Akademska godina 2020/2021

Vrijedi od: 03.05.2021.

 • Bs 2. semestar
  BS-Agrarna ekonomika
  Ponedjeljak 8 - 11 Osnove botanike (skupine) I/2
    14 - 17 Osnove fitomedicine online
  Utorak 8 - 12 Ratarstvo-AE online
    12 - 16 Uvod u makroekonomiku online
  Srijeda 11 - 12 Tjelesna i zdravstvena kultura 2  
    12 - 16 Osnove fitomedicine (skupine) IV/50
  Četvrtak 8 - 10 Osnove voćarstva i vinogradarstva online
    10 - 14 Osnove stočarstva-AE, PT online
    14 - 16 Osnove botanike online
  Petak 8 - 12 Osnove voćarstva i vinogradarstva (skupine) I/A
    12 - 16 Ratarstvo-AE IV/50
  BS-Agroekologija
  Ponedjeljak 8 - 12 Pedologija-A, BZ, EP, H lab. ped.
  Utorak 8 - 12 Temelji uzgoja bilja online
    12 - 15 Ishrana bilja online
  Srijeda 8 - 10 Fiziologija bilja ((1-18)) I/2
    10 - 12 Fiziologija bilja ((19-36)) I/2
    10 - 14 Ishrana bilja (turnusi) lab. ib.
    12 - 14 Fiziologija bilja ((37-55)) I/2
  Četvrtak 8 - 10 Poljoprivredne melioracije (1. skupina) IV/4
    10 - 12 Poljoprivredne melioracije (2. skupina) IV/4
    12 - 14 Poljoprivredne melioracije (3. skupina) IV/4
    14 - 15 Tjelesna i zdravstvena kultura 2  
  Petak 8 - 10 Fiziologija bilja online
    10 - 13 Pedologija-A, BZ, EP, H online
    13 - 16 Poljoprivredne melioracije online
  BS-Animalne znanosti
  Ponedjeljak 8 - 10 Biometrika online
    11 - 13 Biometrika (1 skupina) VI/A
    13 - 15 Biometrika (2 skupina) VI/A
    15 - 17 Biometrika (3 skupina) VI/A
  Utorak 8 - 10 Fiziologija i anatomija životinja online
    10 - 14 Opća reprodukcija online
  Srijeda 8 - 12 Fiziologija i anatomija životinja online
    12 - 16 Animalna genetika online
  Četvrtak 8 - 10 Animalna genetika (1. skupina) VI/B
    10 - 12 Animalna genetika (2. skupina) VI/B
    14 - 16 Osnove botanike online
  Petak 8 - 10 Osnove botanike (turnusi) I/2
    11 - 12 Tjelesna i zdravstvena kultura 2  
    13 - 15 Osnove botanike (turnusi) I/2
    15 - 17 Animalna genetika (3. skupina) II/2
  BS-Biljne znanosti
  Ponedjeljak 8 - 10 Poljoprivredne melioracije (1. skupina) IV/4
    10 - 12 Poljoprivredne melioracije (2. skupina) IV/4
    12 - 16 Pedologija-A, BZ, EP, H (turnusi) lab. ped.
  Utorak 8 - 12 Temelji uzgoja bilja online
    12 - 15 Ishrana bilja online
  Srijeda 8 - 10 Poljoprivredne melioracije (3. skupina) IV/4
    10 - 12 Poljoprivredne melioracije (4. skupina) IV/4
    12 - 13 Tjelesna i zdravstvena kultura 2  
    15 - 18 Poljoprivredne melioracije online
  Četvrtak 8 - 10 Fiziologija bilja ((1-18)) I/2
    10 - 14 Ishrana bilja (turnusi) lab. ib.
    10 - 12 Fiziologija bilja ((19-36)) I/2
    12 - 14 Fiziologija bilja ((37-55)) I/2
  Petak 8 - 10 Fiziologija bilja online
    10 - 13 Pedologija-A, BZ, EP, H online
  BS-Ekološka poljoprivreda
  Ponedjeljak 8 - 11 Ishrana bilja (turnusi) lab. ib.
    11 - 13 Fiziologija bilja ((1-17)) I/2
    13 - 15 Poljoprivredne melioracije (1. skupina) IV/4
    13 - 15 Fiziologija bilja ((18-34)) I/2
  Utorak 8 - 12 Temelji uzgoja bilja online
    12 - 15 Ishrana bilja online
  Srijeda 8 - 12 Pedologija-A, BZ, EP, H (turnusi) lab. ped.
    12 - 14 Poljoprivredne melioracije (2. skupina) IV/4
    15 - 18 Poljoprivredne melioracije online
  Četvrtak 13 - 14 Tjelesna i zdravstvena kultura 2  
  Petak 8 - 10 Fiziologija bilja online
    10 - 13 Pedologija-A, BZ, EP, H online
  BS-Fitomedicina
  Ponedjeljak 8 - 12 Osnove povrćarstva online
    12 - 14 Osnove proizvodnje ratarskih kultura online
    14 - 16 Specijalna zoologija online
  Utorak 8 - 10 Osnove povrćarstva (3. skupina) IV/B
    8 - 10 Osnove proizvodnje ratarskih kultura (1. skupina) prakt. spb.
    8 - 10 Specijalna zoologija (2. skupina) II/2
    10 - 12 Specijalna zoologija (1. skupina) IV/B
    10 - 12 Osnove proizvodnje ratarskih kultura (2. skupina) prakt. spb.
    12 - 14 Fiziologija bilja ((1-18)) I/2
    12 - 14 Osnove povrćarstva (2. skupina) IV/B
    14 - 16 Fiziologija bilja ((19-36)) I/2
    16 - 18 Fiziologija bilja ((37-54)) I/2
  Srijeda 8 - 10 Specijalna zoologija (3. skupina) II/A
    8 - 10 Osnove proizvodnje ratarskih kultura (4. skupina) prakt. spb.
    10 - 12 Specijalna zoologija (4. skupina) II/A
    10 - 12 Osnove proizvodnje ratarskih kultura (5. skupina) prakt. spb.
    12 - 14 Specijalna zoologija (5. skupina) II/A
    12 - 14 Osnove povrćarstva (1. skupina) IV/57
    14 - 15 Tjelesna i zdravstvena kultura 2  
  Četvrtak 8 - 10 Osnove voćarstva i vinogradarstva online
    12 - 16 Osnove voćarstva i vinogradarstva (skupine) IV/3
  Petak 8 - 10 Fiziologija bilja online
    10 - 13 Pedologija-A, BZ, EP, H online
    14 - 16 Osnove proizvodnje ratarskih kultura (3 skupina) VI/A
  BS-Hortikultura
  Ponedjeljak 8 - 10 Osnove fitomedicine (1. skupina) III/B
    10 - 12 Osnove fitomedicine (2. skupina) III/B
    14 - 17 Osnove fitomedicine online
  Utorak 8 - 10 Poljoprivredne melioracije (2. skupina) IV/4
    8 - 10 Fiziologija bilja ((1-17)) I/2
    10 - 12 Fiziologija bilja ((18-34)) I/2
    10 - 12 Poljoprivredne melioracije (1. skupina) IV/4
    12 - 15 Pedologija-A, BZ, EP, H (Turnusi) lab. ped.
  Srijeda 8 - 14 Smjernice ishrane bilja u hortikulturi lab. ib.
    14 - 15 Tjelesna i zdravstvena kultura 2  
  Četvrtak 8 - 11 Smjernice ishrane bilja u hortikulturi online
  Petak 8 - 10 Fiziologija bilja online
    10 - 13 Pedologija-A, BZ, EP, H online
    13 - 16 Poljoprivredne melioracije online
  BS-Krajobrazna arhitektura
  Utorak 8 - 14 Uvod u krajobrazno oblikovanje 2 (skupine) krajobraz
    16 - 18 Uvod u krajobrazno oblikovanje 2 online
  Srijeda 8 - 11 Krajobrazna ekologija online
    12 - 16 Povijest umjetnosti online
  Četvrtak 8 - 10 Fitocenologija II/1
    10 - 12 Pedologija krajobraza lab. ped.
    12 - 13 Tjelesna i zdravstvena kultura 2  
    15 - 19 Crtanje 2 ARH
  Petak 11 - 13 Fitocenologija online
    13 - 16 Pedologija krajobraza online
  BS-Poljoprivredna tehnika
  Ponedjeljak 8 - 11 Osnove fitofarmacije I/1
    11 - 15 Uređivanje proizvodnih površina online
  Utorak 8 - 10 Uređivanje proizvodnih površina III/B
    10 - 12 Ratarstvo-PT, EP III/B
    12 - 16 Osnove voćarstva i vinogradarstva (skupine) I/A
  Srijeda 8 - 11 Osnove proizvodnje povrća online
    13 - 14 Tjelesna i zdravstvena kultura 2  
    14 - 17 Osnove fitofarmacije prakt. p. zool.
  Četvrtak 8 - 10 Osnove voćarstva i vinogradarstva online
    10 - 14 Osnove stočarstva-AE, PT online
  Petak 8 - 12 Ratarstvo-PT, EP online
 • Bs 4. semestar
  BS-Agrarna ekonomika
  Ponedjeljak 10 - 11 Tjelesna i zdravstvena kultura 4  
  Utorak 10 - 12 Agrarna i ruralna politika 1 online
    12 - 16 Ekonomika i organizacija proizvodnje u poljoprivredi online
  Srijeda 8 - 12 Agrarna i ruralna politika 1 online
  Četvrtak 8 - 12 Menadžment i poduzetništvo u poljoprivredi online
  Petak 8 - 12 Marketing u poljoprivredi online
    12 - 16 Zadrugarstvo i poslovno povezivanje u agrobiznisu online
  BS-Agroekologija
  Ponedjeljak 8 - 12 Osnove stočarstva-EP, A online
    12 - 14 Metode i dijagnostika u ishrani bilja online
    14 - 17 Osnove fitomedicine online
  Utorak 8 - 10 Osnove fitomedicine (4. skupina) I/A
    10 - 12 Metode i dijagnostika u ishrani bilja (2. skupina) lab. ib.
    10 - 12 Osnove fitomedicine (1. skupina) II/2
    12 - 14 Metode i dijagnostika u ishrani bilja (3. skupina) lab. ib.
    12 - 14 Osnove fitomedicine (2. skupina) II/2
    14 - 16 Osnove fitomedicine (3. skupina) II/2
    14 - 16 Metode i dijagnostika u ishrani bilja (1. skupina) lab. ib.
    16 - 18 Metode i dijagnostika u ishrani bilja (4. skupina) lab. ib.
  Srijeda 8 - 10 Mikrobiologija i biokemija tla (1. skupina) lab. mikro.
    10 - 12 Mikrobiologija i biokemija tla (2. skupina) lab. mikro.
    12 - 14 Mikrobiologija i biokemija tla (3. skupina) lab. mikro.
    14 - 16 Mikrobiologija i biokemija tla (4. skupina) lab. mikro.
  Četvrtak 8 - 10 Mikrobiologija i biokemija tla (5. skupina) lab. mikro.
    11 - 12 Tjelesna i zdravstvena kultura 4  
  Petak 8 - 12 Mikrobiologija i biokemija tla online
    12 - 16 Poljoprivreda i okoliš online
  BS-Animalne znanosti
  Ponedjeljak 8 - 9 Uzgoj i korištenje konja online
    10 - 14 Ribarstvo online
  Utorak 8 - 11 Ribarstvo (skupine) online
    8 - 11 Uzgoj i korištenje svinja (skupine) IV/1
    11 - 12 Tjelesna i zdravstvena kultura 4  
    14 - 17 Uzgoj i korištenje svinja online
  Srijeda 8 - 10 Kakvoća i prerada mesa spec. st.
    10 - 12 Uzgoj i korištenje koza spec. st.
    12 - 16 Uzgoj i korištenje konja spec. st.
  Četvrtak 8 - 12 Kakvoća i prerada mesa online
    12 - 16 Uzgoj i korištenje koza online
    16 - 18 Pčelarstvo online
  Petak 8 - 10 Uzgoj i korištenje konja online
    12 - 18 Pčelarstvo pčelinjak
  BS-Biljne znanosti
  Ponedjeljak 8 - 12 Gospodarenje travnjacima II/2
    12 - 14 Gospodarenje travnjacima knj. spb.
  Utorak 8 - 10 Industrijsko bilje VI/B
    10 - 12 Industrijsko bilje (1 skupina) I/A
    12 - 15 Krmno bilje na oranicama prakt. spb.
  Srijeda 8 - 10 Krmno bilje na oranicama VI/B
    10 - 11 Tjelesna i zdravstvena kultura 4  
    12 - 14 Ratarske kulture VI/B
  Četvrtak 8 - 10 Ratarske kulture prakt. spb.
    10 - 13 Zaštita ratarskih kultura od štetočinja (skupine) prakt. p. zool.
    13 - 15 Industrijsko bilje (2 skupina) II/1
  Petak 8 - 11 Zaštita ratarskih kultura od štetočinja online
  BS-Ekološka poljoprivreda
  Ponedjeljak 8 - 12 Osnove stočarstva-EP, A online
    12 - 16 Izravna prodaja i prerada na seljačkom gospodarstvu online
  Utorak 8 - 12 Ekološko stočarstvo online
  Srijeda 10 - 14 Hranidba životinja online
  Četvrtak 9 - 10 Tjelesna i zdravstvena kultura 4  
  Petak 8 - 12 Organsko-biološki uzgoj voća online
  BS-Fitomedicina
  Ponedjeljak 8 - 10 Osnove herbologije online
    12 - 14 Poljoprivredna entomologija (1. skupina) prakt. p. zool.
    14 - 16 Poljoprivredna entomologija (2. skupina) prakt. p. zool.
  Utorak 8 - 10 Poljoprivredna entomologija (3. skupina) prakt. p. zool.
    10 - 12 Poljoprivredna entomologija (4. skupina) prakt. p. zool.
    12 - 14 Sredstva za suzbijanje biljnih patogena prak. fp.
    14 - 18 Osnove herbologije (1. i 2. skupina) prakt. herb.
  Srijeda 8 - 10 Primijenjena herbologija online
    10 - 14 Zoocidi online
    14 - 16 Herbicidi online
  Četvrtak 8 - 12 Biljni patogeni online
    12 - 14 Poljoprivredna entomologija online
    14 - 16 Sredstva za suzbijanje biljnih patogena online
  Petak 8 - 11 Herbicidi prakt. herb.
    12 - 13 Tjelesna i zdravstvena kultura 4  
    13 - 15 Osnove herbologije prakt. herb.
  BS-Hortikultura
  Ponedjeljak 8 - 10 Proizvodnja povrća (2. skupina) Vrt
    8 - 10 Vinogradarstvo 2 (1. skupina) Jazbina
    10 - 12 Vinogradarstvo 2 (2. skupina) Jazbina
    10 - 12 Proizvodnja povrća (1. skupina) Vrt
    13 - 14 Tjelesna i zdravstvena kultura 4  
  Utorak 8 - 12 Proizvodnja povrća online
    12 - 16 Cvjećarstvo 1 online
  Srijeda 8 - 11 Vinarstvo online
    12 - 18 Voćarstvo 2 lab. voć.
  Četvrtak 8 - 10 Vinogradarstvo 2 online
    10 - 13 Voćarstvo 2 online
  Petak 8 - 10 Vinarstvo (1. skupina) Lab. VV
    10 - 12 Vinarstvo (2. skupina) Lab. VV
    12 - 14 Vinarstvo (3 skupina) Lab. VV
  BS-Krajobrazna arhitektura
  Ponedjeljak 9 - 11 Krajobrazna tehnika online
    11 - 13 Oblikovanje otvorenog prostora 1 online
  Utorak 8 - 12 Osnove prostornog planiranja online
    12 - 16 Daljinska istraživanja u proučavanju krajobraza online
  Srijeda 8 - 10 Oblikovanje otvorenog prostora 1 (2 skupina) IV/C
    8 - 10 Krajobrazna tehnika (1 skupina) Crtaonica
    10 - 12 Oblikovanje otvorenog prostora 1 (1 skupina) IV/C
    10 - 12 Krajobrazna tehnika (2 skupina) Crtaonica
    12 - 14 Oblikovanje otvorenog prostora 1 (3 skupina) IV/C
    12 - 14 Krajobrazna tehnika (4 skupina) Crtaonica
    14 - 16 Krajobrazna tehnika Crtaonica
  Četvrtak 8 - 12 Parkovna dendrologija 2 online
  Petak 8 - 12 Analize krajobraza (skupine) IV/1
    13 - 14 Tjelesna i zdravstvena kultura 4  
  BS-Poljoprivredna tehnika
  Ponedjeljak 8 - 12 Neinvazivne metode u preradi poljoprivrednih proizvoda online
  Utorak 13 - 14 Tjelesna i zdravstvena kultura 4  
  Srijeda 8 - 12 Transport u poljoprivredi I/1
    12 - 16 Racionalno iskorištavanje poljoprivrednih strojeva I/1
  Četvrtak 8 - 12 Izvođenje melioracijskih sustava I/1
    12 - 16 Navodnjavanje I/1
  Petak 8 - 12 Ergonomija i zaštita na radu online
 • Bs 6. semestar
  BS-Agrarna ekonomika
  Ponedjeljak 8 - 12 Primjena ukrasnog bilja online
    8 - 12 Osnove povrćarstva online
    10 - 14 Ribarstvo online
    12 - 16 Izravna prodaja i prerada na seljačkom gospodarstvu online
    12 - 14 Vinogradarstvo 2 Jazbina
    16 - 18 Ekološko pčelarenje i pčele u ekosustavu online
  Utorak 8 - 12 Linearno programiranje u ekonomskim analizama online
    8 - 12 Gospodarenje travnjacima online
    12 - 14 E-marketing u agrobiznisu IV/1
    12 - 16 Osnove uzgoja aromatičnog i ljekovitog bilja online
    14 - 17 Uzgoj i korištenje svinja online
  Srijeda 8 - 12 Sigurnost hrane online
    8 - 10 Primijenjena herbologija online
    12 - 14 Govorničke vještine FIL
    12 - 14 E-marketing u agrobiznisu online
    13 - 15 Plivanje Bazen
  Četvrtak 8 - 10 Vinogradarstvo 2 online
    10 - 12 E-marketing u agrobiznisu IV/1
    10 - 13 Voćarstvo 2 online
    10 - 12 Osnove uzgoja aromatičnog i ljekovitog bilja Vrt
    12 - 14 Uzgoj i korištenje svinja IV/1
    12 - 17 Ekološko pčelarenje i pčele u ekosustavu pčelinjak
    14 - 16 Ribarstvo online
  Petak 8 - 12 Upravljanje farmom online
    12 - 16 Povijest poljoprivrede online
    12 - 16 Poljoprivreda i okoliš online
  BS-Agroekologija
  Ponedjeljak 8 - 12 Osnove povrćarstva online
    10 - 12 Etika korištenja životinja online
    12 - 16 Izravna prodaja i prerada na seljačkom gospodarstvu online
  Utorak 8 - 12 Ekologija staništa i biljnih zajednica online
    8 - 12 Gospodarenje travnjacima online
    12 - 16 Ekonomika i organizacija proizvodnje u poljoprivredi online
  Srijeda 8 - 10 Krmno bilje na oranicama online
    8 - 12 Sigurnost hrane online
    12 - 16 Biodiverzitet Jadrana i kopnenih voda online
    13 - 15 Plivanje Bazen
    14 - 16 Ratarske kulture online
  Četvrtak 12 - 14 Ratarske kulture prakt. spb.
    14 - 16 Biodiverzitet Jadrana i kopnenih voda Bijela vila
  Petak 8 - 10 Krmno bilje na oranicama prakt. spb.
    12 - 16 Povijest poljoprivrede online
    12 - 16 Izvorne pasmine i njihova zaštita online
  BS-Animalne znanosti
  Ponedjeljak 10 - 12 Etika korištenja životinja online
    12 - 16 Uzgoj i korištenje kunića online
  Utorak 8 - 10 Prerada mesa na OPG-u online
    8 - 12 Sportski i rekreacijski ribolov online
    8 - 12 Kinologija online
    12 - 16 Animalna higijena s etologijom i DDD-om online
  Srijeda 8 - 12 Sigurnost hrane online
    10 - 12 Osnove laktacije i strojne mužnje online
    12 - 14 Struktura i analiza animalnog genoma online
    12 - 16 Biodiverzitet Jadrana i kopnenih voda online
    13 - 15 Plivanje Bazen
  Četvrtak 8 - 12 Uzgoj Avertebrata online
    8 - 12 Prerada mlijeka na OPG online
    8 - 10 Struktura i analiza animalnog genoma online
    12 - 14 Kinologija online
    14 - 16 Biodiverzitet Jadrana i kopnenih voda Bijela vila
  Petak 8 - 12 Upravljanje farmom online
    10 - 12 Konzerviranje krme online
    12 - 16 Povijest poljoprivrede online
    12 - 16 Mikrobiologija u animalnoj proizvodnji online
    12 - 16 Izvorne pasmine i njihova zaštita online
  BS-Biljne znanosti
  Ponedjeljak 12 - 16 Ljekovito, aromatično i medonosno bilje online
    14 - 17 Osnove fitomedicine online
    16 - 18 Ekološko pčelarenje i pčele u ekosustavu online
  Utorak 8 - 12 Proizvodnja povrća online
    12 - 16 Ekonomika i organizacija proizvodnje u poljoprivredi online
    14 - 17 Uzgoj i korištenje svinja online
  Srijeda 13 - 15 Plivanje Bazen
  Četvrtak 8 - 10 Ljekovito, aromatično i medonosno bilje II/2
    10 - 12 Osnove fitomedicine III/A
    12 - 14 Uzgoj i korištenje svinja IV/1
    12 - 17 Ekološko pčelarenje i pčele u ekosustavu pčelinjak
  Petak 12 - 16 Povijest poljoprivrede online
    12 - 16 Zadrugarstvo i poslovno povezivanje u agrobiznisu online
  BS-Ekološka poljoprivreda
  Ponedjeljak 8 - 12 Osnove povrćarstva online
    8 - 12 Osnove herbologije online
    8 - 12 Ekološko travnjaštvo online
    12 - 16 Ljekovito, aromatično i medonosno bilje online
    14 - 17 Osnove fitomedicine online
    16 - 18 Ekološko pčelarenje i pčele u ekosustavu online
  Utorak 12 - 16 Ekonomika i organizacija proizvodnje u poljoprivredi online
  Srijeda 12 - 16 Agrarna i ruralna politika 1 online
    13 - 15 Plivanje Bazen
  Četvrtak 8 - 10 Ljekovito, aromatično i medonosno bilje II/2
    12 - 17 Ekološko pčelarenje i pčele u ekosustavu pčelinjak
  Petak 8 - 12 Upravljanje farmom online
    12 - 16 Povijest poljoprivrede online
  BS-Fitomedicina
  Utorak 8 - 12 Temelji uzgoja bilja online
  Srijeda 8 - 12 Zaštićeni prostori online
    12 - 16 Specijalna fitopatologija online
  Četvrtak 12 - 14 Zaštićeni prostori Vrt
    12 - 14 Zaštita voćaka i vinove loze od štetočinja (skupine) IV/B
    13 - 15 Zaštita ratarskih kultura od štetočinja (skupine) prakt. p. zool.
  Petak 8 - 11 Zaštita ratarskih kultura od štetočinja online
    11 - 14 Zaštita voćaka i vinove loze od štetočinja online
  BS-Hortikultura
  Ponedjeljak 8 - 12 Primjena ukrasnog bilja online
    8 - 12 Osnove herbologije online
  Utorak 8 - 12 Temelji uzgoja bilja online
    12 - 16 Osnove uzgoja aromatičnog i ljekovitog bilja online
  Srijeda 8 - 12 Zaštićeni prostori online
    12 - 14 Oprašivanje bilja pomoću insekata online
    13 - 15 Plivanje Bazen
  Četvrtak 8 - 10 Ljekovito, aromatično i medonosno bilje II/2
    8 - 10 Zaštita povrća i ukrasnog bilja od štetočinja prak. fp.
    10 - 12 Osnove ukrasnih i sportskih travnjaka online
    10 - 12 Osnove uzgoja aromatičnog i ljekovitog bilja Vrt
    12 - 14 Zaštićeni prostori Vrt
    14 - 16 Zaštita voćaka i vinove loze od štetočinja IV/B
  Petak 8 - 11 Zaštita povrća i ukrasnog bilja od štetočinja online
    11 - 14 Zaštita voćaka i vinove loze od štetočinja online
    12 - 16 Povijest poljoprivrede online
  BS-Krajobrazna arhitektura
  Ponedjeljak 10 - 12 Obilježja i primjena cvjetnih vrsta online
    12 - 16 Tipologija krajobraza IV/1
    13 - 17 Značaj ishrane bilja u krajobraznoj arhitekturi online
  Utorak 10 - 14 Održavanje i njega zelenih površina online
  Srijeda 12 - 14 Govorničke vještine FIL
  Četvrtak 8 - 9 Značaj ishrane bilja u krajobraznoj arhitekturi lab. ib.
    9 - 14 Zaštita okoliša i krajobraza IV/C
    10 - 12 Osnove ukrasnih i sportskih travnjaka online
  Petak 8 - 12 Konstrukcije i materijali u krajobraznoj arhitekturi (skupine) krajobraz
    12 - 16 Poljoprivreda i okoliš online
    13 - 16 Konstrukcije i materijali u krajobraznoj arhitekturi online
  BS-Poljoprivredna tehnika
  Ponedjeljak 8 - 12 Razvoj strojeva i opreme u poljoprivredi I/A
    8 - 12 Strojevi i metode za aplikaciju pesticida online
    16 - 18 Ekološko pčelarenje i pčele u ekosustavu online
  Utorak 8 - 10 Ekonomika nabave i korištenja poljoprivredne tehnike online
    8 - 12 Ekološko stočarstvo online
    12 - 16 Tehnološki postupci obrade hortikulturnih sirovina online
    12 - 16 Tehnike u održivim agroekosustavima online
  Srijeda 8 - 10 Krmno bilje na oranicama online
  Petak 8 - 10 Krmno bilje na oranicama prakt. spb.
    10 - 12 Tehnološki postupci obrade hortikulturnih sirovina lab. vin. i teh.
    12 - 16 Poljoprivreda i okoliš online
 • Ms 2. semestar
  MS-AE:Agroekologija
  Ponedjeljak 8 - 12 Precizna poljoprivreda online
    12 - 14 Rizosferna ekologija online
    14 - 16 Ishrana bilja u zaštićenim prostorima online
    16 - 18 Diplomski rad - seminar online
  Utorak 8 - 12 Mikrobna raznolikost prirodnih i antropogenih ekoloških sustava II/1
    12 - 14 Laboratorijske metode i upravljanje podacima II/1
  Srijeda 8 - 12 Korisne asocijacije biljaka i mikroorganizama III/B
    12 - 15 Molekularne metode u mikrobnoj agroekologiji online
    14 - 16 Eksperimentalni dizajn online
    16 - 18 Meliorativna pedologija online
  Četvrtak 8 - 12 Sistematika tla IV/57
    8 - 12 Europska unija i zajednička poljoprivredna politika IV/B
    12 - 14 Korištenje i zaštita voda I/A
    14 - 16 Laboratorijske metode i upravljanje podacima lab. mel.
  Petak 8 - 12 Marketing u poljoprivredi online
    8 - 10 Korištenje i zaštita voda II/1
    10 - 12 Meliorativna pedologija knj. ped.
    10 - 12 Mikrobna raznolikost prirodnih i antropogenih ekoloških sustava lab. mikro.
    12 - 14 Laboratorijske metode i upravljanje podacima lab. mel.
    14 - 16 Ishrana bilja u zaštićenim prostorima lab. ib.
  MS-AE:Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi
  Ponedjeljak 8 - 12 Mikrobiologija namirnica online
    12 - 14 Rizosferna ekologija online
    16 - 18 Diplomski rad - seminar online
  Utorak 8 - 12 Mikrobna raznolikost prirodnih i antropogenih ekoloških sustava II/1
    12 - 14 Laboratorijske metode i upravljanje podacima II/1
  Srijeda 8 - 12 Korisne asocijacije biljaka i mikroorganizama III/B
    12 - 15 Molekularne metode u mikrobnoj agroekologiji online
  Četvrtak 8 - 12 Sistematika tla IV/57
    8 - 12 Europska unija i zajednička poljoprivredna politika IV/B
    12 - 14 Mikrobiologija namirnica lab. mikro.
    14 - 18 Molekularne metode u mikrobnoj agroekologiji lab. mikro.
  Petak 8 - 10 Korištenje i zaštita voda II/1
    10 - 12 Laboratorijske metode i upravljanje podacima lab. mel.
    10 - 12 Mikrobna raznolikost prirodnih i antropogenih ekoloških sustava lab. mikro.
    12 - 14 Korištenje i zaštita voda IV/3
    14 - 16 Laboratorijske metode i upravljanje podacima lab. mel.
  MS-Agrobiznis i ruralni razvitak
  Ponedjeljak 8 - 10 Studiji slučaja u agrobiznisu online
    10 - 12 Ekonomika resursa u agrobiznisu online
    12 - 14 Diplomski rad - seminar online
  Utorak 8 - 12 Poslovna statistika II online
    12 - 14 Ekonomija rada u poljoprivredi online
    14 - 18 Sociologija održivih zajednica online
  Srijeda 8 - 12 Ruralni razvoj V/1
    12 - 16 Poljoprivreda, gospodarski rast i razvitak IV/B
  Četvrtak 8 - 12 Europska unija i zajednička poljoprivredna politika IV/B
    12 - 16 Opskrbni lanci u agrobiznisu online
  Petak 8 - 12 Operacijska istraživanja u agrobiznisu V/2
    12 - 16 Međunarodno poslovanje u agrobiznisu IV/B
  MS-Biljne znanosti
  Ponedjeljak 8 - 12 Duhan i hmelj knj. spb.
    10 - 12 Populacijska genetika u oplemenjivanju bilja knj. opl.
    12 - 14 Oplemenjivanje na otpornost na štetočinje i abiotske stresove knj. opl.
    16 - 18 Diplomski rad - seminar online
  Utorak 8 - 12 Travnjaštvo online
    8 - 10 Formiranje prinosa ratarskih kultura online
    10 - 12 Oplemenjivanje oraničnih kultura online
    12 - 14 Konzerviranje voluminozne krme online
    14 - 16 Oplemenjivanje voćaka i vinove loze online
  Srijeda 8 - 12 Očuvanje biljnih genetskih izvora online
    8 - 12 Med i drugi pčelinji proizvodi online
    8 - 12 Sigurnost hrane online
    8 - 12 Žitarice-zrnate škrobnate kulture online
    12 - 16 Sjemenarstvo oraničnih kultura online
    14 - 16 Eksperimentalni dizajn online
    14 - 16 Sportska rekreacija u ruralnom turizmu online
    14 - 18 Oplemenjivanje na otpornost na štetočinje i abiotske stresove online
  Četvrtak 8 - 12 Europska unija i zajednička poljoprivredna politika IV/B
    8 - 10 Oplemenjivanje vrtlarskih kultura knj. opl.
    10 - 12 Predivo bilje knj. spb.
    12 - 16 Poljoprivredna fitocenologija IV/50
  Petak 8 - 12 Molekularna raznolikost i evolucija online
    10 - 12 Biljna genetika knj. opl.
    12 - 16 Oplemenjivanje vrtlarskih kultura online
    12 - 14 Populacijska genetika u oplemenjivanju bilja online
  MS-Ekološka poljoprivreda i agroturizam
  Ponedjeljak 8 - 10 Ekološko vinogradarstvo IV/56
    10 - 14 Marketing u ruralnom turizmu IV/B
    10 - 14 Ribarstvo online
    12 - 16 Ljekovito, aromatično i medonosno bilje online
  Utorak 8 - 12 Razvojni projekti u ruralnom turizmu IV/56
    8 - 12 Travnjaštvo online
    12 - 16 Poljoprivreda, turizam i ekonomski razvoj IV/56
  Srijeda 8 - 12 Med i drugi pčelinji proizvodi online
    8 - 12 Sigurnost hrane online
    12 - 14 Alternativni uzgoji peradi online
    14 - 16 Sportska rekreacija u ruralnom turizmu online
  Četvrtak 8 - 12 Europska unija i zajednička poljoprivredna politika IV/B
    14 - 16 Diplomski rad - seminar online
  Petak 12 - 14 Ljekovito, aromatično i medonosno bilje IV/56
    12 - 16 Izvorne pasmine i njihova zaštita online
  MS-Fitomedicina
  Srijeda 8 - 12 Menadžment i poduzetništvo u poljoprivredi IV/50
  Četvrtak 8 - 16 Nastava MS-FM III/B
    16 - 18 Diplomski rad - seminar online
  Petak 8 - 16 Nastava MS-FM III/B
  MS-Genetika i oplemenjivanje životinja
  Utorak 8 - 12 Kinologija online
    8 - 12 Kinologija online
    12 - 14 Primijenjena analiza prostornih podataka u R-u online
  Srijeda 8 - 12 Populacijska genetika IV/56
    12 - 14 Primijenjena analiza prostornih podataka u R-u IV/56
    16 - 18 Diplomski rad - seminar online
  Četvrtak 8 - 12 Endokrinologija i biologija spolnih organa IV/56
    12 - 16 Konzervacijska genetika IV/56
    14 - 16 Kinologija online
  Petak 8 - 12 Molekularna raznolikost i evolucija online
    12 - 14 Nutrigenomika životinja online
    14 - 16 Fiziologija stresa i adaptacija online
  MS-H:Povrćarstvo
  Ponedjeljak 8 - 12 Suvremena tehnologija uzgoja povrća IV/57
    12 - 14 Oplemenjivanje na otpornost na štetočinje i abiotske stresove knj. opl.
    12 - 16 Ljekovito, aromatično i medonosno bilje online
    14 - 16 Ishrana bilja u zaštićenim prostorima online
  Utorak 8 - 12 Kvaliteta voća, povrća i prerađevina online
    12 - 16 Tehnološki postupci obrade hortikulturnih sirovina online
    14 - 16 Zaštićeni prostori Vrt
    16 - 18 Diplomski rad - seminar online
  Srijeda 8 - 12 Zaštićeni prostori online
    10 - 12 Programiranje i projektiranje sustava navodnjavanja IV/57
    12 - 16 Tehnika u uzgoju povrća i ukrasnog bilja online
    14 - 18 Oplemenjivanje na otpornost na štetočinje i abiotske stresove online
    14 - 16 Eksperimentalni dizajn online
  Četvrtak 8 - 10 Instrumentalne metode kemijske analize lab. kemija
    10 - 12 Oplemenjivanje vrtlarskih kultura knj. opl.
    10 - 12 Programiranje i projektiranje sustava navodnjavanja online
    15 - 17 Instrumentalne metode kemijske analize I/A
  Petak 8 - 12 Molekularna raznolikost i evolucija online
    8 - 12 Suvremena proizvodnja aromatičnog i ljekovitog bilja IV/56
    10 - 12 Biljna genetika knj. opl.
    12 - 16 Oplemenjivanje vrtlarskih kultura online
    12 - 14 Ljekovito, aromatično i medonosno bilje IV/56
    12 - 14 Ishrana bilja u zaštićenim prostorima lab. ib.
  MS-Hranidba životinja i hrana
  Ponedjeljak 8 - 12 Hranidba svinja II/A
    14 - 16 Zdravstveni aspekti hranidbe životinja online
  Utorak 8 - 12 Hranidba peradi i kunića II/A
  Srijeda 8 - 12 Sigurnost hrane online
    12 - 14 Alternativni uzgoji peradi online
    16 - 18 Diplomski rad - seminar online
  Četvrtak 8 - 12 Tehnika proizvodnje hrane za životinje II/A
    12 - 16 Hranidba konja i kućnih ljubimaca II/A
  Petak 8 - 12 Marketing u poljoprivredi online
    12 - 16 Hranidba u akvakulturi online
  MS-H:Ukrasno bilje
  Ponedjeljak 12 - 14 Rijetka i ugrožena flora Hrvatske online
    16 - 18 Principi i metode determinacije biljaka online
  Utorak 8 - 12 Cvjećarstvo 2 IV/57
    12 - 14 Programiranje i projektiranje sustava navodnjavanja IV/57
    16 - 18 Diplomski rad - seminar online
  Srijeda 8 - 12 Trajnice u sustavu gradskog zelenila online
    8 - 12 Očuvanje biljnih genetskih izvora online
    14 - 16 Eksperimentalni dizajn online
  Četvrtak 8 - 12 Ukrasne biljne vrste ruralnih vrtova online
    8 - 10 Instrumentalne metode kemijske analize lab. kemija
    10 - 12 Programiranje i projektiranje sustava navodnjavanja online
    12 - 16 Parkovna dendrologija 2 IV/57
    15 - 17 Instrumentalne metode kemijske analize I/A
  Petak 8 - 12 Suvremena proizvodnja aromatičnog i ljekovitog bilja IV/56
  MS-H:Vinogradarstvo i vinarstvo
  Ponedjeljak 8 - 10 Ekološko vinogradarstvo online
    12 - 16 Planiranje tehnike u podrumarstvu online
    12 - 14 Rijetka i ugrožena flora Hrvatske online
  Utorak 8 - 12 Kemija mošta i vina VII/1
    14 - 16 Bolesti vinove loze prak. fp.
    14 - 16 Oplemenjivanje voćaka i vinove loze online
  Srijeda 10 - 12 Tehnologija proizvodnje grožđa II/1
    12 - 14 Programiranje i projektiranje sustava navodnjavanja I/A
    12 - 14 Proizvodnja stolnog grožđa II/1
    12 - 16 Tehnika u uzgoju povrća i ukrasnog bilja online
    16 - 18 Diplomski rad - seminar online
  Četvrtak 8 - 12 Lozno rasadničarstvo online
    8 - 10 Instrumentalne metode kemijske analize lab. kemija
    10 - 12 Programiranje i projektiranje sustava navodnjavanja online
    12 - 15 Bolesti vinove loze online
    15 - 17 Instrumentalne metode kemijske analize I/A
  Petak 8 - 12 Molekularna raznolikost i evolucija online
    8 - 12 Suvremena proizvodnja aromatičnog i ljekovitog bilja IV/56
    10 - 12 Biljna genetika knj. opl.
    12 - 16 Maslinarstvo online
  MS-H:Voćarstvo
  Ponedjeljak 8 - 12 Suptropsko voćarstvo online
    12 - 14 Rijetka i ugrožena flora Hrvatske online
    14 - 16 Ishrana bilja u zaštićenim prostorima online
    16 - 18 Principi i metode determinacije biljaka online
  Utorak 8 - 12 Kvaliteta voća, povrća i prerađevina online
    12 - 16 Tehnološki postupci obrade hortikulturnih sirovina online
    14 - 16 Oplemenjivanje voćaka i vinove loze online
  Srijeda 8 - 12 Kontinentalno voćarstvo online
    14 - 16 Eksperimentalni dizajn online
    16 - 18 Diplomski rad - seminar online
  Četvrtak 8 - 12 Temelji voćarstva I/A
    10 - 12 Programiranje i projektiranje sustava navodnjavanja online
    12 - 14 Oplemenjivanje vrtlarskih kultura knj. opl.
    14 - 16 Ishrana bilja u zaštićenim prostorima lab. ib.
  Petak 8 - 12 Molekularna raznolikost i evolucija online
    12 - 16 Oplemenjivanje vrtlarskih kultura online
    12 - 16 Maslinarstvo online
  MS-Krajobrazna arhitektura
  Ponedjeljak 8 - 10 Teorija krajobraznog oblikovanja krajobraz
    8 - 10 Zaštitno okolišno planiranje - Studio (2 skupina) IV/1
    10 - 12 Zaštitno okolišno planiranje - Studio (1 skupina) IV/1
    10 - 12 Teorija krajobraznog oblikovanja krajobraz
    12 - 14 Zaštitno okolišno planiranje - Studio IV/C
    16 - 18 Teorija krajobraznog oblikovanja online
  Utorak 8 - 12 Elementi i dinamika krajobraza online
    15 - 19 Razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora online
  Srijeda 8 - 12 Zaštita prirode online
    8 - 12 Trajnice u sustavu gradskog zelenila online
    8 - 12 Primijenjena vegetacijska ekologija online
    12 - 14 Diplomski rad - seminar online
    14 - 18 Biljna raznolikost Hrvatske online
  Četvrtak 8 - 10 Tendencije u suvremenoj krajobraznoj arhitekturi (1 skupina) online
    10 - 12 Tendencije u suvremenoj krajobraznoj arhitekturi (2 skupina) online
    14 - 16 Tendencije u suvremenoj krajobraznoj arhitekturi online
  Petak 8 - 12 Krajobrazno oblikovanje - studio 2 (skupine) IV/C
    13 - 15 Krajobrazno oblikovanje - studio 2 online
  MS-Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi
  Ponedjeljak 13 - 16 Nastava MS-OIEP III/C
  Utorak 13 - 16 Nastava MS-OIEP III/C
  Srijeda 13 - 16 Nastava MS-OIEP III/C
  Četvrtak 13 - 16 Nastava MS-OIEP III/C
  Petak 13 - 16 Nastava MS-OIEP III/C
  MS-Proizvodnja i prerada mesa
  Ponedjeljak 8 - 12 Uzgoj svinja i sustavi proizvodnje svinjskog mesa IV/50
  Utorak 8 - 12 Objekti i oprema u tehnologiji mesa IV/50
  Srijeda 8 - 12 Ponašanje i dobrobit životinja za proizvodnju mesa online
    12 - 14 Alternativni uzgoji peradi online
  Četvrtak 8 - 12 Ocjena i kakvoća trupova i mesa IV/50
    17 - 19 Diplomski rad - seminar online
  Petak 12 - 14 Zaštićene oznake kvalitete mesa i mesnih proizvoda online
    14 - 16 Fiziologija stresa i adaptacija online
  MS-Proizvodnja i prerada mlijeka
  Ponedjeljak 11 - 16 Nastava MS-PiP mlijeka V/1
  Utorak 8 - 13 Nastava MS-PiP mlijeka V/1
  Srijeda 12 - 16 Nastava MS-PiP mlijeka V/1
  Četvrtak 8 - 13 Nastava MS-PiP mlijeka V/1
    17 - 19 Diplomski rad - seminar online
  MS-PT:Mehanizacija
  Ponedjeljak 8 - 12 Precizna poljoprivreda online
    12 - 16 Planiranje tehnike u podrumarstvu online
    16 - 18 Diplomski rad - seminar online
  Utorak 8 - 12 Kvaliteta voća, povrća i prerađevina online
    12 - 16 Strojevi i oprema u mlinarstvu online
  Srijeda 12 - 16 Tehnika u uzgoju povrća i ukrasnog bilja online
    14 - 16 Eksperimentalni dizajn online
  Četvrtak 8 - 12 Tehnika proizvodnje hrane za životinje II/A
    12 - 16 Tehnologija i organizacija transportnih sustava u poljoprivredi II/2
  Petak 8 - 12 Metode ocjene tehničkih značajki poljoprivrednih strojeva online
    12 - 16 Samokretni poljoprivredni strojevi online
  MS-PT:Melioracije
  Ponedjeljak 8 - 12 Precizna poljoprivreda online
    16 - 18 Diplomski rad - seminar online
  Utorak 12 - 14 Programiranje i projektiranje sustava navodnjavanja lab. mel.
    14 - 16 Meliorativna pedologija knj. ped.
  Srijeda 8 - 12 Odvodnja II/2
    12 - 14 Korištenje i zaštita voda II/2
    16 - 18 Meliorativna pedologija online
  Četvrtak 8 - 12 Sistematika tla IV/57
    10 - 12 Programiranje i projektiranje sustava navodnjavanja online
  Petak 8 - 12 Vodni režim supstrata u zaštićenom prostoru II/2
    8 - 10 Korištenje i zaštita voda II/1
    12 - 16 Poljoprivreda i okoliš online
  MS-Ribarstvo i lovstvo
  Ponedjeljak 8 - 10 Lovno gospodarenje online
    10 - 12 Ekonomika resursa u agrobiznisu online
    10 - 14 Lovno gospodarenje (skupine) Lovište
  Utorak 8 - 12 Kinologija online
    12 - 16 Poljoprivreda, turizam i ekonomski razvoj IV/56
  Srijeda 8 - 12 Populacijska genetika IV/56
    8 - 12 Zaštita prirode online
    8 - 12 Ribolov online
    12 - 16 Biodiverzitet Jadrana i kopnenih voda online
    12 - 14 Alternativni uzgoji peradi online
    16 - 18 Diplomski rad - seminar online
  Četvrtak 8 - 12 Uzgoj Avertebrata online
    10 - 12 Korištenje i zaštita voda V/1
    12 - 16 Akvakultura online
    14 - 16 Kinologija online
    16 - 18 Diplomski rad - seminar online
  Petak 8 - 10 Korištenje i zaštita voda II/1
    12 - 16 Hranidba u akvakulturi online
 • Ms 4. semestar
  MS-AE:Agroekologija
  Ponedjeljak 10 - 12 Biogeokemija metala u tlu Zavod
  MS-AE:Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi
  Ponedjeljak 10 - 12 Primijenjena analiza podataka Zavod
  MS-Ekološka poljoprivreda i agroturizam
  Četvrtak 8 - 12 Ukrasne biljne vrste ruralnih vrtova online
  MS-Fitomedicina
  Utorak 14 - 16 Oplemenjivanje voćaka i vinove loze online
  MS-Hranidba životinja i hrana
  Utorak 8 - 12 Travnjaštvo online
  MS-H:Ukrasno bilje
  Srijeda 12 - 16 Tehnika u uzgoju povrća i ukrasnog bilja online
  MS-Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi
  Ponedjeljak 9 - 12 Nastava MS-OIEP III/C
  Utorak 9 - 12 Nastava MS-OIEP III/C
  Srijeda 9 - 12 Nastava MS-OIEP III/C
  Četvrtak 9 - 12 Nastava MS-OIEP III/C
  Petak 9 - 12 Nastava MS-OIEP III/C
  MS-Proizvodnja i prerada mlijeka
  Petak 8 - 12 Marketing u poljoprivredi online
 • Inter-EnAgro
  2. semestar
  Ponedjeljak 8 - 12 Applied plant nutrition knj.mel.
    12 - 14 Statistics knj.mel.
  Utorak 10 - 12 Rhizosphere ecology knj.mel.
    12 - 14 Geomorphology and landscape ecology knj.mel.
  Srijeda 10 - 14 Use and conservation of water resources knj.mel.
    14 - 16 Beneficial associations of plants and microorganisms III/B
  Četvrtak 9 - 12 Microbial enzymatic activities in soil online
    12 - 14 Plant ecophysiology online
  4. semestar
  Četvrtak 8 - 12 Elective course 6 ECTS knj.mel.
    12 - 14 Elective course 3 ECTS knj.mel.
    14 - 16 Elective course 3 ECTS knj.mel.
  Petak 8 - 12 Elective course 6 ECTS knj.mel.
    12 - 14 Elective course 3 ECTS knj.mel.
    14 - 16 Elective course 3 ECTS knj.mel.

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.