Dodatne provjere :: studij Krajobrazna arhitektura
akademska godina 2021./2022.

Rezultati dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti
8. srpnja 2021. :: upisi-2021_rezultati_bs_ka.pdf

Mjesto okupljanja pristupnika i prozivanje pristupnika je opločeni plato ispred glavnog ulaza u VI paviljon. Prilikom okupljanja pristupnika, a prema epidemiološkim preporukama, molimo da pristupnici drže razmak od najmanje 1.5 m. Ukoliko postoje osobe koje su u pratnji pristupnika, mole se da se ne okupljaju na platou ispred zgrade već na površinama u okolici zgrade. Nakon dolaska na mjesto održavanja, pristupnici trebaju slijediti upute službenih osoba zaduženih za provođenje prijemnog ispita.

Važno: pristupnici su dužni sa sobom na ispit donijeti zaštitnu masku za lice, osobnu iskaznicu (strani državljanin putovnicu), kemijsku olovku i Potvrdu o prijavi za pristupanje dodatnoj provjeri. Ako pristupnik ne pristupi ispitu u točno vrijeme ili ako nema osobnu iskaznicu odnosno putovnicu, smatrat će se da je odustao od ispita.

Posebne preporuke zbog epidemiološke situacije u Republici Hrvatskoj
 • socijalno distanciranje (fizička udaljenost) - kod ulaska i izlaska na fakultet te kod kretanja i boravka na fakultetu i u dvoranama fakulteta potrebno je držati razmak najmanje 1,5 m od drugih osoba uz preporučeno obvezno nošenje maske
 • izbjegavati grupiranje osoba
 • zabrana dolaska i ulaska u vanjske i unutrašnje prostore fakulteta pristupnika ako imaju povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i kratkog daha ili koji su pod rizikom da su mogli biti u kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19 ili su pod sumnjom da bi mogli biti zaraženi s COVID-19 ili su u samoizolaciji
 • pojačana osobna higijena: higijena ruku (koristiti dezinfekcijska sredstva na ulazima u dvorane i druge prostore fakulteta; redovito i pravilno prati ruke nakon korištenja toaleta); izbjegavati dodirivanje usta, nosa, očiju i lica; kod kašljanja i kihanja prekrivaju se usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju poslije treba baciti u koš za otpad te oprati ruke
 • korištenje isključivo vlastitog pribora ili pribora dodijeljenog od službene osobe; korištenje istog sjedećeg mjesta i radne plohe tijekom cjelokupnog prijemnog ispita odnosno njegovih dijelova

Izbor pristupnika za upis obavlja se na temelju rezultata razredbenog postupka koji će se objaviti na listi uspješnosti u utorak, 22. rujna 2020. na oglasnoj ploči Fakulteta i na mrežnim stranicama.

Prijave

Prijave se primaju: 03.05.-18.06.2021.

Prijava (Obrazac) za pristupanje dodatnoj provjeri znanja, vještina i sposobnosti za upis na studij Krajobrazna arhitektura za akad. god. 2021./2022. šalju se na e-mail  referada ( at ) agr.hr ili preporučenom poštom na adresu Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, Svetošimunska 25.

 Obrazac za prijavu

Prijavi je potrebno priložiti dokaz o uplaćenom iznosu od 300,00 kuna, za pristupanje dodatnoj provjeri posebnih znanja, vještina i sposobnosti a koji se uplaćuje na račun Agronomskog fakulteta:

 • IBAN HR1823600001101221840,
 • poziv na broj 29-105 
 • opis plaćanja: "za dodatnu provjeru, ime i prezime pristupnika, OIB pristupnika".

Nepotpune prijave neće se uvažiti.

Postupak dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti

Dodatna provjera znanja, vještina i sposobnosti potrebnih za Preddiplomski studij Krajobrazna arhitektura provodi se kroz 3 testa:

 1. Provjera likovnih i grafičkih sposobnosti (do 200 bodova)
  Ocjena grafičko-likovnih sposobnosti provodi se provjerom vizualne memorije, inteligencije i zapažanja i to kroz crtanje zadane cjeline u živo, po sjećanju, ili prema predlošku, prikazom volumena i projekcija na plohu.  
 2. Provjera predispozicije za kreativnost rješenjem jednoga prostornog problema (do 200 bodova)
  Ocjena sposobnosti opažanja i čitanja postojećih krajobraznih prostora i njihovih odnosa, kao i provjera oblikovanja novih krajobraznih struktura, na osnovu uočenih ili zadanih elemenata.
 3. Provjera sposobnosti uočavanja i brzog zaključivanja (do 100 bodova)
  Standardni test koji provode stručnjaci psiholozi s Filozofskog fakulteta.

Pripreme za razredbeni ispit:

Da bi prešao razredbeni prag pristupnik mora na svakom od prva dva testa ostvariti najmanje 40% bodova (na svakom od testova od ukupno 200 bodova mora ostvariti najmanje 80 bodova) i na trećem testu najmanje 30% bodova (od ukupno 100 bodova mora ostvariti najmanje 30 bodova). Pristupnik koji na testovima dodatne provjere ne zadovolji bodovni prag bilo kojeg testa isključuje se iz daljnjeg razredbenog postupka. Provjere znanja, vještina i sposobnosti su eliminatorni uvjet za upis na studij.

Pristupnici koji imaju status:

 • branitelja i hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata
 • djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja i 100%-tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata prve skupine
 • kandidata sa 60% i više tjelesnog oštećenja

obavezni su pristupiti dodatnoj provjeri posebnih znanja, vještina i sposobnosti. Pod uvjetom da prijeđu prag na sva tri testa dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti, ostvaruju pravo upisa.

Pristupnici su dužni sa sobom na ispit donijeti osobnu iskaznicu  (strani državljanin putovnicu) i kemijsku olovku.

Ako pristupnik ne pristupi ispitu u određeno vrijeme ili ako nema osobnu iskaznicu odnosno putovnicu, smatrat će se da je odustao od ispita.

Rang-lista i Upisi

Na temelju ukupno postignutog broja bodova (uspjeha na dodatnoj provjeri znanja, vještina i sposobnosti, rezultata na ispitima državne mature i vrednovanom uspjehu srednjoškolskog obrazovanja) formirat će se rang-lista pristupnika prema kojoj će se vršiti upis.

Maksimalan broj bodova u razredbenom postupku koji pristupnik može steći je 1000 bodova.  Omjer između (1) uspjeha u srednjoškolskom obrazovanju, (2) rezultata na ispitima državne mature i (3) rezultata na dodatnoj provjeri znanja, vještina i sposobnosti iznosi 200:300:500.

U slučaju istog broja bodova prednost za upis ima pristupnik s većim brojem bodova iz testa Provjere predispozicije za kreativnost rješenjem jednoga prostornog problema, a zatim iz testa Provjere likovnih i grafičkih sposobnosti. Ako pristupnici i tada imaju isti broj bodova prednost ima pristupnik s većim brojem bodova na ispitima državne mature kako slijedi: Hrvatski jezik, Matematika, Stani jezik, Likovna umjetnost ili Biologija.

Rezultati dodatne provjere znanja za studij Krajobrazna arhitektura biti će objavljeni na ovoj internetskoj stranici, a konačna Rang lista pristupnika bit će objavljena na internetskoj stranici www.postani-student.hr

Na dan upisa pristupnici su dužni donijeti na Agronomski fakultet sve navedeno u posebnoj uputi za upise koja će biti objavljena pred upise na ovoj internetskoj stranici.

Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, a u propisanom roku se nisu upisali, gube pravo na upis.

*Ako odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta ili Sveučilišta u Zagrebu koji od gore navedenih podataka bude izmijenjen, Agronomski fakultet pridržava pravo izmjene ovih uputa. Sve detaljne podatke, obavijesti o Studiju, dodatnoj provjeri znanja, vještina i sposobnosti i upisu pristupnici mogu dobiti u studentskoj referadi Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta i na Zavodu za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost.

Upute objavljene na ovoj stranici i na oglasnim pločama Fakulteta sastavni su dijelovi ovog natječaja.

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.