Ishodi učenja
Hortikultura - Vinogradarstvo i vinarstvo (120.00 ECTS)

 • Studijski program
  1. Reproducirati anatomsku građu te objasniti biokemijske i fiziološke procese u biljci s ciljem pravilnog izbora tehnoloških zahvata pri proizvodnji i preradi hortikulturnih vrsta (svog usmjerenja)
  2. Odabrati i primijeniti suvremene analitičko-kemijske, genetičke, biometričke i statističke metode u hortikulturnoj proizvodnji i znanosti
  3. Objasniti genetičku pozadinu nastanka sorata i argumentirati potrebu i odabrati način očuvanja biljne raznolikosti te razviti i voditi oplemenjivačke programe hortikulturnih vrsta (svog usmjerenja)
  4. Razlikovati hortikulturne vrste i najvažnije sorte (svog usmjerenja) te analizirati prikladnost za određene proizvodne, okolinske i tržišne uvjete
  5. Analizirati prikladnost okolišnih uvjeta za uzgoj hortikulturnih vrsta i sorata (svog usmjerenja) i objasniti odnos genotipa i čimbenika okoliša.
  6. Organizirati proizvodnju sjemena i sadnog materijala hortikulturnih vrsta (svog usmjerenja).
  7. Planirati i organizirati proizvodnju hortikulturnih vrsta (svog usmjerenja) za različite namjene na otvorenom i u zaštićenom prostoru te kritički vrednovat tehnološka rješenja uvažavajući načela održivog razvoja.
  8. Preporučiti/primijeniti suvremenu tehnologiju podizanja trajnih nasada i uzgoja hortikulturnih vrsta (svog usmjerenja) te odabrati prikladnu tehnološku liniju strojeva i opreme.
  9. Razlikovati najvažnije štetočinje hortikulturnih vrsta (svog usmjerenja) te preporučiti načine njihova suzbijanja s ciljem ekonomične i ekološki održive proizvodnje
  10. Prepoznati tehnološku zrelost i organizirati berbu, čuvanje i preradu hortikulturnih sirovina (svog usmjerenja) za različite namjene. Upravljati fiziološkim, mikrobiološkim i biokemijskim procesima pri čuvanju sirovina i prerađevina.
  11. Utvrditi kakvoću, hranidbenu i funkcionalnu vrijednost hortikulturnih proizvoda (svog usmjerenja) temeljem kemijskih i senzornih svojstava te raspoznati nedostatke i uzroke nastanka
  12. Voditi i/ili surađivati u multidisciplinarnom istraživačkom ili proizvodnom timu u nacionalnom ili međunarodnom okruženju i prezentirati rezultate znanstveno- istraživačkog i stručnog rada
  13. Kvalificirati se za usavršavanje na poslijediplomskim doktorskim i specijalističkim studijima cjeloživotnog obrazovanja
  14. Organizirati osnivanje i upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom te malim ili srednje velikim poduzećem u području hortikulturne proizvodnje
 • Stručna praksa
  1. Odabrati i primijeniti ampelotehničke zahvate u rodnom vinogradu u skladu sa sortom, okolinskim uvjetima i ciljem vinogradarske proizvodnje.
  2. Pratiti tijek dozrijevanja i odrediti tehnološku zrelost grožđa.
  3. Odabrati i primijeniti odgovarajuću tehnologiju i opremu u primarnoj preradi, doradi i stabilizaciji vina u skladu s ciljanim tipom vina.
  4. Samostalno provesti fizikalno-kemijsku i senzornu analizu vina te na temelju toga procijeniti njegovu kakvoću.
  5. Dijagnosticirati nedostatak hranjiva, simptome bolesti i štetnika u vinogradu i štete izazvane abiotskim čimbenicima.
  6. Prepoznati najvažnije sorte vinove loze i opisati njihove karakteristike
  7. Prepoznati bolesti i mane vina i primijeniti odgovarajuće enološke postupke i sredstva za njihovo uklanjanje i korekciju kvalitete mošta i vina.
  8. Preuzeti inicijativu u rješavanju problema i osobnu odgovornost za provođenje dogovorenih zadataka.
  9. Planirati i upravljati radnim opterećenjem i vremenom.
  10. Surađivati s različitim društvenim skupinama u poslovnom okruženju, pregovarati i asertivno se zauzimati za vlastite stavove.
 • Terenska nastava
  1. Kritički vrednovati tehnologiju uzgoja grožđa, proizvodnje vina i loznog sadnog materijala u proizvodnim uvjetima te preporučiti mjere za njihovo poboljšanje.
  2. Analizirati organizacijsku i proizvodnu strukturu u tvrtkama i na poljoprivrednim gospodarstvima u sektoru vinogradarstva i vinarstva.
  3. Konstruktivno raspravljati, kritički prosuđivati i argumentirano zaključivati.
  4. Uspoređivati teorijska znanja s realnim okruženjem.

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.