Akademska godina 2022/2023

Vrijedi od: 3.10.2022.

 • BS 1. semestar
  BS-Agrarna ekonomika
  Ponedjeljak 10 - 12 Agrikulturna kemija (1. turnus: 31-40 ) lab. OPB
    12 - 14 Agrikulturna kemija (1. turnus: 1-15; 2. turnus: 16-30) lab. OPB
  Utorak 11 - 14 Uvod u poslovnu matematiku IV/50
  Srijeda 8 - 11 Agrikulturna kemija VI/B
    11 - 14 Uvod u mikroekonomiju IV/4
    14 - 15 Studentska tribina - BS online
    17 - 19 Repetitorij - kemija VI/B
  Četvrtak 8 - 10 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 sp. obj.
    10 - 12 Osnove agrarne zoologije IV/3
  Petak 10 - 13 Osnove agrikulture - AE, PT IV/56
    13 - 15 Osnove agrarne zoologije (1. skupina) Bijela vila
    15 - 17 Osnove agrarne zoologije (2. skupina) Bijela vila
    17 - 19 Repetitorij - matematika VI/A
  BS-Agroekologija
  Ponedjeljak 8 - 10 Biološke osnove plodnosti tla (1. turnus: 23-33) lab. ped.
    8 - 10 Botanika (1-15) prakt. spb.
    10 - 12 Botanika (31-46) prakt. spb.
    14 - 17 Agroklimatologija - A, BZ, KA, PT VI/A
    18 - 20 Biološke osnove plodnosti tla (1. turnus: 34-44; 2. turnus: 45-55) lab. ped.
  Utorak 8 - 11 Kemija s osnovama biokemije VI/A
    12 - 14 Botanika (47-60) prakt. spb.
    14 - 15 Informatika (37-56) IV/1
    15 - 16 Informatika (1-18) IV/1
    16 - 18 Botanika (16-30) prakt. spb.
  Srijeda 8 - 10 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 sp. obj.
    14 - 15 Studentska tribina - BS online
    15 - 17 Kemija s osnovama biokemije (1. turnus: 1-15; 2. turnus 16-30) lab. ib.
    17 - 19 Repetitorij - kemija VI/B
  Četvrtak 8 - 10 Botanika VI/A
    11 - 12 Informatika VI/A
    15 - 18 Biološke osnove plodnosti tla VI/A
  Petak 9 - 10 Informatika (19-37) IV/1
    10 - 12 Matematika VI/B
    12 - 14 Kemija s osnovama biokemije (1. turnus: 31-40; 2. turnus: 41-55) lab. ib.
    16 - 18 Biološke osnove plodnosti tla (1. turnus: 1-11; 2. turnus: 12-22) lab. ped.
    17 - 19 Repetitorij - matematika VI/A
  BS-Animalne znanosti
  Ponedjeljak 8 - 10 Agrarna zoologija IV/2
    10 - 12 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 sp. obj.
    14 - 16 Uvod u opću mikrobiologiju (1. turnus: 34-44; 2. turnus 45-56) lab. ped.
    14 - 16 Kemija s osnovama biokemije (1. turnus: 1-15; 2. turnus: 16-30) lab. OPB
    16 - 18 Kemija s osnovama biokemije (1. turnus: 31-45; 2. turnus 46-60) lab. OPB
  Utorak 8 - 11 Agrarna zoologija VI/B
    15 - 17 Uvod u opću mikrobiologiju IV/57
    17 - 19 Uvod u opću mikrobiologiju (1. turnus: 23-33) lab. ped.
  Srijeda 8 - 9 Informatika (1-18) IV/1
    10 - 15 Agrarna zoologija (skupine) Bijela vila
    12 - 14 Uvod u opću mikrobiologiju (1. turnus: 1-11; 2. turnus: 12-22) lab. ped.
    14 - 15 Studentska tribina - BS online
    15 - 18 Osnove agrikulture - AZ IV/56
    17 - 19 Repetitorij - kemija VI/B
  Četvrtak 8 - 9 Informatika (19-37) IV/1
    11 - 12 Informatika VI/A
    12 - 15 Uvod u animalne znanosti IV/2
  Petak 8 - 11 Kemija s osnovama biokemije VI/A
    12 - 14 Matematika VI/B
    14 - 15 Informatika (38-57) IV/1
    17 - 19 Repetitorij - matematika VI/A
  BS-Biljne znanosti
  Ponedjeljak 8 - 9 Informatika (1-18) IV/1
    10 - 12 Biološke osnove plodnosti tla (1. turnus: 21-30; 2. turnus: 31-40) lab. ped.
    14 - 17 Agroklimatologija - A, BZ, KA, PT VI/A
  Utorak 10 - 11 Informatika (19-36) IV/1
    12 - 14 Kemija s osnovama biokemije (1. turnus: 1-15; 2. turnus: 16-30) lab. OPB
    14 - 16 Kemija s osnovama biokemije (1. turnus: 31-45; 2. turnus: 46-55) lab. OPB
  Srijeda 8 - 10 Botanika (19-36) prakt. spb.
    10 - 12 Botanika (1-18) prakt. spb.
    10 - 12 Biološke osnove plodnosti tla (1. turnus: 41-50; ) lab. ped.
    12 - 14 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 sp. obj.
    14 - 15 Studentska tribina - BS online
    17 - 19 Repetitorij - kemija VI/B
    17 - 19 Botanika (37-54) prakt. spb.
  Četvrtak 8 - 10 Botanika VI/A
    10 - 11 Informatika VI/A
    15 - 18 Biološke osnove plodnosti tla VI/A
  Petak 8 - 11 Kemija s osnovama biokemije VI/A
    12 - 14 Matematika VI/B
    14 - 16 Biološke osnove plodnosti tla (1. turnus: 1-10; 2. turnus: 11-20) lab. ped.
    15 - 16 Informatika (37-54) IV/1
    17 - 19 Repetitorij - matematika VI/A
  BS-Ekološka poljoprivreda
  Ponedjeljak 10 - 12 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 sp. obj.
    12 - 14 Biološke osnove plodnosti tla (1. turnus: 23-35) lab. ped.
    18 - 20 Kemija s osnovama biokemije (1. turnus; 1-15; 2. turnus: 16-30) lab. OPB
  Utorak 8 - 11 Kemija s osnovama biokemije VI/A
    12 - 14 Matematika VI/B
    14 - 17 Agroklimatologija - EP, FITO, H VI/A
    18 - 20 Botanika (1-14) prakt. spb.
  Srijeda 14 - 15 Studentska tribina - BS online
    17 - 19 Repetitorij - kemija VI/B
  Četvrtak 8 - 10 Botanika VI/A
    10 - 11 Informatika VI/A
    15 - 18 Biološke osnove plodnosti tla VI/A
  Petak 8 - 9 Informatika (18-35) IV/1
    11 - 12 Informatika (1-17) IV/1
    12 - 14 Biološke osnove plodnosti tla (1. turnus: 1-11; 2. turnus: 12-22) lab. ped.
    16 - 18 Botanika (15-28) prakt. spb.
    17 - 19 Repetitorij - matematika VI/A
  BS-Fitomedicina
  Ponedjeljak 8 - 10 Ishrana bilja u fitomedicini IV/2
    10 - 12 Ishrana bilja u fitomedicini (1. skupina; od 13. prosinca) lab. ib.
    13 - 16 Kemija s osnovama biokemije VI/B
    14 - 16 Botanika (38-55) prakt. spb.
  Utorak 10 - 12 Botanika (1-18) prakt. spb.
    12 - 14 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 sp. obj.
    14 - 16 Botanika (19-37) prakt. spb.
    16 - 18 Kemija s osnovama biokemije (1. turnnus:1-15; 2. turnus: 16-30) lab. OPB
    18 - 20 Kemija s osnovama biokemije (1. turnus: 31-45; 2. turnus: 46-55) lab. OPB
  Srijeda 8 - 10 Ishrana bilja u fitomedicini (4. skupina; od 13. prosinca) lab. ib.
    8 - 10 Pedologija-FM, PT (3. skupina) lab. ped.
    11 - 13 Botanika VI/A
    14 - 16 Pedologija-FM, PT (4. skupina) lab. ped.
    14 - 15 Studentska tribina - BS online
    16 - 18 Uvod u mikrobiologiju tla (1. turnus: 12-22; 2. turnus: 23-33; 3. turnus: 34-44; 4. turnus: 1-11; 5 turnus: 45-55) lab. ped.
    17 - 19 Repetitorij - kemija VI/B
  Četvrtak 8 - 10 Uvod u mikrobiologiju tla VI/B
    10 - 12 Ishrana bilja u fitomedicini (2. skupina; od 13. prosinca) lab. ib.
    10 - 12 Pedologija-FM, PT (1. skupina) lab. ped.
    16 - 19 Agroekonomika u zaštiti bilja IV/B
  Petak 8 - 10 Ishrana bilja u fitomedicini (3. skupina; od 13. prosinca) lab. ib.
    8 - 10 Pedologija-FM, PT (2. skupina) lab. ped.
    10 - 12 Matematika VI/B
    14 - 17 Pedologija-FM, PT VI/A
    17 - 19 Repetitorij - matematika VI/A
  BS-Hortikultura
  Ponedjeljak 8 - 10 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 sp. obj.
    10 - 12 Kemija s osnovama biokemije (2. turnus: 61-70) lab. OPB
    13 - 16 Kemija s osnovama biokemije VI/B
  Utorak 8 - 10 Botanika (16-30) prakt. spb.
    8 - 10 Kemija s osnovama biokemije (1. turnus: 1-15; 2. turnus: 46-60) lab. OPB
    10 - 12 Kemija s osnovama biokemije (1. turnus: 31-45; 2. turnus: 15-30) lab. OPB
    12 - 14 Matematika VI/B
    14 - 17 Agroklimatologija - EP, FITO, H VI/A
  Srijeda 8 - 10 Osnove agroekonomike IV/2
    11 - 13 Botanika VI/A
    14 - 15 Studentska tribina - BS online
    15 - 17 Osnove agroekonomike IV/2
    15 - 17 Botanika (31-46) prakt. spb.
    17 - 19 Repetitorij - kemija VI/B
  Četvrtak 8 - 10 Uvod u mikrobiologiju tla VI/B
    16 - 18 Uvod u mikrobiologiju tla (1. turnus: 31-40; 2. turnus: 41-50; 3. turnus: 51-60; 4. turnus: 61-70) lab. ped.
    18 - 20 Botanika (47-59) prakt. spb.
  Petak 10 - 12 Uvod u mikrobiologiju tla (1. turnus: 1-10; 2. turnus: 11-20; 3. turnus: 21-30) lab. ped.
    12 - 14 Botanika (61-74) prakt. spb.
    14 - 16 Botanika (1-15) prakt. spb.
    17 - 19 Repetitorij - matematika VI/A
  BS-Krajobrazna arhitektura
  Ponedjeljak 9 - 11 Osnove arhitektonskog projektiranja (1. skupina) krajobraz
    11 - 13 Osnove arhitektonskog projektiranja (2. skupina) krajobraz
    13 - 15 Osnove arhitektonskog projektiranja (3. skupina) krajobraz
    16 - 18 Botanika (16-30) prakt. spb.
  Utorak 8 - 10 Uvod u krajobrazno oblikovanje 1 (1. skupina) IV/C
    10 - 12 Uvod u krajobrazno oblikovanje 1 (2. skupina) IV/C
    12 - 14 Uvod u krajobrazno oblikovanje 1 (3. skupina) IV/C
  Srijeda 8 - 10 Osnove arhitektonskog projektiranja IV/B
    10 - 12 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 sp. obj.
    14 - 15 Studentska tribina - BS online
  Četvrtak 8 - 10 Botanika VI/A
    10 - 12 Botanika (1-15) prakt. spb.
    10 - 12 Geomorfologija s osnovama geologije (3. skupina) Crtaonica
    14 - 17 Crtanje 1 ARH
  Petak 8 - 10 Geomorfologija s osnovama geologije (1. skupina) prakt. uk.
    8 - 10 Uvod u krajobrazno oblikovanje 1 IV/C
    10 - 12 Geomorfologija s osnovama geologije IV/2
    12 - 14 Geomorfologija s osnovama geologije (2. skupina) prakt. uk.
  BS-Poljoprivredna tehnika
  Ponedjeljak 8 - 10 Agrikulturna kemija (1. turnus: 1-15; 2. turnus: 16-30) lab. OPB
    12 - 14 Osnove biologije u agronomiji prakt. spb.
  Utorak 8 - 11 Osnove biologije u agronomiji IV/4
    12 - 14 Pedologija-FM, PT (skupine) lab. ped.
  Srijeda 8 - 11 Agrikulturna kemija VI/B
    11 - 13 Matematika 1 V/2
    14 - 15 Studentska tribina - BS online
    16 - 17 Informatika IV/1
    17 - 19 Repetitorij - kemija VI/B
  Četvrtak 8 - 10 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 sp. obj.
    11 - 12 Informatika VI/A
    15 - 18 Elementi i materijali poljoprivrednih strojeva i opreme IV/4
  Petak 8 - 10 Tehnička fizika u poljoprivredi-BS IV/2
    14 - 17 Pedologija-FM, PT VI/A
    17 - 19 Repetitorij - matematika VI/A
 • BS 3. semestar
  BS-Agrarna ekonomika
  Ponedjeljak 10 - 12 Tržište u agrobiznisu IV/B
    14 - 16 Tržište u agrobiznisu (1. skupina) IV/1
    16 - 18 Tržište u agrobiznisu (2. skupina) IV/1
  Utorak 11 - 13 Poslovna statistika 1 V/2
  Srijeda 12 - 15 Ekonomika prehrambene industrije IV/56
  Četvrtak 8 - 11 Računovodstvo u poljoprivredi IV/50
    11 - 13 Poslovna statistika 1 IV/50
  Petak 8 - 10 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 sp. obj.
    10 - 14 Zakonodavstvo u agrobiznisu V/2
    14 - 16 Osnove troškova i kalkulacija u poljoprivredi IV/57
  BS-Agroekologija
  Ponedjeljak 8 - 10 Osnove agroekonomike VI/B
    11 - 14 Genetika - A, BZ, EP VI/A
  Utorak 8 - 11 Agrarna zoologija VI/B
  Srijeda 8 - 11 Osnove poljoprivredne tehnike VI/A
    13 - 15 Osnove agroekonomike IV/2
    16 - 18 Agrarna zoologija (skupine) Bijela vila
  Četvrtak 10 - 12 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 sp. obj.
    12 - 15 Oplemenjivanje bilja VI/A
  BS-Animalne znanosti
  Ponedjeljak 8 - 10 Sustavi gospodarenja travnjacima IV/50
    10 - 12 Hranidba životinja IV/2
  Utorak 10 - 12 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 sp. obj.
    14 - 17 Uzgoj i korištenje goveda IV/B
  Srijeda 12 - 13 Sustavi gospodarenja travnjacima (1. skupina) prakt. spb.
    13 - 14 Sustavi gospodarenja travnjacima (2. skupina) prakt. spb.
    14 - 17 Uzgoj i korištenje peradi VII/2
    14 - 15 Sustavi gospodarenja travnjacima (3. skupina) prakt. spb.
  Četvrtak 8 - 11 Uzgoj i korištenje ovaca IV/56
    11 - 13 Hranidba životinja (1. skupina) IV/4
    13 - 15 Hranidba životinja (2. skupina) IV/4
  Petak 8 - 9 Osnove proizvodnje krmnog bilja IV/3
    9 - 10 Osnove proizvodnje krmnog bilja (1. skupina) prakt. spb.
    10 - 11 Osnove proizvodnje krmnog bilja (2. skupina) prakt. spb.
    11 - 12 Osnove proizvodnje krmnog bilja (3. skupina) prakt. spb.
  BS-Biljne znanosti
  Ponedjeljak 8 - 10 Osnove agroekonomike VI/B
    11 - 14 Genetika - A, BZ, EP VI/A
  Srijeda 8 - 11 Osnove poljoprivredne tehnike VI/A
    13 - 15 Osnove agroekonomike IV/2
  Četvrtak 12 - 15 Oplemenjivanje bilja VI/A
    15 - 18 Sjemenarstvo i rasadničarstvo IV/50
  Petak 12 - 14 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 sp. obj.
  BS-Ekološka poljoprivreda
  Ponedjeljak 8 - 10 Osnove agroekonomike VI/B
    11 - 14 Genetika - A, BZ, EP VI/A
  Srijeda 8 - 11 Osnove poljoprivredne tehnike VI/A
    13 - 15 Osnove agroekonomike IV/2
  Četvrtak 12 - 15 Uvod u ekološku poljoprivredu-A, BZ, EP VI/B
  Petak 10 - 12 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 sp. obj.
    12 - 15 Sustavi suzbijanja štetnih organizama IV/2
  BS-Fitomedicina
  Ponedjeljak 8 - 10 Načela fitofarmacije VI/A
    11 - 13 Opća entomologija IV/56
    13 - 15 Opća entomologija (1. skupina) prakt. p. zool.
  Utorak 11 - 14 Genetika - FM, H VI/A
    14 - 16 Načela fitofarmacije (1. skupina) IV/3
    16 - 18 Načela fitofarmacije (2. skupina) IV/3
  Srijeda 8 - 10 Opća entomologija (3. skupina) prakt. p. zool.
    10 - 12 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 sp. obj.
    12 - 15 Osnove biljne patologije IV/B
  Četvrtak 8 - 10 Opća entomologija (4. skupina) prakt. p. zool.
    8 - 10 Osnove biljne patologije (1. skupina) prakt. herb.
    10 - 12 Osnove biljne patologije (3. skupina) prakt. herb.
    12 - 14 Opća entomologija (5. skupina) prakt. p. zool.
    14 - 16 Osnove biljne patologije (2. skupina) prakt. herb.
  Petak 9 - 11 Opća entomologija (2. skupina) prakt. p. zool.
    12 - 15 Aplikacija pesticida IV/B
  BS-Hortikultura
  Ponedjeljak 8 - 10 Vinogradarstvo 1 (1. skupina) Jazbina
    10 - 12 Vinogradarstvo 1 (2. skupina) Jazbina
    12 - 14 Vinogradarstvo 1 (3. skupina) Jazbina
    13 - 16 Vinogradarstvo 1 IV/56
  Utorak 8 - 10 Opće povrćarstvo (1. skupina) Vrt
    10 - 12 Parkovna dendrologija knj. UB
    12 - 15 Uvod u tehnologiju proizvodnje grožđa i vina IV/2
  Srijeda 8 - 10 Opće povrćarstvo (2. skupina) IV/56
    10 - 12 Opće povrćarstvo IV/56
    12 - 14 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 sp. obj.
  Četvrtak 8 - 11 Parkovna dendrologija IV/2
    13 - 15 Uvod u tehnologiju proizvodnje grožđa i vina (1. skupina) Jazbina
  Petak 8 - 11 Voćarstvo 1 IV/4
    12 - 14 Uvod u tehnologiju proizvodnje grožđa i vina (2. skupina) Jazbina
  BS-Krajobrazna arhitektura
  Ponedjeljak 8 - 10 Oblikovanje otvorenog prostora 1 (1. skupina) IV/C
    10 - 12 Oblikovanje otvorenog prostora 1 IV/C
    12 - 14 Oblikovanje otvorenog prostora 1 (2. skupina) IV/C
  Utorak 8 - 10 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 sp. obj.
  Srijeda 8 - 10 Osnove urbanističkog planiranja (1. skupina) IV/C
    10 - 12 Osnove urbanističkog planiranja IV/C
    12 - 14 Osnove urbanističkog planiranja (2. skupina) IV/C
    15 - 17 Parkovna dendrologija knj. UB
  Četvrtak 8 - 11 Parkovna dendrologija IV/2
    17 - 20 Likovna analiza i plastično oblikovanje ARH
  Petak 10 - 14 Geodezija i prostorne informacije Crtaonica
  BS-Poljoprivredna tehnika
  Ponedjeljak 8 - 11 Tehnika u stočarskoj proizvodnji IV/4
  Utorak 14 - 17 Prerada voća i povrća IV/50
  Srijeda 8 - 11 Motori SUI i traktori IV/4
  Četvrtak 8 - 10 Prerada voća i povrća prakt. spb.
    8 - 11 Tehnika u ratarskoj proizvodnji IV/4
    12 - 14 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 sp. obj.
  Petak 8 - 11 Posliježetvena tehnologija IV/50
    12 - 15 Tehnika u hortikulturnoj proizvodnji IV/3
 • BS 5. semestar
  BS-Agrarna ekonomika
  Ponedjeljak 8 - 10 Melioracije u poljoprivredi IV/3
    8 - 11 Laboratorijska tehnologija VII/2
    10 - 13 Mediteransko voćarstvo VI/B
    15 - 18 Mediteransko voćarstvo (skupine) IV/3
  Utorak 8 - 12 Okolišna politika i ruralna područja Zavod
    12 - 15 Uvod u tehnologiju proizvodnje grožđa i vina IV/2
    13 - 16 Održavanje poljoprivrednih strojeva i opreme IV/4
    14 - 16 Lovstvo VI/B
    15 - 18 Gljivarstvo IV/2
    15 - 17 Uvod u opću mikrobiologiju IV/57
  Srijeda 8 - 11 Osnove poljoprivredne tehnike VI/A
    10 - 13 Osnove tehnologije rakija od grožđa i vinjaka IV/57
    12 - 15 Osnove oplemenjivanja domaćih životinja knj spec. st.
    15 - 18 Agroturizam IV/4
  Četvrtak 8 - 10 Uvod u tehnologiju proizvodnje grožđa i vina Jazbina
    13 - 16 Uvod u ekološku poljoprivredu-AE, PT IV/56
    15 - 18 Sjemenarstvo i rasadničarstvo IV/50
  Petak 8 - 9 Gljivarstvo EC - Muzej Gljiva
    9 - 13 Metodologija znanstveno-istraživačkog rada u agroekonomici Zavod
    10 - 12 Uvod u tehnologiju proizvodnje grožđa i vina Jazbina
    10 - 12 Engleski jezik I IV/B
    11 - 14 Mlijeko i mliječni proizvodi IV/57
    13 - 14 Gljivarstvo EC - Muzej Gljiva
    14 - 16 Lovstvo Lovište
  BS-Agroekologija
  Ponedjeljak 10 - 12 Ukrasno bilje IV/57
    12 - 14 Osnove statističke analize podataka IV/B
    14 - 16 Ukrasno bilje Crtaonica
    16 - 19 Voćarstvo IV/50
  Utorak 8 - 10 Elektroničko poslovanje IV/1
    11 - 13 Repelentno i insekticidno bilje IV/4
    14 - 17 Ekologija staništa i biljnih zajednica V/1
    15 - 18 Gljivarstvo IV/2
  Srijeda 10 - 12 Obnovljivi izvori energije (1. skupina ) lab. teh.
    10 - 12 Osnove vinogradarstva Jazbina
    12 - 15 Osnove oplemenjivanja domaćih životinja knj spec. st.
    15 - 18 Obnovljivi izvori energije IV/B
  Četvrtak 12 - 15 Uvod u ekološku poljoprivredu-A, BZ, EP VI/B
    13 - 15 Elektroničko poslovanje IV/50
    15 - 18 Sjemenarstvo i rasadničarstvo IV/50
  Petak 8 - 9 Gljivarstvo EC - Muzej Gljiva
    8 - 11 Posliježetvena tehnologija IV/50
    10 - 12 Engleski jezik I IV/B
    11 - 12 Gljivarstvo EC - Muzej Gljiva
    14 - 17 Osnove vinogradarstva IV/50
    14 - 16 Voćarstvo Jazbina
  BS-Animalne znanosti
  Ponedjeljak 8 - 11 Laboratorijska tehnologija VII/2
    14 - 17 Agroekonomika u animalnoj proizvodnji VII/2
  Utorak 14 - 16 Lovstvo VI/B
  Srijeda 12 - 15 Osnove oplemenjivanja domaćih životinja knj spec. st.
  Četvrtak 8 - 11 Zaštita zdravlja domaćih životinja VII/2
    11 - 14 Objekti i oprema u stočarstvu VII/2
    14 - 16 Sekundarni animalni proizvodi VII/2
  Petak 10 - 12 Engleski jezik I IV/B
    11 - 14 Mlijeko i mliječni proizvodi IV/57
    14 - 16 Lovstvo Lovište
  BS-Biljne znanosti
  Ponedjeljak 10 - 12 Tržište u agrobiznisu IV/B
    10 - 12 Ukrasno bilje IV/57
    14 - 16 Tržište u agrobiznisu IV/1
    14 - 16 Ukrasno bilje Crtaonica
    16 - 19 Voćarstvo IV/50
  Utorak 8 - 10 Elektroničko poslovanje IV/1
    14 - 16 Lovstvo VI/B
    15 - 18 Gljivarstvo IV/2
  Srijeda 14 - 17 Uzgoj i korištenje peradi VII/2
  Četvrtak 10 - 13 Mlinske sirovine knj. spb.
    12 - 15 Uvod u ekološku poljoprivredu-A, BZ, EP VI/B
    13 - 15 Elektroničko poslovanje IV/50
  Petak 8 - 9 Gljivarstvo EC - Muzej Gljiva
    8 - 11 Posliježetvena tehnologija IV/50
    10 - 12 Engleski jezik I IV/B
    10 - 11 Gljivarstvo EC - Muzej Gljiva
    12 - 14 Osnove vinogradarstva Jazbina
    14 - 16 Voćarstvo Jazbina
    14 - 17 Osnove vinogradarstva IV/50
    14 - 16 Osnove troškova i kalkulacija u poljoprivredi IV/57
    14 - 16 Lovstvo Lovište
  BS-Ekološka poljoprivreda
  Ponedjeljak 8 - 10 Obnovljivi izvori energije (1. skupina ) lab. teh.
    16 - 19 Voćarstvo IV/50
  Utorak 10 - 12 Obnovljivi izvori energije (2. skupina ) lab. teh.
    12 - 15 Uvod u tehnologiju proizvodnje grožđa i vina IV/2
    15 - 18 Gljivarstvo IV/2
  Srijeda 12 - 14 Osnove vinogradarstva Jazbina
    15 - 18 Obnovljivi izvori energije IV/B
  Četvrtak 8 - 10 Uvod u tehnologiju proizvodnje grožđa i vina Jazbina
    12 - 15 Oplemenjivanje bilja VI/A
    15 - 18 Sjemenarstvo i rasadničarstvo IV/50
  Petak 8 - 9 Gljivarstvo EC - Muzej Gljiva
    8 - 11 Posliježetvena tehnologija IV/50
    10 - 12 Engleski jezik I IV/B
    11 - 14 Mlijeko i mliječni proizvodi IV/57
    14 - 16 Voćarstvo Jazbina
    14 - 15 Gljivarstvo EC - Muzej Gljiva
    14 - 17 Osnove vinogradarstva IV/50
  BS-Fitomedicina
  Ponedjeljak 8 - 10 Melioracije u poljoprivredi IV/3
    10 - 12 Ukrasno bilje IV/57
    12 - 14 Ukrasno bilje IV/57
    16 - 19 Voćarstvo IV/50
  Utorak 11 - 13 Repelentno i insekticidno bilje IV/4
    14 - 17 Agroklimatologija - EP, FITO, H VI/A
    15 - 18 Gljivarstvo IV/2
  Četvrtak 12 - 15 Oplemenjivanje bilja VI/A
    14 - 17 Invazivni štetni organizmi u poljoprivredi V/1
  Petak 8 - 9 Gljivarstvo EC - Muzej Gljiva
    8 - 10 Voćarstvo Jazbina
    9 - 10 Gljivarstvo EC - Muzej Gljiva
    10 - 12 Engleski jezik I IV/B
  BS-Hortikultura
  Ponedjeljak 10 - 13 Mediteransko voćarstvo VI/B
    14 - 16 Suvremene tehnologije čuvanja i pakiranja voća Jazbina
    15 - 18 Mediteransko voćarstvo (skupine) IV/3
  Utorak 8 - 10 Elektroničko poslovanje IV/1
    11 - 14 Genetika - FM, H VI/A
    14 - 17 Prerada voća i povrća IV/50
    15 - 18 Gljivarstvo IV/2
  Srijeda 10 - 13 Osnove tehnologije rakija od grožđa i vinjaka IV/57
    12 - 15 Suvremene tehnologije čuvanja i pakiranja voća VII/1
  Četvrtak 8 - 10 Prerada voća i povrća prakt. spb.
    8 - 10 Predikatna, pjenušava i specijalna vina V/2
    10 - 11 Informatika VI/A
    10 - 13 Predikatna, pjenušava i specijalna vina (skupine) Jazbina
    12 - 15 Oplemenjivanje bilja VI/A
    13 - 15 Elektroničko poslovanje IV/50
    15 - 18 Sjemenarstvo i rasadničarstvo IV/50
  Petak 8 - 11 Posliježetvena tehnologija IV/50
    8 - 9 Gljivarstvo EC - Muzej Gljiva
    10 - 12 Engleski jezik I IV/B
    12 - 15 Tehnika u hortikulturnoj proizvodnji IV/3
    12 - 13 Gljivarstvo EC - Muzej Gljiva
  BS-Krajobrazna arhitektura
  Ponedjeljak 8 - 10 Istraživačke metode u društvenim znanostima Crtaonica
    11 - 14 Osnove crtanja AutoCAD programa (1. i 2. skupina) IV/1
    14 - 17 Agroklimatologija - A, BZ, KA, PT VI/A
    15 - 18 Ruralna i urbana sociologija IV/B
  Utorak 9 - 11 Osnove krajobraznog planiranja Crtaonica
    11 - 13 Razvoj oblikovanja krajobraza (1. skupina) krajobraz
    12 - 14 Principi fiziologije bilja Zavod
    12 - 14 Matematika VI/B
    13 - 15 Razvoj oblikovanja krajobraza krajobraz
    15 - 17 Razvoj oblikovanja krajobraza (2. skupina) krajobraz
  Srijeda 9 - 12 Osnove krajobraznog planiranja (1. skupina) IV/1
    12 - 15 Osnove krajobraznog planiranja (2. skupina) IV/1
  Četvrtak 8 - 10 Plan sadnje i primjena bilja u krajobraznom oblikovanju (1. skupina) IV/C
    10 - 12 Plan sadnje i primjena bilja u krajobraznom oblikovanju IV/C
    12 - 14 Plan sadnje i primjena bilja u krajobraznom oblikovanju (2. skupina) IV/C
  Petak 8 - 10 Uređenje gradskog krajobraza Crtaonica
    10 - 12 Engleski jezik I IV/B
    10 - 12 Uređenje gradskog krajobraza (1. skupina) IV/C
    12 - 14 Uređenje gradskog krajobraza (2. skupina) IV/C
  BS-Poljoprivredna tehnika
  Ponedjeljak 10 - 12 Ukrasno bilje IV/57
    13 - 16 Osnove hidraulike i toplinske tehnike u poljoprivredi IV/50
    14 - 17 Agroklimatologija - A, BZ, KA, PT VI/A
  Utorak 10 - 12 Obnovljivi izvori energije (2. skupina ) lab. teh.
    13 - 16 Održavanje poljoprivrednih strojeva i opreme IV/4
  Srijeda 8 - 11 Biomasa poljoprivrednih kultura knj. spb.
    15 - 18 Obnovljivi izvori energije IV/B
  Četvrtak 12 - 14 Obnovljivi izvori energije (1. skupina ) lab. teh.
    13 - 16 Uvod u ekološku poljoprivredu-AE, PT IV/56
  Petak 10 - 13 Osnove agrikulture - AE, PT IV/56
    10 - 12 Engleski jezik I IV/B
 • MS 1. semestar
  MS-AE:Agroekologija
  Ponedjeljak 8 - 10 Postanak tla IV/B
    10 - 13 Gnojiva i gnojidba IV/50
    14 - 16 Osnove biometrike ((vj.)) IV/57
  Utorak 12 - 14 Fizika tla IV/B
    14 - 15 Fizika tla (1. skupina) lab. ped.
    15 - 16 Fizika tla (2. skupina) lab. ped.
    16 - 18 Kemija tla IV/56
  Srijeda 11 - 13 Ekofiziologija IV/3
    13 - 15 Gnojiva i gnojidba (1. turnus) lab. ib.
    15 - 16 Studentska tribina - MS online
    16 - 19 Mikrobna ekologija IV/3
  Četvrtak 8 - 10 Mikrobna ekologija (1. turnus) lab. ped.
    10 - 12 Osnove biometrike VI/B
    12 - 13 Kemija tla (1. skupina) lab. ped.
    13 - 14 Kemija tla (2. skupina) lab. ped.
    14 - 16 Mikrobna ekologija (1. turnus) lab. ped.
  MS-AE:Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi
  Ponedjeljak 8 - 10 Postanak tla IV/B
    10 - 13 Gnojiva i gnojidba IV/50
    14 - 16 Osnove biometrike ((vj.)) IV/57
  Utorak 8 - 9 Fizika tla (1. skupina) lab. ped.
    9 - 10 Fizika tla (2. skupina) lab. ped.
    10 - 11 Kemija tla (1. skupina) lab. ped.
    11 - 12 Kemija tla (2. skupina) lab. ped.
    12 - 14 Fizika tla IV/B
    16 - 18 Kemija tla IV/56
  Srijeda 11 - 13 Ekofiziologija IV/3
    13 - 15 Gnojiva i gnojidba (2. turnus) lab. ib.
    15 - 16 Studentska tribina - MS online
    16 - 19 Mikrobna ekologija IV/3
  Četvrtak 8 - 10 Mikrobna ekologija (2. turnus) lab. ped.
    10 - 12 Osnove biometrike VI/B
    14 - 16 Mikrobna ekologija (2. turnus) lab. ped.
  MS-Agrobiznis i ruralni razvitak
  Ponedjeljak 8 - 11 Projektni menadžment i projekti u agrobiznisu V/2
    14 - 17 Upravljanje troškovima u agrobiznisu V/2
  Utorak 8 - 12 Strateški menadžment u agrobiznisu Zavod
    13 - 16 Istraživanje tržišta V/2
  Srijeda 8 - 12 Upravljanje ljudskim resursima u agrobiznisu Zavod
    13 - 16 Ruralna sociologija IV/3
    15 - 16 Studentska tribina - MS online
  Četvrtak 11 - 14 Agrarna i ruralna politika 2 V/2
  Petak 14 - 17 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu IV/C
  MS-Biljne znanosti
  Ponedjeljak 14 - 17 Biljna biotehnologija IV/4
  Utorak 8 - 10 Biljna biokemija (turnusi) lab. ib.
    10 - 12 Biljna biotehnologija lab. opl.
  Srijeda 13 - 15 Osnove biometrike ((vj.)) IV/57
    15 - 16 Studentska tribina - MS online
  Četvrtak 10 - 12 Osnove biometrike VI/B
    15 - 18 Globalna ekologija IV/2
  Petak 11 - 14 Biljna biokemija VI/A
    14 - 17 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu IV/C
  MS-Ekološka poljoprivreda i agroturizam
  Ponedjeljak 8 - 10 Prirodni neprijatelji i načela biološkog suzbijanja IV/57
  Utorak 8 - 10 Osnove biometrike ((vj.)) IV/56
    10 - 12 Prirodni neprijatelji i načela biološkog suzbijanja prakt. p. zool.
    12 - 15 Organsko-biološka proizvodnja povrća IV/56
    14 - 16 Organsko-biološka proizvodnja povrća (1. skupina) Vrt
  Srijeda 10 - 13 Načela integrirane zaštite bilja IV/2
    15 - 16 Studentska tribina - MS online
  Četvrtak 8 - 10 Organsko-biološka proizvodnja povrća (2. skupina) Vrt
    10 - 12 Osnove biometrike VI/B
    15 - 18 Globalna ekologija IV/2
  Petak 11 - 14 Ruralni turizam IV/50
    14 - 17 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu IV/C
  MS-Fitomedicina
  Ponedjeljak 8 - 10 Fitobakteriologija i fitovirologija (1. skupina) prakt. herb.
    12 - 15 Specijalna herbologija IV/2
    15 - 17 Fitobakteriologija i fitovirologija (2. skupina) prakt. herb.
  Utorak 8 - 10 Specijalna herbologija (1. skupina) prakt. herb.
    10 - 12 Fitomikologija (1. skupina) prakt. herb.
    12 - 14 Specijalna herbologija (2. skupina) prakt. herb.
    14 - 16 Fitomikologija (2. skupina) prakt. herb.
    14 - 16 Primijenjena entomologija (5. skupina) prakt. p. zool.
  Srijeda 8 - 10 Osnove biometrike ((vj.)) IV/57
    10 - 13 Načela integrirane zaštite bilja IV/2
    15 - 16 Studentska tribina - MS online
  Četvrtak 8 - 10 Primijenjena entomologija IV/57
    10 - 12 Osnove biometrike VI/B
    12 - 15 Fitomikologija IV/57
    15 - 17 Primijenjena entomologija (1. skupina) prakt. p. zool.
  Petak 8 - 11 Fitobakteriologija i fitovirologija IV/57
    11 - 13 Primijenjena entomologija (2. skupina) prakt. p. zool.
    13 - 15 Primijenjena entomologija (3. skupina) prakt. p. zool.
    15 - 17 Primijenjena entomologija (4. skupina) prakt. p. zool.
  MS-Genetika i oplemenjivanje životinja
  Ponedjeljak 11 - 14 Citologija knj spec. st.
    14 - 17 Molekularna genetika životinja knj spec. st.
  Utorak 8 - 11 Varijabilnost Y kromosoma i mtDNA knj spec. st.
  Srijeda 8 - 10 Uvod u SAS i R Zavod
    11 - 14 Biometrika i planiranje istraživanja na životinjama VII/2
    15 - 16 Studentska tribina - MS online
  MS-H:Povrćarstvo
  Ponedjeljak 8 - 12 Biološki i ekološki čimbenici uzgoja povrća Vrt
  Utorak 8 - 10 Biljna biokemija (turnusi) lab. ib.
    10 - 12 Osnove biometrike ((vj.)) IV/56
    12 - 15 Organsko-biološka proizvodnja povrća IV/56
  Srijeda 8 - 10 Principi i perspektive ishrane u hortikulturi lab. ib.
    11 - 14 Principi i perspektive ishrane u hortikulturi VI/B
    15 - 16 Studentska tribina - MS online
  Četvrtak 8 - 10 Organsko-biološka proizvodnja povrća Vrt
  Petak 8 - 10 Osnove biometrike VI/B
    11 - 14 Biljna biokemija VI/A
  MS-Hranidba životinja i hrana
  Ponedjeljak 14 - 16 Hranidba preživača Zavod
  Utorak 11 - 14 Hrana za životinje VII/2
    14 - 16 Opća hranidba životinja VII/2
  Srijeda 15 - 16 Studentska tribina - MS online
  Četvrtak 8 - 10 Biokemija - odabrana poglavlja IV/B
    10 - 12 Biologija probave i metabolizam IV/57
  Petak 8 - 10 Kemija i kontrola hrane za životinje VII/2
    10 - 13 Hranidba preživača VII/2
    13 - 16 Metode vrednovanja hrane za životinje VII/2
  MS-H:Ukrasno bilje
  Ponedjeljak 12 - 14 Fiziološki aspekti uzgoja cvjećarskih kultura Vrt
    14 - 17 Okolišni čimbenici u ukrasnoj hortikulturi Vrt
  Utorak 10 - 12 Osnove biometrike ((vj.)) IV/56
    12 - 14 Principi i perspektive ishrane u hortikulturi (1. skupina (1-10)) lab. ib.
    16 - 18 Okolišni čimbenici u ukrasnoj hortikulturi Vrt
  Srijeda 11 - 14 Principi i perspektive ishrane u hortikulturi VI/B
    15 - 16 Studentska tribina - MS online
  Četvrtak 8 - 10 Biljna biokemija (turnusi) lab. ib.
  Petak 8 - 10 Osnove biometrike VI/B
    11 - 14 Biljna biokemija VI/A
    14 - 17 Fiziološki aspekti uzgoja cvjećarskih kultura Vrt
  MS-H:Vinogradarstvo i vinarstvo
  Ponedjeljak 11 - 13 Biologija i ekologija vinove loze VII/1
    13 - 16 Ampelografija VII/1
  Utorak 8 - 10 Osnove biometrike ((vj.)) IV/56
    10 - 12 Tehnologija vina (1. i 2. skupina) Jazbina
    12 - 14 Ampelografija (1. skupina) Jazbina
    14 - 16 Ampelografija (2. skupina) Jazbina
    14 - 16 Principi i perspektive ishrane u hortikulturi (1. skupina (1-10)) lab. ib.
  Srijeda 11 - 14 Principi i perspektive ishrane u hortikulturi VI/B
    15 - 16 Studentska tribina - MS online
  Četvrtak 8 - 10 Biljna biokemija (turnusi) lab. ib.
    14 - 16 Principi i perspektive ishrane u hortikulturi (2. skupina (11-20)) lab. ib.
  Petak 8 - 10 Osnove biometrike VI/B
    8 - 10 Tehnologija vina VII/1
    11 - 14 Biljna biokemija VI/A
  MS-H:Voćarstvo
  Ponedjeljak 8 - 11 Primijenjene tehnologije uzgoja voća VII/1
  Utorak 8 - 10 Biljna biokemija (turnusi) lab. ib.
    10 - 12 Osnove biometrike ((vj.)) IV/56
  Srijeda 8 - 10 Principi i perspektive ishrane u hortikulturi lab. ib.
    11 - 14 Principi i perspektive ishrane u hortikulturi VI/B
    14 - 17 Rasadničarstvo voćarskih kultura V/1
    15 - 16 Studentska tribina - MS online
  Petak 8 - 10 Osnove biometrike VI/B
    11 - 14 Biljna biokemija VI/A
  MS-Krajobrazna arhitektura
  Ponedjeljak 9 - 11 Krajobrazno planiranje - Studio IV/1
    11 - 13 Krajobrazno planiranje - Studio Crtaonica
  Utorak 8 - 11 Ekološka psihologija IV/B
    11 - 14 Teorija zaštitnog planiranja Crtaonica
  Srijeda 9 - 11 Krajobrazno oblikovanje - studio 1 Crtaonica
    11 - 13 Krajobrazno oblikovanje - studio 1 Crtaonica
    15 - 16 Studentska tribina - MS online
  Četvrtak 12 - 13 Urbanističko planiranje Crtaonica
    13 - 15 Urbanističko planiranje Crtaonica
  MS-Mediteranska poljoprivreda
  Ponedjeljak 13 - 18 Nastava iz Med-Polj null
  Utorak 12 - 18 Nastava iz Med-Polj VII/1
  Srijeda 12 - 18 Nastava iz Med-Polj VII/1
  Četvrtak 12 - 18 Nastava iz Med-Polj VII/1
  Petak 12 - 18 Nastava iz Med-Polj VII/1
  MS-Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi
  Ponedjeljak 8 - 11 Nastava MS-OIEP V/1
  Utorak 8 - 11 Nastava MS-OIEP V/1
  Srijeda 8 - 11 Nastava MS-OIEP V/1
  Četvrtak 8 - 11 Nastava MS-OIEP V/1
  Petak 8 - 11 Nastava MS-OIEP V/1
  MS-Proizvodnja i prerada mesa
  Ponedjeljak 8 - 11 Uzgoj goveda i sustavi proizvodnje goveđeg mesa spec. st.
  Srijeda 8 - 11 Uzgoj ovaca i sustavi proizvodnje ovčjeg mesa spec. st.
    11 - 14 Uzgoj i sustavi proizvodnje mesa peradi i jaja spec. st.
    15 - 16 Studentska tribina - MS online
  Četvrtak 8 - 10 Biokemija - odabrana poglavlja IV/B
    10 - 12 Biologija probave i metabolizam IV/57
  Petak 8 - 10 Uzgoj koza i sustavi proizvodnje kozjeg mesa spec. st.
    10 - 13 Osnove rasta domaćih životinja spec. st.
  MS-Proizvodnja i prerada mlijeka
  Ponedjeljak 11 - 14 Mljekarska mikrobiologija VII/2
    14 - 17 Kemija i fizika mlijeka spec. st.
  Srijeda 11 - 14 Biometrika i planiranje istraživanja na životinjama VII/2
    15 - 16 Studentska tribina - MS online
  Četvrtak 8 - 10 Biokemija - odabrana poglavlja IV/B
    14 - 16 Biologija laktacije Zavod
  Petak 10 - 13 Hranidba preživača VII/2
  MS-PT:Mehanizacija
  Ponedjeljak 11 - 13 Matematika 2 V/2
  Utorak 8 - 11 Poljoprivredna tehnika 2 IV/3
    12 - 15 Poljoprivredno inženjerstvo Zavod
  Srijeda 8 - 11 Izabrana poglavlja procesne tehnike IV/50
    13 - 15 Osnove biometrike ((vj.)) IV/57
    15 - 16 Studentska tribina - MS online
  Petak 8 - 10 Osnove biometrike VI/B
    11 - 13 Hidraulički i pneumatski sustavi u poljoprivedi IV/4
  MS-PT:Melioracije
  Ponedjeljak 11 - 13 Matematika 2 V/2
  Utorak 8 - 11 Poljoprivredna tehnika 2 IV/3
    12 - 15 Poljoprivredno inženjerstvo Zavod
  Srijeda 8 - 11 Izabrana poglavlja procesne tehnike IV/50
    13 - 15 Osnove biometrike ((vj.)) IV/57
    15 - 16 Studentska tribina - MS online
  Petak 8 - 10 Osnove biometrike VI/B
    11 - 13 Hidraulički i pneumatski sustavi u poljoprivedi IV/4
  MS-Ribarstvo i lovstvo
  Ponedjeljak 12 - 18 Limnologija i oceanologija (1. i 2. skupina) Bijela vila
  Utorak 8 - 11 Ihtiologija Bijela vila
    12 - 14 Lov Bijela vila
    14 - 16 Opća hranidba životinja VII/2
  Srijeda 8 - 11 Biljne vrste u lovištu IV/3
    14 - 16 Lov Lovište
    15 - 16 Studentska tribina - MS online
  Četvrtak 10 - 12 Biologija probave i metabolizam IV/57
    12 - 15 Biologija i ekologija divljači Bijela vila
    12 - 15 Info sustavi u poljoprivredi Zavod
 • MS 3. semestar
  MS-AE:Agroekologija
  Ponedjeljak 8 - 12 Gospodarenje melioracijskim sustavima Zavod
    8 - 10 Ishrana bilja i kvaliteta hrane (1. skupina) lab. ib.
    11 - 14 Energetska iskoristivost biomase i biogoriva IV/4
    12 - 16 Kvaliteta i zaštita tla knj. ped.
    16 - 18 Bakteriologija i mikologija u biotehnologiji (2. turnus) lab. ped.
  Utorak 8 - 12 Geomorfologija knj. ped.
    12 - 15 Gospodarenje u ekološki osjetljivim područjima IV/57
    17 - 19 Genetički modificirane biljke u proizvodnji hrane PBF/5
  Srijeda 11 - 14 Sanacija i obnova oštećenih tala IV/50
    12 - 14 Gospodarenje u ekološki osjetljivim područjima lab. OPB
    12 - 14 Interakcije herbicida u tlu prakt. herb.
    16 - 19 Bakteriologija i mikologija u biotehnologiji IV/50
  Četvrtak 10 - 12 Energetska iskoristivost biomase i biogoriva lab. teh.
    12 - 14 Ishrana bilja i kvaliteta hrane (2. skupina) lab. ib.
    14 - 16 GIS i prirodni resursi IV/1
    15 - 18 Globalna ekologija IV/2
  Petak 8 - 11 Ishrana bilja i kvaliteta hrane Vrt
    8 - 10 Energetska iskoristivost biomase i biogoriva lab. teh.
    12 - 16 Zaštita okoliša od suvišnih voda knj.mel.
    13 - 15 Engleski jezik II IV/4
  MS-AE:Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi
  Ponedjeljak 8 - 10 Ishrana bilja i kvaliteta hrane (1. skupina) lab. ib.
    11 - 14 Energetska iskoristivost biomase i biogoriva IV/4
    16 - 18 Bakteriologija i mikologija u biotehnologiji (2. turnus) lab. ped.
  Utorak 12 - 15 Gospodarenje u ekološki osjetljivim područjima IV/57
    17 - 19 Genetički modificirane biljke u proizvodnji hrane PBF/5
  Srijeda 11 - 14 Sanacija i obnova oštećenih tala IV/50
    12 - 14 Gospodarenje u ekološki osjetljivim područjima lab. OPB
    16 - 18 Genetički modificirane biljke u proizvodnji hrane PBF/5
    16 - 19 Bakteriologija i mikologija u biotehnologiji IV/50
  Četvrtak 12 - 14 Ishrana bilja i kvaliteta hrane (2. skupina) lab. ib.
    15 - 18 Globalna ekologija IV/2
  Petak 8 - 11 Ishrana bilja i kvaliteta hrane Vrt
    8 - 10 Energetska iskoristivost biomase i biogoriva lab. teh.
    13 - 15 Engleski jezik II IV/4
  MS-Agrobiznis i ruralni razvitak
  Ponedjeljak 12 - 14 Regionalni marketing Zavod
  Utorak 8 - 11 Poljoprivredno savjetodavstvo i komunikacije V/2
    12 - 16 Socioekonomske i rodne analize Zavod
  Srijeda 8 - 11 Ruralna infrastruktura V/2
    12 - 14 Financijski menadžment u agrobiznisu Zavod
    14 - 16 Primjena marketinga i inovacije u agrobiznisu Zavod
  Četvrtak 12 - 15 Upravljanje rizikom u poljoprivredi IV/3
    12 - 15 Info sustavi u poljoprivredi Zavod
    14 - 17 Ponašanje potrošača na tržištima hrane V/2
    15 - 18 Globalna ekologija IV/2
  Petak 8 - 10 Fondovi EU i ruralni razvoj V/2
    13 - 15 Engleski jezik II IV/4
  MS-Biljne znanosti
  Ponedjeljak 8 - 12 Oplemenjivanje bilja za ekološku poljoprivredu knj. opl.
    8 - 11 Alternativne oranične kulture i sustavi proizvodnje knj. spb.
  Utorak 8 - 11 Krmne kulture knj. spb.
    10 - 14 Kvantitativna genetika u biljnim znanostima knj. opl.
    11 - 14 Zrnate mahunarke u ratarstvu knj. spb.
  Srijeda 8 - 11 Biljne vrste u lovištu IV/3
    10 - 13 Načela integrirane zaštite bilja IV/2
    15 - 18 Proizvodnja i prerada ljekovitih i aromatičnih kultura IV/57
  Četvrtak 8 - 10 Daljinska istraživanja u poljoprivredi knj. spb.
    10 - 13 Korjenasto-gomoljaste kulture 312
    12 - 14 Biljne vrste u lovištu (1. skupina) prakt. spb.
    14 - 16 Biljne vrste u lovištu (2. skupina) prakt. spb.
    16 - 18 Biljne vrste u lovištu (3. skupina) prakt. spb.
  Petak 8 - 11 Uljarice knj. spb.
    12 - 16 Molekularno oplemenjivanje bilja knj. opl.
    13 - 15 Engleski jezik II IV/4
  MS-Ekološka poljoprivreda i agroturizam
  Ponedjeljak 8 - 11 Ekološki postupci u doradi i skladištenju ratarskih proizvoda IV/56
    10 - 12 Ekološki postupci u doradi i skladištenju ratarskih proizvoda lab. teh.
    11 - 14 Energetska iskoristivost biomase i biogoriva IV/4
    12 - 14 Ekološki postupci u doradi i skladištenju ratarskih proizvoda lab. teh.
  Utorak 8 - 11 Krmne kulture knj. spb.
    8 - 11 Ekološko maslinarstvo IV/57
    11 - 13 Repelentno i insekticidno bilje IV/4
    12 - 15 Gospodarenje u ekološki osjetljivim područjima IV/57
    14 - 17 Prerada voća i povrća IV/50
    14 - 16 Lovstvo VI/B
  Srijeda 8 - 11 Biljne vrste u lovištu IV/3
    12 - 14 Gospodarenje u ekološki osjetljivim područjima lab. OPB
    13 - 16 Ruralna sociologija (1. skupina) IV/3
    15 - 18 Proizvodnja i prerada ljekovitih i aromatičnih kultura IV/57
  Četvrtak 8 - 10 Prerada voća i povrća prakt. spb.
    10 - 12 Energetska iskoristivost biomase i biogoriva lab. teh.
    12 - 15 Samonikle biljne vrste i uporabna vrijednost Vrt
    12 - 14 Proizvodnja i prerada jestivih i ljekovitih gljiva spec. st.
    14 - 16 Biljne vrste u lovištu (2. skupina) prakt. spb.
  Petak 8 - 10 Lovstvo Lovište
    10 - 12 Lovstvo Lovište
    13 - 15 Engleski jezik II IV/4
  MS-Fitomedicina
  Ponedjeljak 8 - 10 Prirodni neprijatelji i načela biološkog suzbijanja IV/57
    10 - 13 Fitofarmacija u hortikulturi prakt. p. zool.
    14 - 17 Biljna biotehnologija IV/4
    15 - 18 Poljoprivredno savjetodavstvo u fitomedicini IV/C
  Utorak 8 - 11 Zaštita uskladištenih poljoprivrednih proizvoda od štetočinja (1. skupina) IV/50
    12 - 14 Zaštita uskladištenih poljoprivrednih proizvoda od štetočinja prakt. p. zool.
    12 - 15 Organsko-biološka proizvodnja povrća IV/56
    14 - 16 Organsko-biološka proizvodnja povrća Vrt
  Srijeda 8 - 10 Ekologija korova prakt. herb.
    10 - 12 Legislativa u zaštiti bilja prakt. herb.
    12 - 14 Biljna biotehnologija lab. opl.
    12 - 14 Interakcije herbicida u tlu prakt. herb.
    14 - 16 Laboratorijske tehnike u fitopatologiji IV/50
    14 - 16 Laboratorijske tehnike u fitopatologiji (1. skupina) prakt. herb.
    16 - 18 Laboratorijske tehnike u fitopatologiji (2. skupina) Knj. herbologija
  Četvrtak 8 - 10 Prirodni neprijatelji i načela biološkog suzbijanja IV/3
    10 - 13 Forenzična entomologija IV/B
    14 - 16 GIS i prirodni resursi IV/1
  Petak 8 - 10 Biljna karantena IV/B
    8 - 10 Biljna karantena IV/B
    13 - 15 Engleski jezik II IV/4
    14 - 17 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu IV/C
    14 - 16 Ekologija štetnika i načela prognoze V/2
  MS-Genetika i oplemenjivanje životinja
  Ponedjeljak 12 - 15 Populacijska genetika Zavod
  Utorak 12 - 15 Programiranje u programima SAS i R Zavod
  Srijeda 14 - 17 Upravljanje reprodukcijom domaćih životinja spec. st.
  Četvrtak 8 - 10 Biokemija - odabrana poglavlja IV/B
    10 - 12 Pisanje i izlaganje znanstvenog rada Zavod
    10 - 12 Genetika mesa Zavod
    12 - 15 Biologija i ekologija divljači Bijela vila
  Petak 8 - 11 Kvantitativna genetika Zavod
    13 - 15 Engleski jezik II IV/4
    14 - 16 Genetika i oplemenjivanje medonosnih pčela Bijela vila
  MS-H:Povrćarstvo
  Ponedjeljak 10 - 13 Fitofarmacija u hortikulturi prakt. p. zool.
    14 - 17 Biljna biotehnologija IV/4
  Utorak 10 - 12 Agrobiotopi zaštićenih prostora Vrt
    12 - 14 Hidroponski uzgoj povrća i cvijeća Vrt
    14 - 16 GIS u ekologiji bilja Zavod
  Srijeda 8 - 11 Fiziološki procesi ubranog voća i povrća Vrt
    10 - 13 Načela integrirane zaštite bilja IV/2
    12 - 14 Biljna biotehnologija lab. opl.
  Četvrtak 10 - 13 Korjenasto-gomoljaste kulture 312
    12 - 14 Proizvodnja i prerada jestivih i ljekovitih gljiva spec. st.
    12 - 15 Samonikle biljne vrste i uporabna vrijednost Vrt
  Petak 13 - 15 Engleski jezik II IV/4
    14 - 17 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu IV/C
  MS-Hranidba životinja i hrana
  Utorak 8 - 11 Krmne kulture knj. spb.
    13 - 16 Uzgoj i korištenje vodne peradi i nojeva spec. st.
  Srijeda 12 - 14 Hranidba goveda u proizvodnji mesa Ured
    14 - 17 Upravljanje reprodukcijom domaćih životinja spec. st.
    15 - 17 Kinetika probave hrane u životinja V/2
  Četvrtak 8 - 10 Precizna hranidba ovaca i koza spec. st.
    10 - 12 Pisanje i izlaganje znanstvenog rada Zavod
  Petak 8 - 11 Uljarice knj. spb.
    13 - 15 Engleski jezik II IV/4
    14 - 17 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu IV/C
  MS-H:Ukrasno bilje
  Ponedjeljak 10 - 13 Fitofarmacija u hortikulturi prakt. p. zool.
    14 - 17 Proizvodnja jagodastog voća V/1
    14 - 17 Biljna biotehnologija IV/4
  Utorak 8 - 11 Tehnologija dorade i skladištenje cvijeća Zavod
    12 - 14 Tehnologija dorade i skladištenje cvijeća lab. teh.
    12 - 14 Hidroponski uzgoj povrća i cvijeća Vrt
    14 - 16 Uređenje interijera biljem IV/C
    14 - 16 GIS u ekologiji bilja Zavod
  Srijeda 8 - 12 Oplemenjivanje biljnih vrsta za ornamentalnu primjenu knj. opl.
    12 - 14 Biljna biotehnologija lab. opl.
    12 - 15 Dorada hortikulturnih sirovina za dekorativnu primjenu Vrt
    15 - 18 Proizvodnja i prerada ljekovitih i aromatičnih kultura IV/57
  Četvrtak 8 - 10 Ukrasne voćne vrste Zavod
    10 - 12 Uvod u hortikulturnu terapiju Vrt
    12 - 15 Samonikle biljne vrste i uporabna vrijednost Vrt
  Petak 8 - 11 Samoniklo voće knj. opl.
    10 - 12 Bolesti ukrasnog bilja prakt. herb.
    13 - 15 Engleski jezik II IV/4
    13 - 15 Bolesti ukrasnog bilja IV/56
  MS-H:Vinogradarstvo i vinarstvo
  Ponedjeljak 10 - 13 Fitofarmacija u hortikulturi prakt. p. zool.
    12 - 15 Tehnika u voćarstvu i vinogradarstvu IV/3
    14 - 17 Biljna biotehnologija IV/4
  Utorak 8 - 11 Ekološko maslinarstvo IV/57
    10 - 12 Senzorna svojstva i ocjenjivanje vina VII/1
    14 - 16 GIS u ekologiji bilja Zavod
  Srijeda 8 - 10 Senzorna svojstva i ocjenjivanje vina Jazbina
    10 - 12 Projektiranje vinograda i vinarija VII/1
    10 - 13 Načela integrirane zaštite bilja IV/2
    12 - 14 Biljna biotehnologija lab. opl.
    14 - 17 Vinogradarstvo i vina svijeta (1. i 2. skupina) Jazbina
  Četvrtak 8 - 10 Znanstvena dostignuća u vinogradarstvu i vinarstvu VII/1
    10 - 12 Fiziologija dozrijevanja grožđa VII/1
    15 - 18 Vinogradarstvo i vina svijeta Jazbina
  Petak 10 - 13 Kakvoća rakija od grožđa i drugog voća VII/1
    13 - 15 Engleski jezik II IV/4
    14 - 17 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu IV/C
  MS-H:Voćarstvo
  Ponedjeljak 10 - 13 Fitofarmacija u hortikulturi prakt. p. zool.
    12 - 15 Tehnika u voćarstvu i vinogradarstvu IV/3
    14 - 17 Proizvodnja jagodastog voća V/1
  Utorak 8 - 10 Specifičnosti tehnologije čuvanja i pakiranja voća Jazbina
    8 - 11 Ekološko maslinarstvo IV/57
    14 - 16 GIS u ekologiji bilja Zavod
  Srijeda 8 - 10 Specifičnosti tehnologije čuvanja i pakiranja voća VII/1
    10 - 13 Načela integrirane zaštite bilja IV/2
    11 - 15 Komunikacijski sustavi Zavod
  Četvrtak 14 - 16 GMO u proizvodnji hrane Zavod
  Petak 8 - 11 Samoniklo voće knj. opl.
    10 - 13 Kakvoća rakija od grožđa i drugog voća VII/1
    13 - 15 Engleski jezik II IV/4
    14 - 17 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu IV/C
  MS-Krajobrazna arhitektura
  Utorak 12 - 14 Etika okoliša FIL
    14 - 16 Kultura građenja Crtaonica
  Srijeda 8 - 10 Uređivanje voda Zavod
    11 - 15 Arhitektonsko projektiranje - Studio krajobraz
  Četvrtak 8 - 10 Krš kao prostorni fenomen krajobraz
    10 - 12 Uređenje ruralnog krajobraza IV/1
    14 - 16 Uređenje ruralnog krajobraza IV/C
  Petak 9 - 13 Arhitektonsko projektiranje - Studio krajobraz
    13 - 15 Engleski jezik II IV/4
    14 - 16 Psihologija ekološki održivog ponašanja Zavod
  MS-Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi
  Ponedjeljak 11 - 14 Nastava MS-OIEP V/1
  Utorak 11 - 14 Nastava MS-OIEP V/1
  Srijeda 11 - 14 Nastava MS-OIEP V/1
  Četvrtak 11 - 14 Nastava MS-OIEP V/1
  Petak 11 - 14 Nastava MS-OIEP V/1
  MS-Proizvodnja i prerada mesa
  Ponedjeljak 8 - 11 Zdravstveni aspekti proizvodnje mesa i mlijeka Ured
    11 - 14 Toplinski obrađeni mesni proizvodi spec. st.
    14 - 17 Senzorska analiza mesa i mesnih proizvoda Ured
  Utorak 8 - 10 Sustavi proizvodnje i prerade mesa kopitara spec. st.
    10 - 13 Fermentirani mesni proizvodi spec. st.
    14 - 16 Sustavi proizvodnje i prerade mesa kopitara prak.prer.mesa
  Srijeda 8 - 11 Proizvodnja mesa divljači VII/2
    11 - 14 Biometrika i planiranje istraživanja na životinjama VII/2
    14 - 17 Upravljanje reprodukcijom domaćih životinja spec. st.
  Četvrtak 8 - 10 Fermentirani mesni proizvodi prak.prer.mesa
    10 - 12 Alternativni uzgoji svinja spec. st.
    10 - 12 Genetika mesa Zavod
    12 - 14 Toplinski obrađeni mesni proizvodi prak.prer.mesa
    14 - 17 Uzgoj i sustavi proizvodnje mesa vodne peradi spec. st.
  Petak 10 - 12 Hranidba preživača IV/3
    12 - 16 Molekularna genetika u animalnoj proizvodnji Zavod
    13 - 15 Engleski jezik II IV/4
  MS-Proizvodnja i prerada mlijeka
  Ponedjeljak 8 - 11 Proizvodnja mlijeka i mesa kopitara knj spec. st.
  Utorak 8 - 11 Fermentirana mlijeka VII/2
  Srijeda 12 - 15 Senzorno ocjenjivanje mlijeka i mliječnih proizvoda Zavod
    12 - 16 Genotipovi i selekcija u proizvodnji mlijeka Ured
  Četvrtak 8 - 11 Tehnologija proizvodnje sladoleda knj spec. st.
  Petak 13 - 16 Tehnologija proizvodnje vrhnja, maslaca i mliječnih deserata spec. st.
    13 - 15 Engleski jezik II IV/4
  MS-PT:Mehanizacija
  Ponedjeljak 8 - 11 Ekološki postupci u doradi i skladištenju ratarskih proizvoda IV/56
    10 - 12 Ekološki postupci u doradi i skladištenju ratarskih proizvoda lab. teh.
    12 - 15 Tehnika u voćarstvu i vinogradarstvu IV/3
    12 - 14 Ekološki postupci u doradi i skladištenju ratarskih proizvoda lab. teh.
  Utorak 8 - 11 Zaštita uskladištenih poljoprivrednih proizvoda od štetočinja (1. skupina) IV/50
    8 - 11 Tehnologija dorade i skladištenje cvijeća Zavod
    12 - 14 Zaštita uskladištenih poljoprivrednih proizvoda od štetočinja prakt. p. zool.
  Srijeda 8 - 10 Tehnologija dorade i skladištenje cvijeća lab. teh.
    8 - 11 Automatizacija poljoprivrednih procesa Zavod
    13 - 17 Hlađenje i rashladni sustavi u poljoprivredi Zavod
  Petak 12 - 16 Gospodarenje otpadom iz poljoprivrede lab. teh.
    13 - 15 Engleski jezik II IV/4
  MS-PT:Melioracije
  Ponedjeljak 8 - 12 Gospodarenje melioracijskim sustavima Zavod
  Utorak 12 - 14 Fizika tla IV/B
    14 - 15 Fizika tla lab. ped.
  Srijeda 8 - 11 Automatizacija poljoprivrednih procesa Zavod
    10 - 12 Hidrotehnika u poljoprivredi Zavod
    11 - 14 Sanacija i obnova oštećenih tala IV/50
    13 - 17 Hlađenje i rashladni sustavi u poljoprivredi Zavod
  Četvrtak 13 - 15 Hidrotehnika u poljoprivredi knj.mel.
  Petak 13 - 15 Engleski jezik II IV/4
    14 - 17 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu IV/C
  MS-Ribarstvo i lovstvo
  Ponedjeljak 8 - 12 Nove tehnologije u akvakulturi Bijela vila
    8 - 11 Proizvodnja mlijeka i mesa kopitara knj spec. st.
    14 - 17 Molekularna genetika životinja knj spec. st.
  Utorak 8 - 11 Varijabilnost Y kromosoma i mtDNA knj spec. st.
    8 - 11 Ekološka psihologija IV/B
    12 - 15 Gospodarenje u ekološki osjetljivim područjima IV/57
    13 - 16 Uzgoj i korištenje vodne peradi i nojeva spec. st.
  Srijeda 8 - 10 Tehnologija prerade akvatičnih organizama i mesa divljači Bijela vila
    12 - 14 Gospodarenje u ekološki osjetljivim područjima lab. OPB
    12 - 16 Sportski i rekreacijski ribolov Ured
  Četvrtak 15 - 18 Globalna ekologija IV/2
  Petak 8 - 10 Tehnologija prerade akvatičnih organizama i mesa divljači Bijela vila
    10 - 12 Hranidba preživača IV/3
    13 - 15 Engleski jezik II IV/4
    14 - 17 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu IV/C
 • Inter-EnAgro
  1. semestar
  Ponedjeljak 9 - 12 Quantitative methods for agriculture and environment science Dep
    12 - 15 Environmental soil science knj.mel.
  Srijeda 8 - 10 Agroclimatology and climate change Knj. OPB
    10 - 12 Mineralogy and petrology knj.mel.
    12 - 14 Agri-environmental law and policy Dep
  Četvrtak 9 - 13 Hydrology and water resources Dep
    14 - 18 Analytical chemistry and laboratory methods Dep
  3. semestar
  Ponedjeljak 10 - 12 Environmental risk analysis and management Dep
    12 - 14 Livestock production and the environment Dep
  Utorak 8 - 12 Aquatic ecosystems and biodiversity Dep
    12 - 14 Water management in agriculture Dep
  Srijeda 8 - 12 Field crops management Dep
    12 - 14 Plant pest management Dep
  Četvrtak 12 - 14 Spatial analysis and GIS Dep
  Petak 8 - 10 Management of plant diseases Dep
 • Foreign Students
  1. semestar
  Ponedjeljak 8 - 12 Specificities of postharvest technology of fruit crops Dep
    8 - 12 Post Harvest Technology Dep
    10 - 12 Applied entomology Zavod
    12 - 14 Urban landscape design Dep
    12 - 16 Wildlife ecology and conservation Dep
  Utorak 8 - 10 Sensory properties and evaluation of wine VII/1
    11 - 15 Evolution of landscape design Dep
    12 - 14 Weed Ecology Dep
    12 - 16 Strategic Management in Agribusiness Dep
    12 - 14 Project Management and Projects in Agribusiness Dep
    12 - 16 Limnology and Oceanology Dep
    12 - 14 Grassland management systems Dep
    14 - 16 Weed Science and management Dep
  Srijeda 8 - 12 Agribusiness Marketing and Consumer Behaviour Dep
    8 - 12 Planting plan and plant use in landscape design Dep
    8 - 12 Agribusiness Marketing and Consumer Behaviour Dep
    9 - 13 Business Statistics 1 Dep
    10 - 12 GIS and Natural Resources Dep
    12 - 16 Risk Management in Agriculture Dep
    12 - 16 Ichthyology Dep
    13 - 15 World wines and viticulture V/2
  Petak 8 - 10 Applied entomology Dep
    8 - 10 Energetic utilization of biomass and biofuel Dep
    10 - 14 Global Ecology Dep
  3. semestar
  - - - -
  5. semestar
  - - - -

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.