Specijalistički studij Stočarstvo

Dobrodošli na poslijediplomski specijalistički studij "Stočarstvo" koji se izvodi od akademske godina 2009./2010.

Studij pripada biotehničkom znanstvenom području, znanstvenom polju poljoprivrede, znanstvene grane stočarstvo. Traje jednu akademsku godinu (2 semestra, odnosno 60 ECTS-a).

Provedba studija u nadležnosti je Odbora za poslijediplomske specijalističke studije i cijeloživotno obrazovanje, a predsjednik Odbora je prof. dr. sc. Dragan Bubalo.

Voditelj studija: 

prof. dr. sc. Boro Mioč

O STUDIJU

Razlozi za pokretanje studija

Poljoprivreda u najširem smislu ima temeljnu društvenu i gospodarsku važnost u svakoj državnoj zajednici. Ona je kao znanstveno polje izuzetno raznolika, te postoji velika kontinuirana potreba za specijalistički i interdisciplinarno visokoobrazovanim stručnjacima, koji će je moći voditi i unapređivati. Pristupom Republike Hrvatske Europskoj Uniji ove potrebe se još višestruko naglašavaju. Aktualno stanje zapošljavanja naših diplomanata traži prilagodbu novim trendovima u visokom obrazovanju i uvjetima tržišta rada. Potrebno je osigurati i mogućnost doškolovanja (cijeloživotnog obrazovanja), predvidjeti mogućnost međunarodnih studija i upis stranih studenata. Program predloženog studija kompatibilan je s nizom programa na svjetskim visokoškolskim ustanovama, a osnovna ideja njegovog pokretanja je izgradnja moderne stočarske proizvodnje, proizvodnje i prerade mesa. U 2009. godini Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu obilježava 90 godina postojanja i jedan je od najstarijih i najbolje organiziranih fakulteta ovakve vrste na prostoru naše europske regije. Uzoran rad ove ustanove rezultirao je značajnim utjecajem na školovanje i znanost u području poljoprivrednih i srodnih znanosti, te je obrazovan i stručno osposobljen veliki broj agronoma. Do danas je studij završilo preko 10.630 diplomiranih inženjera, a prvi je doktorat obranjen još 1925. godine. Uz to, Fakultet kontinuirano, već 40 godina, organizira i poslijediplomske studije za znanstveno usavršavanje, odnosno stjecanje znanstvenog stupnja magistra znanosti, iz svih znanstvenih grana područja biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivrede. Ukupno je do kraja 2008. godine svoje radove uspješno obranilo 984 magistara i 560 doktora znanosti. Spremnost Agronomskog fakulteta, kao vodeće znanstvene i obrazovne agronomske ustanove u zemlji, da odgovori ovim izazovima vidljiva je u njegovoj bogatoj znanstvenoj i stručnoj produkciji, kao i otvorenost najnovijim svjetskim spoznajama suradnjom s brojnim srodnim institucijama u Europi i izvan nje.

Otvorenost studija prema pokretljivosti studenata

Zbog velike širine ove znanstvene grane studij je i do sada bio otvoren, osim studentima biotehničkih fakulteta, i onima iz drugih znanstvenih područja, prvenstveno prirodnih i biomedicinskih, a dijelom i drugih. Ta će se praksa njegovati i dalje, što je vidljivo iz uvjeta upisa na studij.

Mobilnost je zajamčena i mogućnošću da se dio ECTS bodova stekne slušanjem kolegija i u drugim znanstvenim i visokoškolskim ustanovama u zemlji ili inozemstvu.

Uvjeti upisa na studij

Završen fakultet u biotehničkim ili drugim znanostima (mag. struke. po bolonjskom 3+2 sustavu; dipl. ing. ili ekvivalent po prijašnjem sustavu). Pristupnicima koji su završili studije na fakultetima izvan biotehničkih znanosti može se odrediti upis dodatnih razlikovnih predmeta, što za svaki pojedinačni slučaj utvrđuje nadležni Odbor Fakulteta (Pravilnik o poslijediplomskim specijalističkim studijima Sveučilišta u Zagrebu, čl. 17, st. 1. i 2.).

Studenti iz inozemstva, kojima je nostrificirana diploma, također se mogu upisati na studij ukoliko zadovoljavaju gore navedene uvjete (http://www.azvo.hr)

Uvjeti upisa na studij objavljuju se natječajem u javnim medijima.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom studija

Cilj studija je obrazovanje stručnjaka sposobnih za samostalno djelovanje kao i unapređenje grane. Ovisno o skupini izabranih modula, može biti osposobljen za samostalni rad unutar užeg stručnog područja ili na vlastitom obiteljskom gospodarstvu. Moći će izrađivati i provoditi stručne projekte, kritički čitati stručnu literaturu i prenositi stručne spoznaje u praksu.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišni specijalist stočarstva.

Struktura studija

Studij je strukturiran tako da se u prvom semestru slušaju temeljni obvezni moduli, dok se u drugom biraju izborni moduli. Pri tome je obvezan izbor pet modula skupine A i tri iz skupine B. Svi studenti trebaju za upis u drugi semestar studija imati uredno ispunjene sve obveze pohađanja modula prvog semestra, odnosno testiran prvi semestar. U drugom semestru se upisuje i specijalistički rad (6 ECTS). On se može braniti nakon položenih ispita iz svih upisanih modula.

Kriteriji i uvjeti prijenosa ECTS bodova

Kolegiji koji se kao izborni mogu upisati i na drugim studijima u zemlji ili inozemstvu donose broj ECTS bodova u skladu s ovim poslijediplomskim studijem, o čemu odlučuje nadležni odbor Fakulteta.

Predviđeno je da se ovaj jednogodišnji studij, uz apsolventsku godinu, završi ukupno kroz dvije godine. Studenti koji ne završe studij u tom roku trebaju dostaviti pismenu zamolbu nadležnom odboru Fakulteta s razlozima produžetka studija. Odbor će zatim odlučivati o svakom konkretnom slučaju.

Uvjeti pod kojima polaznik stječe pravo na potvrdu (certifikat) o apsolviranom dijelu studijskog programa, kao dijelu cjeloživotnog obrazovanja

Studenti u svakom trenutku mogu zatražiti potvrdu o prijepisu ocjena do tada položenih modula na studiju, koja se dobiva u referadi Agronomskog fakulteta.

Način završetka studija

Student završava studij javnom obranom završnog specijalističkog rada najavljenom na oglasnoj ploči Fakulteta najmanje pet dana prije obrane. Završni specijalistički rad student zajedno s mentorom i još dva nastavnika na studiju, kao predloženo povjerenstvo za ocjenu i obranu rada, treba prijaviti nadležnom odboru Fakulteta prilikom upisa drugog semestra. U prijavi se obrazlažu tema, tip i struktura specijalističkog rada. Odbor na svojoj sjednici razmatra predloženu temu završnog rada, kao i predloženo povjerenstvo za ocjenu i obranu rada, te ih prihvaća kao u prijedlogu ili vraća mentoru sa sugestijama za doradu. Pošto nadležni Odbor prihvati temu i povjerenstvo, student može obaviti obranu završnog specijalističkog rada nakon položenih ispita iz svih upisanih modula na studiju i izvršenja svih drugih obveza.

Maksimalna duljina studiranja od upisa do obrane specijalističkog rada je dvije godine, uključujući i jednu apsolventsku godinu.

UVJETI IZVOĐENJA STUDIJA

Mjesto realizacije studijskog programa

Temeljno mjesto realizacije studijskog programa je Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Podaci o prostoru i opremi predviđenima za izvođenje studija

Osnovni prostor za izvođenje studija je Agronomski fakultet, koji ima preko 20 laboratorija i 5 znanstveno-nastavnih pokušališta, te najveću poljoprivrednu knjižnicu u Republici Hrvatskoj. Godine 2005. potporom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta otvoren je i novi paviljon s nizom najsuvremenijih laboratorija za znanstvena i stručna istraživanja. Ovakav ustroj osigurava dnevnu povezanost s najnovijim znanstvenim spoznajama i vrhunski rad u cjelokupnom znanstvenom polju. Dio ovih kapaciteta bit će upotrijebljen za izvođenje ovog studija, a najviše Laboratorij.

Optimalan broj studenata

Optimalan broj studenata je do 10. Ukoliko je za neki od modula broj zainteresiranih pristupnika manji od 3, studentima će se ponuditi mogućnost svladavanja modula kroz konzultacije s koordinatorom modula.

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.