Ishodi učenja
Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi (120.00 ECTS)

 • Studijski program
  1. Definirati obilježja zemljišnih i vodnih resursa, racionalne načine njihovog korištenja, te korištenja novih tehnologija u poljoprivredi, zbrinjavanju otpada i zaštiti okoliša.
  2. Prepoznati i kritički prosuđivati ulogu mikrobne biotehnologije u suvremenom razvoju koncepta održive poljoprivrede.
  3. Objasniti uzroke i prijetnje za degradaciju tla i onečišćenje okoliša izvorima iz poljoprivrede, kao i mogućnosti revitalizacije degradiranih tala meliorativnim mjerama ili/i primjenom mikrobne komponente tla.
  4. Analizirati djelovanje fizikalnih, kemijskih i bioloških procesa na postanak i razvoj pedosfere
  5. Vrednovati ulogu mikroorganizama i njihovih metaboličkih procesa u klasičnoj i modernoj biotehnologiji te mogućnost njihove primjene u dobivanju novih biotehnoloških proizvoda.
  6. Objasniti ulogu najvažnijih mikrobioloških procesa u očuvanju kvalitete tla, zaštiti okoliša te proizvodnji različitih fermentiranih proizvoda.
  7. Primijeniti terenske i analitičke postupke za prepoznavanje različitih tipova tala te interpretirati njihova svojstva. Objasniti analitičke postupke za izolaciju i identifikaciju mikroorganizama iz različitih sredina (tlo, voda, biljni materijal, hrana).
  8. Izraditi i preporučiti programe poljoprivredne proizvodnje, planove gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama kao i programe zaštite okoliša.
  9. Objasniti ulogu i interakcijske odnose u mikrobnim zajednicama u okolišu te u proizvodnji i očuvanju hrane kao i utjecaj ekoloških uvjeta i antropogenog djelovanja na njihovu strukturu i funkciju.
  10. Procijeniti značenje i važnost što većeg iskorištavanja korisnih asocijacija biljaka i mikroorganizama u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji i zaštiti okoliša
  11. Provesti kontrolu mikrobiološke ispravnosti hrane kao i različitih mikrobioloških preparata koji se primjenjuju kao pomoćna sredstva za poboljšavanje tla te preporučiti vrstu i način primjene mikrobioloških preparata u specifičnim agroekološkim uvjetima
  12. Integrirati različite metode molekularne mikrobiologije s ciljem razumijevanja najnovijih dostignuće iz ovoga područja te interpretirati rezultate mikrobioloških pretraga hrane, tla, voda.
  13. Kreirati i voditi znanstvena i stručna istraživanja na području agroekologije
  14. Preporučiti načine i metode trajno održivog korištenja tla i vode, vezano uz polj. i ostale djelatnosti sa svrhom očuvanja tla i vode od oštećenja
  15. Razviti vještine za samostalno učenje i cijeloživotno obrazovanje.
 • Stručna praksa
  1. Objasniti utjecaj pojedinih agrotehničkih i hidrotehničkih mjera na okoliš i dati preporuke za gospodarenje prirodnim resursima.
  2. Prikupiti, analizirati, interpretirati i prezentirati relevantne podatke iz područja agroekologije.
  3. Primijeniti postojeće standardne terenske i laboratorijske metode uzorkovanja i analiza i interpretirati rezultate za tlo, vodu, zrak, biljni materijal, namirnice i gnojiva.
  4. Prepoznati i primijeniti zakonodavne okvire vezane za analize i interpretaciju podataka o tlu, vodi, zraku, biljnom materijalu, namirnicama i gnojivima.
  5. Planirati, dizajnirati i prezentirati zadano agroekološko istraživanje.
  6. Izraditi plan gnojidbe i/ill primjene poboljšivača tla  za različite biljne vrste, temeljen na analizama tla i zahtjevima kultura to sukladno važećoj zakonskoj legislativi.
  7. Preuzeti inicijativu u rješavanju problema i osobnu odgovornost za provođenje dogovorenih zadataka.
  8. Planirati i upravljati radnim opterećenjem i vremenom.
  9. Surađivati s različitim društvenim skupinama u poslovnom okruženju, pregovarati i asertivno se zauzimati za vlastite stavove
 • Terenska nastava

  terenska nastava

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.