne znanosti
  Ponedjeljak 8 - 10 Sustavi gospodarenja travnjacima IV/50
    10 - 12 Hranidba životinja IV/2
    12 - 14 Uzgoj i korištenje ovaca II/2
    14 - 16 Uzgoj i korištenje ovaca II/2
  Utorak 10 - 12 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 sp. obj.
    12 - 18 Uzgoj i korištenje goveda IV/B
  Srijeda 8 - 12 Uzgoj i korištenje peradi II/1
    12 - 14 Hranidba životinja (2. skupina) IV/4
    14 - 15 Sustavi gospodarenja travnjacima (3. skupina) prakt. spb.
    15 - 16 Sustavi gospodarenja travnjacima (4. skupina) prakt. spb.
  Četvrtak 8 - 12 Uzgoj i korištenje ovaca IV/56
    12 - 14 Hranidba životinja (1. skupina) IV/4
    14 - 16 Hranidba životinja (2. skupina) IV/4
  Petak 8 - 9 Osnove proizvodnje krmnog bilja IV/3
    9 - 10 Osnove proizvodnje krmnog bilja (1. skupina) prakt. spb.
    10 - 11 Osnove proizvodnje krmnog bilja (2. skupina) prakt. spb.
    11 - 12 Osnove proizvodnje krmnog bilja (3. skupina) prakt. spb.
    12 - 13 Osnove proizvodnje krmnog bilja (4. skupina) prakt. spb.
    12 - 14 Hranidba životinja (1. skupina) I/1
    13 - 14 Sustavi gospodarenja travnjacima (1. skupina) prakt. spb.
    14 - 15 Sustavi gospodarenja travnjacima (2. skupina) prakt. spb.
  BS-Biljne znanosti
  Ponedjeljak 8 - 10 Osnove agroekonomike VI/B
    10 - 12 Genetika - A, BZ, EP VI/A
  Utorak 10 - 12 Genetika - A, BZ, EP (1. skupina) III/C
    12 - 14 Genetika - A, BZ, EP VI/A
    14 - 16 Genetika - A, BZ, EP (2. skupina) IV/50
  Srijeda 8 - 10 Osnove poljoprivredne tehnike VI/A
    10 - 12 Oplemenjivanje bilja IV/57
    12 - 14 Osnove agroekonomike VI/A
    14 - 16 Oplemenjivanje bilja III/A
  Četvrtak 8 - 11 Sjemenarstvo i rasadničarstvo II/1
    12 - 14 Oplemenjivanje bilja VI/A
  Petak 8 - 10 Sjemenarstvo i rasadničarstvo I/1
    10 - 12 Osnove poljoprivredne tehnike IV/3
    12 - 14 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 sp. obj.
    14 - 16 Genetika - A, BZ, EP (3. skupina) II/2
  BS-Ekološka poljoprivreda
  Ponedjeljak 8 - 10 Osnove agroekonomike VI/B
    10 - 12 Genetika - A, BZ, EP VI/A
  Utorak 8 - 10 Genetika - A, BZ, EP (1. skupina) I/A
    12 - 14 Genetika - A, BZ, EP VI/A
  Srijeda 8 - 10 Osnove poljoprivredne tehnike VI/A
    10 - 12 Genetika - A, BZ, EP (2. skupina) IV/B
    12 - 14 Osnove agroekonomike VI/A
    14 - 16 Osnove poljoprivredne tehnike IV/4
  Četvrtak 12 - 16 Uvod u ekološku poljoprivredu-A, BZ, EP VI/B
  Petak 10 - 12 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 sp. obj.
    12 - 16 Sustavi suzbijanja štetnih organizama IV/2
  BS-Fitomedicina
  Ponedjeljak 8 - 10 Genetika - FM, H VI/A
    10 - 12 Opća entomologija III/B
    12 - 14 Opća entomologija (1. skupina) prakt. p. zool.
  Utorak 8 - 10 Načela fitofarmacije III/B
    10 - 12 Genetika - FM, H VI/A
    12 - 14 Načela fitofarmacije (1. skupina) III/C
    14 - 16 Načela fitofarmacije (2. skupina) III/C
  Srijeda 8 - 10 Opća entomologija (3. skupina) prakt. p. zool.
    10 - 12 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 sp. obj.
    12 - 15 Osnove biljne patologije IV/B
    15 - 17 Osnove biljne patologije (5. skupina) prak. fp.
  Četvrtak 8 - 10 Osnove biljne patologije (2. skupina) prak. fp.
    8 - 10 Opća entomologija (4. skupina) prakt. p. zool.
    10 - 12 Osnove biljne patologije (1. skupina) prak. fp.
    12 - 14 Osnove biljne patologije (4. skupina) prak. fp.
    12 - 14 Opća entomologija (5. skupina) prakt. p. zool.
    14 - 16 Genetika - FM, H (2. skupina) III/B
  Petak 8 - 10 Osnove biljne patologije (3. skupina) prak. fp.
    8 - 10 Genetika - FM, H (1. skupina) IV/57
    9 - 11 Opća entomologija (2. skupina) prakt. p. zool.
    10 - 12 Genetika - FM, H (3. skupina) IV/57
    11 - 13 Aplikacija pesticida (1. skupina) III/C
    13 - 15 Aplikacija pesticida III/C
    15 - 17 Aplikacija pesticida (2. skupina) III/C
  BS-Hortikultura
  Ponedjeljak 8 - 10 Vinogradarstvo 1 (1. skupina) Jazbina
    10 - 12 Vinogradarstvo 1 (2. skupina) Jazbina
    12 - 16 Vinogradarstvo 1 III/B
    12 - 14 Vinogradarstvo 1 (3. skupina) Jazbina
  Utorak 8 - 10 Opće povrćarstvo (1. skupina) Vrt
    10 - 12 Parkovna dendrologija 1 IV/2
    12 - 16 Uvod u tehnologiju proizvodnje grožđa i vina III/A
  Srijeda 8 - 10 Opće povrćarstvo (2. skupina) IV/56
    10 - 12 Opće povrćarstvo IV/56
    12 - 14 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 sp. obj.
  Četvrtak 8 - 10 Parkovna dendrologija 1 IV/2
    10 - 12 Voćarstvo 1 I/A
    12 - 14 Uvod u tehnologiju proizvodnje grožđa i vina (1. skupina) Jazbina
  Petak 8 - 12 Voćarstvo 1 IV/4
    12 - 14 Uvod u tehnologiju proizvodnje grožđa i vina (2. skupina) Jazbina
  BS-Krajobrazna arhitektura
  Utorak 8 - 10 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 sp. obj.
    10 - 12 Osnove urbanističkog planiranja (1. skupina) krajobraz
    12 - 14 Osnove urbanističkog planiranja krajobraz
    14 - 16 Osnove urbanističkog planiranja (2. skupina) krajobraz
  Srijeda 8 - 10 Oblikovanje otvorenog prostora 1 (1. skupina) IV/C
    10 - 12 Oblikovanje otvorenog prostora 1 IV/C
    12 - 14 Oblikovanje otvorenog prostora 1 (2. skupina) IV/C
    14 - 16 Parkovna dendrologija 1 IV/C
  Četvrtak 8 - 10 Parkovna dendrologija 1 IV/2
    10 - 14 Likovna analiza i plastično oblikovanje ARH
  Petak 10 - 14 Geodezija i prostorne informacije Crtaonica
  BS-Poljoprivredna tehnika
  Ponedjeljak 8 - 12 Tehnika u stočarskoj proizvodnji IV/4
    12 - 14 Prerada voća i povrća (1. skupina) lab. vin. i teh.
    14 - 16 Prerada voća i povrća (2. skupina) lab. vin. i teh.
  Utorak 8 - 10 Prerada voća i povrća I/1
  Srijeda 8 - 12 Motori SUI i traktori IV/4
  Četvrtak 8 - 12 Tehnika u ratarskoj proizvodnji IV/4
    12 - 14 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 sp. obj.
  Petak 8 - 10 Posliježetvena tehnologija IV/50
    10 - 12 Posliježetvena tehnologija IV/50
    12 - 14 Tehnika u hortikulturnoj proizvodnji IV/3
    14 - 16 Tehnika u hortikulturnoj proizvodnji IV/3
 • BS 5. semestar
  BS-Agrarna ekonomika
  Ponedjeljak 8 - 10 Melioracije u poljoprivredi IV/C
    8 - 10 Laboratorijska tehnologija IV/3
    12 - 15 Mediteransko voćarstvo VI/B
    12 - 14 Mlijeko i mliječni proizvodi (1. skupina) lab. mlijeko
    15 - 20 Mediteransko voćarstvo (skupine) lab. voć.
  Utorak 8 - 12 Okolišna politika i ruralna područja Zavod
    10 - 12 Laboratorijska tehnologija (2. skupina) lab. mlijeko
    12 - 15 Mediteransko voćarstvo (skupine) lab. voć.
    12 - 16 Održavanje poljoprivrednih strojeva i opreme IV/4
    12 - 16 Uvod u tehnologiju proizvodnje grožđa i vina III/A
    12 - 14 Uvod u opću mikrobiologiju III/B
    14 - 16 Lovstvo III/B
    14 - 17 Gljivarstvo II/1
  Srijeda 8 - 12 Mediteransko voćarstvo (skupine) lab. voć.
    8 - 12 Osnove tehnologije rakija od grožđa i vinjaka III/B
    8 - 10 Osnove poljoprivredne tehnike VI/A
    12 - 16 Osnove tehnologije rakija od grožđa i vinjaka (1. i 2. skupina) Lab. VV
    12 - 15 Osnove oplemenjivanja domaćih životinja op. st.
    14 - 16 Osnove poljoprivredne tehnike IV/4
    15 - 16 Osnove oplemenjivanja domaćih životinja op. st.
  Četvrtak 8 - 11 Sjemenarstvo i rasadničarstvo II/1
    8 - 10 Laboratorijska tehnologija (1. skupina) lab. mlijeko
    10 - 12 Uvod u tehnologiju proizvodnje grožđa i vina Jazbina
    11 - 12 Sjemenarstvo i rasadničarstvo II/1
    12 - 16 Uvod u ekološku poljoprivredu-AE, PT IV/56
    15 - 19 Agroturizam IV/57
  Petak 8 - 10 Mlijeko i mliječni proizvodi II/1
    9 - 13 Metodologija znanstveno-istraživačkog rada u agroekonomici Zavod
    10 - 12 Uvod u tehnologiju proizvodnje grožđa i vina Jazbina
    10 - 12 Engleski jezik I IV/B
    13 - 14 Gljivarstvo EC - Muzej Gljiva
    14 - 16 Lovstvo Lovište
  BS-Agroekologija
  Ponedjeljak 10 - 12 Ukrasno bilje IV/57
    14 - 16 Ukrasno bilje Crtaonica
  Utorak 8 - 10 Elektroničko poslovanje IV/1
    8 - 11 Voćarstvo II/1
    11 - 13 Repelentno i insekticidno bilje I/A
    14 - 17 Gljivarstvo II/1
    14 - 16 Obnovljivi izvori energije (2. skupina ) lab. teh.
  Srijeda 10 - 12 Obnovljivi izvori energije (1. skupina ) lab. teh.
    10 - 12 Osnove vinogradarstva Jazbina
    12 - 14 Voćarstvo lab. voć.
    12 - 15 Osnove oplemenjivanja domaćih životinja op. st.
    13 - 17 Obnovljivi izvori energije IV/2
    15 - 16 Osnove oplemenjivanja domaćih životinja op. st.
  Četvrtak 8 - 11 Sjemenarstvo i rasadničarstvo II/1
    11 - 12 Sjemenarstvo i rasadničarstvo II/1
    12 - 16 Uvod u ekološku poljoprivredu-A, BZ, EP VI/B
    14 - 16 Elektroničko poslovanje IV/50
  Petak 8 - 10 Posliježetvena tehnologija IV/50
    10 - 12 Engleski jezik I IV/B
    11 - 12 Gljivarstvo EC - Muzej Gljiva
    12 - 16 Osnove vinogradarstva VI/B
    14 - 16 Posliježetvena tehnologija IV/50
    14 - 16 Voćarstvo I/1
  BS-Animalne znanosti
  Ponedjeljak 8 - 10 Laboratorijska tehnologija IV/3
    12 - 14 Mlijeko i mliječni proizvodi (1. skupina) lab. mlijeko
    12 - 14 Lovstvo (2. skupina) Lovište
    14 - 17 Agroekonomika u animalnoj proizvodnji II/1
  Utorak 8 - 12 Zaštita zdravlja domaćih životinja II/2
    12 - 14 Mlijeko i mliječni proizvodi (2. skupina) lab. mlijeko
    14 - 16 Lovstvo III/B
  Srijeda 10 - 12 Mlijeko i mliječni proizvodi (3. skupina) lab. mlijeko
    12 - 15 Osnove oplemenjivanja domaćih životinja op. st.
    15 - 16 Osnove oplemenjivanja domaćih životinja op. st.
  Četvrtak 8 - 12 Objekti i oprema u stočarstvu II/2
    8 - 10 Laboratorijska tehnologija (1. skupina) lab. mlijeko
    12 - 15 Sekundarni animalni proizvodi IV/57
  Petak 8 - 10 Mlijeko i mliječni proizvodi II/1
    10 - 12 Engleski jezik I IV/B
    14 - 16 Lovstvo Lovište
  BS-Biljne znanosti
  Ponedjeljak 10 - 12 Ukrasno bilje IV/57
    10 - 12 Tržište u agrobiznisu I/1
    13 - 15 Tržište u agrobiznisu IV/1
    14 - 16 Ukrasno bilje Crtaonica
  Utorak 8 - 10 Elektroničko poslovanje IV/1
    8 - 11 Voćarstvo II/1
    14 - 16 Lovstvo III/B
    14 - 17 Gljivarstvo II/1
  Srijeda 8 - 12 Uzgoj i korištenje peradi II/1
    8 - 10 Osnove troškova i kalkulacija u poljoprivredi II/2
    14 - 16 Voćarstvo lab. voć.
  Četvrtak 8 - 12 Mlinske sirovine prakt. spb.
    12 - 16 Uvod u ekološku poljoprivredu-A, BZ, EP VI/B
    14 - 16 Elektroničko poslovanje IV/50
  Petak 10 - 11 Gljivarstvo EC - Muzej Gljiva
    10 - 12 Engleski jezik I IV/B
    12 - 16 Osnove vinogradarstva VI/B
    12 - 14 Osnove vinogradarstva Jazbina
    14 - 16 Lovstvo Lovište
    14 - 16 Voćarstvo I/1
  BS-Ekološka poljoprivreda
  Ponedjeljak 8 - 10 Obnovljivi izvori energije (1. skupina ) lab. teh.
    12 - 14 Voćarstvo lab. voć.
    12 - 14 Mlijeko i mliječni proizvodi (1. skupina) lab. mlijeko
  Utorak 8 - 11 Voćarstvo II/1
    10 - 12 Obnovljivi izvori energije (2. skupina ) lab. teh.
    12 - 16 Uvod u tehnologiju proizvodnje grožđa i vina III/A
    14 - 17 Gljivarstvo II/1
  Srijeda 12 - 14 Osnove vinogradarstva Jazbina
    13 - 17 Obnovljivi izvori energije IV/2
    14 - 16 Oplemenjivanje bilja III/A
  Četvrtak 8 - 11 Sjemenarstvo i rasadničarstvo II/1
    10 - 12 Uvod u tehnologiju proizvodnje grožđa i vina Jazbina
    11 - 12 Sjemenarstvo i rasadničarstvo II/1
    12 - 14 Oplemenjivanje bilja VI/A
    16 - 18 Oplemenjivanje bilja II/1
  Petak 8 - 10 Mlijeko i mliječni proizvodi II/1
    10 - 12 Engleski jezik I IV/B
    12 - 16 Osnove vinogradarstva VI/B
    14 - 16 Voćarstvo I/1
    14 - 15 Gljivarstvo EC - Muzej Gljiva
  BS-Fitomedicina
  Ponedjeljak 8 - 10 Melioracije u poljoprivredi IV/C
    10 - 12 Ukrasno bilje IV/57
    12 - 14 Ukrasno bilje IV/57
    15 - 17 Agroklimatologija - EP, FITO, H VI/A
  Utorak 8 - 11 Voćarstvo II/1
    11 - 13 Repelentno i insekticidno bilje I/A
    14 - 17 Gljivarstvo II/1
    14 - 16 Agroklimatologija - EP, FITO, H VI/A
  Srijeda 8 - 10 Invazivni štetni organizmi u poljoprivredi III/C
    10 - 12 Voćarstvo lab. voć.
    14 - 16 Oplemenjivanje bilja III/A
  Četvrtak 12 - 14 Oplemenjivanje bilja VI/A
    15 - 18 Invazivni štetni organizmi u poljoprivredi III/C
    16 - 18 Oplemenjivanje bilja II/1
  Petak 9 - 10 Gljivarstvo EC - Muzej Gljiva
    10 - 12 Engleski jezik I IV/B
    10 - 12 Voćarstvo I/1
    12 - 14 Agroklimatologija - EP, FITO, H II/2
    12 - 14 Voćarstvo lab. voć.
  BS-Hortikultura
  Ponedjeljak 8 - 10 Genetika - FM, H VI/A
    10 - 12 Genetika - FM, H (1. skupina) III/C
    10 - 12 Osnove tehnologije rakija od grožđa i vinjaka (3. skupina) Lab. VV
    12 - 15 Mediteransko voćarstvo VI/B
    15 - 20 Mediteransko voćarstvo (skupine) lab. voć.
  Utorak 8 - 10 Prerada voća i povrća I/1
    8 - 10 Elektroničko poslovanje IV/1
    10 - 12 Genetika - FM, H VI/A
    12 - 15 Mediteransko voćarstvo (skupine) lab. voć.
    14 - 17 Gljivarstvo II/1
  Srijeda 8 - 12 Osnove tehnologije rakija od grožđa i vinjaka III/B
    8 - 12 Mediteransko voćarstvo (skupine) lab. voć.
    12 - 15 Suvremene tehnologije čuvanja i pakiranja voća I/1
    12 - 16 Osnove tehnologije rakija od grožđa i vinjaka (1. i 2. skupina) Lab. VV
    14 - 16 Oplemenjivanje bilja III/A
  Četvrtak 8 - 11 Sjemenarstvo i rasadničarstvo II/1
    8 - 12 Predikatna, pjenušava i specijalna vina I/1
    8 - 14 Predikatna, pjenušava i specijalna vina (skupine) Jazbina
    9 - 10 Informatika III/B
    10 - 12 Suvremene tehnologije čuvanja i pakiranja voća (2. skupina) lab. voć.
    11 - 12 Sjemenarstvo i rasadničarstvo II/1
    12 - 14 Oplemenjivanje bilja VI/A
    12 - 14 Suvremene tehnologije čuvanja i pakiranja voća (3. skupina) lab. voć.
    14 - 16 Elektroničko poslovanje IV/50
    14 - 16 Suvremene tehnologije čuvanja i pakiranja voća (4. skupina) lab. voć.
    16 - 18 Oplemenjivanje bilja II/1
  Petak 8 - 10 Prerada voća i povrća (1. skupina) lab. vin. i teh.
    8 - 10 Posliježetvena tehnologija IV/50
    8 - 12 Osnove tehnologije rakija od grožđa i vinjaka (4. skupina) Lab. VV
    10 - 12 Prerada voća i povrća (2. skupina) lab. vin. i teh.
    10 - 12 Engleski jezik I IV/B
    12 - 14 Tehnika u hortikulturnoj proizvodnji IV/3
    12 - 13 Gljivarstvo EC - Muzej Gljiva
    14 - 16 Suvremene tehnologije čuvanja i pakiranja voća (1. skupina) lab. voć.
    14 - 16 Posliježetvena tehnologija IV/50
    14 - 16 Tehnika u hortikulturnoj proizvodnji IV/3
  BS-Krajobrazna arhitektura
  Ponedjeljak 8 - 10 Istraživačke metode u društvenim znanostima Crtaonica
    10 - 12 Ruralna i urbana sociologija IV/3
    12 - 14 Agroklimatologija - A, BZ, KA, PT VI/A
    14 - 16 Ruralna i urbana sociologija IV/B
  Utorak 9 - 11 Osnove krajobraznog planiranja Crtaonica
    11 - 14 Osnove crtanja AutoCAD programa (1. i 2. skupina) IV/1
    12 - 14 Matematika VI/B
    12 - 14 Principi fiziologije bilja Zavod
    14 - 16 Agroklimatologija - A, BZ, KA, PT VI/B
    16 - 18 Agroklimatologija - A, BZ, KA, PT VI/A
  Srijeda 9 - 12 Osnove krajobraznog planiranja (1. skupina) IV/1
    12 - 15 Osnove krajobraznog planiranja (2. skupina) IV/1
  Četvrtak 8 - 10 Plan sadnje i primjena bilja u krajobraznom oblikovanju (2. skupina) Crtaonica
    8 - 10 Plan sadnje i primjena bilja u krajobraznom oblikovanju (1. skupina) IV/C
    10 - 12 Plan sadnje i primjena bilja u krajobraznom oblikovanju IV/C
    10 - 12 Razvoj oblikovanja krajobraza (1. skupina) krajobraz
    12 - 14 Razvoj oblikovanja krajobraza IV/C
    14 - 16 Razvoj oblikovanja krajobraza (2. skupina) krajobraz
  Petak 8 - 10 Uređenje gradskog krajobraza (1. skupina) IV/C
    10 - 12 Uređenje gradskog krajobraza IV/C
    10 - 12 Engleski jezik I IV/B
    12 - 14 Uređenje gradskog krajobraza (2. skupina) IV/C
  BS-Poljoprivredna tehnika
  Ponedjeljak 8 - 10 Agroklimatologija - A, BZ, KA, PT III/B
    10 - 12 Ukrasno bilje IV/57
    12 - 14 Agroklimatologija - A, BZ, KA, PT VI/A
    14 - 16 Osnove hidraulike i toplinske tehnike u poljoprivredi I/A
  Utorak 8 - 10 Osnove agrikulture - AE, PT III/C
    10 - 12 Osnove hidraulike i toplinske tehnike u poljoprivredi lab. vin. i teh.
    10 - 12 Obnovljivi izvori energije (2. skupina ) lab. teh.
    12 - 16 Održavanje poljoprivrednih strojeva i opreme IV/4
    16 - 18 Agroklimatologija - A, BZ, KA, PT VI/A
  Srijeda 8 - 12 Biomasa poljoprivrednih kultura prakt. spb.
    13 - 17 Obnovljivi izvori energije IV/2
  Četvrtak 8 - 12 Objekti i oprema u stočarstvu II/2
    12 - 14 Obnovljivi izvori energije (1. skupina ) lab. teh.
    12 - 16 Uvod u ekološku poljoprivredu-AE, PT IV/56
  Petak 8 - 10 Osnove agrikulture - AE, PT VI/A
    10 - 12 Engleski jezik I IV/B
 • MS 1. semestar
  MS-AE:Agroekologija
  Ponedjeljak 8 - 10 Postanak tla I/1
    10 - 14 Gnojiva i gnojidba IV/50
    14 - 16 Osnove biometrike ((vj.)) IV/57
  Utorak 8 - 10 Ekofiziologija IV/2
    10 - 12 Fizika tla III/B
    12 - 14 Kemija tla I/1
    14 - 15 Fizika tla (1. skupina) lab. ped.
    15 - 16 Fizika tla (2. skupina) lab. ped.
  Srijeda 13 - 15 Gnojiva i gnojidba (1. turnus) lab. ib.
    15 - 16 Studentska tribina - MS online
  Četvrtak 10 - 12 Osnove biometrike VI/B
    12 - 13 Kemija tla (1. skupina) lab. ped.
    13 - 14 Kemija tla (2. skupina) lab. ped.
    15 - 17 Mikrobna ekologija (1. turnus) lab. mikro.
  Petak 8 - 10 Mikrobna ekologija (1. turnus) lab. mikro.
    10 - 14 Mikrobna ekologija II/1
  MS-AE:Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi
  Ponedjeljak 8 - 10 Postanak tla I/1
    10 - 14 Gnojiva i gnojidba IV/50
  Utorak 8 - 9 Fizika tla (1. skupina) lab. ped.
    8 - 10 Ekofiziologija IV/2
    9 - 10 Fizika tla (2. skupina) lab. ped.
    10 - 12 Fizika tla III/B
    10 - 11 Kemija tla (1. skupina) lab. ped.
    11 - 12 Kemija tla (2. skupina) lab. ped.
    12 - 14 Kemija tla I/1
  Srijeda 13 - 15 Gnojiva i gnojidba (2. turnus) lab. ib.
    15 - 16 Studentska tribina - MS online
  Četvrtak 10 - 12 Osnove biometrike VI/B
    12 - 14 Osnove biometrike (vj.) IV/3
    15 - 17 Mikrobna ekologija (2. turnus) lab. mikro.
  Petak 8 - 10 Mikrobna ekologija (2. turnus) lab. mikro.
    10 - 14 Mikrobna ekologija II/1
  MS-Agrobiznis i ruralni razvitak
  Ponedjeljak 8 - 12 Projektni menadžment i projekti u agrobiznisu V/2
    12 - 14 Ruralna sociologija I/1
    14 - 16 Upravljanje troškovima u agrobiznisu V/2
  Utorak 8 - 12 Strateški menadžment u agrobiznisu Zavod
    12 - 14 Istraživanje tržišta V/2
    14 - 16 Istraživanje tržišta V/2
  Srijeda 8 - 12 Upravljanje ljudskim resursima u agrobiznisu Zavod
    12 - 14 Ruralna sociologija (1. skupina) IV/3
    14 - 16 Upravljanje troškovima u agrobiznisu III/C
    15 - 16 Studentska tribina - MS online
  Četvrtak 10 - 14 Agrarna i ruralna politika 2 V/2
  Petak 8 - 12 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (1. i 2. skupina) III/B
  MS-Biljne znanosti
  Ponedjeljak 10 - 14 Globalna ekologija II/1
    14 - 16 Biljna biokemija (turnusi) biok.lab.
  Utorak 8 - 10 Biljna biokemija (turnusi) biok.lab.
    10 - 12 Biljna biotehnologija lab. opl.
  Srijeda 8 - 12 Biljna biotehnologija III/A
    12 - 14 Osnove biometrike ((vj.)) IV/57
    15 - 16 Studentska tribina - MS online
  Četvrtak 10 - 12 Osnove biometrike VI/B
    12 - 14 Biljna biokemija III/B
  Petak 8 - 12 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (1. i 2. skupina) III/B
    12 - 14 Biljna biokemija III/A
  MS-Ekološka poljoprivreda i agroturizam
  Ponedjeljak 8 - 10 Prirodni neprijatelji i načela biološkog suzbijanja III/A
    10 - 14 Globalna ekologija II/1
  Utorak 8 - 10 Osnove biometrike ((vj.)) IV/56
    10 - 12 Prirodni neprijatelji i načela biološkog suzbijanja prakt. p. zool.
    12 - 16 Organsko-biološka proizvodnja povrća IV/56
    14 - 16 Organsko-biološka proizvodnja povrća (1. skupina) Vrt
  Srijeda 8 - 10 Organsko-biološka proizvodnja povrća (2. skupina) Vrt
    10 - 12 Načela integrirane zaštite bilja IV/2
    12 - 14 Načela integrirane zaštite bilja III/A
    15 - 16 Studentska tribina - MS online
  Četvrtak 10 - 12 Osnove biometrike VI/B
    12 - 14 Ruralni turizam IV/B
  Petak 8 - 12 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (1. i 2. skupina) III/B
    8 - 10 Ruralni turizam IV/2
  MS-Fitomedicina
  Ponedjeljak 8 - 10 Fitobakteriologija i fitovirologija (1. skupina) prak. fp.
    10 - 12 Specijalna herbologija (1. skupina) prakt. herb.
    10 - 12 Fitobakteriologija i fitovirologija (2. skupina) prak. fp.
    12 - 16 Specijalna herbologija IV/2
    16 - 18 Primijenjena entomologija III/B
  Utorak 8 - 10 Specijalna herbologija (2. skupina) prakt. herb.
    8 - 10 Fitomikologija (1. skupina) prak. fp.
    12 - 14 Fitomikologija (2. skupina) prak. fp.
    12 - 14 Specijalna herbologija (3. skupina) prakt. herb.
    14 - 16 Primijenjena entomologija (5. skupina) prakt. p. zool.
    14 - 16 Fitomikologija (3. skupina) prak. fp.
  Srijeda 8 - 10 Osnove biometrike ((vj.)) IV/57
    10 - 12 Načela integrirane zaštite bilja IV/2
    12 - 14 Načela integrirane zaštite bilja III/A
    15 - 16 Studentska tribina - MS online
  Četvrtak 8 - 10 Primijenjena entomologija III/C
    10 - 12 Osnove biometrike VI/B
    12 - 15 Fitomikologija III/C
    15 - 17 Primijenjena entomologija (1. skupina) prakt. p. zool.
  Petak 8 - 11 Fitobakteriologija i fitovirologija III/C
    11 - 13 Primijenjena entomologija (2. skupina) prakt. p. zool.
    12 - 14 Fitobakteriologija i fitovirologija (3. skupina) prak. fp.
    13 - 15 Primijenjena entomologija (3. skupina) prakt. p. zool.
    15 - 17 Primijenjena entomologija (4. skupina) prakt. p. zool.
  MS-Genetika i oplemenjivanje životinja
  Ponedjeljak 8 - 12 Citologija op. st.
    12 - 16 Molekularna genetika životinja op. st.
  Utorak 8 - 12 Varijabilnost Y kromosoma i mtDNA op. st.
  Srijeda 8 - 10 Uvod u SAS i R op. st.
    10 - 12 Biometrika i planiranje istraživanja na životinjama II/2
    15 - 16 Studentska tribina - MS online
  Četvrtak 8 - 10 Uvod u SAS i R op. st.
    10 - 12 Biometrika i planiranje istraživanja na životinjama III/C
  Petak 8 - 10 Molekularna genetika životinja (2 skupina) lab. gen.
    10 - 12 Varijabilnost Y kromosoma i mtDNA (2 skupina) lab. gen.
  MS-H:Povrćarstvo
  Ponedjeljak 8 - 12 Biološki i ekološki čimbenici uzgoja povrća Vrt
  Utorak 8 - 10 Biljna biokemija (turnusi) biok.lab.
    10 - 12 Osnove biometrike ((vj.)) IV/56
    12 - 16 Organsko-biološka proizvodnja povrća IV/56
  Srijeda 8 - 10 Principi i perspektive ishrane u hortikulturi lab. ib.
    12 - 16 Principi i perspektive ishrane u hortikulturi III/B
    15 - 16 Studentska tribina - MS online
  Četvrtak 10 - 12 Organsko-biološka proizvodnja povrća Vrt
    12 - 14 Biljna biokemija III/B
  Petak 10 - 12 Osnove biometrike VI/B
    12 - 14 Biljna biokemija III/A
  MS-Hranidba životinja i hrana
  Ponedjeljak 8 - 12 Opća hranidba životinja I/A
    12 - 14 Hranidba preživača (2. skupina) I/A
    14 - 16 Hranidba preživača Zavod
  Utorak 10 - 12 Hrana za životinje II/A
    12 - 14 Hrana za životinje II/2
  Srijeda 15 - 16 Studentska tribina - MS online
  Četvrtak 8 - 10 Biokemija - odabrana poglavlja I/A
    12 - 14 Biologija probave i metabolizam I/1
  Petak 8 - 10 Kemija i kontrola hrane za životinje IV/56
    10 - 12 Hranidba preživača I/A
    12 - 16 Metode vrednovanja hrane za životinje IV/57
  MS-H:Ukrasno bilje
  Ponedjeljak 12 - 14 Fiziološki aspekti uzgoja cvjećarskih kultura (1. skupina) Crtaonica
    14 - 18 Okolišni čimbenici u ukrasnoj hortikulturi IV/4
  Utorak 10 - 12 Osnove biometrike ((vj.)) IV/56
    12 - 14 Principi i perspektive ishrane u hortikulturi (1. skupina (1-10)) lab. ib.
    14 - 16 Okolišni čimbenici u ukrasnoj hortikulturi (1. skupina) IV/57
    16 - 18 Okolišni čimbenici u ukrasnoj hortikulturi (2. skupina) Ured
  Srijeda 8 - 10 Biljna biokemija (turnusi) biok.lab.
    10 - 12 Biljna biokemija (turnusi) biok.lab.
    12 - 16 Principi i perspektive ishrane u hortikulturi III/B
    15 - 16 Studentska tribina - MS online
  Četvrtak 12 - 14 Biljna biokemija III/B
    14 - 16 Fiziološki aspekti uzgoja cvjećarskih kultura (2. skupina) Ured
  Petak 10 - 12 Osnove biometrike VI/B
    12 - 14 Biljna biokemija III/A
    14 - 18 Fiziološki aspekti uzgoja cvjećarskih kultura IV/C
  MS-H:Vinogradarstvo i vinarstvo
  Ponedjeljak 8 - 10 Osnove biometrike ((vj.)) V/1
    10 - 12 Biologija i ekologija vinove loze VII/1
    12 - 16 Ampelografija VII/1
  Utorak 8 - 10 Tehnologija vina (1. i 2. skupina) Jazbina
    8 - 10 Principi i perspektive ishrane u hortikulturi (1. skupina (1-10)) lab. ib.
    12 - 14 Ampelografija (1. skupina) Jazbina
    14 - 16 Ampelografija (2. skupina) Jazbina
  Srijeda 8 - 10 Biljna biokemija (turnusi) biok.lab.
    10 - 12 Biljna biokemija (turnusi) biok.lab.
    12 - 16 Principi i perspektive ishrane u hortikulturi III/B
    15 - 16 Studentska tribina - MS online
  Četvrtak 12 - 14 Biljna biokemija III/B
    14 - 16 Principi i perspektive ishrane u hortikulturi (2. skupina (11-20)) lab. ib.
  Petak 8 - 10 Tehnologija vina VII/1
    10 - 12 Osnove biometrike VI/B
    12 - 14 Biljna biokemija III/A
  MS-H:Voćarstvo
  Ponedjeljak 8 - 12 Primijenjene tehnologije uzgoja voća knj. voć
    12 - 16 Rasadničarstvo voćarskih kultura knj. voć
  Utorak 8 - 10 Biljna biokemija (turnusi) biok.lab.
    10 - 12 Osnove biometrike ((vj.)) IV/56
  Srijeda 8 - 10 Principi i perspektive ishrane u hortikulturi lab. ib.
    12 - 16 Principi i perspektive ishrane u hortikulturi III/B
    15 - 16 Studentska tribina - MS online
  Četvrtak 12 - 14 Biljna biokemija III/B
  Petak 10 - 12 Osnove biometrike VI/B
    12 - 14 Biljna biokemija III/A
  MS-Krajobrazna arhitektura
  Ponedjeljak 9 - 11 Krajobrazno planiranje - Studio (1. skupina) IV/1
    11 - 13 Krajobrazno planiranje - Studio (2. skupina) IV/1
    13 - 14 Urbanističko planiranje IV/C
    14 - 16 Urbanističko planiranje IV/C
  Utorak 8 - 12 Ekološka psihologija IV/B
    12 - 14 Krajobrazno planiranje - Studio Crtaonica
  Srijeda 9 - 11 Krajobrazno oblikovanje - studio 1 (1. skupina) Crtaonica
    11 - 13 Krajobrazno oblikovanje - studio 1 Crtaonica
    13 - 15 Krajobrazno oblikovanje - studio 1 (2. skupina) Crtaonica
    15 - 16 Studentska tribina - MS online
  Četvrtak 12 - 16 Teorija zaštitnog planiranja Crtaonica
  MS-Mediteranska poljoprivreda
  Ponedjeljak 13 - 18 Nastava iz Med-Polj m. vjećnica
  Utorak 12 - 18 Nastava iz Med-Polj VII/1
  Srijeda 12 - 18 Nastava iz Med-Polj VII/1
  Četvrtak 12 - 18 Nastava iz Med-Polj VII/1
  Petak 12 - 18 Nastava iz Med-Polj VII/1
  MS-Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi
  Ponedjeljak 13 - 17 Nastava MS-OIEP II/A
  Utorak 12 - 16 Nastava MS-OIEP II/A
  Srijeda 12 - 16 Nastava MS-OIEP II/A
  Četvrtak 12 - 16 Nastava MS-OIEP II/A
  Petak 12 - 16 Nastava MS-OIEP II/A
  MS-Proizvodnja i prerada mesa
  Ponedjeljak 8 - 12 Uzgoj goveda i sustavi proizvodnje goveđeg mesa spec. st.
  Srijeda 8 - 12 Uzgoj ovaca i sustavi proizvodnje ovčjeg mesa spec. st.
    12 - 16 Uzgoj i sustavi proizvodnje mesa peradi i jaja I/A
    15 - 16 Studentska tribina - MS online
  Četvrtak 8 - 10 Biokemija - odabrana poglavlja I/A
    12 - 14 Biologija probave i metabolizam I/1
  Petak 8 - 10 Uzgoj koza i sustavi proizvodnje kozjeg mesa spec. st.
    10 - 14 Osnove rasta domaćih životinja spec. st.
  MS-Proizvodnja i prerada mlijeka
  Ponedjeljak 8 - 10 Mljekarska mikrobiologija II/A
    10 - 12 Mljekarska mikrobiologija Zavod
    12 - 14 Hranidba preživača (2. skupina) I/A
  Utorak 8 - 10 Kemija i fizika mlijeka II/A
  Srijeda 8 - 10 Kemija i fizika mlijeka lab. mlijeko
    10 - 12 Biometrika i planiranje istraživanja na životinjama II/2
    12 - 14 Biometrika i planiranje istraživanja na životinjama II/2
    15 - 16 Studentska tribina - MS online
  Četvrtak 8 - 10 Biokemija - odabrana poglavlja I/A
    14 - 16 Biologija laktacije op. st.
  Petak 8 - 10 Hranidba preživača (1. skupina) I/A
    10 - 12 Hranidba preživača I/A
    12 - 14 Biometrika i planiranje istraživanja na životinjama IV/1
  MS-PT:Mehanizacija
  Ponedjeljak 12 - 14 Matematika 2 V/2
  Utorak 8 - 12 Poljoprivredna tehnika 2 IV/3
    12 - 16 Poljoprivredno inženjerstvo IV/3
  Srijeda 8 - 11 Izabrana poglavlja procesne tehnike IV/50
    12 - 14 Osnove biometrike ((vj.)) IV/57
    14 - 16 Izabrana poglavlja procesne tehnike lab. teh.
    15 - 16 Studentska tribina - MS online
  Četvrtak 8 - 10 Hidraulički pneumatski sustavi u poljoprivedi lab. vin. i teh.
  Petak 10 - 12 Osnove biometrike VI/B
  MS-PT:Melioracije
  Ponedjeljak 12 - 14 Matematika 2 V/2
  Utorak 8 - 12 Poljoprivredna tehnika 2 IV/3
    12 - 16 Poljoprivredno inženjerstvo IV/3
  Srijeda 8 - 11 Izabrana poglavlja procesne tehnike IV/50
    12 - 14 Osnove biometrike ((vj.)) IV/57
    14 - 16 Izabrana poglavlja procesne tehnike lab. teh.
    15 - 16 Studentska tribina - MS online
  Četvrtak 8 - 10 Hidraulički pneumatski sustavi u poljoprivedi lab. vin. i teh.
  Petak 10 - 12 Osnove biometrike VI/B
  MS-Ribarstvo i lovstvo
  Ponedjeljak 8 - 12 Opća hranidba životinja I/A
    12 - 18 Limnologija i oceanologija (1. i 2. skupina) Bijela vila
  Utorak 12 - 14 Lov Bijela vila
    14 - 16 Ihtiologija (2. skupina) Bijela vila
  Srijeda 8 - 12 Biljne vrste u lovištu IV/3
    12 - 14 Biljne vrste u lovištu (1. skupina) prakt. spb.
    14 - 16 Lov Lovište
    15 - 16 Studentska tribina - MS online
  Četvrtak 8 - 12 Ihtiologija (1. skupina) Bijela vila
    12 - 16 Biologija i ekologija divljači Bijela vila
    12 - 14 Biologija probave i metabolizam I/1
    12 - 15 Info sustavi u poljoprivredi Zavod
 • MS 3. semestar
  MS-AE:Agroekologija
  Ponedjeljak 8 - 10 Ishrana bilja i kvaliteta hrane (1. skupina) lab. ib.
    8 - 11 Energetska iskoristivost biomase i biogoriva IV/B
    8 - 12 Gospodarenje melioracijskim sustavima Zavod
    10 - 14 Globalna ekologija II/1
    12 - 16 Kvaliteta i zaštita tla knj. ped.
    14 - 18 Bakteriologija i mikologija u biotehnologiji IV/50
  Utorak 8 - 12 Geomorfologija knj. ped.
    12 - 16 Gospodarenje u ekološki osjetljivim područjima IV/2
    17 - 19 Genetički modificirane biljke u proizvodnji hrane PBF/5
  Srijeda 8 - 10 Bakteriologija i mikologija u biotehnologiji (2. turnus) lab. mikro.
    12 - 14 Gospodarenje u ekološki osjetljivim područjima lab. OPB
    12 - 16 Sanacija i obnova oštećenih tala IV/50
    12 - 14 Interakcije herbicida u tlu prakt. herb.
  Četvrtak 8 - 12 Ishrana bilja i kvaliteta hrane IV/57
    10 - 12 Energetska iskoristivost biomase i biogoriva lab. teh.
    12 - 14 Ishrana bilja i kvaliteta hrane (2. skupina) lab. ib.
    14 - 16 GIS i prirodni resursi IV/1
  Petak 8 - 10 Energetska iskoristivost biomase i biogoriva lab. teh.
    12 - 14 Engleski jezik II IV/4
    12 - 16 Zaštita okoliša od suvišnih voda knj.mel.
  MS-AE:Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi
  Ponedjeljak 8 - 10 Ishrana bilja i kvaliteta hrane (1. skupina) lab. ib.
    8 - 11 Energetska iskoristivost biomase i biogoriva IV/B
    10 - 14 Globalna ekologija II/1
    14 - 18 Bakteriologija i mikologija u biotehnologiji IV/50
  Utorak 12 - 16 Gospodarenje u ekološki osjetljivim područjima IV/2
    17 - 19 Genetički modificirane biljke u proizvodnji hrane PBF/5
  Srijeda 8 - 10 Bakteriologija i mikologija u biotehnologiji (2. turnus) lab. mikro.
    12 - 14 Gospodarenje u ekološki osjetljivim područjima lab. OPB
    12 - 16 Sanacija i obnova oštećenih tala IV/50
    16 - 18 Genetički modificirane biljke u proizvodnji hrane PBF/5
  Četvrtak 8 - 12 Ishrana bilja i kvaliteta hrane IV/57
    12 - 14 Ishrana bilja i kvaliteta hrane (2. skupina) lab. ib.
  Petak 8 - 10 Energetska iskoristivost biomase i biogoriva lab. teh.
    12 - 14 Engleski jezik II IV/4
  MS-Agrobiznis i ruralni razvitak
  Ponedjeljak 10 - 14 Globalna ekologija II/1
    12 - 14 Regionalni marketing Zavod
  Utorak 8 - 12 Poljoprivredno savjetodavstvo i komunikacije V/2
    12 - 16 Socioekonomske i rodne analize Zavod
  Srijeda 8 - 12 Ekonomika infrastrukture u agrobiznisu V/2
    12 - 14 Financijski menadžment u agrobiznisu Zavod
    14 - 16 Primjena marketinga i inovacije u agrobiznisu Zavod
  Četvrtak 8 - 12 Upravljanje rizikom u poljoprivredi Zavod
    12 - 15 Info sustavi u poljoprivredi Zavod
    14 - 18 Ponašanje potrošača na tržištima hrane V/2
  Petak 8 - 10 Fondovi EU i ruralni razvoj V/2
    12 - 14 Engleski jezik II IV/4
  MS-Biljne znanosti
  Ponedjeljak 8 - 12 Alternativne oranične kulture i sustavi proizvodnje prakt. spb.
    8 - 12 Oplemenjivanje bilja za ekološku poljoprivredu knj. opl.
  Utorak 8 - 12 Krmne kulture prakt. spb.
    10 - 14 Kvantitativna genetika u biljnim znanostima knj. opl.
    12 - 16 Zrnate mahunarke u ratarstvu prakt. spb.
  Srijeda 8 - 12 Biljne vrste u lovištu IV/3
    12 - 14 Načela integrirane zaštite bilja III/A
    12 - 14 Načela integrirane zaštite bilja prakt. p. zool.
    12 - 14 Biljne vrste u lovištu (1. skupina) prakt. spb.
    14 - 18 Proizvodnja i prerada ljekovitih i aromatičnih kultura II/2
  Četvrtak 8 - 10 Daljinska istraživanja u poljoprivredi knj. spb.
    10 - 14 Korjenasto-gomoljaste kulture 312
    12 - 14 Biljne vrste u lovištu (2. skupina) prakt. spb.
    14 - 16 Biljne vrste u lovištu (3. skupina) prakt. spb.
  Petak 8 - 12 Uljarice knj. spb.
    12 - 14 Engleski jezik II IV/4
    12 - 16 Molekularno oplemenjivanje bilja knj. opl.
  MS-Ekološka poljoprivreda i agroturizam
  Ponedjeljak 8 - 12 Ekološki postupci u doradi i skladištenju ratarskih proizvoda IV/56
    8 - 11 Energetska iskoristivost biomase i biogoriva IV/B
    10 - 12 Ekološki postupci u doradi i skladištenju ratarskih proizvoda lab. teh.
    12 - 14 Ekološki postupci u doradi i skladištenju ratarskih proizvoda lab. teh.
    12 - 14 Ruralna sociologija I/1
    14 - 16 Prerada voća i povrća lab. vin. i teh.
  Utorak 8 - 11 Ekološko maslinarstvo IV/57
    8 - 10 Prerada voća i povrća I/1
    8 - 12 Krmne kulture prakt. spb.
    11 - 13 Repelentno i insekticidno bilje I/A
    12 - 16 Gospodarenje u ekološki osjetljivim područjima IV/2
    12 - 16 Ekološko maslinarstvo (skupine) lab. voć.
    14 - 16 Lovstvo III/B
  Srijeda 8 - 12 Biljne vrste u lovištu IV/3
    12 - 14 Gospodarenje u ekološki osjetljivim područjima lab. OPB
    12 - 14 Ruralna sociologija (1. skupina) IV/3
    14 - 18 Proizvodnja i prerada ljekovitih i aromatičnih kultura II/2
  Četvrtak 8 - 10 Proizvodnja i prerada jestivih i ljekovitih gljiva II/A
    10 - 12 Energetska iskoristivost biomase i biogoriva lab. teh.
    10 - 12 Proizvodnja i prerada jestivih i ljekovitih gljiva lab. vin. i teh.
    12 - 16 Samonikle biljne vrste i uporabna vrijednost II/2
    16 - 18 Samonikle biljne vrste i uporabna vrijednost II/2
  Petak 8 - 10 Lovstvo Lovište
    10 - 12 Lovstvo Lovište
    12 - 14 Engleski jezik II IV/4
  MS-Fitomedicina
  Ponedjeljak 8 - 10 Prirodni neprijatelji i načela biološkog suzbijanja III/A
    10 - 13 Poljoprivredno savjetodavstvo u fitomedicini II/A
    12 - 16 Specijalna herbologija IV/2
    12 - 14 Biljna karantena knj. zool.
    12 - 14 Biljna karantena lab. zool.
  Utorak 8 - 16 Zaštita uskladištenih poljoprivrednih proizvoda od štetočinja lab. zool.
    8 - 10 Zaštita uskladištenih poljoprivrednih proizvoda od štetočinja (1. skupina) IV/50
    10 - 12 Forenzična entomologija (2. skupina) knj. zool.
    12 - 14 Zaštita uskladištenih poljoprivrednih proizvoda od štetočinja (2. skupina) IV/50
    12 - 16 Organsko-biološka proizvodnja povrća IV/56
    14 - 16 Organsko-biološka proizvodnja povrća Vrt
  Srijeda 8 - 12 Biljna biotehnologija III/A
    8 - 10 Ekologija korova prakt. herb.
    10 - 12 Legislativa u zaštiti bilja prakt. herb.
    10 - 12 Laboratorijske tehnike u fitopatologiji III/C
    10 - 12 Laboratorijske tehnike u fitopatologiji (1. skupina) prak. fp.
    12 - 14 Biljna biotehnologija lab. opl.
    12 - 14 Laboratorijske tehnike u fitopatologiji (2. skupina) prak. fp.
    12 - 14 Interakcije herbicida u tlu prakt. herb.
    14 - 16 Laboratorijske tehnike u fitopatologiji (3. skupina) prak. fp.
    14 - 16 Specijalna herbologija (2. skupina) prakt. herb.
  Četvrtak 8 - 10 Prirodni neprijatelji i načela biološkog suzbijanja IV/3
    10 - 12 Forenzična entomologija IV/B
    12 - 14 Specijalna herbologija (1. skupina) prakt. herb.
    14 - 16 GIS i prirodni resursi IV/1
  Petak 8 - 12 Fitofarmacija u hortikulturi II/2
    8 - 12 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (1. i 2. skupina) III/B
    12 - 14 Specijalna herbologija (3. skupina) prakt. herb.
    12 - 14 Engleski jezik II IV/4
    14 - 16 Ekologija štetnika i načela prognoze knj. zool.
  MS-Genetika i oplemenjivanje životinja
  Ponedjeljak 12 - 16 Oplemenjivanje životinja III/C
  Utorak 12 - 14 Programiranje u programima SAS i R op. st.
  Srijeda 8 - 12 Upravljanje reprodukcijom domaćih životinja I/1
  Četvrtak 8 - 10 Biokemija - odabrana poglavlja I/A
    10 - 12 Genetika mesa op. st.
    12 - 14 Pisanje i izlaganje znanstvenog rada op. st.
    12 - 16 Biologija i ekologija divljači Bijela vila
  Petak 8 - 12 Kvantitativna genetika op. st.
    12 - 14 Engleski jezik II IV/4
    12 - 14 Programiranje u programima SAS i R op. st.
    14 - 16 Genetika i oplemenjivanje medonosnih pčela Bijela vila
  MS-H:Povrćarstvo
  Utorak 10 - 12 Agrobiotopi zaštićenih prostora Vrt
    12 - 14 Hidroponski uzgoj povrća i cvijeća Vrt
    14 - 16 GIS u ekologiji bilja Zavod
  Srijeda 8 - 12 Biljna biotehnologija III/A
    8 - 12 Fiziološki procesi ubranog voća i povrća lab. vin. i teh.
    12 - 14 Načela integrirane zaštite bilja prakt. p. zool.
    12 - 14 Načela integrirane zaštite bilja III/A
    12 - 14 Biljna biotehnologija lab. opl.
  Četvrtak 8 - 10 Proizvodnja i prerada jestivih i ljekovitih gljiva II/A
    10 - 14 Korjenasto-gomoljaste kulture 312
    10 - 12 Proizvodnja i prerada jestivih i ljekovitih gljiva lab. vin. i teh.
    12 - 16 Samonikle biljne vrste i uporabna vrijednost II/2
    16 - 18 Samonikle biljne vrste i uporabna vrijednost II/2
  Petak 8 - 12 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (1. i 2. skupina) III/B
    8 - 12 Fitofarmacija u hortikulturi II/2
    12 - 14 Engleski jezik II IV/4
  MS-Hranidba životinja i hrana
  Utorak 8 - 12 Krmne kulture prakt. spb.
    14 - 18 Uzgoj i korištenje vodne peradi i nojeva spec. st.
  Srijeda 8 - 12 Upravljanje reprodukcijom domaćih životinja I/1
    12 - 14 Hranidba goveda u proizvodnji mesa Ured
    14 - 16 Kinetika probave hrane u životinja V/2
  Četvrtak 10 - 12 Precizna hranidba ovaca i koza II/A
    12 - 14 Pisanje i izlaganje znanstvenog rada op. st.
  Petak 8 - 12 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (1. i 2. skupina) III/B
    8 - 12 Uljarice knj. spb.
    12 - 14 Engleski jezik II IV/4
  MS-H:Ukrasno bilje
  Utorak 8 - 12 Tehnologija dorade i skladištenje cvijeća V/1
    12 - 14 Dorada hortikulturnih sirovina za dekorativnu primjenu lab. vin. i teh.
    12 - 14 Tehnologija dorade i skladištenje cvijeća lab. teh.
    12 - 14 Hidroponski uzgoj povrća i cvijeća Vrt
    14 - 16 GIS u ekologiji bilja Zavod
    15 - 17 Uređenje interijera biljem Crtaonica
  Srijeda 8 - 12 Oplemenjivanje biljnih vrsta za ornamentalnu primjenu knj. opl.
    8 - 12 Biljna biotehnologija III/A
    12 - 14 Biljna biotehnologija lab. opl.
    12 - 14 Dorada hortikulturnih sirovina za dekorativnu primjenu lab. vin. i teh.
    14 - 18 Proizvodnja i prerada ljekovitih i aromatičnih kultura II/2
  Četvrtak 8 - 10 Ukrasne voćne vrste Zavod
    10 - 14 Proizvodnja jagodastog voća knj. voć
    10 - 12 Uvod u hortikulturnu terapiju IV/3
    12 - 16 Samonikle biljne vrste i uporabna vrijednost II/2
    16 - 18 Samonikle biljne vrste i uporabna vrijednost II/2
  Petak 8 - 12 Samoniklo voće V/1
    8 - 12 Fitofarmacija u hortikulturi II/2
    10 - 12 Bolesti ukrasnog bilja prak. fp.
    12 - 14 Engleski jezik II IV/4
    12 - 14 Bolesti ukrasnog bilja IV/56
  MS-H:Vinogradarstvo i vinarstvo
  Ponedjeljak 12 - 16 Tehnika u voćarstvu i vinogradarstvu IV/3
  Utorak 8 - 11 Ekološko maslinarstvo IV/57
    10 - 12 Senzorna svojstva i ocjenjivanje vina VII/1
    12 - 16 Ekološko maslinarstvo (skupine) lab. voć.
    14 - 16 GIS u ekologiji bilja Zavod
  Srijeda 8 - 12 Biljna biotehnologija III/A
    8 - 10 Senzorna svojstva i ocjenjivanje vina Jazbina
    10 - 12 Projektiranje vinograda i vinarija VII/1
    12 - 14 Načela integrirane zaštite bilja prakt. p. zool.
    12 - 14 Biljna biotehnologija lab. opl.
    12 - 14 Načela integrirane zaštite bilja III/A
    12 - 14 Kakvoća rakija od grožđa i drugog voća Lab. VV
    14 - 17 Vinogradarstvo i vina svijeta (1. i 2. skupina) Jazbina
  Četvrtak 8 - 10 Znanstvena dostignuća u vinogradarstvu i vinarstvu VII/1
    10 - 12 Fiziologija dozrijevanja grožđa VII/1
    12 - 16 Vinogradarstvo i vina svijeta I/A
  Petak 8 - 12 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (1. i 2. skupina) III/B
    8 - 12 Fitofarmacija u hortikulturi II/2
    10 - 12 Kakvoća rakija od grožđa i drugog voća VII/1
    12 - 14 Engleski jezik II IV/4
  MS-H:Voćarstvo
  Ponedjeljak 12 - 16 Tehnika u voćarstvu i vinogradarstvu IV/3
  Utorak 8 - 11 Ekološko maslinarstvo IV/57
    12 - 16 Ekološko maslinarstvo (skupine) lab. voć.
    14 - 16 GIS u ekologiji bilja Zavod
  Srijeda 8 - 10 Specifičnosti tehnologije čuvanja i pakiranja voća V/1
    11 - 15 Komunikacijski sustavi Zavod
    12 - 14 Kakvoća rakija od grožđa i drugog voća Lab. VV
    12 - 14 Načela integrirane zaštite bilja prakt. p. zool.
    12 - 14 Načela integrirane zaštite bilja III/A
  Četvrtak 10 - 14 Proizvodnja jagodastog voća knj. voć
    14 - 16 GMO u proizvodnji hrane Zavod
  Petak 8 - 12 Samoniklo voće V/1
    8 - 12 Fitofarmacija u hortikulturi II/2
    8 - 12 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (1. i 2. skupina) III/B
    10 - 12 Kakvoća rakija od grožđa i drugog voća VII/1
    12 - 14 Engleski jezik II IV/4
  MS-Krajobrazna arhitektura
  Utorak 12 - 14 Etika okoliša FIL
    14 - 16 Kultura građenja IV/C
  Srijeda 8 - 10 Uređivanje voda Zavod
    11 - 15 Arhitektonsko projektiranje - Studio krajobraz
  Četvrtak 8 - 10 Krš kao prostorni fenomen krajobraz
    10 - 12 Uređenje ruralnog krajobraza IV/1
    14 - 16 Uređenje ruralnog krajobraza IV/C
  Petak 9 - 13 Arhitektonsko projektiranje - Studio krajobraz
    12 - 14 Engleski jezik II IV/4
    14 - 16 Psihologija ekološki održivog ponašanja Crtaonica
  MS-Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi
  Ponedjeljak 12 - 15 Nastava MS-OIEP V/1
  Utorak 12 - 15 Nastava MS-OIEP V/1
  Srijeda 12 - 15 Nastava MS-OIEP V/1
  Četvrtak 12 - 15 Nastava MS-OIEP V/1
  Petak 12 - 15 Nastava MS-OIEP V/1
  MS-Proizvodnja i prerada mesa
  Ponedjeljak 8 - 11 Proizvodnja mesa divljači knj spec. st.
    8 - 12 Zdravstveni aspekti proizvodnje mesa i mlijeka Ured
    12 - 16 Toplinski obrađeni mesni proizvodi spec. st.
  Utorak 8 - 10 Sustavi proizvodnje i prerade mesa kopitara spec. st.
    10 - 14 Fermentirani mesni proizvodi spec. st.
    14 - 16 Sustavi proizvodnje i prerade mesa kopitara prak.prer.mesa
  Srijeda 8 - 12 Upravljanje reprodukcijom domaćih životinja I/1
    10 - 12 Biometrika i planiranje istraživanja na životinjama II/2
    12 - 15 Senzorska analiza mesa i mesnih proizvoda Ured
  Četvrtak 8 - 10 Fermentirani mesni proizvodi prak.prer.mesa
    10 - 12 Alternativni uzgoji svinja spec. st.
    10 - 12 Genetika mesa op. st.
    10 - 12 Biometrika i planiranje istraživanja na životinjama III/C
    12 - 14 Toplinski obrađeni mesni proizvodi prak.prer.mesa
    14 - 17 Uzgoj i sustavi proizvodnje mesa vodne peradi spec. st.
  Petak 8 - 10 Hranidba preživača (1. skupina) I/A
    10 - 12 Hranidba preživača I/A
    12 - 16 Molekularna genetika u animalnoj proizvodnji Zavod
    12 - 14 Engleski jezik II IV/4
  MS-Proizvodnja i prerada mlijeka
  Ponedjeljak 8 - 12 Proizvodnja mlijeka i mesa kopitara Zavod
  Srijeda 8 - 12 Fermentirana mlijeka II/A
    12 - 16 Genotipovi i selekcija u proizvodnji mlijeka Ured
    12 - 16 Senzorno ocjenjivanje mlijeka i mliječnih proizvoda k. mljekarstvo
  Četvrtak 8 - 12 Tehnologija proizvodnje sladoleda k. mljekarstvo
  Petak 8 - 12 Tehnologija proizvodnje vrhnja, maslaca i mliječnih deserata II/A
    12 - 14 Engleski jezik II IV/4
  MS-PT:Mehanizacija
  Ponedjeljak 8 - 12 Ekološki postupci u doradi i skladištenju ratarskih proizvoda IV/56
    10 - 12 Ekološki postupci u doradi i skladištenju ratarskih proizvoda lab. teh.
    12 - 14 Ekološki postupci u doradi i skladištenju ratarskih proizvoda lab. teh.
    12 - 16 Tehnika u voćarstvu i vinogradarstvu IV/3
  Utorak 8 - 16 Zaštita uskladištenih poljoprivrednih proizvoda od štetočinja lab. zool.
    8 - 10 Zaštita uskladištenih poljoprivrednih proizvoda od štetočinja (1. skupina) IV/50
    8 - 12 Tehnologija dorade i skladištenje cvijeća V/1
    12 - 14 Zaštita uskladištenih poljoprivrednih proizvoda od štetočinja (2. skupina) IV/50
  Srijeda 8 - 10 Tehnologija dorade i skladištenje cvijeća lab. teh.
    8 - 12 Automatizacija poljoprivrednih procesa I/A
    13 - 17 Hlađenje i rashladni sustavi u poljoprivredi Zavod
  Petak 12 - 16 Gospodarenje otpadom iz poljoprivrede lab. teh.
    12 - 14 Engleski jezik II IV/4
  MS-PT:Melioracije
  Ponedjeljak 8 - 12 Gospodarenje melioracijskim sustavima Zavod
  Utorak 10 - 12 Fizika tla III/B
    14 - 15 Fizika tla lab. ped.
  Srijeda 8 - 12 Automatizacija poljoprivrednih procesa I/A
    10 - 12 Hidrotehnika u poljoprivredi V/1
    12 - 16 Sanacija i obnova oštećenih tala IV/50
    13 - 17 Hlađenje i rashladni sustavi u poljoprivredi Zavod
  Četvrtak 13 - 15 Hidrotehnika u poljoprivredi knj.mel.
  Petak 8 - 12 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (1. i 2. skupina) III/B
    12 - 14 Engleski jezik II IV/4
  MS-Ribarstvo i lovstvo
  Ponedjeljak 8 - 12 Nove tehnologije u akvakulturi Bijela vila
    8 - 12 Proizvodnja mlijeka i mesa kopitara Zavod
    10 - 14 Globalna ekologija II/1
    12 - 16 Molekularna genetika životinja op. st.
  Utorak 8 - 12 Ekološka psihologija IV/B
    8 - 12 Varijabilnost Y kromosoma i mtDNA op. st.
    12 - 16 Gospodarenje u ekološki osjetljivim područjima IV/2
    14 - 18 Uzgoj i korištenje vodne peradi i nojeva spec. st.
  Srijeda 8 - 10 Tehnologija prerade akvatičnih organizama i mesa divljači Bijela vila
    12 - 16 Sportski i rekreacijski ribolov Ured
    12 - 14 Gospodarenje u ekološki osjetljivim područjima lab. OPB
  Petak 8 - 10 Hranidba preživača (1. skupina) I/A
    8 - 10 Tehnologija prerade akvatičnih organizama i mesa divljači Bijela vila
    8 - 12 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (1. i 2. skupina) III/B
    10 - 12 Hranidba preživača I/A
    12 - 14 Engleski jezik II IV/4
 • Inter-EnAgro
  1. semestar
  Ponedjeljak 9 - 12 Quantitative methods for agriculture and environment science Dep
    12 - 16 Environmental soil science prakt. spb.
  Srijeda 8 - 10 Agroclimatology and climate change VII/1
    10 - 12 Mineralogy and petrology knj.mel.
    12 - 14 Agri-environmental law and policy Dep
  Četvrtak 9 - 13 Hydrology and water resources Dep
    14 - 18 Analytical chemistry and laboratory methods Dep
  3. semestar
  Ponedjeljak 10 - 12 Environmental risk analysis and management Dep
    12 - 14 Livestock production and the environment Dep
  Utorak 8 - 12 Aquatic ecosystems and biodiversity Dep
    12 - 14 Water management in agriculture Dep
  Srijeda 8 - 12 Field crops management Dep
    12 - 14 Plant pest management Dep
  Četvrtak 12 - 14 Spatial analysis and GIS Dep
    14 - 16 Herbicides Dep
  Petak 8 - 10 Management of plant diseases Dep

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.